Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Jazz & Faust – návod pro Fausta

  12:00
Dobrodružnou cestu dvojice Jazze a Fausta jsme načali před týdnem a dnes ji dokončíme. Zatímco posledně jsme prahli po pokladu v kůži pašeráka Jazze, dnes nás čeká hledání ztracené lásky romantika Fausta. Ani tentokráte ale o poklad nepřijdeme, takže vzhůru do přístavu Er-Elp, kde celé dobrodružství začíná.

Dobrodružnou cestu dvojice Jazze a Fausta jsme načali před týdnem a dnes ji dokončíme. Zatímco posledně jsme prahli po pokladu v kůži pašeráka Jazze, dnes nás čeká hledání ztracené lásky romantika Fausta.


Jazz & Faust1. Část: přístavní město Er-Elp:

 • V přístavišti u své lodi seberte z dláždění polovinu krystalu.
 • U hlavní brány přístavu se dozvíte, ze kvůli včerejší vraždě je celý uzavřen.
 • Jděte do krčmy, kde si sedněte na volnou židli u stolu. Jakmile přijde servírka, zeptejte se jí na novinky v Er-Elpu. Záhy na to vstoupí do krčmy strážník a požádá vás, abyste ho doprovodili na policejní stanici. Dvojčata u vedlejšího stolu však strážníka svalí k zemi.
 • Z baru vedle pípy seberte láhev džinu a použijte ji na dvojčata – tím pomůžete strážníkovi, jehož se po úplatku zbavíte. Následně vám Hugo - muž sedící u stolku napravo - nabídne k odkoupení pistoli. Prozatím ale na ni nemáte peníze.
 • Projděte kolem policejní stanice na náměstí s fontánou ke stánkaři. Tomu dejte polovinu krystalu – zastavíte ji u něj a získáte nějaké peníze.
 • V krčmě dejte malý vak zlata Hugovi a získáte pistoli a minci.
 • Vraťte se na náměstí, kde se pokuste promluvit si s malým klukem – odmítne se s vámi vybavovat, dokud mu nedáte nějaké sladkosti.
 • Pokuste se od stánkaře vzít zpět svůj krystal, nicméně neuspějete.
 • Promluvte si s klukem a dejte mu minci – zatímco on odvede stánkařovu pozornost, použijte na jeho zboží hrdlo láhve, čímž získáte svoji polovinu krystalu nazpět.
 • Zajděte na policejní stanici a promluvte si se strážníkem, sedícím za stolem. Dejte mu malý vak zlata a získáte povolení k opuštění přístavu.
 • Zamiřte do přístavu ke své lodi Neviditelný a strážníkovi před lodí ukažte povolení. Ihned odplujete na Černé ostrovy.

  2. Část: Černé ostrovy:

