Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Nový občanský zákoník zkomplikuje hypotéky na rozestavěné stavby

Od ledna 2014, kdy s největší pravděpodobností začne platit nový občanský zákoník, budou mít hlavu zamotanou všichni, kdo si budou brát úvěr na bydlení. Abyste to zvládli bez komplikací, připravte se na změny už teď.
Pokud chcete pro první čerpání úvěru zastavit jen pozemek a pro další čerpání počítáte s tím, že zastavíte rozestavěný objekt, musí být vaše rozestavěná stavba do konce roku 2013 zapsána do katastru. Ilustrační snímek

Pokud chcete pro první čerpání úvěru zastavit jen pozemek a pro další čerpání počítáte s tím, že zastavíte rozestavěný objekt, musí být vaše rozestavěná stavba do konce roku 2013 zapsána do katastru. Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V současnosti platí, že pozemek a budova na něm umístěná jsou v právním smyslu dvě samostatné věci. Tento pohled zde vznikl v roce 1951 a je typický pro právní řády socialistických států. Naopak ve světě je obvyklé vycházet z myšlenky, že vše, co je pevně spojeno se zemským povrchem, je součástí příslušného pozemku. A k tomuto pohledu se právě kloní i nový český občanský zákoník.

Pozemek i stavba jedno budou

Co se tedy změní? Nejzásadnější je nové chápání staveb. Ty se totiž od roku 2014 stanou součástí pozemků, na kterých stojí, a nebudou se nadále zapisovat samostatně do katastru nemovitostí (sloučí se do jedné nemovitosti).

Pokud jste majitelem stavby na cizím pozemku, nemusíte se bát, že by vás vlastník pozemku připravil o střechu. Naopak vy na tento pozemek získáte předkupní právo. Zároveň ale i majitel pozemku získá předkupní právo na vaši stavbu. To znamená, že bude-li chtít jeden z vás svoji věc (pozemek nebo stavbu) prodat, bude ji muset nejdříve nabídnout ke koupi druhému. Jestliže tyto záměry nemáte, zůstane vaše stavba zvláštní věcí v právním smyslu. Pokud čerpáte na tuto stavbu hypoteční úvěr, nemělo by se pro vás nic změnit.

"Dosud není zcela jasné, zda stavba zůstane i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku samostatnou nemovitou věcí a nestane se tak součástí pozemku v případě, že bude ke stavbě či pozemku do konce roku 2013 zřízeno zástavní právo. Odborné názory se na tuto otázku různí, a proto bude třeba nadále sledovat vývoj odborných názorů v této oblasti," doplňuje Josef Hlavička, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Komplikace způsobí rozestavěné stavby

Nový zákoník výrazně zkomplikuje poskytování hypotečních úvěrů na rozestavěné stavby, protože od roku 2014 už je nebude možné zapsat do katastru nemovitostí.

Jednoduché to bude v případě, když budete stavět na vlastním pozemku. Stavba bude k tomuto pozemku automaticky přirůstat.

Stavbu nacházející se na cizím pozemku nebude možné zastavit, změna se dotkne lidí, kteří budou žádat o hypotéku. Řešením je uzavření smlouvy o právu stavby nebo sjednocení vlastnictví.

Stavbu na cizím pozemku budete ovšem moci postavit pouze na základě takzvaného práva stavby, které vám majitel pozemku musí udělit. Toto právo má dobu platnosti 99 let a je předmětem zápisu do katastru nemovitostí, takže jej budete moci převést, dědit nebo zatížit zástavním právem, které je nezbytné k uzavření hypotečních úvěrů. "Nevýhodou tohoto řešení však je jeho časová omezenost vzhledem k tomu, že nemovitost se obvykle užívá dlouhodobě," dodává Josef Hlavička.

Na katastr běžte co nejdříve

Pokud máte v současnosti rozestavěný dům, na který čerpáte, nebo chcete čerpat hypoteční úvěr, je třeba začít podnikat potřebné kroky co nejdříve, abyste neměli od nového roku problém s financováním.

Důležitý je stav rozestavěnosti vašeho domu. Pokud stavba do konce roku 2013 nesplní podmínky pro zápis do katastru (tj. obvodové stěny alespoň do výše 1. nadzemního podlaží), nedojde ke vzniku samostatné stavby a po 1. lednu 2014 se stavba stane součástí pozemku.

Nepřehlédněte

I pokud bude stavba splňovat podmínku pro zápis do katastru, ale přesto k němu nedojde, třeba proto, že se něco zdrží na katastrálním úřadu, nebo vaší vlastní vinou, mohou vám vzniknout mnohé komplikace. Příští rok už budete muset dokazovat, že stavba vznikla ještě podle starých předpisů, a že se tedy nemá stát součástí pozemku. Katastr po vás bude pravděpodobně požadovat smlouvu s majitelem pozemku, stavební povolení a prohlášení o stavu rozestavěnosti stavby k 1. lednu 2014.

