Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Absurdní proces, zastal se šikanovaný muž u soudu bývalých estébáků

  16:31
Devětašedesátiletý Martin Hybler, jehož začátkem osmdesátých let vyštvala Státní bezpečnost z Československa i s rodinou, označil probíhající hlavní líčení s jejími třemi bývalými příslušníky za kafkovsky absurdní. Při výslechu před Obvodním soudem pro Prahu 1 řekl, že nerozumí tomu, proč jsou muži stíháni po čtyřiceti letech, když má Česká republika vážnější starosti.

Hybler žijící ve Francii vypovídal prostřednictvím videokonference. Předsedkyně senátu Olga Kalašová ho žádala, aby mluvil francouzsky, v jednací síni byla přítomná tlumočnice. Jeden z obhájců však trval na tom, že má svědek hovořit česky, s čímž soud nakonec souhlasil.

Na řadu dotazů týkajících se jeho perzekuce Státní bezpečností (StB) na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let muž odpovídal, že si to již nepamatuje. „Čtyřicet let žiji prakticky jiný život, jinou životní dráhu. Tyhle věci mi připadají jako dávno minulé,“ vysvětloval.

Na lavici obžalovaných v jednací síni seděli tři bývalí příslušníci StB – Milan Kopinec, Vladimír Novotný a Karel Vykypěl. Hybler je viděl na obrazovce a ani jednoho z nich (na obličeji měli roušky) nepoznal. V průběhu výslechu se pozastavil nad tím, že jsou tito muži po tak dlouhé době stíháni.

„Připadá mi to jako kafkovská odpověď na kafkovský režim. Zdá se mi trochu absurdní, že se dnes pronásledují a soudně postihují tyto věci. Mám dojem, že je v dnešních Čechách mnoho důležitějších věcí, třeba obrana občanských svobod a nezávislosti informací, než vyhrabávat tyhle staré aféry,“ prohlásil. Obhajoba žádala přesnou protokolaci.

Fotografie Martina Hyblera pořízená fotografem StB v ulici Wilhelma Piecka. Praha, 15. ledna 1981

Martin Hybler narozený v dubnu 1951 v Hradci Králové vystudoval v polovině sedmdesátých let psychologii na Karlově univerzitě. V roce 1976 získal doktorát. Do jara 1977 pracoval v Psychiatrické léčebně v Dobřanech. Kvůli jeho zapojení do disentu mu pak režim znemožnil vykonávat kvalifikovanou práci. Živil se jako topič v kotelně či uklízeč.

„Vždycky jsem byl někde zaměstnaný, a když jsem cítil, že kolem mě začíná přituhovat, většinou jsem sám podal výpověď a šel pracovat jinam. Byl jsem třeba v třídírně pošty ve Vysočanech. Kolegové mě upozornili, že tam byli policajti a že je vyslýchali ohledně sabotáže, kvůli krádeži balíků s Rudým právem. Řekl jsem, že to je moment, kdy je lepší odejít a hledat jiné zaměstnání, což jsem udělal,“ uvedl před soudem.

Kuriózní stíhání kvůli Brežněvovi

V roce 1979 se Hybler stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). „Naše informace měly dobrou pověst u agentur, novinářů, sdělovacích prostředků. Když něco pocházelo od VONS, tak se to považovalo za dost spolehlivě ověřené,“ zdůraznil.

„Vždycky jsem se staral spíš o nespravedlnosti, které se dějí jiným lidem než o svoje vlastní. Ty mi připadaly méně důležité. Jiní lidé byli postiženi daleko hůř,“ pokračoval. Připomněl, že i jako delegát VONS vždy striktně dodržoval platné zákony. Pro represivní složky byl přesto antisocialistickým živlem. 

„Stalo se, že mě časně ráno vytáhli z vany. Taky se stalo, že mě zastavili na ulici, naložili do auta a odvezli. Před umístěním do cely předběžného zadržení vás svlíknou, podívají se vám úplně všude, jestli neskrýváte věci například v anusu, vezmou vám tkaničky, kravatu. To byl standardní postup u všech zadržených,“ popisoval. Žádné větší násilí si podle svých slov nevybavuje.

