Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Připomeňte si události 17. listopadu 1989 minutu po minutě

  12:33
Události 17. listopadu, které změnily československé dějiny, trvaly jen necelých osm hodin. Lidé v čele se studenty tehdy ukázali, že se přestávají bát, komunistický režim zase prokázal, kam až je schopen zajít, aby se udržel u moci. Připomeňte si, co se tehdy odehrálo.
Shromáždění studentů a občanů na Albertově 17. listopadu 1989.

Shromáždění studentů a občanů na Albertově 17. listopadu 1989. | foto: Antonín Nový

Jak by mohla vypadat svobodná on-line reportáž

8:00 Federální ministr vnitra František Kincl vydal rozkaz, na základě kterého začíná od osmi hodin ráno probíhat na celém území ČSSR mimořádná bezpečnostní akce „k zajištění klidu a veřejného pořádku”.

8:45 Zpravodajství z místa:
Student PřF UK Jan Černý jde na dopolední přednášku. Je ospalý, do noci řešil s kolegy na koleji, co napsat na transparent. Nakonec na něm je: „Studenti, svědomí národa“. Láme si hlavu, jak vysvětlí, že zmizelo prostěradlo. Všude je klid. V Benátské ulici Černý potkává desítky antonů s milicionáři. Je jim už přes padesát, kouří a zdá se, že nejsou z Prahy. Na první pohled jsou nervózní. 

10:35 Ministr vnitra Kincl se schází s generálním tajemníkem ÚV KSČ Milošem Jakešem a pražským tajemníkem KSČ Miroslavem Štěpánem. Potvrzují si, že z politických důvodů nesmí dojít k zásahu bezpečnostních složek proti studentské manifestaci. Kincl předává tento pokyn svému prvnímu náměstkovi generálu Lorencovi a šéfovi StB pro Prahu a středočeský kraj Jiřímu Bytčánkovi.

Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš (druhý zleva) a vedoucí tajemník MV KSČ v Praze Miroslav Štěpán (třetí zleva). (3.11. 1988)

11:00 V denní situační zprávě číslo 177 Federálního ministerstva vnitra se objevuje zápis:

„V souvislosti s 50. výročím událostí 17. listopadu a při příležitosti Mezinárodního dne studentstva organizuje Nezávislé studentské sdružení (NSS) Pochod Prahou. O jeho pořádání informoval Hlas Ameriky. Do akce této nelegální struktury se zapojila oficiální Městská vysokoškolská rada a prostřednictvím jejího předsedy i MěV SSM v Praze. 

MěV SSM má v úmyslu vést trasu pochodu směrem na Vyšehrad a vyhnout se středu města, avšak NSS trvá na trase do Opletalovy ulice.

Ve skutečnosti se jedná o protispolečenskou akci organizovanou NSS s cílem vyprovokovat represivní zásah státních orgánů na akademické půdě. Studenti vysokých škol v Praze připravují na Václavském náměstí demonstraci, na níž chtějí vystoupit s požadavky odstoupení těch členů vlády, kteří mají podíl na závažných problémech naší společnosti, především v ekonomické oblasti, potrestání odpovědných stranických a vládních funkcionářů, kteří připustili a zapříčinili ekonomické problémy.

Sdružení pod rouškou zájmu o účast na demokratizačním procesu fakticky usiluje o odstranění vedoucí úlohy KSČ v oblasti řízení vysokých škol, žádá o odstoupení části stranických a státních představitelů, včetně přehodnocení roku 1968.“

12:15 Prahou se šíří leták, který se organizátoři akce na Albertově snaží distribuovat už od srpna 1989.

Text letáku:

Vezmi s sebou květinu

17. listopadu si připomeneme 50. výročí slavných i tragických událostí, k nimž došlo v souvislosti s pohřbem studenta lékařské fakulty UK Jana Opletala. …Nechceme jen pietně vzpomínat tehdejších tragických událostí, ale chceme se aktivně přihlásit k ideálům svobody a pravdy, za něž jejich účastníci obětovali své životy. Neboť i dnes jsou tyto ideály vážně ohroženy a my se nechceme dát zahanbit svými vysokoškolskými kolegy, kteří za ně před 50. lety odvážně vystoupili.

Proto dne 17. listopadu po 16. hodině půjdeme od patologického ústavu na Albertově, odkud vyšel pohřeb Jana Opletala, přes Karlovo náměstí, Štěpánskou ulicí do Opletalovy ulice, kde v parku před Hlavním nádražím položením květin pietní akt ukončíme.”

