Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Bonus k penzi za výchovu dětí zůstává zachován. Kdo má nárok a kdo ne?

Vláda představila úsporný balíček a hodlá výrazně šetřit. Dobrá zpráva je, že tak zvané výchovné, tedy bonus k penzi za každé vychované dítě zůstane zachován. Jeho smyslem je ocenit rodiče za péči o děti. Letos se díky tomu zvýšily penze ženám automaticky o pětistovku za každé vychované dítě a na žádost i mužům.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Dokud vláda nepřijde s jinou variantou, jak vylepšit důchody za čas věnovaný výchově dětí, bonus zůstává v platnosti.

Bojíte se snížení životní úrovně v penzi? Najděte si dobře placenou práci na portálu jobDNES.cz.

„V roce 2023 se i nadále jedná o 500 korun za každé vychované dítě. V případě výchovy více dětí se výchovné násobí počtem těchto dětí, není zde žádný limit. Výchovné se stává součástí procentní výměry starobního důchodu, která následně bude zvyšována jako celek v rámci budoucích valorizací,“ uvádí na webových stránkách ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Odpovědi na další otázky, které je dobré znát, jsme zpracovali z informací zveřejněných Českou správou sociálního zabezpečení a MPSV.

Jaké jsou podmínky pro uznání výchovy dítěte?
Výchovné náleží jen za dítě, o které pečujete, nebo jste pečovali alespoň po dobu deseti let v období do dosažení zletilosti dítěte. Pokud se ujmete výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže osobně pečujete nebo jste pečovali o dítě až do jeho zletilosti po dobu alespoň pěti let.
V případě, že dítě zemřelo po dosažení pěti let věku, bude výchovné náležet, jestliže jste pečovali o dítě od jeho narození do jeho úmrtí.

Kdo má na výchovné nárok?
Nárok na výchovné má mít vždy jen jeden z rodičů, případně jiný člověk, který o dítě pečoval v největším rozsahu.

Jak se o výchovné žádá?
Ženám, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem 2023 byl důchod zvýšen automaticky, nemusely o zvýšení žádat. Mužům s důchodem přiznaným před 1. lednem 2023 je důchod zvýšen jen na žádost, kterou lze podat až do 31. prosince 2024, jinak nárok na výchovné nevznikne.
Pro starobní důchody přiznané po 31. prosinci 2022 platí, že je třeba o výchovné vždy požádat, a to při podání žádosti o starobní důchod, jinak nárok na výchovné nevznikne.

Lze žádost o výchovné za konkrétní dítě podat i dodatečně?
Nikoliv. Při zvýšení důchodu se přihlíží jen k výchově toho dítěte, které žadatel (žena/muž) uvedl jako vychované v žádosti o přiznání starobního důchodu. Jestliže tato podmínka není splněna, výchovné nenáleží. Výjimka platí jen pro důchody přiznané před 1. lednem 2023

Může se jednat o výchovu vlastního dítěte, ale třeba i výchovu dítěte v pěstounské péči?
Výchovné se týká nejen vlastních dětí, ale i dětí osvojených a též dětí převzatých do péče na základě rozhodnutí například soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Z toho vyplývá, že například i pěstounovi může vzniknout na výchovné nárok, pokud o dítě pečoval v největším rozsahu po předepsanou dobu.

Příklad: Paní Anna ve svých 51 letech získala na základě rozhodnutí soudu do péče 9letého vnuka a 5letou vnučku, kteří přišli o rodiče. Nárok na starobní důchod jí vznikne dosažením 65. roku věku.
Paní Anna ode dne přiznání starobního důchodu získá nárok na výchovné také za tyto děti, pokud se o vnučku bude osobně starat alespoň po dobu 10 let, o vnuka až do jeho zletilosti a o výchovné si požádá v rámci žádosti o přiznání starobního důchodu.

Jak se výchova prokazuje?
Při podání žádosti o zvýšení důchodu za vychované dítě musíte uvést mimo jiné údaje o době a rozsahu osobní péče o dítě. Dále je třeba vyplnit čestné prohlášení, že jste o dítě pečovali v největším rozsahu a že jste se vůči dítěti nedopustili jako pachatel, spolupachatel nebo účastník úmyslného trestného činu.
Váš vztah k dítěti se prokazuje rodným listem dítěte, případně jiným dokladem o vztahu k dítěti, a to v případě, že nebude možné tuto skutečnost ověřit v příslušném registru veřejné správy.

