Když se krájí Evropa. Smutné výlety do měst, která rozdělila hranice

Za symbol rozděleného města byl vždy především považován německý Berlín. Avšak podobná situace, kdy následkem četných dějinných událostí došlo k dělení předtím kompaktních sídel, postihla řadu dalších evropských měst. A pár takových případů se odehrálo i u nás.
Hercegovský Mostar. Plocha předválečné občiny (zhruba náš okres, resp....

Hercegovský Mostar. Plocha předválečné občiny (zhruba náš okres, resp. miniokres) je nyní de facto roztrojena. | foto: Jan Doubravnickýpro iDNES.cz

Někde dělicí linie zůstává stále pekelně horká nebo pod povrchem pořád doutnají vášně z minulých křivd. Jindy ji zase již vůbec nepoznáme. A rovněž existují místa, kde se proměnila na turistickou atrakci.

Nové hranice, nové problémy

Ohromné bouřlivé změny přinesly mapám Evropy výsledky první světové války. Nově vytyčené hranice národních států doprovázelo velké množství sporných území, a ta se mnohokrát stala ohnisky dalších konfliktů různé intenzity.

Příčiny hlavně tkvěly v etnické či náboženské příslušnosti leckdy silně promíšených území a ve vysoké koncentraci menšin se starousedlíky, které se najednou ocitly mimo mateřské státy. K nim se přidaly zájmové sféry vítězných velmocí, rozmístění strategicky důležitých objektů a komunikací i další důvody.

Krásnou ukázku představuje Těšínsko. Tam se dělení dotklo přímo jeho centra – Těšína. Zdejší obyvatelstvo opravdu vykazovalo pestrou paletu národů i etnických či náboženských skupin.

A mnozí z místních asi ani přesně netušili, ke komu se úředně hlásit: Češi / Moravané, pročeští Slované, Slezané, Šlonzáci, Poláci, propolští Slované, Němci, „Vasrpoláci“, příslušníci judaistického vyznání, nevyhranění… Tisíce definic, tisíce způsobů, jak dát nálepku a zaškatulkovat.

Vyznat se a zachovat si přehled uvnitř tohoto Babylonu pojmů, jmen, označení, informací i manipulací, je opravdu nadlidské. V případě Těšína nám připadla jeho jižní část se strategicky důležitou tratí a nádražím. Mimochodem, areály nádraží hrály klíčové role i v dalších děleních. Hranici tu určuje řeka Olše / Olza.

Těšín. Tramvaj přejíždí z polské na českou stranu.

Přestože za první republiky vzniklo na naší straně nové centrum, pořád je při cestě z nádraží v Českém Těšíně do polského Těšína cítit plynulá návaznost a dřívější dispozice násilně přerušená hranicí. A jednolitý vzhled Těšína dobře vynikne při pohledu od románské rotundy.

Dělení na jihu Čech

K dalším sporným regionům příslušelo Vitorazsko. To bylo též po etnické, a tím pádem i jazykové stránce zcela promícháno. Byť většinu tvořili Němci, respektive Rakušané. Historicky bylo ale naopak osídleno Slovany.

I tady se uskutečnil řez. Starobylé centrum regionu – Vitoraz (Weitra), připadlo Rakousku. A dělení měst se dotklo Gmündu, alias Cmuntu. Ten si držel pozici důležité železniční křižovatky rakousko-uherské monarchie. A právě nádraží, společně s přilehlou bývalou osadou a posléze periferií, Velenicemi, plus částí čtvrti Česká Cejle (Böhmzeil), po řadě peripetií připadlo Československé republice. Tehdy se zrodilo nové město – České Velenice.

Zde je oproti Těšínu rozdělení méně patrné. Přesto lze objevit pozoruhodné detaily jeho následků, například fragmenty úzkokolejky se slepou kolejí směřující k nám. Ostatně úzkorozchodná trať ještě chvíli po druhé světové válce využívala trasu přes naše území.

Nádražní třída v Českých Velenicích

České Velenice. Tudy vedly koleje úzkokolejky.