14:00 V budově pražské Správy SNB naproti hotelu Fórum se pod velením podplukovníka Danišoviče schází řídící štáb bezpečnostního opatření, které má název STUDENT. Úkolem štábu je zajistit dopravní opatření během shromáždění na Albertově a v průběhu pochodu na Vyšehrad zabránit pochodu studentů do centra.

Michal Danišovič, velitel zásahu na pražské Národní třídě 17. listopadu 1989

Do akce je nasazeno 940 příslušníků Pohotovostního pluku VB ČSR, 629 příslušníků Správy SNB Praha, z toho 164 na bezpečnostní akci Socha na Václavském náměstí a 86 na bezpečnostní akci Vyšehrad.

14:30 Plukovník Bytčánek zástupcům všech složek sděluje, že je třeba zabránit případnému postupu demonstrantů do centra Prahy nebo na Pražský hrad, ale nepoužít pořádkových prostředků a nezasahovat.

15:00 Ke Karlovu náměstí je přesunut školní pohotovostní oddíl s příslušníky zvláštního určení a s estébáky oblečenými v maskáčích.

15:30 V Praze na Albertově je asi 600 lidí, další přicházejí. Ulice Na Slupi a Ke Karlovu je zcela zaplněná. Lidé začínají volat hesla „Za akademickou svobodu“ – „Proč se učit nesmysly“ – „Pro svobodnou republiku ve svobodné Evropě“.

Studenti drží transparenty s nápisy: “Kdo, ne-li my? Kdy, ne-li teď? – Studenti! Už nikdy o nás bez nás – Dialog se nedá vést na ulici - Respektujte akademické svobody – Přestaňte bít studenty – Lží už bylo dost – Svobodnou republiku ve svobodné Evropě.”

16:00 Shromáždění oficiálně začíná. Lidé zpívají Gaudeamus igitur. Jako první mluví Monika Pajerová, která účastníky přivítá. StB v tu chvíli odhaduje počet účastníků až na 15 tisíc. 

Generál Alojz Lorenc

16:05 Federální ministr vnitra František Kincl informuje generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše o tom, jak operace bezpečnostních složek probíhá. Pak Kincl odlétá z Prahy do svého bydliště v Ostravě. Zastupuje jej první náměstek generál Alois Lorenc.

16.15 Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš odjíždí na rekreační zařízení KSČ Orlík.

16:20 Na Albertově hovoří účastník Opletalova pohřbu Josef Šárka. Na závěr svého krátkého proslovu studentů sdělí: „Jsem rád, že se hlásíte k myšlence svobody a demokracie, nedejte se.“ Odměnou mu je mohutný potlesk a skandování hesla: “Svobodu!”

Další řečník, matematik Miroslav Katětov vzpomíná na svůj nucený odchod z veřejného a politického života v roce 1969. Dál mluví o nezbytnosti otevřeného dialogu a radikálních reforem v Československu.

16.25 Před shromáždění vystupuje zástupce Městské vysokoškolské rady SSM Jiří Jaskmanický. Jeho projev je často přerušován nesouhlasem. Na jeho řečnickou otázku, co můžeme udělat pro lepší zítřek, následuje z davu odpověď: „Odstoupit“.

16.30 Začíná mluvit zástupce Nezávislých studentů Martin Klíma. Při jeho projevu zaznívají čistě politická skandování. Ozývá se „Jakeš ven!“ –„Svobodu.“ 

„Nepotřebujeme odborníky s diplomem a pokřiveným svědomím. Studenti se musí dát dohromady, zastat se o dialog a pluralitu. Musíme bojovat za svobodu a proti totalitnímu bezpráví. Vzpomeňme na Prahu 39 a Peking 89,“ říká Klíma. Vyzývá k minutě ticha za čínské studenty. Svůj projev uzavře slovy „Za svobodu se musí bojovat!“ Dav reaguje zvoláním: „Ať žije Charta! – Václavák! – Ať žije Havel.“

16.35 Shromáždění oficiálně končí, pořadatelé vyzývají k odchodu na Vyšehrad. Řada přítomných však chce jít na Václavské náměstí, jak bylo uvedeno na letáku. Pořadatelé se proto snaží přemluvit každou skupinu s transparentem, aby šla doleva – na Vyšehrad, místo doprava – na Václavské náměstí.