 • Od krčmy jděte doprava na smetiště. Zde si promluvte s domorodcem a zeptejte se ho na kapitána Čápa. Domorodec vám přislíbí pomoc, pokud mu najdete jeho ztracenou kočku.
 • Od krčmy jděte doleva k obchodu. Zde si všimněte kočky, sedící na levém trámu obchodu. Sebrat ji ale nelze.
 • Z hromady ve středu obrazovky seberte zátku sudu a posléze celý sud, který položíte na psa. Vylezte na sud a seberte kočku.
 • Odneste kočku domorodci na smetišti – poví vám, že kapitána Čápa najdete v krčmě.
 • Vejděte do krčmy a jděte k baru. Zde si promluvte s kapitánem – nebude vám chtít nic říct Jazz & Fausta navíc se s ním pustíte do rvačky, načež kapitána zatknou.
 • Před krčmou si promluvte s rybářem, ale i ten po vás bude chtít protislužbu - rybářskou síť.
 • Jděte doleva k obchodu a pokuste se sebrat starou síť nad vchodem – prodavač vám poví, že staré zboží neprodávají a že to nové najdete uvnitř obchodu.
 • Vejděte do obchodu a pokuste se sebrat síť nad hořícím ohněm (ve chvíli, kdy bude prodavač vzadu za přepážkou) – omylem však obchod podpálíte.
 • Venku před obchodem, jakmile hlídač s prodavačem odběhnou, seberte starou síť a odneste ji rybářovi před krčmou – dozvíte se, že mladá kráska odplula na lodi s otroky do Khaenu. Vy se tam však vydat nemůžete, protože máte poškozené plachtoví lodi.
 • Jděte k baru v krčmě a promluvte si s krčmářkou – poví vám, že v bambusovém háji žije zlá příšera. Když ji chytíte, opraví vám místní domorodci plachtoví lodi.
 • Před krčmou seberte ze sloupu napravo lano, na smetišti pak sekeru a kost.
 • Uličkou u obchodu se vydejte dozadu do bambusového háje. Na stromy použijte sekeru, čímž vyrobíte klec. K té připevněte provaz.
 • Vraťte se k obchodu a na sud, pod nímž je ukrytý pes, použijte kost – tím získáte psa a odnesete ho ke kleci. Ještě však potřebujete něco, co svým zápachem příšeru přiláká.
 • Jděte k vězení (napravo od smetiště). Po jeho pravé straně visí žralok, kterému usekněte sekerou hlavu.
 • Vložte hlavu do klece a vyčkejte na příšeru, která se sama chytí do vaší pasti.
 • Pochlubte se úlovkem krčmářce, která vám za odměnu nechá opravit plachtoví a navíc vám daruje vzácný amulet.
 • Vyjděte ven z krčmy a nastupte na palubu Neviditelného…

  3. Část: orientální město Khaen:

 • Z nočního přístavu se vydejte do temné uličky (napravo), kde budete svědky přepadení cizince. Vytáhněte na zločince pistoli, čímž cizince zachráníte a odnesete ho do nedaleké opiové putyky.
 • V putyce si promluvte s přepadeným cizincem a pak s majitelem putyky – dostanete od něj vodní dýmku, kterou obratem předejte cizinci – budete za to odměněni malým vakem zlata.
 • Promluvte si s majitelem Fu-Chinem – menší dialog se protáhne až do rána.
 • Z putyky zamiřte do přístavu a zde vejděte k obchodníkovi. Promluvte si s ním – přišlíbí vám pomoc, když mu seženete dnes ráno ukradnuté peníze. Dejte mu tedy vlastní vak se zlatem – dozvíte se, že dívka byla odvedena na trh s otroky. Jazz & Faust
 • Vraťte se do opiové putyky, kde se již zotavil přepadený cizinec. Promluvte si s ním – požádá vás, abyste šli na trh koupit nějaké víno.
 • Z přístavu se vydejte dozadu ke kanálům, dále dolů k harému a odtud po mostku v pravém dolním rohu obrazovky na trh s otroky.
 • Promluvte si se stánkařem – poví vám, že dívku koupil nějaký bohatý cizinec. Kromě toho se dozvíte, že víno koupíte u obchodníka v přístavu.
 • Jděte k obchodníkovi a zeptejte se ho na víno. Nabídněte mu za něj pistoli, což obchodník příjme. Nicméně musíte si obstarat vlastní džbán.
 • Před branami harému má stánek fakír. Promluvte si s ním. Jeho džbán s hadem zacpěte zátkou a pak ho seberte.
 • V opiovém doupěti položte džbán na výheň uprostřed místnosti – had před horkem uteče a vám zůstane prázdný džbán.
 • Odneste džbán obchodníkovi a ten ho naplní vínem. Víno odneste cizinci do opiového doupěte – zjistíte, že je to vizír a koupil vaši dívku pro svého sultána, žijícího ve městě Rudých písčin. Odvede vás za ním, ale ještě předtím musíte na trhu koupit velbloudy a jídlo.
 • Vydejte se tedy na trh a u stánkaře kupte za malý vak zlata velbloudy a jídlo.
 • Na trhu s otroky se objevil Jazz. Promluvte si s otrokářem, načež vyměníte svého právě nabytého velblouda za Jazze. Smluvíte si s ním schůzku na stanovišti karavan.
 • Sdělte vizírovi v opiové putyce, že máte jen jednoho velblouda – on se poveze a vy budete muset jít pěšky
 • Vydejte se před harém a odtud doleva v vosímu kaňonu.
 • Pokuste se přejít po mostě přes roklinu do pouště, ale roj včel vám v tom zabrání.
 • Seberte roztrhaný plášť, šípy a starý meč.
 • Vraťte se do města a na trhu kupte od stánkaře med (výměnou za šípy).
 • Zpět v kaňonu pověste na keřík s lebkou plášť a potřete jej medem, čímž přilákáte včely a můžete volně přeběhnout přes most do pouště.
 • Po krátkém souboji v poušti se seznámíte se svojí milovanou dívkou Lousou a poté budete odvedeni na stanoviště karavan.

