Středa 8. prosince 2021, svátek má Květoslava
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 8. prosince 2021 Květoslava

Neúnavně bojovala za práva žen, nakonec Plamínkovou popravili nacisté

Seriál   19:03
Statečně a s vervou bojovala za lepší a spravedlivější svět. Díky ní a jejím spolupracovnicím zmizela řada nespravedlivých zákonů, které znevýhodňovaly ženy. Zasadila se o všeobecné volební právo či o zrušení celibátu učitelek. Přesto se na političku a senátorku Františku F. Plamínkovou téměř zapomnělo. Pro své ideály obětovala svou životní lásku, nakonec ji nacistický režim popravil.

Františka Plamínková, senátorka České strany národně sociální a organizátorka mezinárodního ženského hnutí (1937) | foto: ČTK

„Mě zabilo, že jsem žena. Kdybych byla klukem, byla bych se pravděpodobně stala nějakým vlivným činitelem, který by měl kolem sebe řadu placených pomocníků, nebyl by se musil utahat sám. A když už jsem žena, měla jsem v sobě mít méně smyslu pro spravedlnost, abych nemusila všude zasáhnout. A bylo by dobře,“ napsala Františka v roce 1919 své blízké spolupracovnici a přítelkyni Albíně Honzákové. Shrnula tak svou nespokojenost s tím, že ženy nemají rovná práva. Proti této nerovnosti bojovala celý život.

Františka se narodila 5. února 1875 na Malé straně v domě U tří vlaštovek jako třetí dítě. Otec byl obuvníkem, matka pečovala o děti a o domácnost. Vyrostla v době, kdy platila celá řada diskriminačních zákonů, které jsou z dnešního pohledu nepředstavitelné. 

Postavení ženy

  • V roce 1811 podepsal císař František I. občanský zákoník, ze kterého vyplývalo to, že je manželka pod mocí manžela. 
  • Veškerá práva v rodině náležela pouze otci, který rozhodoval o výchově, sňatku a jmění dítěte. 
  • Matka přebírala péči o děti. Otec měl právo určit poručníka dětí pro případ jeho úmrtí. Matka musela tento příkaz respektovat. Nemanželské dítě nebylo příbuzným svého otce. Při rozvodu náleželi synové od čtyř a dcery od sedmi let otci. 

Ženy nesměly volit, studovat ani rozhodovat o svém vlastním životě. Muž rozhodoval o všem a žena musela poslouchat a respektovat jej. Františka F. Plamínková se rozhodla to změnit, i když za to nesklidila ani slávu, ani vděk. Muži, ale ani spousta žen, totiž změny příliš nevítali.

Celibát učitelek

Františka se rozhodla, že se stane učitelkou. Po vystudování Ústavu pro vzdělávání učitelek začala pracovat. Absolventka byla povinna po ukončení studia šest let učit, poté mohla jít k oltáři. To ale automaticky znamenalo odchod ze školství. Ženy tudíž byly nuceny žít v celibátu nebo se svého povolání vzdát. Před takovou volbou stála i Františka.

Když začala chodit do tanečních, seznámila se se studentem medicíny Vilémem Freyerem. Byla z toho láska až do konce života. Z lásky k Vilémovi byla chvílemi odhodlána vzdát se učitelství, ale představa ženy v domácnosti ji děsila. Dilema se nakonec vyřešilo samo. Vilém totiž odešel z Prahy do Brna, aby se staral o svou matku a o sourozence. Vztah pokračoval korespondenčně a začal se pomalu ochlazovat. 

Plamínková proti nucenému celibátu učitelek celý život bojovala. Některé starší učitelky, které prožily celý život samy, však pochybovaly, že by pedagožka zvládla školu i rodinu. Františka vyhrála až v roce 1919, kdy vzešel v platnost zákon, který umožnil učitelkám setrvat ve školní službě i poté, co vstoupí do manželství.

F.

Františka si ke jménu přidala iniciálu F po Vilému Freyerovi. Jako Františka F. Plamínková se podepisovala až do smrti. Vilém se nikdy neoženil, Františka zřejmě zůstala jeho jedinou životní láskou.