Fotografie Martina a Ivanky Hyblerových s dětmi Žofií a Prokopem. V Parku kultury a oddechu Julia Fučíka je sledoval fotograf StB. Praha, 5. září 1981

„Vzpomínám si, že jednou bylo stíhání kuriózní. Byli jsme podezřelí z terorismu, že jsme chtěli vyhodit do vzduchu Nuselský most, když po něm projížděla kolona s Brežněvem. Kvůli tomu jsem se ocitl na 48 hodin v cele předběžného zadržení. Nikdy jsem se nedozvěděl, zda to stíhání bylo zastaveno, možná to ještě běží,“ uvažoval Hybler nahlas.

Uvedl také, že tlak režimu byl výrazný a tehdy mu připadal nesnesitelný. S manželkou Ivankou a třemi dětmi se nakonec podvolili. Souhlasili, že Československo opustí. Do Francie odjeli vlakem 14. června 1982.

Tam začal spolupracovat s Mezinárodní federací pro lidská práva a zjistil, v jakých podmínkách žijí lidé jinde ve světě. „Česká represe mi ve srovnání s tím, co se dělo třeba v Kambodži nebo ve Vietnamu, a co se děje dnes v Sýrii, připadala taková poměrně umírněná. Na druhé straně dopracovaná do nejmenších detailů.“

„Starat se o své vlastní malé problémy a dělat z toho nějakou velkou záležitost, mi připadá jako ztráta času,“ dodal.

Vystěhování mi prospělo, míní svědek

Se ženou se nakonec rozešli a na mnohé věci mají dnes jiný pohled. Ona o vystěhování pod tlakem StB napsala knihu, k soudu chtěla z Francie dokonce přijet.

O nuceném vystěhování napsala Ivanka Lefeuvre (Hyblerová) knihu, vyšla v roce 2014

Kvůli pandemii nakonec proběhne její výslech také na dálku, zřejmě v druhé polovině února. Hybler ovšem uvedl, že se mu nelíbí, že v některých rozhovorech mluvila i jeho jménem.

„Každý má svoji vizi, svoji představu o věcech. Já mám svoji, ona má svoji. Já jí to neberu. Jak věci vidí, tak o tom nepochybně píše. Je to její věc, naše představy jsou ale odlišné. Netvrdím, že má pravdu ona a já ne, nebo naopak,“ řekl svědek.

Komunisté brali odpůrcům majetek i občanství

 • Lidé, kteří byli estébáckými praktikami dotlačeni k opuštění vlasti, se museli vzdát občanství, svých dokladů a podepsat prohlášení, že nebudou žádat o důchod ani uplatňovat dědické nároky.
 • V seznamu vyvážených osobních věcí musela být zaevidována každá položka včetně počtu kusů, roku nabytí a odhadní ceny určené znalcem. Za každou věc se platilo clo ve výši padesáti procent odhadní ceny.
 • Vývoz knih schvalovaly úřady, část titulů nebyla povolena.
 • V seznamu musely být uvedeny i veškeré písemnosti a „archiválie“ (fotografie, vysvědčení, rukopisy).
 • Vystěhovalci dostali na národním výboru listinu o propuštění ze státního svazku Československé socialistické republiky. Poplatek za vynucené vzdání se občanství činil 4 tisíce korun.
 • ČSSR jim poskytla cestovní průkaz totožnosti, v němž bylo uvedeno, že jsou neurčené státní příslušnosti a v Československu se zdržují pouze na přechodnou dobu do uvedeného data vystěhování.
 • Za vysokoškolské studium museli státu zaplatit 10 tisíc korun. Středoškolsky vzdělaní a vyučení lidé hradili nižší částku (průměrný plat byl v té době asi 2 700 Kčs).

zdroj: Ivanka Lefeuvre (dříve Hyblerová) – Migrace 1982 (deníkové záznamy signatářky Charty 77 vystěhované v rámci akce „Asanace“ z Československa)

Na dotaz jednoho z advokátů uvedl, že její knihu nečetl. Odmítl srovnávat, koho z nich dvou režim víc postihl.

