Test:

Jste neurotik?

Neurózy jsou jednou z nejčastějších psychických poruch. Týká se i vás, nebo se jí nemusíte obávat? Otestujte se!

1.Stává se vám někdy, že máte v hlavě myšlenku, které se nemůžete zbavit?

2.Vracíte se někdy, abyste zkontrovali, jestli jste zamkli, vypnuli vodu apod.?

3.Kolikrát denně si myjete ruce?

4.Jak u vás takové mytí rukou probíhá?

5.Stává se vám někdy, že vám v hlavě "hraje" neustále dokola nějaká melodie?

6.Máte nějaký svůj soukromý rituál?

7.Dodržovali jste někdy rituál, kdy například děti počítají a věří, že až se dopočtou určitého čísla, něco se stane?

8.Trpíte někdy strachem, z toho, že způsobíte neštěstí?

9.Pokud věci neprobíhají tak, jak jste zvyklí:

10.Napadlo vás někdy, že vy nebo vaši blízcí trpí nějakou závažnou chorobou?

11.Zabýváte se někdy myšlenkami týkajícími se vlastního tělesného zápachu?

12.Děláte nějaké rituály(například počítání, umývání, kontrolování, atd.), které jsou vám samy o sobě nepříjemné, ale nedokážete se jich vzdát?