Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Indiana Jones Emperor`s Tomb návod #2

  12:00
Protřelý archeolog Indiana Jones s hbitým bičem se znovu vrátil na obrazovky monitorů a s ním i některé hádanky, u kterých lze poměrně snadno zakysnout. Pokud se tak stalo, nahlédněte do našeho nebývale podrobného návodu.

Část 6.) The Library
Nalézáte se v chodbě, vyběhněte po schodech, zatočte doprava, zastřelte agenta a sejděte dolů po schodech, hned pod nimi vlevo ve sklepě je pramen a další agent. Vraťte se po schodech zpět, zatočte dvakrát doprava a po bednách si vyskákejte nahoru. Zavěste se bičem na lampu a přeskočte si vpřed. Zastřelte dalšího chlápka, vlevo přehoďte páku, vylezte po žebříku výš. I zde přehoďte páku, přivolali jste si lustr výš, použijte s rozběhem na něj bič a přeneste se na druhou stranu. Totéž udělejte o poschodí výš, tam se ale přimkněte ke knihovně a opatrně se přesuňte k dalšímu žebříku, vylezte po něm nahoru. Zde stiskněte na zdi tlačítko a otevře se dole stěna. Seběhněte dolů, zastřelte dva agenty a z truhlice seberte knihu. Vraťte se od knihovny až na druhou stranu v tomto patře, nyní již půjdou otevřít poslední dveře vpravo. Vyběhněte po schodech, přidržujte se knihovny a vejděte do místnosti vlevo. Ze stolku u okna seberte medailon Libuše. Pokračujte dál stejným způsobem vlevo, nyní již půjde otevřít tajný vchod, otočte regálem. V místnosti seberte plán Prahy a vyjděte ven. Spatříte, jak se dole otevřely dveře a z nich vyšli agenti. Seběhněte dolů k nim a postřílejte je. Vejděte do těchto otevřených dveří a dalšími dveřmi se dostanete do následující části.

Část 7.) The Astrologer´s Clock
Indiana Jones & Emperors`s Tomb Jděte dopředu, ze stolku seberte zlatou korunku a rychle pomocí kotoulů (Q) proklouzněte pod dveře před vámi, než úplně zapadnou. Pokud se vám to nepodaří, místnost, ve které jste sebrali korunku, se začne plnit jedovatým plynem a není z ní úniku, zahynete a musíte se o to pokusit znovu. Jakmile se dostanete pod dveřmi do místnosti, prohlédněte si všechny čtyři malovánky na dveřích po obou stranách místnost, pro vás jsou důležité dveře první vlevo s hlavou býka. Jděte dopředu k páce a zatáhněte za ni. Z ohně se vynoří postava se zvířecí hlavou, promluvte si s ní a z podlahy vyjedou tři páky. Teď se objevuje ve hře adventurní prvek, logický problém, který je nutno vyřešit. Přistupte k pákám, stiskněte E a objeví se ciferník. Pomocí kláves W, A, S, a D přestavte ciferník tak, jak vám to napovídá malba s hlavou Býka na dveřích, což znamená, že v kruhu nahoře musí být symbol Býka, hodinová ručička s Měsícem musí být na IV a ručička se Sluncem na II. Pokud jste to takto správně nastavili, dveře s hlavou Býka se otevřou a projděte jimi do další části.