„Moje bývalá manželka byla začátkem sedmdesátých let uvězněna, což já jsem nebyl. Byla v první vlně signatářů Charty 77, byla angažovaná od samého počátku. Nikdy nebyla členem VONS, ale když se u nás doma konala schůze, účastnila se jí. Byla společenská bytost, měla hodně kontaktů. Já mám spíš úřednický temperament. Ona je... no, to je její věc,“ nechtěl odpověď dál rozvádět.

Odchod do zahraničí vynucený v rámci akce Asanace Státní bezpečností dnes Hybler vnímá spíš jako něco, co mu pomohlo.

„Myslím, že mi to prospělo jak osobně, tak profesionálně. Poškozený se necítím. Naučil jsem se francouzsky, což bych při své lenosti těžko zvládl jinak. Měl jsem bohatou kariéru, která se mi líbila. Díky kontaktům, které jsem v emigraci měl, se mi podařilo rozšířit si vidění věcí na další horizonty a vystoupit z takové té středoevropské omezenosti,“ vysvětlil.

„Myslím si, že se člověk má spíš věnovat přítomnosti, eventuálně budoucnosti, ale tyhle staré věci – co s tím? Změnit se to nedá. Nějaká nespravedlnost tam byla, ale nepřipadá mi tak obrovská,“ uzavřel.

Trojici bývalých příslušníků Státní bezpečnosti, která se podle obžaloby na represi rodiny Hyblerových podílela, hrozí za zneužití pravomoci úřední osoby od tří do deseti let vězení.

Obžaloba se opírá zejména o archivní materiály a svědectví pamětníků.

Stíhán je poslední náčelník kontrarozvědky StB Karel Vykypěl a jeho podřízení Milan Kopinec a Vladimír Novotný. Všichni tři před soudem odmítli, že by rodinu šikanovali.

Dva z obžalovaných – Kopinec s Vykypělem – popřáli v jednací síni prostřednictvím telemostu svědku Hyblerovi na konci jeho výslechu hodně zdraví.

Náčelník II. správy SNB plk. Karel Vykypěl na archivní fotografii

Vykypěl dostal v roce 1992 u Vyššího vojenského soudu v Táboře 3,5 roku vězení za perzekuci opozice v osmdesátých letech. Soud ho potrestal spolu s bývalým ministrem vnitra Františkem Kinclem (tři roky vězení) a jeho prvním náměstkem Alojzem Lorencem (čtyři roky) za to, že před listopadem 1989 organizovali hromadné zadržování nepohodlných osob, aby jim tak znemožnili účast na nepovolených shromážděních při příležitosti různých výročí. Preventivní izolací zbavili osobní svobody nejméně 294 občanů. Část těchto lidí byla vězněna v celách předběžného zadržení čtyři dny, někteří i déle.

Na lavici obžalovaných zleva: bývalý federální ministr vnitra František Kincl, jeho náměstek a šéf StB Alojz Lorenc a náčelník II. (kontrarozvědné) správy SNB Karel Vykypěl (rok 1992)

Do KSČ vstoupil Vykypěl v roce 1970, od roku 1980 byl na Správě kontrarozvědky pro boj s vnitřním nepřítelem (X. správa SNB) a velel 1. odboru – „antisocialistické síly a nepřátelská uskupení“. Absolvoval Večerní univerzitu marxismu-leninismu (VUML) a kurzy KGB v Moskvě. Od srpna 1987 byl pověřen velením znovu vytvořené Hlavní správy kontrarozvědky (II. správa). Měl téměř 700 podřízených.

Poslanecká sněmovna přijala koncem roku 1999 novelu trestního zákona, podle které není část zločinů komunismu promlčena. Úprava se týká trestných činů spáchaných mezi únorem 1948 a prosincem 1989, jež nebyly stíhány z politických důvodů a na které se vztahují tresty do výše deseti let odnětí svobody.