Stejně tak České Velenice zcela postrádají historické jádro. Avšak zase se pyšní typickou nádražní třídou z období počátku dvacátého století. Ta pochopitelně neomylně směřuje k hranici a starému Gmündu. Zajímavé svědectví pohnuté minulosti Vitorazska předkládají památníčky obětem světové války: četná jména padlých jsou ryze česká. Včetně zaznamenané diakritiky.

Komárno je Komárom a naopak

Také slovenští sousedé se nevyhnuli fenoménu rozdělených měst. Náš významný vědec a spisovatel Josef Dobrovský se narodil v uherských Ďarmotech. Jádro tohoto města teď leží na teritoriu Maďarska a jmenuje se Balassgyarmat (Balážske Ďarmoty). Jeho bývalá část Újtelep byla postoupena Slovensku a dnes nese název Slovenské Ďarmoty.

U sousedů ale také najdeme důležité město, které navenek působí, jakoby bylo rozdělené odjakživa. Na první pohled se zdá, že se vždy jednalo o dvě samostatná sídla. Ohromné koryto Dunaje totiž působí dojmem přirozené hranice. Ta od sebe opticky vzdálila slovenské Komárno a maďarské Komárom. Přesto názvy obou sídel jsou zcela totožné ve slovenské i maďarské variantě.

Vnitřní trakt komárenské pevnosti na severním břehu Dunaje

Ohromná novější Monoštorská pevnost na nynějším maďarském břehu

Nicméně Maďaři slovenské město často pro správné vymezení nazývají Révkomárom. Jižní část původně tvořilo malé odloučené předměstí. Obrat, který oba břehy sjednotil pod jeden úřad, pravděpodobně souvisí s rozšiřováním a výstavbou systému nových pevností na jižním břehu Dunaje. Soustava tamních opuštěných pevnostních areálů určitě stojí za návštěvu. Vojenským účelům sloužily ještě během éry studené války.

Hranice jako turistický cíl

I druhá světová válka vyústila do dělení měst. Stačí si udělat výlet k našim severním sousedům, protože přímo postihla Görlitz, neboli Zhořelec. Velice tvrdého rozdělení se dočkala také slovenská obec Veľké Slemence, jejichž východní půli získal Sovětský svaz. Dnes pochopitelně spadá pod Ukrajinu a jmenuje se Mali Selmenci. Po dlouhých desetiletích se nedávno konečně dočkala vzájemného propojení prostřednictvím hraničního přechodu určeného pěším a cyklistům. Obyvatelé obou částí jsou z drtivé většiny etničtí Maďaři.

Komplikovanou situaci se pokoušelo vyřešit vymezení poválečné hranice Itálie s Jugoslávií, potažmo Slovinskem. I zde ji doprovázel řez etnicky silně promíchaným regionem. A výsledek? Podobný jako u nás v případě Českých Velenic a Českého Těšína.

Nova Gorica. Hranice se tu změnila na turistickou atrakci.

Kastel v Gorizii. Etničtí Slovinci ji nazývají Stara Gorica či pouze Gorica.

Z Gorizie připadlo Jugoslávii noblesní nádraží, přes které za starého mocnářství svištěly přímé rychlíky kultovní linky Praha - Terst. A východně od něj vyrostla moderní Nova Gorica. Pitoreskní jádro s kamenným kastelem, půvabnými paláci i uličkami, obdržela Itálie. Hranice přetnula malé náměstí ihned před nádražím. Doprovázel ji nízký plot „soft opony“ mezi západem a umírněným východem.

Z italské strany se náměstí jmenuje Piazza Transalpina. Slovinský díl zase Trg Evrope. A kuriózní náměstí je hojně vyhledáváno turisty. Během dvaceti minut zastavilo před nádražní budovou snad pět aut. Vždy pak následoval stejný rituál: vyběhnout, postavit se na místo, kde se dříve tyčil hranečník. Rozkročit se jednou nohou do Slovinska a druhou do Itálie. Poté se ozvalo cvaknutí fotoaparátu a pětiminutovku završil rychlý odjezd.