Část 8.) The Armory
Ocitli jste se ve sklepní místnosti, rozkopejte bedny, najdete druhý medkit. Vylezte si po žebříku výš a hned po druhém nahoru. V animaci spatříte agenty a maskovanou ženu. Dole postřílejte agenty, přitiskněte se ke stěně a opatrně pokračujte doleva. Na konci si vylezte na zídku a po žebříku vlevo vylezte nahoru. Pokud máte chuť, můžete zde všechno rozkopat, hlavně ale vyskočte na řetěz za jedním z oken. Spusťte se po něm dolů a proskočte do místnosti s mozaikovým sklem. Zastřelte agenta, projděte dveřmi, potom po žebříku nahoru a vyskočte si do věžičky, kde odpráskněte dalšího chlápka. Zatím ještě nesjíždějte po laně dolů, ale proskočte dolů druhým oknem a vylezte si ke střešnímu okénku, které rozbijte a seskočte si dolů. Rozbijte vitrínu a seberte z ní zlomený meč. Zastřelte další dva agenty a jděte do chodby dozadu vpravo, projděte dveřmi. Postřílejte další agenty a vylezte si po žebříčku za vámi nahoru. Znovu si vyskočte do věžičky a tentokrát už sjeďte po laně dolů. Sestupte po žebřících do přízemí, zastřelte dalšího agenta a vejděte do dveří, kterými jste sem přišli, teď už půjdou otevřít, vrátíte se zpět do místnosti s ciferníky.

Část 9.) The Astrologer´s Clock : Part 2
Tak musíte znovu vyřešit hlavolam. Zatáhněte tudíž za páku, z ohně vyjde opět postava se zvířecí hlavou, promluvte s ní a postavte se znovu ke třem pákám, které se vysunuly z podlahy. Nyní si musíte nastavit ciferník pro projití dveřmi se znakem Štíra. Takže na ciferníku musí být nahoře znak Štíra, ručička Slunce na XII a ručička Měsíc na III.

Část 10.) The Observatory
Poté, co v animaci vyjdete ze dveří, zabočte do vchodu před vámi a utíkejte doleva do schodů, vejděte do posledních dveří vpravo. Z místnosti dveřmi vlevo vyjděte na terasu, kde zastřelte dalšího agenta, přeskočte si na řetěz a z něj na výklenek vpravo, vytáhněte se nahoru. Pokračujte doprava po římse, na jejím konci se opět vytáhněte výš. Pokračujte dál doprava po ambitu, na jeho konci se znovu vytáhněte. V animaci spatříte agenty, jak se už na vás chystají. Postřílejte je a seběhněte vlevo dolů ze schodů, vstupte do dveří. Přijdete k léčivému prameni, od něj pokračujte doleva a projděte dveřmi. Vraťte se zpět, vyjděte na ambit, použijte bič na draka a přeskočte na ochoz. Pokračujte po něm dál a vejděte do dveří s mechanizmem, který otevírá kopuli nad hvězdářským dalekohledem. Vyběhněte po schodech nahoru, seberte ze stolku páku a vraťte se dolů. Páku použijte na přehazovač, zatáhněte a tak jste otevřeli kopuli. Vraťte se zpět, prohlédněte si dalekohledem vesmír. Pak z tajné zásuvky seberte VEGA´S MANIFESTO, do místnosti vtrhnou agenti, zlikvidujte je. Po žebřících si vylezte přes dalekohled až na okraj kopule, po okraji dojdete k lanu, po kterém sjeďte dolů. Z dveří vyjde agent, zastřelte ho, seběhněte znovu k praménku, od něj doleva, projděte dveřmi, zatočte po schodech vlevo dolů, vejděte do dveří vpravo a z místnosti vyjděte levými dveřmi ven z této části zpět do místnosti s ciferníkem.

Část 11.) The Astrologer´s Clock : Part 3
Postup už znáte, nyní je zapotřebí nastavit ciferník tak, že nahoře nastavíte Blížence, ručičku se Sluncem na VI a s Měsícem na XI, potom projdete vchodem, jenž se otevřel, do další části.

