Pro automatické ukládání sudoku musíte být přihlášeni

Lehké sudoku

06020

Standardní pravidla sudoku

 • V každém políčku může být vepsané číslo 1 až 9.
 • Některá políčka jsou předvyplněná.
 • Číslo se nesmí opakovat ve stejném řádku, sloupci, ani ve vyznačené buňce 3×3.
 • Existuje vždy právě jedno řešení.

Ovládací prvky

 • Všechny své kroky můžete kdykoliv neomezeně vracet zpět.
 • Podržením tlačítka zpět vrátíte zpět všechny kroky.
 • Jste-li přihlášení, každých pár sekund se ukládá průběh luštění, takže se můžete k rozpracovanému zadání později vrátit, třeba i z jiného zařízení. Také se ukládá informace, která zadání už máte vyluštěné.
 • Tlačítko „Pomoc“ vám pomůže tím, že buď potvrdí, zda máte postup správně, nebo vrátí stav zpět do posledního momentu, kdy bylo luštění bezchybné.
 • Máte k dispozici celkem tři pomoci, používejte je tedy s rozmyslem. Tlačítko musíte chvíli podržet, abyste si ho nestiskli omylem.
 • Odměřovaný čas je jen pro vaši informaci, nesestavujeme žebříček nejrychlejších luštitelů. Ruší-li vás, kliknutím ho můžete skrýt.
 • Časomíru si můžete pozastavit minimalizací prohlížeče, přepnutím do jiné záložky, nebo odrolováním stránky tak, abyste sudoku neviděli.
 • Po vyřešení můžete tlačítkem zpět vrátit všechny kroky a zkusit si zadání znovu, rozehraný stav se už ale neukládá (ví se, že toto zadání už máte vyřešené).

Ovládání myší a klávesnicí

 • Pozici kurzoru můžete ovládat pohybem myši, nebo klávesnicí (šipkami).
 • Není nezbytné do políčka kliknout, abyste mohli zapsat číslo, stačí najet. (Podle častého zvuku pravidelného klikání můžou ostatní v místnosti poznat, že něco hrajete.)
 • Čísla jde psát numerickou klávesnicí i číslicemi na běžné alfanumerické části klávesnice.
 • Se Shiftem nebo Ctrl/⌘ píšete do prázdných políček poznámky tužkou.
 • Klávesou Z vracíte zpět, klávesou Y vracíte vrácení.
 • Klávesou A nebo dvojklikem vyvoláte na označeném políčku automatiku, která doplní všechny platné poznámky, není-li vyplněné platné číslo.
 • Klávesou Q nebo pravým tlačítkem myši vyvoláte na označeném políčku automatiku, která do prázdného políčka doplní poznámky, u políčka s číslem rozbliká všechna nevyloučená místa a u políčka s poznámkami odmaže všechny vyloučené poznámky.
 • Držením klávesy P aktivujete pomoc.
 • Mezerník, deletem, backspacem obsah políčka mažete.
 • Čísla a poznámky jde psát i pomocí písmenek:
 • QWERTYUIOP/(
  ASDFGHJKL"!
  ZXCVBNM?:_

Ovládání tažením

 • Dotykem (nebo myší se stisknutým tlačítkem) a pohybem směrem do určité oblasti můžete vyplnit určité číslo nebo poznámku.
 • Pokud stisknete na určitém políčku a chvilku počkáte, zobrazí se vám přes sudoku legenda k tomu, kterou oblastí se vepisuje jaké číslo nebo poznámka.
 • Dotykem (nebo myší se stisknutým tlačítkem) a pohybem směrem do určité oblasti můžete vyplnit určité číslo nebo poznámku.

 • Čekat na legendu však nemusíte. Pokud si pamatujete rozmístění, můžete čísla švihat rychle.
 • Dvojitým poklepáním vyvoláte na označeném políčku automatiku, která buď z nastavených poznámek odmaže ty neplatné, nebo doplní všechny platné poznámky.

O sudoku

Sudoku je logická hra založená na číslech. Hraje se na čtvercové mřížce, která je rozdělena na menší čtverce, obvykle 9x9 polí. Cílem hry je vyplnit každé pole mřížky číslem od 1 do 9 tak, aby v každém řádku, sloupci a v každém 3x3 podčtverci nebylo žádné číslo opakováno. Sudoku je skvělá hra pro trénování logického myšlení, paměti a koncentrace. Existuje mnoho různých obtížností Sudoku, od velmi snadných až po extrémně obtížné hádanky, které vyžadují pokročilé strategie a techniky řešení. Je to skvělý způsob, jak trávit čas a procvičovat svoje mozkové schopnosti.