Pondělí 23. května 2022, svátek má Vladimír
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 23. května 2022 Vladimír

Sedm zásad spokojeného manželství: pěstujte obdiv, buďte vstřícní

  0:49
Možná jsme si poslední dobou zvykli, že život jde tak nějak snáze a že překážku lze spíš obejít než překonat. Proto je i manželství v krizi a najít recept na spokojený dlouhodobý vztah se zdá nemožné. Psycholog John M. Gottman nabízí na základě výzkumu tisíců manželských párů konkrétní rady.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

1.Nepodceňte vzájemné poznávání

Z poznání pramení nejen láska, ale i odvaha a síla překonávat manželské bouře. Čím více a hlouběji se páry znají, tím lépe jsou připraveny čelit náročným situacím a konfliktům. Jednou z nejčastějších příčin manželské nespokojenosti a rozvodu je podle zjištění týmu amerického psychologa Johna M. Gottmana narození prvního dítěte.

Psycholog John M. Gottman s manželkou Julií. Profesor působí na Washingtonské univerzitě, je jedním z nejcitovanějších odborníků v oblasti výzkumu rodiny a manželství na světě. Je zakladatelem Gottman institutu. Žije na Orcas Islandu v USA.

„V naší studii novomanželů zažilo 67 procent párů strmý pokles manželské spokojenosti, když se poprvé stali rodiči,“ uvádí Gottman ve své nové knize Sedm principů spokojeného manželství. Zbylých 33 procent však podobný pokles nezažilo, naopak zhruba polovině z nich se manželství dokonce zlepšilo. Ukázalo se, že šťastná manželství zachránilo to, že se partneři daleko lépe znali.

„Manželé byli zvyklí udržovat se vzájemně v obraze a měli přehled o tom, co ten druhý cítí a prožívá, proto je rodičovství nevykolejilo. Pokud však do rodičovství vstupujeme bez toho, abyste se navzájem hluboce znali, tato náhlá a dramatická změna může vaše manželství snadno vykolejit,“ píše psycholog.

Když se totiž narodí dítě, velmi často se stává, že manžel začne hrát druhé housle. Proměně své manželky nerozumí, netěší ho a nedokáže se jí přizpůsobit. A to je jen jedna z mnoha životních událostí, které mohou zavinit, že pár, který se navzájem dobře nezná a nechápe, sejde z cesty. Stejný účinek může mít i jiná zásadní změna: nová práce, těžké onemocnění nebo odchod do důchodu. Stačí i prosté plynutí času. „Čím více se navzájem znáte a chápete, tím snadněji zůstanete propojeni ve víru okolního života,“ uzavírá Gottman.

2.Pěstujte vzájemné sympatie a obdiv

Sympatie a obdiv patří mezi nejdůležitější komponenty naplněné a dlouhotrvající lásky. I šťastné manžele občas rozladí nějaký osobní rys toho druhého, avšak stále vědí, že člověk, kterého si vzali, zasluhuje úctu a respekt, jeden druhého si váží. „Pokud naopak sympatie a obdiv úplně chybí, zachránit manželství není možné,“ tvrdí psycholog.

Nejlepší zkouškou toho, zda jsou vzájemné sympatie a obdiv přítomny, jsou podle Gottmana vzpomínky na minulost. Pokud mají oba zavzpomínat na to, jak se seznámili, prozradí to, zda jejich city ještě doutnají, či je manželství definitivně vyprahlé. „Jestliže partneři vnímají historii svého manželství a charakter svého partnera pozitivně, v 94 procentech případů je čeká šťastná budoucnost,“ tvrdí psycholog, podle nějž hluboce pozitivní postoj vůči partnerovi a vůči samotnému manželství funguje jako mocný nárazník, když nastanou zlé časy.

„Sympatie a obdiv mohou být velmi křehké, nebudeme-li mít stále na paměti, jak důležité jsou pro přátelství, které je základem každého dobrého manželství. Přitom stačí připomínat si klady svého partnera i ve chvílích, kdy zápolíte s jeho nedostatky,“ uvádí psycholog. Sympatie a obdiv působí totiž jako protijed na pohrdání. „Když si zachováte respekt vůči partnerovi, při sporu nebo hádce se k němu nebudete chovat pohrdavě,“ dodává.