  4. Část: stanoviště karavan:

 • Jazz & FaustZe všeho nejdříve zamiřte do noclehárny, kde z dřevěné truhly seberte obvazy a uspávadlo.
 • Jděte k přístřešku obchodníků a promluvte si s obchodníky – nabídnou vám mapu do města Rudých písčin, pokud jim ale seženete podkovy.
 • Navštivte kováře, kterého požádejte o podkovy a pak mu dejte starý meč jako zdroj materiálu.
 • Vyjděte ven z kovárny a zase se vraťte. Po rozhovoru s kovářem obdržíte podkovy a lano.
 • Odneste podkovy obchodníkům, za což dostanete slíbenou mapu.
 • S mapou se vydejte do pouště a odsud k branám do paláce.
 • Vejděte na náměstí, kde si promluvte s vizírem. Budete pozváni na audienci k sultánovi (zde obdržíte ovoce, píšťalku a dopis). Ale svoji milovanou Lousu od sultána nedostanete.
 • Venku si přečtěte dopis od Lousy. Poté použijte na balkon po pravé straně paláce lano, čímž se dostanete dovnitř.
 • Uvnitř použijte píšťalku – po rozhovoru s Lousou vyjděte ven na náměstí a odejděte doleva k opuštěnému chrámu.
 • Uvnitř chrámu se nejprve musíte zbavit stráže, takže do kulatého reliéfu na sloupu (v pravé části obrazovky) vložte amulet.
 • Jakmile podivná stvořeni napadnou sultána, předejte jim ovoce a jakmile odejdou, klikněte na ležícího sultána – převlečete se tak do jeho šatů a uniknete z chrámu i s Lousou.
 • Před palácem se dozvíte, že Lousa nechala v paláci služku, a že do klece s příšerou ukryla svoji polovinu krystalu. Dostanete od ní prsten, kterým se máte služce prokázat.
 • Vejděte do paláce, příšeře v kleci dejte uspávadlo a pak jí seberte polovinu krystalu.
 • Služce ukažte Lousin prsten, pak vyjděte ven na nádvoří a promluvte si s Lousou.
 • Zpět na stanovišti karavan jděte k přístřešku obchodníků, kde potkáte Jazze. Promluvte si s ním, načež následuje delší rozhovor mezi vámi, Jazzem a Lousou, který vyústí v cestu do Mrtvého města.

  5. Část: Mrtvé město:

 • Cestou se zastavíte u krvavého stromu, který bude ohrožovat Lousu. Na tomto místě stačí popadnout spící obludu u zeleného jezírka, kterou strom spořádá namísto Lousy.
 • Po setkání s Jazzem vejděte do chrámu, kde vám bude stát v cestě odporná hydra. Použijte na ni zrcadlo a pak jí seberte jedno klepeto.
 • V dračím sálu si vezměte od princezny druhou polovinu krystalu.
 • Oznamte všem, aby se postavili na pohyblivé kachličky. Jakmile tak učiní, drak uprostřed sálu otevře tlamu a vy mu do ní vhoďte klepeta hydry.