16:40 Řídící štáb pořádkových jednotek zůstává v klidu a přenechává prostor příslušníkům Státní bezpečnosti, kteří zaznamenávají průběh demonstrace.

Václav Havel během revolučních dnů v listopadu 1989

16.45 Demonstranti mají v rukou rozsvícené svíčky a v euforii po právě prožitých čtyřiceti minutách skandují hesla: „Ať žije Havel – “Nechceme Štěpána“ – „Nechceme kůl v plotě“ – „Devátý“ – “Chceme svobodné volby“ – Zrušte armádu a Lidové Milice” – “Havel na Hrad“ –“Češi, pojďte s námi” – „Několik vět!” – “Už vám zvoní hrana” – “Chceme stovku s Havlem” a další hesla v podobném duchu.

17.00 Patnáctitisícový průvod, v němž jsou kromě studentů i akademičtí hodnostáři, pedagogové a pamětníci událostí z roku 1939, se vydává po plánované trase z Albertova na vyšehradský Slavín. Průvod prochází ulicí Na Slupi. Přemyslovou a Slavojovou do ulice Lumírovy. Poté přichází ulicí V Pevnosti do prostoru Vyšehradského hřbitova.

17.30 Na Vyšehradském hřbitově je hlava na hlavě, také jeho okolí je zcela zaplněno. Je tu kolem 10 tisíc lidí. Vybraní zástupci pokládají u hrobu básníka Karla Hynka Máchy květiny, zapalují svíčky. Všichni zpívají státní hymnu.

18:00 Položením květin povolený pietní akt u hrobu Karla Hynka Máchy končí. Studenti se však rozhodli, že budou v akci pokračovat. Vydávají se do středu města. Průvod směřuje Vyšehradskou ulicí k centru.

18:15 Řídící štáb pořádkových jednotek ožívá a zjišťuje, co se děje. Studentský průvod jde příliš rychle. Velitelé nestačí na pohyb davu včas zareagovat. Proto Vyšehradskou ulici přehradí jen málo početným kordonem příslušníků VB v zelených uniformách bez potřebné výstroje. 

Průvod studentů kordon tlakem těl snadno protrhne. Velitel zásahu narychlo povolává posily. K policistům se přidává pohotovostní pluk, který dosud čekal na Karlově náměstí. Je vybaven štíty a bílými helmami.

18:25 Průvod zastavují jednotky SNB. Vytvoření zátarasu nutí demonstranty k odbočení vedlejšími ulicemi na nábřeží, odkud pokračují k Václavskému náměstí a Opletalově ulici. K průvodu se postupně přidává asi tisíc lidí.

18:30 Policistům se nedaří splnit rozkaz, že nesmějí studenty pustit do centra města. Dochází k prvním incidentům. Skanduje se: „Máme holé ruce!“ Čelo průvodu je zablokováno, ale lidé vzadu stále postupují dopředu. Vzniká panika. Dav policejní kordon protrhl. Zasahují příslušníci pohotovostního pluku, začínají konflikty. První zadržení.

19:12 Šéf StB Prahy a středočeského kraje Jiří Bytčánek nařizuje veliteli zásahu Michalu Danišovičovi, aby vybral příhodné místo, kde by se dal dav uzavřít.

Kordon VB zablokoval dav na Národní třídě, z druhé strany na něj tlačily transportéry. Pak začalo brutální mlácení.

19.15 Studenti dospěli k Národnímu divadlu, kde zabočili na Národní třídu ve snaze projít na Václavské náměstí. Nábřeží je zaplněno lidmi. Lidé stojí i u oken v okolních domech a mávají na průvod. Ten na oplátku volá „Češi, pojďte s námi!“ Mnozí lidé se přidávají. Průvod je zhruba na Jiráskově náměstí.

19:1ý Velitel zásahu Danišovič dostává pokyn, aby přesunul veškeré síly k Národní třídě a zabránil průvodu ve vstupu na Václavské náměstí. Na Národní třídu míří od Vyšehradu dvě roty Pohotovostního pluku.

19.20 Průvod na úrovni budovy Albatrosu zastavil policejní kordon. Zhruba v deseti minutách vyplnili lidé prostor na Národní třídě mezi křižovatkou tvořenou ulicemi Na Perštýně a Spálenou a křižovatkou ulic Voršilská a Karolíny Světlé.

19:25 Šéf pražské StB Bytčánek veliteli zásahu Danišovičovi nařizuje: „Přesuňte všechny síly k Národní třídě a zabraňte davu ve vstupu na Václavské náměstí“.