Partneři někdy odmítají oceňovat dobré chování partnera, protože jim to připadá „umělé“. „Ale rozvíjet tento pozitivní návyk přece neznamená, že si vztah idealizujeme,“ tvrdí autor knihy Sedm principů spokojeného manželství. Potvrzuje to ostatně jiný výzkum, kdy se v průběhu večera u párů počítaly jejich vzájemné pozitivní reakce a poté se zeptali na počet samotných párů. Nespokojení partneři zaznamenali jen polovinu pozitivních interakcí oproti skutečnosti. Byli tak zvyklí zaměřovat se na chyby druhého, že přehlédli celých padesát procent jeho pozitivních projevů.

3.Buďte k sobě vstřícní, neodvracejte se

Naše představy o lásce a vášni silně ovlivnil Hollywood. V reálném životě se romantické pocity probouzejí daleko fádnějším způsobem. Zajiskří pokaždé, když v kolotoči každodennosti dáte svému partnerovi najevo, že si ho ceníte. „V manželství to mohou být malé, či velké výzvy k pozornosti, lásce, legraci či podpoře, třeba žádost o podrbání nebo o pomoc při péči o nemocného rodiče,“ uvádí příklad psycholog Gottman. Partner reaguje na takové výzvy buď vstřícně, nebo odmítnutím.

„Při našem šestiletém sledování novomanželů jsme zjistili, že partneři, kterým manželství později vydrželo, reagovali na výzvy partnera vstřícně průměrně v 86 procentech případů, zatímco partneři, kteří se později rozvedli, pouze ve 33 procentech,“ říká odborník a dodává, že hádky mezi partnery v obou skupinách se většinou netýkaly nějakých konkrétních témat jako peníze nebo sex, ale zavinily je právě nevyslyšené výzvy k citovému propojení.

„Vzájemná vstřícnost udělá pro pevnost a vášnivost vašeho manželství daleko víc než dvoutýdenní dovolená na Bahamách,“ myslí si psycholog. Navíc chovat se k sobě vstřícně je velmi snadné. Jen malé gesto, na které navazuje další a další. Vstřícné chování se řídí zákonem pozitivní zpětné vazby, kdy malá drobnost přinese úžasné důsledky.

4.Přijímejte partnerův vliv

Po staletí se od mužů očekávalo, že budou své rodiny řídit. Dnes se tato role muže provázená pocitem oprávněnosti a povinnosti přehodnocuje. Z výzkumu 130 novomanželských párů po devíti letech vyplynulo, že muži přijímající vliv manželky měli spokojenější vztah než ti, kteří tak nečinili. Pokud není tedy muž ochoten dělit se s partnerkou o moc, je 81procentní pravděpodobnost, že se jejich manželství rozpadne.

I pro manželky je důležité, aby se ke svým mužům chovaly s respektem a úctou, ale studie týmu Johna Gottmana potvrdila, že většina manželek naopak manželovy názory a pocity bere v úvahu, na rozdíl od mužů, kteří svou ženu respektují a chápou jen asi z 35 procent (a bývalo to ještě méně).

Přijmout vliv druhého neznamená, že nemůžete vybuchnout, manželství přežije ledacos. Problém nastává, když i malá nespokojenost na straně manželky vyvolá u muže nepřiměřenou reakci, což se stává častěji než opačně.

„Manžel, který ctí a respektuje svou ženu, je otevřenější mluvit s ní i o jejích pocitech. Postupně tak porozumí jejímu světu i světu svých dětí. Rozhodnutí bude činit způsobem, z něhož je zřejmé, že si manželky váží. Domnívám se, že emočně inteligentní manžel je dalším stupněm ve společenském vývoji, neboť objevil něco velice důležitého pro život v manželství - jak si své ženy vážit a jak jí tuto úctu dávat najevo,“ píše Gottman a dodává, že takový partner považuje svou kariéru za menší prioritu než svůj rodinný život a bývá i výborný otec.