Bosenský chaos

Bývalé Jugoslávii se budeme ještě chvíli věnovat. A přesuneme se do Bosny. Nedávná válka tam zanechala absurdní stav, nad kterým zůstává rozum stát. Kostrbaté vnitřní bosenské hranice se týkají dvou entit: Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské.

Hranice zároveň připravily překvapení mnoha batůžkářům, kteří se vypravili z Bělehradu do Sarajeva. Autobus je totiž vyklopil ve Východním Sarajevu (Istočno Sarajevo) na pomezí sídlišť Lukavica a Dobrinja, které patří Republice srbské. Pokud chtěli do centra, museli přejít pár desítek metrů do Federace Bosny a Hercegoviny a tam sednout na trolejbus.

Sarajevo. Entitní hranice se táhne v lese nad zástavbou, poté klesá zvolna dolů a v oblasti posledního nejnižšího pahorku tvoří hranici ulice.

Hercegovský Mostar. Plocha předválečné občiny (zhruba náš okres, resp. miniokres) je nyní de facto roztrojena.

Takhle vypadalo Sarajevo v nejhorším roce konfliktu:

Nyní hranici entit spolehlivě rozpoznáme díky rozdílným tabulkám s názvy ulic, vlajkám a převládající cyrilici. Dokud ale platily v obou entitách odlišné daňové sazby, fungovaly u hranice řetězy stánků. Do Republiky srbské se chodilo zejména pro cigarety a alkohol. Obdobných případů existuje v Bosně mnohem víc. Neoficiální, nicméně o to markantnější rozdělení, panuje v hercegovském Mostaru. Tady je pořád patrná linie, která vymezuje západní „chorvatskou“ půli a východní - „bosňáckou“. Přečtěte si: Mostar: nefalšovaný Orient kousek od Jadranu.

Tím mostarské paradoxy zdaleka nekončí, jelikož část plochy předválečného území občiny Mostaru připadla Republice srbské. A tak se vysoko v horách nad Mostarem ukrývá víska Zijemlja, nyní samostatná občina Istočni (Východní) Mostar s počtem necelých dvou stovek obyvatel.

Severní Irsko, Kosovo, Kypr

Mostarské hranici mezi chorvatskou a bosňáckou půlí se podobají etnicky a současně nábožensky vytyčené hranice v četných sídlech Severního Irska. Doprovázejí je shodné atributy: označkování teritoria vlajkami, barvami, hesly a symboly, jejichž význam cizincům leckdy nic neříká, avšak místní je velice rychle dokážou rozklíčovat.

Plakát severoirských nacionalistů v Derry (15. března 2017)

Mostar i Severní Irsko se pomaloučku dostávají do klidnější fáze, byť skoro pravidelně dochází k excesům. Naopak husté napětí stále vládne v Kosovu. A jestliže bychom měli rozhodnout o nelichotivém primátu rozděleného města Evropy, kde aktuálně vládne nejdramatičtější situace, tak mezi nejžhavější kandidáty se jednoznačně kvalifikovala Kosovská Mitrovica. Albánsky ale pouze Mitrovicë. Přečtěte si: Kosovská Mitrovica: nejostřeji rozdělené město Evropy.

A že by se tam během posledních desíti let rapidně změnil uváděný stav, o tom nelze hovořit. Přesto najdeme pro Kosovskou Mitrovici soupeře těžkého kalibru. Kypr sice geograficky leží mimo Evropu, přesto z některých stránek ho k ní můžeme přiřadit. A rozdělená Nikósie se už v mnohém blíží dřívějšímu Berlínu.

Jih Kypru je plný turistických destinací:

Tipy od čtenářů

Pokud začneme studovat encyklopedie, rychle zjistíme, že dělení sídel mezi dva státy je vcelku běžná věc. Bohužel. Určitě jich na území Evropy existuje mnohem více. Některé objekty, které budí dojem rozdělení, ale vznikly záměrně. Například známé nádraží v Železné Rudě již bylo vyprojektováno tak, aby pokrývalo obě hranice. Víte o podobných případech? Podělte se s našimi čtenáři v diskuzi.