Krátce po vzniku samostatného státu v roce 1920 a po zrušení celibátu učitelek se Vilém Františce znovu ozval a zeptal se jí, jestli by s ním nechtěla strávit život. Jemu bylo 48, Františce o tři roky méně. Odmítla. I navzdory tomu, že rozchod špatně nesla, nezavinilo ho vyprchání lásky, ale nemožnost spojit lásku s povoláním a osobní svobodou v mládí. „Za dodržení celibátu učitelek zaplatila osudu,“ napsala Františčina přítelkyně Albína.

Podpora od Masaryka

Zrušení celibátu ale nebyl jediný Františčin boj. Usilovala totiž o větší ženská práva ve všech oblastech života. Prosadila tak třeba delší mateřskou dovolenou, bojovala i za moderní porodnice a zrovnoprávnění manželských a nemanželských dětí. 

V jejím úsilí ji podporovalo množství spolupracovnic, jednou z nich byla Alice Masaryková, dcera prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Také první československý prezident Františku povzbuzoval v práci a k tomu, aby vytrvala a nevzdávala se. Později také chtěl, aby se Plamínková stala ministryní, k čemuž nakonec nedošlo.

Inspirativní ženy

„Mnoho lidí soudí, že jsem vyšla z Masaryka. Ne, nevyšla jsem z Masaryka. Vyšla jsem jaksi ze sebe. A vycházejíc ze sebe, sešla jsem se s Masarykem,“ říkala Františka. 

Se svými spolupracovnicemi na počátku 20. století založila Ženský klub český, jehož hlavním cílem bylo posílení ženského sebevědomí. Už tehdy pracovala na prosazení všeobecného volebního práva. V roce 1906 také založila Výbor pro volební právo žen a spolu s jejími spolupracovnicemi uspořádala manifestaci, na kterou přišlo na deset tisíc žen. Bohužel však byla neúspěšná a ženy všeobecné volební právo zatím nezískaly.

Povedlo se to až s první československou ústavou v roce 1920. Ta vyloučila výsady „pohlaví, rodu a povolání“. Ženy tak získaly všeobecné volební právo. Československé ženy byly v Evropě mezi prvními, které všeobecné volební právo získaly. Například ve Švýcarsku mohly ženy k volebním urnám na federální úrovni až v roce 1971.

Plamínková si byla dobře vědoma, že ústavou a ziskem volebního práva boj za rovnost žen a mužů zdaleka nekončí. Věděla, že boj s předsudky vůči ženám, které jsou ve společnosti hluboce zakořeněné, bude trvat ještě dlouho.

Za pravdu jí dal i fakt, že se ženy do politiky příliš nehrnuly. Slabou účast žen vysvětlovala Plamínková překážkami od mužů. „Ženám ovšem se nikdy nedá příležitost, aby se zapracovaly. Od nich se žádá, aby se předem osvědčily, jak a kde, jest hádankou. A přece nelze neviděti větší chápavosti žen, schopnosti přemýšleti a rozhodovati se v důležitých momentech,“ řekla.

Sama Plamínková přesto do politiky vstoupila. V roce 1925 byla poprvé zvolena senátorkou a svou funkci vykonávala až do zrušení Senátu v roce 1939.

Ústava má sto let. Ženám zaručila rovnost, přesto zůstávaly v područí mužů

A díky prosazování ženských práv se stala známou i v zahraničí. Díky plynné znalosti několika cizích jazyků se spojila s emancipačním hnutím v zahraničí, kde si získala vysokou prestiž. Stala se místopředsedkyní Mezinárodní ženské rady a také Mezinárodní aliance pro volební právo žen.

Vystupovala na desítkách evropských i amerických konferencí, přidal ji prezident Roosevelt a jako první Češka vystoupila s projevem před spojenými národy. 

Statečná až do konce

Zásadní zlom v životě Františky F. Plamínkové představoval nástup nacismu. Adolfu Hitlerovi napsala v roce 1938 dopis, ve kterém reagovala na jeho projev, ve kterém ostře zaútočil na prezidenta Edvarda Beneše. Gestapo ji od té doby několikrát vyslýchalo, čelila domovním prohlídkám, nic však nenašli. 1. září 1939 byla stejně jako další lidé veřejného života zatčena, v polovině října ji však propustili. 