5.Řešte řešitelné problémy

Často doporučovaným přístupem k řešení konfliktů je pokusit se vžít do partnerovy situace a poté mu empaticky sdělit, že jste pochopili jeho perspektivu. Jenže zdaleka ne každý to dokáže. Podle Johna Gottmana je při řešení problémů dobré postupovat v těchto pěti krocích:

Zmírněte nástup: Více než 80 procent citlivých témat otevírá v manželství žena. Proto hlavně jí odborníci radí, aby převzala část zodpovědnosti za problém, vyhýbala se kritice a pohrdání a aby se vyjadřovala v já-formě.
Pokoušejte se a přijímejte pokusy o nápravu: Máte-li pocit, že debata sklouzla někam, kde vám nedává smysl, zarazte ji vstřícným, smířlivým osobním sdělením a stejné gesto vnímejte i u partnera.
Uklidněte sebe i partnera: Jakmile jsme v roli posluchače nepříjemného zahlceni, neslyšíme, co druhý doopravdy říká, a produktivita řešení problému klesá. Proto je napjaté situace dobré zklidnit vzájemným odreagováním.
Nacházejte kompromis: Kompromis je totiž jediným řešením manželských problémů.
Jak zpracovat emoční zranění: Po hádkách mohou vzniknout emoční zranění. Nezpůsobí je to, o co jste se hádali, ale jak jste se hádali. A pokud se k nim nevrátíme, nepromluvíme si o nich a nezpracujeme je, budou nás tlačit jako kámen v botě.

6.Překonávejte patové situace

V každém páru existují neslučitelné rozdíly, ale pokud se s nimi nenaučíme žít, ocitneme se v patové situaci, kdy jeden považuje druhého za sobce a naopak. Podle doktora Gottmana vycházejí patové situace z našich snů, o nichž druhý partner neví, neuznává je nebo je nerespektuje. Nejhlubší sny mívají kořeny v dětství a rozdíl mezi párem šťastným a nespokojeným je ten, že šťastné páry znají sny svých protějšků a pomoc při jejich plnění považují za jeden z cílů svého manželství. Zároveň ani jeden z partnerů nenaléhá na druhého, aby se svých snů vzdal, ani se jím nepokouší manipulovat. Pracují na nich jako tým.

„Pokud jste se ocitli v patové situaci, musíte nejprve zjistit, jaký sen či sny jsou v jeho podhoubí,“ radí psycholog. Zřetelným znamením boje se skrytým snem je podle něj přesvědčení, že za konflikt může druhý partner. „Často si myslíme, že osobní sny musejí zůstat v zájmu fungujícího vztahu pod pokličkou. Ale když své sny pohřbíte hluboko pod zem, vybublají na povrch v přestrojení jako konflikt vedoucí k patové situaci.“

7.Vytvářejte společný smysl

„Manželství není jen o výchově dětí, rozdělení domácích prací a sexu,“ tvrdí Gottman. „Může mít také svůj duchovní rozměr, hlubší kulturu se svými symboly a rituály.“ Podstatným cílem každého manželství je proto podle něj vytvořit takovou atmosféru, v níž se nikdo nebojí otevřeně mluvit o svém niterném přesvědčení.“

Společný smysl stojí na čtyřech základních pilířích. První z nich jsou podle psychologa rituály sblížení. Jsou to strukturované tradice s jasným scénářem, na které se můžete spolehnout. Předem víte, jak se určitá událost bude odvíjet, a víte také, že budete věnovat pozornost jeden druhému, a budete tak spokojeni způsobem, který je pro vás oba smysluplný.

Druhým pilířem je podpora rolí druhého partnera. Přebíráme na sebe různé role - jsme partneři, děti, rodiče, zaměstnanci. Z pohledu manželství může vnímání vlastních rolí i rolí partnera buďto přispívat ke smysluplnosti a harmonii vztahu, nebo naopak zvyšovat napětí.

Třetím pilířem společného smyslu manželství jsou společné cíle. Kromě praktických cílů míváme v životě i hlubší, duchovní touhy. Jedni se po bouřlivém dětství snaží dosáhnout životního klidu, jiní vedou děti k dobrosrdečnosti a štědrosti. O těchto nejhlubších cílech často ani nemluvíme. „Jestliže budete s partnerem sdílet své nejhlubší cíle, míra důvěrnosti ve vašem vztahu zesílí,“ uvádí americký psycholog.

Čtvrtým pilířem jsou pak společné hodnoty a symboly. Jsou to jakési filozofické zásady, které vás vedou k tomu správnému životu. „Společné hodnoty a přesvědčení partnerů reprezentují často různé hmotné i nehmotné symboly. Také rodinné příběhy odrážejí hluboce zakořeněné hodnoty a symbolický význam může mít i samotný domov nebo obrazy na stěnách.“

Autor:
  • Nejčtenější

Půst, občas večeře, čtyři kávy denně. Jak jíst podle výživového poradce Havlíčka

Premium Strava ovlivňuje nejen naši váhu či kondici, ale i náladu a zdravotní stav. Ostatně až dvě třetiny všech nemocí mají...