Část 12.) Vega´s Tower
Z místnosti vyjděte ze dveří vpravo, skočte na řetěz, zhoupněte se na druhou stranu, zastřelte agenta a pokračujte po schodech nahoru. Přeskočte na druhou stranu, pokračujte po ochozu doleva, postřílejte agenty a vstupte doprava do místnosti. Pokračujte po schodech nahoru, zde si opět přeskočte, použijte bič na draka a přehoupněte se. Odtud přeskočte na řetěz, z něj na druhý, za rohem na třetí, vytáhněte se a vskočte do místnosti se zvonem. Odtud vyjeďte výtahem nahoru, zde přehoďte páku a vylezte po žebříku nahoru, kde přehoďte další páku. V animaci plachtíte o kus dál, zachytnete se za okraj parapetu, vytáhněte se a jděte dopředu ke smrtce v červených šatech. Seberte jí z ruky klenot, spustí se jedovatý plyn. Rychle si přeskákejte po almarách až nahoru, použijte bič na lustr a proskočte mozaikovým oknem na terasu. Po řetězech spusťte dolů, z pravého proskočte do okna a utíkejte po schodech dolů, naposledy se ocitnete v místnosti s ciferníkem.

Část 13.) The Astrologer´s Clock : Part 4
Zde to už znáte, takže stručně, nastavte nahoře Váhy a obě ručičky na X, projděte otevřenými dveřmi do další části.

Část 14.) The Laboratory
Indiana Jones & Emperors`s Tomb Teď půjde do tuhého, musíte zabít monstrum, na které neplatí žádné střelné zbraně. Vyhýbejte se jeho útokům, sbírejte zelenou žíravinu BEAKER a házejte ji po té zrůdě, jenom to na ni platí. Až ji oslabíte, rozbije nádoby, z kterých si naplňujete baňky kyselinou, zbude jen tyč METAL PIPE a tou ho dorazíte. Seberte ze země DRAGON SHARD a jděte ke dveřím. V animaci budete přepadeni a letadlem převezeni do města Istanbulu.Mise III.) Istanbul

Část 1.) Istanbul Breakout
Ocitli jste se ve vězení, ale krásná maskovaná žena vám pomůže se vysvobodit z pout. Jelikož nemáte nyní u sebe žádné zbraně, musíte dva strážné, kteří za vámi vejdou do vězení, zlikvidovat kopanci a holýma rukama. Dalšího Turka zlikvidujte poté, jak vyjdete na nádvoří, seberte jeho tureckou šavli. Vlevo sejděte po schodech až úplně dolů, zlikvidujte další stráž. Vyjděte přes vchod ven, vlevo za bednami jsou granáty. Pokračujte dál, najdete další granáty a samopal, zastřelte dva Turky. U plotu si vyskočte vpravo na terasu, vlevo seberte náboje a pokračujte dál dolů od schodů vlevo. Vlevo pod schody jsou granáty, pokračujte vpřed, postřílejte stráže. Vlevo na stole je medkit, náboje a polní láhev. Pak se vraťte až na terasu, použijte bič na lampu a přeneste se na druhou stranu. Seberte ze země další medkit, seskočte dopředu dolů, přepadnou vás další Turci, co s nimi, to snad víte. Před vámi odstřelte stráž za kulometem, vytáhněte se ke kulometu, zalehněte za něj a vyčistěte od Turků celé okolí. Pak sejděte po schodech a jedinou možnou cestou se dostanete až k věži. Zde se vyrojí Turků jako máku, ale při jejich likvidaci vám pomůže ona známá maskovaná žena. Vejděte do vchodu vlevo před vámi, přeskákejte si zleva na lešení, z horního přeskočte na řetěz. Vysoukejte se po něm nahoru, přeskočte na ochoz, vyjděte mezerou ve zdi na ambit. Přeskočte si na lešení před vámi a vytáhněte se po něm nahoru. Sjeďte dolů po laně, seskákejte po lešení dolů, budete znovu přepadeni Turky. Po lešení se vytáhněte na další terasu a vejděte do dveří, kterými přejdete do následující části.

