Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak má fungovat energopomoc a kdo na ni dosáhne

  10:18
Podrobnosti k takzvanému úspornému tarifu sice vláda ještě nezveřejnila, z dosavadních vyjádření členů vlády i návrhu příslušných vyhlášek už ale hlavní obrysy celého programu vyvstávají. Redakce iDNES.cz z nich sestavila sérii hlavních otázek a odpovědí.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Co je to vlastně úsporný tarif?
Podoba dotace ze státního rozpočtu, prostřednictvím které chce vláda podpořit české domácnosti v době vysokých cen energetických komodit. Dotace má poputovat přímo k dodavateli energií, který ji následně zohlední jako slevu v zálohách, případně vyúčtování pro konečné odběratele.

Pojem úsporný tarif se už trochu míjí s realitou, tedy slevou v zálohách. Pochází ještě z doby, kdy vláda počítala s tím, že bude lidem dotovat ceny energií do určité výše spotřeby.

Kolik peněz vláda na úsporný tarif vyčlení?
Tady se vinou postupného přelévání a rozdělování částek situace lehce znepřehlednila. Platí, že kabinet počítá s celkovou sumou energetické pomoci ve výši 66 miliard korun. Zpočátku vláda udávala ve spojení s úsporným tarifem sumu 27 miliard korun. To však bylo bez lokálních kotelen (+4 miliardy) a centrálního tepla (+10 miliard korun). S nimi už nově vládní nařízení k úspornému tarifu počítají, dá se tedy říci, že na tuto formu pomoci má vláda připravených 40 (resp. 41) miliard korun.

Jen je rozdělí na dva díly – 10 miliard v roce 2022, 30 miliard v roce 2023. Zbytek do oněch 66 miliard připadá především na odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje (23 miliard korun) a kompenzace energeticky náročným firmám (cca 2 miliardy korun).

Ve svetrech za záchranu hospodářství. Stát v nouzi omezí teplo i domácnostem

Proč se pomoc rozdělí na dvě části?
Ministr průmyslu Jozef Síkela už dříve udával jako důvod nutné rozdělení částky (oněch 40 miliard korun) do dvou státních rozpočtů. Svou roli ale mohla sehrát i rychlost výplaty. Pro zúřadování pomoci za rok 2022 zvolila vláda odlišný mechanismus, který ze strany domácností nevyžaduje v podstatě nic.

U pomoci vyplácené v roce 2023 se počítá s určitými administrativními povinnostmi pro bytové domy. Ty by mohly celou věc letos zbytečně zdržet, i proto se výplaty ve dvou krocích může hodit.

Příspěvek za rok 2022 bude jen na elektřinu? Je to pravda?
Takto se to úplně říci nedá. Vláda se jen pro letošek (i proto, že to je tak rychlejší a jednodušší) rozhodla domácnostem slevu kompletně celou promítnout do záloh na elektřinu. Vychází z toho, že elektřinu odebírá každý, takže se tak na nikoho „nezapomene“.

I text odůvodnění vládního nařízení uvádí, že „tento příspěvek na energie zohledňovaný přes elektřinu je tedy účelově určen na pokrytí zvýšených nákladů na všechny formy energie, které zákazníci v domácnosti obvykle využívají“. Stručně laicky by se tedy dalo říct – „co ušetříte na elektřině, můžete utratit za plyn, pokud ho máte“.

Je to spravedlivé? Anebo proč to tedy bude v roce 2023 fungovat jinak?
Pro rok 2023 se už počítá se speciálně vypočítávanou podporou pro účty za elektřinu, extra za plyn a extra za centrální teplo, pokud je na něj bytový dům připojený. To by mělo umožnit podporu lépe zacílit a pravděpodobně to tedy bude spravedlivější.

Pokud totiž bude jediným kritériem pro stanovení výše podpory za rok 2022 tarif pro odběr elektřiny (a tedy výše spotřeby) – což tak zatím vypadá – dostanou letos domácnosti, které elektřinou jen svítí a na zbytek mají plyn, menší pomoc než ty kompletně elektrifikované. Takže jejich šance použít slevu z elektřiny na jiné druhy energie bude dost omezená.