Pohotovostní pluk se přesouvá na Národní třídu.

Čelo průvodu zahýbá u Národního divadla na Národní třídu a za skandování hesel „Svobodu umělcům“ – „Svobodu kultuře“ – „Ať žije pan Kemr“ pokračuje po Národní třídě směrem k Václavskému náměstí. Za okny divadla stojí někteří herci a zdraví průvod, jehož konec je nyní na Jiráskově náměstí.

19:30 Pohotovostní pluk uzavírá Národní třídu v prostoru Perštýna, dále přehrazuje ulice Mikulandskou a Voršilskou. Během dalších minut blokuje most 1. máje u Národního divadla. 

Demonstranti v předních řadách si sedají na zem. Mezi nimi a příslušníky bezpečnosti je volný pruh, ve kterém hoří svíčky. Některé účastnice demonstrace zasunují příslušníkům za štíty květiny, které si přinesly z pietní akce na Vyšehradě. Příslušníci bezpečnosti mlátí účastníky demonstrace pendreky.

19:35 Směrem od Národního divadla zároveň postupuje školní pohotovostní oddíl.

19: 40 Československá televize přináší reportáž o demonstraci.

“Celé akce se zúčastnili také studenti a občané, kteří zneužili masové události i k protisocialistickým vystoupením,“ sděluje divákům redaktor. Dodává, že ”část shromážděných se vydala směrem do centra hlavního města, kde se pokusila narušit veřejný pořádek.”

19.45 Průvod uzavřela jednotka SNB i z druhé strany – od mostu 1. máje (dnešní most Legií). V prostoru mezi dvěma kordony se nachází asi deset tisíc lidí. Jediná úniková cesta – Mikulandská ulice – je už uzavřena také. Než se tak stalo, využila možnosti úniku tímto směrem značná část demonstrantů. Díky tomu shromáždění ve vymezeném prostoru prořídlo a kordon stojící v týlu demonstrantů postoupil kupředu.

19:47 Podle záznamu zapisovatelky řídícího štábu SNB dostává velitel zásahu pokyn zakročit se vším, co je k dispozici.

20.18 Policisté ze strany Národního divadla pomalu postupují k davu. Prostor je zcela uzavřen. 

Lidé, kteří setrvali na místě, jsou kordonem postupujícím od Národního divadla stlačeni v prostoru mezi budovou Albatrosu a Mikulandskou ulicí. Sedají si na zem, zpívají písně a skandují hesla vyzývající příslušníky policejních jednotek k nenásilí.

20.25 Velitel zásahu vydal pokyn k násilnému zákroku.

20:30 Tlak kordonu postupujícího od Mikulandské ulice se zvětšuje natolik, že zbylým účastníkům demonstrace hrozí bezprostřední nebezpečí ušlapání a udušení. Příslušníci pořádkových jednotek začínají vytvářet propusti, ve kterých policisté prchající lidi brutálně tlučou a kopají.

20:35 Zpravodajství z místa:
Petr Náhlík, osmadvacetiletý inženýr z Plzně zpozoruje paní, která dává něco do auta zaparkovaného u chodníku. Policejní pluk se pohne. Náhlík říká ženě, ať se do vozu schová. Pak se vmáčkne k ní. Kromě něj situaci využije další student. Do kapoty třískají obušky. Policisté řidičce ukazují, ať otevře okýnko. Dovnitř vstříknou slzný plyn. Náhlík křikne na ženu, aby si dala něco na obličej. Studenta policisté vytáhnou z auta za vlasy a ruce. Pak vytáhnou i Náhlíka, který padá na levý bok a chrání si zátylek. Kopou ho do kříže. Když se muž pokusí vstát, mlátí ho ještě víc. Postrkují ho k autobusu, žena na něj křičí, že je v pořádku.

20:40 Policisté vytahují demonstranty a předvádějí je do autobusů. Začínají dav zahušťovat na nejvyšší míru. Vzniká ohromný tlak. Zepředu tlačí demonstranty příslušníci bezpečnosti a zezadu zbytek průvodu.

Mnozí na konci průvodu ještě netuší, co se děje u Máje. Demonstranti skandují: „Nechte nás odejít!“ Tlak vzrůstá a nastává panika.