Jak se posoudí rozsah výchovy?
Výchova se bude posuzovat od narození dítěte až do jeho zletilosti jako jeden celek. Za toho, kdo výchovu zajišťoval ve větším rozsahu, bude považován ten, v jehož kariéře se v největší míře projevovala výchova „na úkor“ možné pracovní aktivity.

S manželkou jsme vychovali více dětí, můžeme si výchovné rozdělit mezi sebe?
Výchovné za výchovu konkrétního dítěte lze přiznat pouze tomu, kdo výchovu tohoto dítěte zajišťoval v největším rozsahu. Rozdělení výchovy více dětí mezi více osob přichází v úvahu pouze v případě, že výchovu některého dítěte zajišťovala fakticky ve větším rozsahu jedna osoba a výchovu jiného dítěte jiná osoba.
Pokud jedna osoba zajišťovala ve větším rozsahu výchovu všech dětí, náleží jí výchovné za všechny tyto děti, zatímco druhé pečující osobě výchovné nenáleží.

S manželkou jsme společně vychovali dítě, manželka však zemřela, mohu v takovém případě získat nárok na výchovné já?
Ano, ale pouze v případě, že jste výchovu dítěte zajišťoval v největším rozsahu. Jestliže výchovu dítěte v největším rozsahu zajišťovala manželka, nárok na výchovné vám nenáleží.

Existuje řešení pro případ sporu mezi pečujícími o uznání výchovy?
Takový spor, pokud výjimečně vznikne, bude řešit Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) ve speciálním správním řízení. Využije k tomu všechny důkazní prostředky, které jí správní řád nabízí, například listiny nebo výslechy svědků. Jde o krajní řešení, proto je lepší, když jeho použití nebude nutné, tedy když se pečující osoby na rozsahu výchovy dohodnou. Rozhodnutí OSSZ je přezkoumatelné po správní i soudní linii.

Jak je to s nárokem na výchovné v případě úmrtí dítěte?
V případě starobních důchodů přiznaných po 31. 12. 2022 výchovné nenáleží, jestliže dítě zemřelo před dosažením 5. roku života. Pokud dítě zemřelo v 5 letech či později a rodič o něho pečoval po celou dobu jeho života, nárok na výchovné vzniká.

Příklad: Paní Eva porodila 2 děti a o obě osobně pečovala, a to v největším rozsahu. Jedno zemřelo v 5 letech, druhé dítě dospělo. V tomto případě se obě děti považují za vychované paní Evou, která bude mít nárok na zvýšení procentní výměry starobního důchodu ve výši 1 000 Kč.

Pobírám vdovský důchod, mám nárok na výchovné?
Lidé pobírající pouze vdovský či vdovecký důchod nemají nárok na výchovné. Nárok na výchovné vznikne při splnění podmínek až společně s přiznáním starobního důchodu. Pokud tedy pobíráte současně vdovský/vdovecký důchod a starobní důchod, nárok na výchovné vznikne.

Příklad: Paní Lenka má 55 let, pobírá invalidní důchod a zároveň se stala vdovou. Má tři děti, které vychovala až do jejich zletilosti, ale nárok na výchovné jí zatím nevzniká. Až poté, co jí bude přiznán starobní důchod, získá také výchovné za tři děti.

Pobírám invalidní důchod, mám nárok na výchovné za dítě?
Lidé pobírající invalidní důchod nemají nárok na výchovné. Nárok na výchovné vzniká při splnění podmínek až při vzniku nároku na starobní důchod.

Invalidní důchodci si na 500 korun za každé vychované dítě počkají

Příklad: Paní Hana má 58 let a pobírá invalidní důchod. Vychovala 2 děti až do jejich zletilosti, ale nárok na výchovné jí zatím nevzniká, protože není poživatelkou starobního důchodu. O výchovné může požádat až při uplatnění žádosti o starobní důchod nebo v 65 letech (nejpozději do dvou let od dosažení tohoto věku), kdy se invalidní důchod transformuje ze zákona na starobní.