Kolik letos kdo dostane? A kolik příští rok?
To právě se zatím neví a nebude to jasné, dokud vláda neschválí a nezveřejní konkrétní částky. Jediné vodítko může být částka 5000 korun. Tu ministerstvo průmyslu uvádí jako strop pro letošní rok. Na těch pět tisíc však mají dosáhnout jen „domácností s vyšší spotřebou elektřiny, tedy například ty, které topí přes tepelná čerpadla“.

Za neplatiče musí zaplatit sousedé. Družstva se bojí dluhů za teplo či vodu

I tato formulace tedy posiluje dojem, že u lidí topících plynem to letos zdaleka tolik nebude. Ministerstvo navíc – což celou záležitost zase zamlžuje – do zmiňované pětitisícovky započetlo i zrušený poplatek za podporované zdroje energie (POZE) ve výši 599 korun s DPH za každou MWh spotřebované elektřiny.

Samotný úsporný tarif tedy domácnostem letos přinese méně a těm s nižší spotřebou elektřiny pravděpodobně výrazně. Jako celkový maximální strop dosud ministr Síkela udával 17 500 korun. To by tedy znamenalo u těch nejštědřejších pomocí 12 500 Kč pro rok 2023, opět tedy zřejmě i se započítaným odpuštěným POZE a tedy menší částkou za samotný tarif.

K horní hranici stanovené novelou energetického zákona na 30 tisíc korun se tak nejspíš nikdo nepřiblíží.

Kdy bude jasno?
„Pro vládu je to priorita. Dá se očekávat, že to bude předmětem jednání po vládních prázdninách, tedy 24. srpna,“ uvedlo počátkem měsíce ministerstvo průmyslu. Premiér Petr Fiala tento týden přislíbil, že jasno bude do konce srpna. Je tedy možné, že vláda verdikt ještě o týden odloží.

Kdo bude mít nárok?
Na úsporný tarif má nárok každá domácnost, která je odběratelem plynu, elektřiny nebo tepla. Nevztahuje se na firmy, podnikatele – a u elektřiny na odběrná místa s víkendovým tarifem D61d, což jsou primárně rekreační obydlí.

Pro rok 2022 se tedy pomoc rozdělí jen podle distribučních sazeb, které daná domácnost využívá. Nařízení přímo vyjmenovává sazby D01d (domácnosti s velmi malou spotřebou, zpravidla jednočlenné), D02d (běžné domácnosti se střední spotřebou), D25d (domácnosti s elektrickým ohřevem vody a nižší spotřebou elektřiny), D26d (ohřev vody a vyšší spotřeba), D27d (domácnosti s elektromobilem), D35d (starší sazba pro domácnosti s hybridním elektrickým vytápěním), D45d (starší sazba pro přímotopy), D56d (starší sazba pro domácnosti s tepelným čerpadlem)a D57d (novější sazba pro hybridy, přímotopy a čerpadla).

Pro rok 2023 platí pro elektřinu stejně definované distribuční sazby a nově se k nim přidává plyn. U něj se bude výše pomoci odvíjet od výše spotřeby. U ní platí maximální limit 45 MWh ročně. Kdo spotřebuje plynu víc, na pomoc nedosáhne. (Zajímavé je, že důvodová zpráva k nařízení uvádí jako strop 63 MWh ročně, do finálního znění tak pronikla zpřísněná hranice).

Jednotlivé hranice pro odstupňování státní pomoci jsou určené následovně: do 1,89 MWh; 1,89-7,56 MWh; 7,56-15 MWh; 15-25 MWh a 25-45 MWh.

První firmy kvůli krizi už zavírají. Ostatní se ve strachu chystají na podzim

Uvedený postup platí u plynu pro rok 2023 pro „odběratele-jednotlivce“, zpravidla tedy rodinné domy. U bytových domů to bude jinak. U dodávek tepla z domovních kotelen bude nutné, aby typicky společenství vlastníků bytových jednotek oznámilo distributorovi plynu (případně elektřiny, pokud je kotel na elektřinu) počet vytápěných bytových jednotek.