"Se změnami provedenými novým občanským zákoníkem je nutné provést i změny v katastrálním řízení. Z tohoto důvodu byl přijat nový zákon o katastru nemovitostí (15. 8. 2013 ho podepsal prezident). Dále se v legislativním procesu stále nachází katastrální vyhláška. Tyto právní předpisy upraví konkrétní detailnější požadavky na zápis nových skutečností po 1. lednu 2014 do katastru nemovitostí," doplňuje Josef Hlavička.

Pokud tedy nebude stavba z jakéhokoliv důvodu zapsána v katastru, nebude ji stavebník moci zastavit bance. A tím pádem problém s čerpáním hypotečního úvěru.

Není-li zápis v katastru, na hypotéku zapomeňte

"Tato situace samozřejmě není neřešitelná. Je možné například zřídit právo stavby a úvěr získat jeho zástavou, nebo můžete zastavit jinou nemovitost. Ale zajištění stavebním právem bude pro banku rizikovější než zajištění nemovitostí, která má stejného majitele jako pozemek," vysvětluje Jan Bureš, odborník na hypoteční úvěry z Raiffeisenbank.

Bohužel ani v případě, že vlastníte jak pozemek, tak stavbu, se vám komplikace nemusejí vyhnout. Záleží na tom, čím zastavujete úvěr. "V případě, že se bude zástava vztahovat na pozemek i na dům, neměl by být s poskytnutím úvěru problém. Pokud ale chcete pro první čerpání zastavit jen pozemek, a pro další čerpání počítáte s tím, že zastavíte rozestavěný objekt, musí být vaše rozestavěná stavba do konce roku 2013 zapsána do katastru, jinak bude čerpání úvěru ohroženo," uvádí Jan Bureš.

Jak konkrétně budou situaci banky posuzovat ještě není jasné. Dosud nebyly schválené prováděcí předpisy a banky zatím nemají vytvořenou přesnou metodiku. Na to, jak začlení nový občanský zákoník do svých metodik banky, čekají v těchto týdnech podle mluvčí Petry Horákové Krištofové i členové Asociace hypotečních makléřů. "Vedle toho členové sami problematiku konzultují s externími právními společnostmi," dodává předseda AHM Jan Kruntorád. Podle dalších odborníků je však většina postupů vlastního čerpání úvěrů dána až praxí a teprve v praxi se konkrétní postupy vytříbí.

Změna se vztahuje i na developerské projekty

Jak moc ovlivní čerpání hypotéky u rozestavěného developerského projektu závisí především na tom, kde developer staví. Jestli na vlastním pozemku, nebo na pozemku pronajatém (například od obce), nebo na pozemku klienta.

  • Na pozemku developera - v případě, že se bude jednat o bytové jednotky, bude to prakticky stejné jako dosud, protože rozestavěné bytové jednotky bude i nadále možné zapsat do katastru nemovitostí. U stavby rodinných domků bude stavba přirůstat k pozemku, developer bude prodávat pozemek se stavbou.
  • Na pronajatém pozemku - od 1. ledna 2014 by měl mít developer s majitelem pozemku uzavřenu smlouvu o právu stavby, jinak by se totiž budovaná stavba stala součástí pozemku a majetkem jeho vlastníka, developer by ji pak nemohl prodat. Po dokončení klient od developera koupí stavbu a od majitele pozemku pozemek.
  • Na pozemku klienta - stavba bude přirůstat k pozemku a přecházet tak postupně do klientova vlastnictví.

Pozor na staré hypotéky na výstavbu

Smlouvy o hypotečním úvěru uzavřené do 31. prosince 2013 se budou řídit dosavadním občanským zákoníkem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

"Nicméně i těchto smluv, zejména smluv na financování výstavby, se dotknou nová ustanovení. Především ta, která hovoří o tom, že stavba je součástí pozemku. Pokud například klient nestihne rozestavěnou stavbu zapsat do katastru nemovitostí ještě letos, bude moci stavbu zastavit až po jejím úplném dokončení a kolaudaci, což znamená, že banka mu ji bude moci profinancovat až ex post. Podmínka zastavit rozestavěnou stavbu totiž nebude splnitelná," vysvětluje Jan Bureš z Raiffeisenbank.

Obdobná situace nastane, když majitel pozemku bude odlišný od majitele stavby. Pokud stavebník neuzavře s majitelem pozemku smlouvu o právu stavby, stane se stavba součástí pozemku a stavebník nebude mít čím zajistit úvěr.