Zpravodajství z místa:
Alfréd Tutko, student 6 ročníku Fakulty všeobecného lékařství UK už chce jít domů, jenže zjistí, že to nejde. Není kudy. Snaží se prodrat davem. V jednu chvíli se ocitne vpředu. První řady lidí se spontánně chytí za ruce. Policisté je roztrhnou. Tutko se bojí bolesti. Kousek od něj dostane paní infarkt, desítky lidí uváznou mezi zaparkovanými auty a ta se začnou rozjíždět. Pro nikoho není úniku.

Na unikátním snímku je student Martin Šmíd (vpravo, gestikuluje rukou), který se měl podle falešné zprávy stát obětí masakru na pražské Národní třídě večer 17. listopadu 1989.

20:45 Příslušníci bezpečnosti vytvořili v podloubí uličku a mlátí z obou stran demonstranty, kteří se snaží dostat ven. Teče krev. Policie některé demonstranty zatýká a odváží připravenými autobusy. Některým studentům se podařilo proniknout na chodby okolních domů a schovat se, obyvatelé je pouštějí do svých bytů.

Zpravodajství z místa:
Jaroslav Kraus (ročník narození 1935) stojí u Domu dětské knihy, kde narazí na pohotovostní pluk. Pozoruje, jak dívky dávají policistům za štíty květiny. Stoupne si na vyvýšené místo a vidí, že je dav rozdělený další řadou policistů. Chraplavý hlas demonstranty vyzývá, aby se rozešli. Není kam. Dívky zpívají. Zezadu se tlačí lidé, už není možné sedět na zemi. Někteří demonstranti se dusí.

Skupina, ve které je Kraus, chce ustoupit ke zdi. Policisté k ní okamžitě vybíhají. Uniknout nemůže ani myš. První ránu Kraus ztlumí rukou, druhá ho zasáhne. Policisté bijí lidi do hlavy a obličeje. Kraus padne na zem. Někdo ho táhne za nohy. Postaví ho, opře ho o zeď. Kopnou ho do kotníků, aby roztáhl nohy od sebe. Pak ho předají policistovi u antonu. Kraus prosí muže v uniformě, aby ho nechal dva kroky poodejít. Odvrátí se a zvrací.

20.47 Uzávěru posílily dva obrněné transportéry se zábranami.

30 let svobody: kauzy a aféry

Třicetidílný seriál vychází v MF DNES každý týden až do listopadu. Představí největší ekonomické a politické kauzy. Miliardové tunely, bankovní krachy, spiknutí kmotrů, sporné amnestie a politické podrazy, vzestupy a pády

30 let svobody kauzy a aféry

20:50 Československá tisková kancelář vydala zprávu o pietní akci:

“U příležitosti 50. výročí 17. listopadu 1939 se dnes v Praze uskutečnilo studentské shromáždění. Akci i následný průvod zneužila skupina osob, nechvalně známých z různých protispolečenských vystoupení v minulém období. Vykřikovala hesla hanobící socialistický stát, ústavní činitele a představitele strany a státu. Znovu prokázala, že jí nejde o dialog, že jí nejde o přestavbu a demokratizaci, že jí jde o destabilizaci, narušení a rozvrat společenského života.

Shromáždění chtěli zneužít pro své osobní ambice i někteří známí exponenti z období společenské krize 1968/69. Vzhledem k tomu, že pokusy o protispolečenské vystoupení pokračovaly i po skončení vzpomínkové akce, byly pořádkové jednotky nuceny přijmout opatření k zajištění klidu a pořádku.”

20.55 Kordon stojící mezi budovou Albatrosu a Spálenou ulicí se dal do pohybu, aby vytlačil zbytek demonstrantů k propustem v druhém kordonu. Příslušníci Pohotovostního pluku na úrovni ulice Na Perštýně překračují pás hořících svíček. Pendreky mlátí sedící a poté i stojící demonstranty. Je jedno, zda se jedná o chlapce nebo dívku, staršího nebo mladého člověka. V Mikulandské ulici zasahují dva obrněné transportéry.

21.00 Demonstrace je rozptýlena.

Příslušníci pořádkových jednotek spolu s členy Odboru zvláštního určení ministerstva vnitra (takzvané červené barety) podnikají výpady proti jednotlivcům na Národní třídě, v přilehlých ulicích i v prostorách metra.

21.10 Řídící štáb zásahové jednotky hlásí svým nadřízeným, že došlo obnovení veřejného pořádku.

21.30 Československá televize přináší v další zpravodajské relaci informaci, že ve večerních hodinách došlo v centru města v souvislosti s konáním pietního shromáždění k pokusům o narušení veřejného pořádku. „Na místo se dostavili příslušníci pořádkových jednotek. Podle posledních informací byla přijata opatření k udržení klidu a pořádku,“ sděluje moderátorka.