Část 2.) The Secret of the Mosque : Part 1
Nyní se nacházíte v tajné části, takže po ambitu jděte doleva, pomocí biče si dvakrát po sobě přeskočte na druhou stranu, po spadlém ochozu sejděte dolů. Vejděte do chodby, na jejímž konci na terase zlikvidujte dva esesmany. Přimkněte se ke zdi a pokračujte doleva, zde pobijte několik Turků a gestapáků. Pokračujte vpřed, ze stolku seberte náboje a samopal, na konci seběhněte vpravo dolů po schodech, pobijte strážné. Pokračujte dolů doprava, pomocí biče si přeskočte na druhou stranu, zlikvidujte Turky. Znovu použijte bič, vpravo vidíte léčivý pramen, pomocí biče s rozběhem a odrazem, kdy v letu zapnete bič, si přeskákejte až dolů do chodby před vámi. V chodbě zabočte doprava, zlikvidujte několik gestapáků, rozkopejte bedny. Na stolku je další medkit, výbušnina a náboje. Vraťte se zpět, zabočte do chodby vpravo a na popraskanou zeď použijte nálož. Rychle si odstupte a po výbuchu pokračujte dál do další části.

Část 3.) The Secret of the Mosque : Part 2
Indiana Jones & Emperors`s Tomb Jakmile se rozptýlí kouř po výbuchu, pokračujte vpřed, vlevo postřílejte esesmany a pomocí kotoulů podlezte pod stěnou před vámi. Na konci najdete OTTOMAN SEAL. Stejným způsobem se vraťte zpět, zabočte doprava a po lešení vlevo přeskákejte nahoru. Pomocí biče se přeneste na lešení naproti, zabočte doleva, přeskočte si na druhou stranu a vlezte do otvoru před vámi. Opět použijte bič a pokračujte dál chodbou před vámi. Seskočte si opatrně dolů, vyčistěte místnost od esesmanů, pokračujte vpřed, zprava přijede výtah s gestapáky, zlikvidujte je. Vejděte dovnitř, zatáhněte za páku, vyjedete nahoru. Vystupte si, v místnosti rozkopejte bedny a vylezte si po žebříku před vámi do kabiny jeřábu. Přistupte k řídícím pákám, klávesou E se přepněte a nyní musíte pomocí kláves W, A, D a S zachytit držák obrovské hlavy sochy do drapáku na rameni. Jakmile se vám to povede, vytáhněte hlavu sochy co nejvýše. Za vámi se objeví esesmani, zlikvidujte je a vylezte si po žebříku nahoru. Pokračujte po rameni jeřábu až na konec, kde se pomocí biče přeneste na hlavu sochy. V následující animaci vás gestapák v kabině jeřábu shodí dolů do jámy a tak se dostanete do další části.

Část 4.) The Sunken Palace
Ocitnete se ve vodě, vynořte se, doplavte k plošině a na ní seberte kyslíkovou láhev, rozkopejte bedny a seberte medkit. Skočte do vody na druhé straně, potopte se a plavte průchodem pod vodou podle zelených světel do druhé části, pozor na dva žraloky, kde se vynořte a vylezte na břeh. Zlikvidujte esesáka, rozkopejte bedny, vstupte do domku. Zde seberte náboje, harpunu a výbušné šípy do ní, nezapomeňte na mapu Istanbulu. Když vyjdete z domku druhými dveřmi ven, dostanete se pomocí kotoulů k léčivému pramenu, kde si můžete doplnit zdraví a zásobu vody ve vaší polní láhvi. Vraťte se zpět, skočte do vody a pod vodou zabijte harpunou dva SS potápěče, seberte harpuny a šípy, také výbušné nálože. Vynořte se a přes pevninu jděte zpět na druhou stranu, skočte do vody a plavte zpět k jeřábu, teď už se žraloků bát nemusíte, oddělejte je harpunou. Skočte do vody a plavte k mohyle uprostřed, vyskočte si na ni a na místo, kde jsou praskliny, přiložte nálož. Skočte do vody a přežijte tak výbuch, který mohylu položí. Vynořte se a po zborcené mohyle pokračujte vpřed, na konci přeskočte vlevo a pokračujte vpřed, seskočte si. Pak přeskočte doprava, vlevo pomocí biče se přemístěte přes háky, pokračujte vpřed, přeskočte na druhou stranu a pomocí biče se přehoupněte na bednu. Mačetou přesekněte lano, na kterém visí, bedna spadne a rozbije se, ze země pak seberte DELIAN PROCLAMATION. Potom si přeskákejte znovu k jeřábu, stoupněte si v kabině za ovládací páky a známým způsobem vytáhněte hlavu sochy z vody ven. Jeřábem posunujte sochu vpravo, až narazí na porušenou zeď a rozbije ji. Opusťte jeřáb, přeskákejte si k rozbité zdi, vskočte dovnitř, po schodech vyjděte nahoru. Vpravo použijte bič na tyč mezi stěnami a zhoupněte se na druhou stranu. Přeskočte doprava a vyjděte ven z této části.