Autoři:
  • Nejčtenější

Když Češi znečišťují planetu víc než Číňané. Kdo opravdu nejvíc škodí Zemi?

27. února 2024

Premium Které státy nejvíce znečišťují planetu? Ukázat na nějakou konkrétní zemi prstem není zase tak...

Na dálkových trasách v Česku se objeví přes 150 nových dřevěných útulen

26. února 2024

V Česku na turistických trasách vyrostou nové útulny, které budou poskytovat přístřeší a také místo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Zůstala na benzince v prérii, adoptovali ji Siouxové. Věří mi, říká indiánka z Čech

28. února 2024

Premium Když se gymnazistka Veronika Valterová vydala do Ameriky za indiány, sotva tušila, že se rodí...

Tyto země jsou zasvěcené baťůžkářům. Skvělé tipy na nízkonákladový výlet

2. března 2024

Méně bagáže, skromnější rozpočet, ochota omezit komfort. Co za to? Více zážitků a pestřejší...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Na co zírá mašinfíra: Mezi pískovcovými skalami z Mladé Boleslavi do Mšena

25. února 2024

Hynek, náš dnešní mašinfíra, nás sveze po krásné a bohužel ohrožené středočeské lokálce. Motorový...

VIDEO: Střílej po mně! Kameraman natočil téměř celý útok v centru Prahy

Premium Ve čtvrtek zemřelo rukou střelce Davida K. 14 obětí, 25 lidí je zraněných, z toho deset lidí těžce. Jedním z prvních na...

Máma ji dala do pasťáku, je na pervitinu a šlape. Elišku čekají Vánoce na ulici

Premium Noční Smíchov. Na zádech růžový batoh, v ruce svítící balónek, vánoční LED svíčky na baterky kolem krku. Vypadá na...

Test světlých lahvových ležáků: I dobré pivo zestárne v obchodě mnohem rychleji

Premium Ležáky z hypermarketů zklamaly. Jestli si chcete pochutnat, běžte do hospody. Sudová piva totiž dopadla před časem...

ZANIKLÉ TRATĚ: Vítkovická drobná dráha vedla do pískových dolů

3. března 2024

Seriál Se 77. dílem seriálu Zaniklé tratě se opět vrátíme do Vítkovic. Podíváme se na dráhu, která patřila...

Tyto země jsou zasvěcené baťůžkářům. Skvělé tipy na nízkonákladový výlet

2. března 2024

Méně bagáže, skromnější rozpočet, ochota omezit komfort. Co za to? Více zážitků a pestřejší...

Očima šotouše: Posílejte fotky laminátek a vyhrajte cestovní vouchery

1. března 2024

V březnu se v naší fotografické soutěži pro milovníky železnice zaměříme na jednu z nejkrásnějších...

Nevzdávejte to. Velký přehled míst, kde si ještě můžete zalyžovat

1. března 2024  12:01

Řada areálů předčasně ukončila sezonu, často minimálně o měsíc dřív než v jiných letech. Výše...

Bianca Censori šokovala Paříž odhaleným klínem, pokutě se však vyhnula

Architektka Bianca Censori (29), která je manželkou rapera Kanye Westa (46), opět šokovala veřejnost svými outfity. V...

Zemřela slovenská moderátorka, oblíbený byl její pořad, který pomáhal dětem

Zemřela moderátorka a logopedka slovenské dětské televizní stanice JOJko Lucia Palugyayová. Bylo jí 47 let. Na...

Nikdy jsem nebyla stydlivá, vzpomíná Heidi Janků na focení pro Luckyboy

Zpěvačka Heidi Janků (61) zavzpomínala na pobyt v Monaku, kam se přestěhovala kvůli práci svého manžela Iva Pavlíka. V...

Tělo se na ně neumí adaptovat. Studie odmítla vysoce zpracované potraviny

Není prostor na námitky. Pokud jste čekali na konečné postrčení, proč se opravdu vzdát vysoce zpracovaných potravin...

Princ William zrušil na poslední chvíli z osobních důvodů účast na akci

Britský princ William (41) odřekl svou účast na úterní vzpomínkové slavnosti na hradě Windsor. Na bohoslužbu za...