  Konec dobrý, všechno dobré. Jazz našel svůj poklad, Faust zase životní lásku. Prostě idylka :o).i

 • Autor:
  Témata: Karavan, princezna, Včela
  • Nejčtenější

  Generuje obrázky do hry pomocí AI, za 10 hodin práce vydělá 350 tisíc

  novinky 14. 4. 2024 16

  Tvůrci virtuálních kartiček Champions of Otherworldly Magic přiznávají, že vizuální podobu jejich...

  Je Fallout nejlepší videoherní seriál? Recenzenti mají jasno

  magazín 12. 4. 2024 94

  Sci-fi seriál natočený podle populární série her Fallout sbírá v zahraničí skvělá hodnocení. Vypadá...

  {NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

  {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

  KVÍZ: Zavzpomínejte si na magická devadesátá léta ve hrách

  retro 11. 4. 2024 16

  Devadesátá léta patří v oblasti počítačových her mezi zlatou éru. V době rychlého rozmachu...

  Nezneužíváme děti, ale těm chudým dáváme možnost výdělku, tvrdí šéf Robloxu

  novinky 18. 4. 2024 7

  Ředitel společnosti Roblox Stefano Corazza se v nedávném rozhovoru pro magazín Eurogamer pustil na...

  {NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

  {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

  Čeští Warhorse slibují brzké oznámení nové hry. Co by to tak asi mohlo být?

  novinky 11. 4. 2024 29

  Více než šest let od vydání nejvýznamnější české hry posledních let Kingdom Come: Deliverance...

  Nejlepší česká hra dekády se vrací. Kingdom Come 2 vyjde ještě letos

  novinky 18. 4. 2024 30

  Dlouhých šest let museli fanoušci ohromného českého hitu Kingdom Come: Deliverance čekat na...

  Nezneužíváme děti, ale těm chudým dáváme možnost výdělku, tvrdí šéf Robloxu

  novinky 18. 4. 2024 7

  Ředitel společnosti Roblox Stefano Corazza se v nedávném rozhovoru pro magazín Eurogamer pustil na...

  Digitální láska. Kdo jsou nejzajímavější videoherní milenci

  magazín 18. 4. 2024 0

  Premium Láska je prý něco, po čem touží spousta z nás. A očividně není řeč jen o reálných osobách, ale...

  Vrací se Rayman, ale zase ne tak, jak bychom si přáli

  novinky 17. 4. 2024 1

  Série Rayman patří k těm nejlepším hopsačkám vůbec, nový díl je ovšem v nedohlednu. Letos se chystá...

  Rodiny bez životního pojištění přicházejí o peníze
  Rodiny bez životního pojištění přicházejí o peníze

  Řada maminek řeší u dětí odřená kolena, škrábance, neštovice nebo třeba záněty středního ucha. Z těchto příhod se děti většinou velmi rychle...

  Náhle zemřel zpěvák Maxim Turbulenc Daniel Vali, bylo mu 53 let

  Ve věku 53 let zemřel zpěvák skupiny Maxim Turbulenc Daniel Vali. Letos by se svou kapelou oslavil 30 let na scéně....

  Charlotte spí na Hlaváku mezi feťáky, dluží spoustě lidí, říká matka Štikové

  Charlotte Štiková (27) před rokem oznámila, že zhubla šedesát kilo. Na aktuálních fotkách, které sdílela na Instagramu...

  Vykrojené trikoty budí emoce. Olympijská kolekce Nike je prý sexistická

  Velkou kritiku vyvolala kolekce, kterou pro olympijský tým amerických atletek navrhla značka Nike. Pozornost vzbudily...

  Rohlík pro dítě, nákup do kočárku. Co v obchodě projde a kdy už hrozí právník?

  V obchodech platí pravidla, která občas zákazník nedodržuje. Někdy se navoní parfémem, aniž by použil tester, nebo...

  Ve StarDance zatančí Vondráčková, Paulová, hvězda Kukaček i mistryně světa

  Tuzemská verze celosvětově mimořádně úspěšné soutěže StarDance britské veřejnoprávní televizní společnosti BBC se už na...