Co dělat, abyste předešli případným komplikacím

  • Sjednoťte vlastnictví pozemku a stavby – toto řešení se nabízí pro manžele a případně i pro osoby v rodinném vztahu.
  • Uzavřete řádnou nájemní smlouvu a případně ji doplňte smlouvou o smlouvě budoucí, kde se vlastník pozemku zaváže, že s vámi v roce 2014 uzavře smlouvu o právu stavby. Tuto smlouvu totiž není vhodné uzavírat ještě v roce 2013, jelikož zde hrozí riziko neplatnosti.
  • Snažte se dostavět stavbu do konce roku alespoň do fáze rozestavěnosti (tedy do výše 1. nadzemního podlaží) a stavbu nechte jako rozestavěnou v tomto roce zapsat do katastru. Ihned poté k ní zřiďte zástavní právo.
  • Pokud stavbu do katastru nestihnete zapsat, zajistěte si alespoň dostatečnou dokumentaci o stavu rozestavěnosti stavby k 31. 12. 2013.

Zdroj: Raiffeisenbank

Říkáte si, že se vás tyto případy netýkají, protože pozemek a dům vlastníte spolu s manželem nebo manželkou? I takovéto vlastnictví může být ze zákona problematické. Teoreticky by se mohlo i stát, že pokud budou manželé z prostředků ve společném vlastnictví manželů stavět na pozemku, který je výlučným vlastnictvím jen jednoho z nich, dostane se postavená stavba do jeho výlučného vlastnictví.

Případy, kdy je vlastník odlišný
Majitel pozemkuMajitel stavby
jeden z manželůmanželé v režimu společného jmění
manželé v podílovém spoluvlastnictvímanželé v režimu společného jmění
obec (stát)fyzická osoba
libovolnýdeveloper s nájemní smlouvou, nebo smlouvou o budoucí kupní smlouvě
Zdroj: interní materiály Raiffeisenbank
  • Nejčtenější

Úzkost je hlas těla volajícího o pomoc. Zbavte se jí technikou 10 vět

24. června 2024

Úzkost je složitá kombinace emocí zahrnující strach, zlé předtuchy a obavy. Často je doprovázena...

Průzkum odhalil, jaké kapesné děti dostávají a kolik z nich má účet

21. června 2024

Rodiče dávají svým dětem vyšší kapesné než loni. Ovlivnila to inflace. Od 15 let má bankovní účet s...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Do důchodu s plnou kapsou: kolik naspořit a jaké změny nás čekají

17. června 2024

Představy o tom, jak prožít důchod, se mohou lišit. Někomu stačí pokrýt základní životní náklady....

Chtěl si zlepšit angličtinu, tak vyrazil za oceán. Osud mu přihrál novou kariéru

22. června 2024

Deset let strávil v Austrálii a Spojených arabských emirátech. Někdejší aktivní atlet začal v...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Pracovat, pečovat o děti a stárnoucí rodiče. Jak to zvládnout?

18. června 2024

Ráno vypraví děti do školy, obstarají své stárnoucí rodiče, kteří potřebují stále větší péči, jedou...

Úzkost je hlas těla volajícího o pomoc. Zbavte se jí technikou 10 vět

24. června 2024

Úzkost je složitá kombinace emocí zahrnující strach, zlé předtuchy a obavy. Často je doprovázena...

Chystáte se na dovolenou do zahraničí? Otestujte se, jak jste připraveni

23. června 2024

Letní prázdniny a plážové radovánky se blíží. Vysněná a dlouho plánovaná dovolená ale nemusí...

Chtěl si zlepšit angličtinu, tak vyrazil za oceán. Osud mu přihrál novou kariéru

22. června 2024

Deset let strávil v Austrálii a Spojených arabských emirátech. Někdejší aktivní atlet začal v...

Dovolenou může direktivně nařídit zaměstnavatel. Praxe je ale jiná

21. června 2024

Léto je za dveřmi a s ním doba dovolených. Aspoň na krátkou chce vyrazit většina zaměstnanců –...

Výhru ze Survivoru utratil Mikýř za rozhovor v prázdné O2 areně, vydělal miliony

Martin „Mikýř“ Mikyska (30) vytěžil své vítězství v reality show Survivor Česko & Slovensko 2024 na maximum. Povedl se...

Ostuda bratrů Bendigů v AZ-kvízu. Jan se vymlouval na trému z Mareše

Ve speciálním díle AZ-kvízu s názvem ČT art kvíz se proti sobě utkali bratři Jan a Marsell Bendigovi. V soutěži se jim...

Rok od zkázy ponorky Titan. Vyplouvají děsivá zjištění i nové otázky

Před rokem, 18. června 2023, se v severním Atlantiku ztratila ponorka Titan společnosti Ocean Gate. Pátrání potvrdilo...

Survivor 2024 má vítěze, ten si kromě titulu odnáší i výhru 2,5 milionu korun

Na platformě Voyo mohli diváci v úterý večer sledovat napínavé finále reality show Survivor Česko & Slovensko. Na Nově...

Zpěvačka Katy Perry ukázala prsa. Fanoušci řeší, zda to má zapotřebí

Katy Perry (39) vydá v červenci nový singl s názvem Woman’s World, který podpoří i videoklipem. Aby řádně nalákala své...