Podobně v případě dodávek tepla z centrálního zásobování teplem bude muset SVJ nahlašovat dodavateli tepla počet vytápěných bytových jednotek. Na každý takový byt obdrží SVJ paušální slevu na dodávku energií, kterou pak následně zohlední uživatelům bytů.

Přesné znění vládních nařízení

V bytovém domě tedy dostanou všichni stejnou slevu na teplo?
Ano. Podle nařízení je příspěvek paušální a velikost bytu nehraje žádnou roli. Přepočty na metry čtvereční apod. by pravděpodobně byly už příliš administrativně náročné.

A pomoc s plynem se vztahuje i na odběrná místa na chatách či chalupách?
Vypadá to tak. Průvodní zpráva k vládnímu nařízení počítá s příspěvkem pro odběratele vymezené jako fyzické osoby, které odebírají „plyn k uspokojování své osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů domácnosti“. Na rozdíl od víkendového elektrického tarifu D61d, kterým se dá chalupa snadno identifikovat, u plynu nic takového neexistuje.

Stejně tak slevu na elektřinu získá i ten víkendový domek, který „jede“ na kteroukoli jinou sazbu pro domácnosti než je ona D61d. Vláda zde zkrátka jen využila jednoduchý identifikátor na hrubé odfiltrování, sítem však propadne i část víkendových nemovitostí.

Jak se pomoc od státu projeví na účtech?
Pro rok 2022 platí, že každý obchodník s elektřinou musí zohledňovat příspěvek v nejbližších zálohových platbách minimálně v rozsahu jedné třetiny příspěvku, nejvýše však ve výši sjednané nebo stanovené zálohové platby na dodávky elektřiny, a to opakovaně až do nejbližšího vyúčtování dodávek elektřiny.

Stejná povinná třetina platí i pro 2023, a to pro všechny - tedy dodavatele elektřiny, plynu i tepla.

A odkdy se státní pomoc na zálohách projeví? Přesná data pro rok 2022 v předloženém textu zatím chybí, pravděpodobně by to však mělo být od 1. října. Pomoc pro rok 2023 by měli distributoři začít započítávat od 1. února.

Třetina je v nařízení uvedena proto, aby se obchodníci s energiemi nesnažili státní pomoc do záloh promítat jen symbolicky a vylepšovat si tak svoje cash flow.

Jak je to s dluhy?
Obchodník s elektřinou může použít příspěvek rovněž na dluhy zákazníka z neuhrazených zálohových plateb nebo vyúčtování. Příspěvek ale nelze využít na jiné dluhy zákazníka, například na dlužné smluvní pokuty nebo poplatky za zaslání upomínek dlužných plateb.

Na drahé teplo chtějí lidé vyzrát energií ze země, na vrt se čeká i dva roky

Přímo peníze na účet tedy nikdo nedostane?
Ne. Vše je vymyšlené tak, aby fungovalo jako sleva ze záloh, případně sleva do vyúčtování. Existuje jen jedna výjimka. Pro pomoc v roce 2022 i 2023 existuje tzv. rozhodné datum, něco jako „uzávěrka“. Například pro pomoc za rok 2023 je takovým dnem 21. prosinec 2022. Na pomoc s elektřinou či plynem bude mít tedy nárok ta domácnost, která bude jako zákazník evidovaná u svého dodavatele energií k tomuto datu.

Dodavatel tedy bude pro tuto domácnost nárokovat státní pomoc, kterou by jí měl začít zohledňovat v účtech od 1. února. Pokud by v období od 21. 12. do 1. 2. domácnost dodavatel změnila, mohl by nastat problém, protože by dodavatel obdržel od státu peníze, ale neměl by je komu promítnout do záloh. Pouze v tomto případě vládní nařízení předpokládá, že energetická firma pošle peníze svému bývalému zákazníku na účet.