Po seskoku s padákem zůstala ochrnutá, nyní odešla přehlídku prádla

Dnes devětadvacetiletá Emma Carey v roce 2013 odcestovala z Austrálie do Evropy na plánovanou dovolenou. Tehdy se ve...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Pětinásobná matka sdílela devítitýdenní proměnu po porodu dvojčat

Dvaatřicetiletá Chontel Duncanová ukázala světu, že i po pátém dítěti může mít žena skvělou postavu bez pomoci...

Blanka zhubla 40 kilogramů. Teď si místo XL kupuji velikost XS, říká

Mladé mamince Blance osud nadělil postavu „krev a mlíko“, časem však nabrala tak, že si v každém oblečení připadala...

Radka roky tajila mezerník. Ve Vysněné kráse získala zuby i mladší obličej

Na prahu padesátky se rozhodla vydat za vysněnou krásou a příjemným úsměvem. Radka se trápila desítky let pro vytržené...

Půst, občas večeře, čtyři kávy denně. Jak jíst podle výživového poradce Havlíčka

Premium Strava ovlivňuje nejen naši váhu či kondici, ale i náladu a zdravotní stav. Ostatně až dvě třetiny všech nemocí mají...

Vláda má 20 korun z každého litru benzinu, říká šéf sítě levných čerpacích stanic

Premium Nikoho nenechají na pochybách, že tohle je nízkonákladová firma, kde se nehýří. Okázalost tu nemá místo. Spolumajitel...

Všechno vymyslela Škrlová. Je to hlava manipulace, říká režisér Síbrt

Premium Před patnácti lety Česko šokovala kuřimská kauza. Týrání malých chlapců nejbližšími příbuznými i podivná role „Aničky“....

  • Další z rubriky

„Chci, aby mě všichni měli rádi.“ Jen cesta ke zklamání. Jak nastavit hranice

Premium „Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem,“ praví lidová moudrost. Přesto mnozí z nás vynakládají veškerý...

Zkus se o sebe víc starat, nabádal partner vyměněnou manželku

V novém díle Výměny manželek diváci čekali, zda se temperamentní Katce podaří přizpůsobit klidnému životu na Moravě a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Druhý život „na tajňačku“. Paralelní vztahy jsou náročné ve všech směrech

Příliš se o nich nemluví, ale jsou častější, než by se očekávalo. Nevěra a paralelní vztahy jsou bez nadsázky...

Blíží se den D. Kdy se zaměřit na vlasy a jak se nalíčit krok za krokem

Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané, jako měla Popelka, víla s lučním kvítím, či snad neformální rebelka? Ať už je vaše...

Pro všechny šťastné andílky: Nenechte si ujít testování s Havlíkovou apotékou
Pro všechny šťastné andílky: Nenechte si ujít testování s Havlíkovou apotékou

Trápí vaše miminko opruzeniny, odřeniny od plenek, zarudlá místa, ekzémy a suchá pokožka po koupeli? Otestujte s námi zdarma léčivou mast od...

Část dětí dostane 5 000 Kč automaticky, zbytek bude žádat elektronicky

Rodiče, kteří na své potomky pobírají příspěvek na dítě, dostanou státní pětitisícovou pomoc automaticky. Ostatní budou...

Jelínek z Luneticu byl u smrtelné nehody, po koncertě srazil na dálnici muže

V sobotu vystoupili Lunetic na koncertě Leoše Mareše. Když se zpěvák skupiny Václav Jelínek (43) vracel domů do...

Hrušínského dcera se svlékla pro Playboy. Manžela to překvapilo, říká

Pro nové číslo Playboye se svlékla a nafotila sexy snímky Kristýna Hrušínská (37). Dcera Jana Hrušínského a Miluše...

Ukrajinci dostali západní superhoufnice M777. Do akce šla i Bohdana

Ať už si dělostřelectvo v dávných dobách vysloužilo titul královny či krále bojiště, ukazuje se i v jednadvacátém...

Po seskoku s padákem zůstala ochrnutá, nyní odešla přehlídku prádla

Dnes devětadvacetiletá Emma Carey v roce 2013 odcestovala z Austrálie do Evropy na plánovanou dovolenou. Tehdy se ve...