22.00 U obchodního domu Máj opět zasahuje pohotovostní pluk proti skupině asi 200 lidí, kteří pokládají v podloubí svíčky.

23.00 V Divadle Na zábradlí se scházejí herci Jaromír Hanzlík, Jiří Lábus, Miroslav Krobot a Ivan Rajmont se studenty. Objevuje se zpráva o možných mrtvých.

23.10 StB ukončila hlášení.

Jaký byl program Československé televize 17. listopadu 1989

Eurovolby 2024

Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční v pátek 7. a v sobotu 8. června 2024. Čeští voliči budou vybírat 21 poslanců Evropského parlamentu. Voliči v celé Evropské unii budou rozhodovat o obsazení celkem 720 křesel

  • Nejčtenější

Královna fetiše rozdráždila Ameriku. Její fotografce se klaní i feministky

22. května 2024

Seriál „Nejkrásnější fotografka“ či „nejlepší pin-up fotografka na světě“. Taková čestná přízviska si...

„Krok ke třetí světové.“ Ukrajinci zasáhli klíčovou ruskou radarovou stanici

25. května 2024  12:55

Ukrajinská armáda zřejmě tento týden zasáhla významnou ruskou radarovou stanici, která je součástí...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Turek: Z Nerudové mi bývá špatně, o hlasy komoušů a progresivistů nestojím

24. května 2024

Bývalý automobilový závodník a lídr Přísahy s Motoristy Filip Turek patří mezi černé koně...

Vrtulník íránského prezidenta havaroval v mlze, záchranáři po něm pátrají

19. května 2024,  aktualizováno  22:16

Aktualizujeme Na severozápadě Íránu pokračuje rozsáhlá záchranná operace poté, co zde zmizel vrtulník s íránským...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Srovnání průzkumů: Lidovcům umřeli voliči, Konečná v eurovolbách sráží ANO

19. května 2024  19:34

Volební modely českých agentur, srovnané redakcí iDNES.cz za celý rok, mají jasno. Hnutí ANO si od...

„Co tým předvádí, je neskutečné.“ Boj o zlato je tady, Staromák zaplnily davy

26. května 2024  11:40,  aktualizováno  20:21

Česko v neděli zažívá hokejový svátek. Fanoušci vyrazili sledovat finále mistrovství světa na...

ANALÝZA: Boj s korupční chobotnicí. Kyjev vede dvě války, s Rusy a úplatky

26. května 2024

Premium Na frontě je jasným nepřítelem Rusko, v Kyjevě úplatkářství. Ukrajinské vedení se tak chtě nechtě...

Programátoři z Úřadu práce. Kvalifikaci změnilo 15 tisíc lidí, chválí si jeho šéf

26. května 2024  19:20

Zvýšit svou kvalifikaci nebo se naučit úplně nový obor. Úřad práce má projekt za více než 5 miliard...

Útočník v metru ve francouzském Lyonu zranil nožem čtyři lidi

26. května 2024  17:33,  aktualizováno  18:31

Čtyři lidé utrpěli zranění při útoku nožem v metru ve francouzském městě Lyon. Policie zadržela...

Nejhorší noční můra, řekla žena, která v botě syna objevila cizí AirTag

Mého syna někdo sleduje. S takovým pocitem několik týdnů žila žena z Floridy poté, co na svůj iPhone začala dostávat...

Párkům odzvonilo. Podnikatel lije do rohlíků svíčkovou a dobývá benzinky

Na pracovních cestách se podnikatel v gastronomii Lukáš Nádvorník přejedl párků v rohlíku. Napadlo ho, že by do pečiva...

Herec Lukáš Vaculík se oženil, dívčí idol 80. let si vzal ředitelku z Primy

Lukáš Vaculík (61) se tajně oženil. Vzal si výrobní ředitelku a producentku FTV Prima Luciu Kršákovou (46). Herec a...

Klavírista Petr Malásek si zlomil obě ruce. Mohlo to dopadnout hůř, říká

Klavírista Petr Malásek (59) spadl z kola a zlomil si obě ruce. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka popsal nehodu i jaká je...

Milan Hein odhalil neshody mezi Simonou Postlerovou a její matkou

Smrt herečky Simony Postlerové (†59) byla ranou pro celou její rodinu. Na parte ale chybělo jméno hereččiny matky Jany...