Tuny uhlí jako priorita. Životní prostředí bylo za socialismu opomíjené

Průmyslové technologie v socialismu byly zpravidla zastaralé a ekologická situace v 80. letech velmi špatná. Nejhorší stav panoval na severu Československa, které se i kvůli svým mlhám stalo synonymem silně narušeného prostředí. Zájem o ekologii začal vzrůstat až spolu s uvolňováním společnosti.

osobnosti

Michail Gorbačov

Michail Gorbačov zahájil po nástupu do čela sovětských komunistů v březnu 1985 perestrojku (přestavbu) a glasnosť, tedy politiku otevřeného pohledu na komunistickou minulost země. Historické změny, které postupně vedly k rozpadu sovětského impéria a ke změně politické mapy světa, začaly s nadějemi postupně pronikat i do satelitů tehdejšího Sovětského svazu a v takové atmosféře navštívil Gorbačov (9. až 11. dubna 1987) Prahu. Nebyla to Gorbačovova první ani poslední návštěva v Československu, ale určitě byla nejočekávanější.

Profil

Václav Klaus

Václav Klaus, který se narodil 19. června 1941, patří do čela skupiny lidí, kteří nesou největší zodpovědnost za současný stav země. Jako jediný z českých politiků se po listopadu 1989 po více než 23 let pohyboval ve vrcholných politických funkcích.

Profil

89 ve společnosti

Někdo napsal, jak to doopravdy je, divili se čtenáři v únoru 1989

I v době, kdy normalizační československé deníky chrlily zprávy oslavující papalášským jazykem komunistickou stranu, vycházely články, které se režimu rozhodně neklaněly. 4. února 1989 vzbudil velký ohlas kritický text o Brnu, jehož autorem byl Ladislav Vencálek.

Kapsáři Prahu obsadili až po sametové revoluci, přibylo také vražd

Před třiceti lety se člověk v městské hromadné dopravě nemusel tolik obávat toho, že ho okrade kapsář. Zato byla větší pravděpodobnost, že se mu někdo vloupá do bytu nebo ukradne věci z auta. Kriminalita v Praze se od roku 1989 výrazně proměnila.

30 let svobody