Po atentátu na říšského zastupujícího protektora Reinharda Heydricha byla předvolána před německý lidový soud. Měla veřejně odsoudit atentát, londýnskou emigraci a prohlásit věrnost říši. Ačkoliv by si tím pravděpodobně zachránila život, odmítla. Gestapo ji znovu zatklo a věznilo v pankrácké věznici. Později ji převezli do Terezína. Ale už 30. června 1942 byla Františka F. Plamínková na kobyliské střelnici popravena. 

Zapomenutá Plamínková

Na Františku F. Plamínkovou se postupně téměř zapomnělo. Přesto, že je důležitou historickou osobností, zná dnes její jméno málokdo. A to přesto, že je po ní pojmenována základní škola a její jméno nese několik ulic. 

Alice Masaryková chtěla být lékařkou, překazila jí to i vlastní ješitnost

„Samo ženské hnutí není na rozdíl například od národního nebo dělnického hnutí součástí obecného historického vědění, toho, co by děti měly znát, ačkoli jeho představitelky bojovaly za základní práva poloviny populace, za právo žen na vzdělání, jejich ekonomickou nezávislost nebo politická práva,“ připomněla historička a kurátorka Jitka Gelnarová z Národního muzea. 

„Byla to nesmírně odvážná žena, která se nebála pozvednout svůj hlas na obranu humanistických a demokratických hodnot, lidských práv. Humanistka, feministka, pro kterou demokracie byla největší hodnotou, pro niž neváhala dokonce riskovat život,“ dodala Gelnarová.

Článek vychází z knihy Evy Uhrové: Radostná i hořká Františka Plamínková a z rozhovoru s historičkou Jitkou Gelnarovou z Národního muzea. 

Přivezla si i kousek Japonska, Eliášová jako první Češka procestovala svět

Barbora Eliášová v Tokiu v roce 1918. Sama přejala japonské zvyky, nosila...

Seriál Barbora Markéta Eliášová byla první česká cestovatelka, která navštívila všechny kontinenty....

Nejdéle sloužící poslankyně s ostrým jazykem. Zemínovou nezlomili ani komunisté

Františka Zemínová, poslankyně Národního shromáždění.

VIDEO Za první republiky pronesla osm tisíc projevů a stovky interpelací a intervencí na schůzích...

První parašutistka v ČSR: poprvé málem otevřela padák ještě na křídle letadla

Marie Krupičková po úspěšném seskoku padákem PAK VII na borském letišti v...

Byl to ryze mužský svět, přesto i ženy se toužily vznést do oblak. Nová republika přesto na...

Je hrozné stát proti člověku, který vás porodil, říká pěstounka a Žena roku

Soutěž Žena roku 2020

Dva své sourozence nenechala v dětském domově a vzala si je k sobě do pěstounské péče. Kromě toho...

Pionýrky letectví. První pilotky v Československu získaly diplom v roce 1928

Anežka Formánková (vlevo) a Anna Burgetová s polskou kolegyní Janinou...

Letectví je i v současnosti hlavně mužskou záležitostí, nejinak tomu bylo i mezi světovými válkami....

Navržená vláda Petra Fialy

Předseda vlády: Petr Fiala, ministr vnitra: Vít Rakušan, ministr pro místní rozvoj a digitalizaci: Ivan Bartoš, ministr zemědělství: Zdeněk Nekula, ministr financí: Zbyněk Stanjura, ministr zdravotnictví: Vlastimil Válek, ministr školství: Petr Gazdík, ministr práce a sociálních věcí: Marian Jurečka, ministryně obrany: Jana Černochová, ministr spravedlnosti: Pavel Blažek, ministr průmyslu a obchodu: Jozef Síkela, ministr dopravy: Martin Kupka, ministr zahraničí: Jan Lipavský, ministryně životního prostředí: Anna Hubáčková, ministr kultury: Martin Baxa, ministr pro evropské záležitosti: Mikuláš Bek, ministr pro legislativu: Michal Šalomoun, ministryně pro vědu a výzkum: Helena Langšádlová.