Mají nárok na výchovné i občané jiných zemí, například Slovenska, pokud v ČR odpracovali podstatnou část pracovního života, případně celý?
Pokud máte důchod přiznaný v ČR, máte nárok i na výchovné. Platí zde stejná pravidla jako pro české občany, tedy bonus za výchovu každého dítěte ve výši 500 Kč měsíčně. V případě, že je přiznán pouze dílčí starobní důchod – kdy cizinec odpracoval v ČR jen část kariéry, snižuje se výše výchovného ve stejném poměru jako ostatní složky důchodu. Výchovné je totiž nedílnou součástí procentní výměry starobního důchodu. Pokud jste tedy v ČR odpracoval či odpracovala polovinu celkové pojištěné doby, pak vám bude náležet výchovné ve výši 250 Kč. V těchto případech nerozhoduje, zda bylo dítě vychováváno na území ČR nebo jinde.

Autor:
  • Nejčtenější

Česká hořčice se žlutými kvítky okouzlila i Monako a míří na Vídeň

15. června 2024

Vyhlášenou hořčici s typickými žlutými kvítky na obalu vyrábí firma ve Břvanech na Lounsku už...

Průzkum odhalil, jaké kapesné děti dostávají a kolik z nich má účet

21. června 2024

Rodiče dávají svým dětem vyšší kapesné než loni. Ovlivnila to inflace. Od 15 let má bankovní účet s...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Do důchodu s plnou kapsou: kolik naspořit a jaké změny nás čekají

17. června 2024

Představy o tom, jak prožít důchod, se mohou lišit. Někomu stačí pokrýt základní životní náklady....

Chtěl si zlepšit angličtinu, tak vyrazil za oceán. Osud mu přihrál novou kariéru

22. června 2024

Deset let strávil v Austrálii a Spojených arabských emirátech. Někdejší aktivní atlet začal v...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Pracovat, pečovat o děti a stárnoucí rodiče. Jak to zvládnout?

18. června 2024

Ráno vypraví děti do školy, obstarají své stárnoucí rodiče, kteří potřebují stále větší péči, jedou...

Chtěl si zlepšit angličtinu, tak vyrazil za oceán. Osud mu přihrál novou kariéru

22. června 2024

Deset let strávil v Austrálii a Spojených arabských emirátech. Někdejší aktivní atlet začal v...

Dovolenou může direktivně nařídit zaměstnavatel. Praxe je ale jiná

21. června 2024

Léto je za dveřmi a s ním doba dovolených. Aspoň na krátkou chce vyrazit většina zaměstnanců –...

Průzkum odhalil, jaké kapesné děti dostávají a kolik z nich má účet

21. června 2024

Rodiče dávají svým dětem vyšší kapesné než loni. Ovlivnila to inflace. Od 15 let má bankovní účet s...

Uznání nemoci z povolání je byrokracie, ale někdy se může vyplatit

20. června 2024

Za uznanou nemoc z povolání vyplácí zaměstnavatel pracovníkovi finanční náhrady. Může jít o...

Putine, běž do prd*le, zahlásil na koncertě Rod Stewart. Němci zpěváka vypískali

S překvapivou vlnou nevole se na svém nedělním koncertu v Lipsku setkal rockový král Rod Stewart. Během vystoupení se...

Ostuda bratrů Bendigů v AZ-kvízu. Jan se vymlouval na trému z Mareše

Ve speciálním díle AZ-kvízu s názvem ČT art kvíz se proti sobě utkali bratři Jan a Marsell Bendigovi. V soutěži se jim...

Výhru ze Survivoru utratil Mikýř za rozhovor v prázdné O2 areně, vydělal miliony

Martin „Mikýř“ Mikyska (30) vytěžil své vítězství v reality show Survivor Česko & Slovensko 2024 na maximum. Povedl se...

Tvrz koupil za 76 tisíc a daroval ji manželce. Pak ruinu 20 let opravoval

Pavel David zahlédl v dubnu roku 2003 v novinách inzerát: „Prodám tvrz za 76 000 Kč.“ Ještě ten den si jel zříceninu...

Rok od zkázy ponorky Titan. Vyplouvají děsivá zjištění i nové otázky

Před rokem, 18. června 2023, se v severním Atlantiku ztratila ponorka Titan společnosti Ocean Gate. Pátrání potvrdilo...