Co přesně musí udělat SVJ, aby na příspěvek pro rok 2023 bytový dům dosáhl?
Především musí vyplnit jednoduchý dotazník, kterým dodavateli energií nahlásí počet bytů v domě. To platí jak pro případ, kdy odebírá plyn (případně elektřinu) a topení a ohřev vody ve společné kotelně, nebo v případě připojení na centrální rozvod tepla. Dotazník by se měl v ideálním případě vyplnit elektronicky a termín pro jeho vyplnění je 30. listopadu.

Výjimkou je případ, kdy dodávku tepla pro bytový dům obstarává dodavatel na základě koncese podle živnostenského zákona. V tomto případě by si měl žádost od SVJ převzít požadované údaje už do 25. listopadu a následně je uplatnit u teplárny sám.

  • Nejčtenější

Párkům odzvonilo. Podnikatel lije do rohlíků svíčkovou a dobývá benzinky

22. května 2024

Na pracovních cestách se podnikatel v gastronomii Lukáš Nádvorník přejedl párků v rohlíku. Napadlo...

Zelení navrhují soupis majetku a daň z bohatství. Vtip, reagují ekonomové

23. května 2024  14:25

Strana zelených přišla před volbami do Evropského parlamentu s návrhem, jak alespoň částečně...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Smrt v oblacích. Let do Singapuru má po silných turbulencích jednu oběť

21. května 2024  14:37,  aktualizováno  15:23

Třiasedmdesátiletý Brit zemřel a dalších třicet lidí se zranilo při silných turbulencích, které...

Ruské soudy kryjí Gazprom. UniCredit přijde o majetek, Slováci o arbitráž

17. května 2024  18:04,  aktualizováno  21:40

Soud v Petrohradě v pátek nařídil zabavit majetek italské bankovní skupiny UniCredit za 463 milionů...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Šéf Rohlíku si šťouchl do poplatků konkurence. Přitom podobné účtuje taky

21. května 2024  16:14

Do servisních poplatků rozvážkových společností se v těchto dnech na sociální síti X opřel šéf...

ANALÝZA: Fixovat energie, či nefixovat? Komu se vyplatí a na jak dlouho

24. května 2024

Premium Ceny energií se vracejí na předkrizové hodnoty, a to rychleji, než se očekávalo. Domácnosti, kterým...

Deset tisíc bitcoinů za dvě pizzy. První transakce by dnes měla hodnotu 16 miliard

24. května 2024

Květen roku 2010 zaujímá ve světě kryptoměn zvláštní místo. Je to totiž poprvé, kdy bitcoiny...

Rozhodčí tribunál zakázal ruskému Gazpromu vést v Rusku soud proti ČEZ

23. května 2024  22:38,  aktualizováno  22:55

Rozhodčí tribunál Mezinárodní obchodní komory (ICC) podle energetické společnosti ČEZ zakázal...

Britské hraniční kontroly jsou neefektivní, miliardy přišly vniveč, hlásí úřad

23. května 2024

Zavedení hraničních kontrol ve Velké Británii po odchodu z Evropské unie se dlouho odsouvalo....

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Nejhorší noční můra, řekla žena, která v botě syna objevila cizí AirTag

Mého syna někdo sleduje. S takovým pocitem několik týdnů žila žena z Floridy poté, co na svůj iPhone začala dostávat...

Párkům odzvonilo. Podnikatel lije do rohlíků svíčkovou a dobývá benzinky

Na pracovních cestách se podnikatel v gastronomii Lukáš Nádvorník přejedl párků v rohlíku. Napadlo ho, že by do pečiva...

Anální sex je výzva. Nejvíc tabu je však v Česku jiná praktika, říká průzkum

Erotické hračky nepředstavují podezřelou exotiku, v ložnicích jsou jako doma. Ostatně jako masturbace. I orální sex....

Herec Lukáš Vaculík se oženil, dívčí idol 80. let si vzal ředitelku z Primy

Lukáš Vaculík (61) se tajně oženil. Vzal si výrobní ředitelku a producentku FTV Prima Luciu Kršákovou (46). Herec a...

Klavírista Petr Malásek si zlomil obě ruce. Mohlo to dopadnout hůř, říká

Klavírista Petr Malásek (59) spadl z kola a zlomil si obě ruce. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka popsal nehodu i jaká je...