Část policistů tvrdí, že vakcína není dlouhodobě vyzkoušená, říká šéf odborů

  • Nejčtenější

KOMENTÁŘ: Sorry, ten váš diskutér exnul. Sbalte si jeho věci a odneste si je

Premium Ve středu po zasedání krajského krizového štábu Ústeckého kraje zazněla prosba od hejtmana Jana Schillera, aby novináři...

Pekarová jela na Malou Fatru. Lockdown jsem neporušila, hájí se šéfka Sněmovny

Při návštěvě hor na Slovensku, kde platí kvůli závažné koronavirové situaci plošný lockdown, neporušila Markéta...

Ze Zemana si utahují dál. I z Schillerové v latexu. Flégr na ptáka odpověděl

Jmenování předsedy ODS Petra Fialy novým premiérem, při kterém byl nakažený prezident Miloš Zeman izolován ve skleněné...

Rodina ho odvrhla, žil po nemocnicích. Teď se opuštěný Štístko dočkal mámy

Premium Chlapeček, ke kterému se nikdo nechtěl znát, stráví letošní Vánoce u pěstounky. Po roce zapomnění, po roce osamělého...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Objevili jsme příčinu tvorby krevních sraženin po AstraZenece, hlásí vědci

Krevní sraženiny, které se u lidí vzácně objevily po očkování vakcínou společnosti AstraZeneca, vyvolaly velké...

TEST: Hodinky místo mobilu děti pohlídají i zabaví

Premium Co umějí chytré hodinky se SIM kartou pro děti? Nahradí mobil. Dá se na ně dovolat a většinou i sledovat jejich polohu...

Opatření bojkotuje stále více lidí, cítí se podvedeni, říká psycholog

Premium Doba covidová je už dlouhá. Zatímco při první vlně epidemie byli lidé v Česku většinou ukázkově disciplinovaní, nyní je...

Velké dilema třetí dávky: míchat, či nemíchat vakcíny?

Premium Posilující dávka očkování naráží na možnost volby. Řada Čechů řeší, kterou vakcínou si nechat svoji imunitu proti...

  • Další z rubriky

Lednové předávání státních vyznamenání se opět odkládá, informoval Hrad

Prezident Miloš Zeman se rozhodl kvůli nepříznivé epidemiologické situaci odložit slavnostní předávání státních...

PirSTAN se kvůli sporu o přepočet hlasů ve volbách obrátili na Ústavní soud

Koalice Pirátů a STAN napadla u Ústavního soudu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zamítl jejich stížnost...

Fiala ani Bartoš nepřipouštějí, aby byla jmenována vláda bez jednoho člena

Premiér Petr Fiala i šéf Pirátů Ivan Bartoš odmítají možnost, že by nová vláda mohla být jmenována bez jednoho člena, s...

Poražení ve volbách šetří: ČSSD opustí Lidový dům, Piráti začali propouštět

Premium Strany, které propadly v říjnových volbách, začaly ve velkém šetřit. Například ČSSD, která po vypadnutí ze Sněmovny...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Žilková: Byla jsem těhotná s Menzelem, potrat byl pro mě rozvodem s Bohem

Veronika Žilková překvapila informací o tom, že kdysi čekala dítě s Jiřím Menzelem. O nevěře manžela, vztahu s...

Moje tetování nad rozkrokem vyznívá vulgárně, stěžovala si paní

Nebylo tak úplně promyšleno, kvůli přemíře alkoholu vlastně nebylo ani zamýšleno. Tetování vyznívá explicitně sexuálně,...

Psychopati za volantem: pozor na dodávky, elektromobily a bouráky dvou značek

Beránci ve škodovkách a predátoři v bavorácích? Výběr auta o vás může prozradit víc, než byste možná chtěli. Ať už se...

Měli jsme zůstat točit v Sydney, říká Chris Hemsworth o práci v Praze

Australský herec Chris Hemsworth (38) v Praze natáčí pokračování akčního filmu Vyproštěn. V české metropoli by měl štáb...

Syna jsem viděl, když mu byly tři. Pak až v jeho padesáti, říká Ladislav Frej

Premium „Po představení neusnu. Je půl třetí ráno, sedím v kuchyni, chroustám piškoty bez lepku, piju mlíko a mudruju, co jsem...