Akce Asanace

 • Krycí název pro operaci StB z let 1977 až 1984, pomocí které chtěl komunistický režim v ČSSR donutit nepohodlné lidi, zejména signatáře Charty 77, k opuštění Československa.
 • Příslušníci tajné policie používali při akci různé formy psychického i fyzického nátlaku a vydírání.
 • „Jednoho mladého muže odvezli za město, tam ho polili kyselinou mléčnou, to je něco, co strašně páchne. A nechali ho takhle jít pěšky zpátky bůhvíkolik kilometrů do Brna. Některé lidi mlátili, některé mučili,“ vzpomínal bývalý disident Ivan Medek.
 • K emigraci byly donuceny stovky lidí, například herec Pavel Landovský nebo farář a písničkář Svatopluk Karásek.
 • Policie stíhala desítky viníků z řad bývalých vyšetřovatelů StB a jejich nadřízených. Většina dostala podmíněné tresty. 
 • Tehdejší ministr vnitra Jaromír Obzina, který dal 21. prosince 1977 k nezákonné akci rozkaz, potrestán nebyl. V průběhu soudu, v lednu 2003, zemřel.
Autor:
Po stopách vrahů
 • Nejčtenější

Tři roky vězení. Soud Ferimu potvrdil trest za znásilnění, odvolání zamítl

22. dubna 2024,  aktualizováno  14:47

Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu. Za znásilnění a...

Moderní lichváři připravují o bydlení dlužníky i jejich příbuzné. Trik je snadný

18. dubna 2024

Premium Potřebujete rychle peníze, pár set tisíc korun a ta nabídka zní lákavě: do 24 hodin máte peníze na...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Takhle se mě dotýkal jen gynekolog. Fanynky PSG si stěžují na obtěžování

21. dubna 2024  16:37

Mnoho žen si po úterním fotbalovém utkání mezi PSG a Barcelonou postěžovalo na obtěžování ze strany...

Školu neznaly, myly se v potoce. Živořící děti v Hluboké vysvobodili až strážníci

22. dubna 2024  10:27

Otřesný případ odhalili strážníci z Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Při jedné z kontrol...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Prezident Petr Pavel se zranil v obličeji při střelbě ve zbrojovce

19. dubna 2024  15:44

Prezident Petr Pavel se při střelbě na střelnici v uherskobrodské České zbrojovce, kam zavítal...

Rusové ostřelovali Charkov, střely zasáhly obytné domy a zranily šest lidí

24. dubna 2024  8:33,  aktualizováno  9:08

Sledujeme online Rusko útočilo střelami S-300 na Charkov. Poničené jsou čtyři obytné budovy, oznámil starosta...

Policie zadržela mladíka, který v tachovské škole vyhrožoval nožem

23. dubna 2024  15:03,  aktualizováno  24.4 7:53

Policisté zadrželi ve škole v Tachově mladíka, který nožem vyhrožoval zabitím. Při incidentu se...

V březnu by ze Sněmovny vypadla TOP 09. Vyhrává ANO, posilují malé strany

24. dubna 2024  6:22,  aktualizováno  6:32

Podle nejnovějšího volebního modelu Median by se v březnu do Sněmovny dostalo pět stran a hnutí. V...

Balík pomoci pro Ukrajinu či Izrael schválil Senát USA. Zbývá už jen Bidenův podpis

24. dubna 2024  6:24

Americký Senát schválil balík s pomocí pro Ukrajinu, Izrael či Tchaj-wan v hodnotě 95 miliard...

Manželé Babišovi se rozcházejí, přejí si zachovat rodinnou harmonii

Podnikatel, předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš (69) s manželkou Monikou (49) v pátek oznámili, že se...

Sexy Sandra Nováková pózovala pro Playboy. Focení schválil manžel

Herečka Sandra Nováková už několikrát při natáčení dokázala, že s odhalováním nemá problém. V minulosti přitom tvrdila,...

Herečka Hunter Schaferová potvrdila románek se španělskou zpěvačkou

Americká herečka Hunter Schaferová potvrdila domněnky mnoha jejích fanoušků. A to sice, že před pěti lety opravdu...

Největší mýty o zubní hygieně, kvůli kterým si můžete zničit chrup

Možná si myslíte, že se v péči o zuby orientujete dost dobře, přesto v této oblasti stále ještě existuje spousta...

Tenistka Markéta Vondroušová se po necelých dvou letech manželství rozvádí

Sedmá hráčka světa a aktuální vítězka nejprestižnějšího turnaje světa Wimbledonu, tenistka Markéta Vondroušová (24), se...