Část 5.) The Gates of Neptune
Indiana Jones & Emperors`s Tomb V této, dosti složité části je nutno najít čtyři různé mince, které budete na konci potřebovat, abyste tuto část mohli opustit. Takže, skočte do vody, podplavte pod dvěma oblouky a vynořte se. Před vámi si vylezte na plošinku, pak vlevo na kvádr, použijte bič na dračí hlavu a přeskočte si. Jděte doleva, přitiskněte se ke zdi a posuňte se za rožek, kde seskočte dolů. Přeskočte na druhou stranu, vpravo si vyskočte na kvádr. Jděte doleva, na konci znovu doleva, seskočte si dolů opět doleva. Přeskočte si dvakrát přes vodu, vytáhněte se a zabočte do protisměru po schodech nahoru. Na druhé straně postřílejte stráže a pak si přeskočte na druhou stranu. Utíkejte dopředu, na konci zahněte doleva a seběhněte po schodech dolů, kde zabijte další stráže a seberte první minci. Vraťte se zpět a skočte do vody před vámi. Proplavte pod vodou k zelenému světlu, vyplavte a potom vyběhněte nahoru po schodech. Zabočte doprava, přeskočte na druhou stranu a pomocí biče ještě dál. Vylezte na kvádr, skočte do vody, plavte dopředu až na konec, harpunou zabijte žraloky, vedle zdi s trhlinou vyskákejte po kvádrech až nahoru. Jděte ke zdi, zabočte vlevo a přeskočte si na druhou stranu. Jděte rovně, seskákejte dolů, pobijte stráže a na konci terasy vpravo seberte dvě ze tří náloží, pro tu třetí se ještě vrátíte. Vraťte se přes kvádry zpět ke zmíněné trhlině, umístěte na ní nálož a odstupte si. Po výbuchu ve výklenku najdete druhý peníz. Nyní se vraťte zpět k místu, kde jste postříleli stráže. Teď však zabočte doleva, na konci seskočte dolů, otočte se vpravo a přeskočte si na druhou stranu. Vyskákejte nahoru po kvádrech a z horního si přeběhněte po spadlém sloupu dolů k trhlině ve zdi, umístěte na ní nálož a odstupte si. Po výbuchu seberte ve výklenku třetí penízek a po spadlém sloupu se vracejte. Seskákejte po kvádrech dolů a přeskočte si na kvádr nahoru. Po dalších kvádrech si přeskákejte až na místo, kde jste před chvílí pobili stráže. Seberte třetí nálož, utíkejte chodbou dopředu a přiložte nálož na trhlinu vpravo ve zdi. Po výbuchu se můžete napít z léčivého pramene. Pokračujte chodbou vpřed, vpravo vidíte lano. Seskočte doleva do vody, podplavte k výklenku a v něm je poslední čtvrtý peníz. Pak plavte k plošince, vyskočte si na ni a vraťte se známou cestou k lanu. Nyní si na něj přeskočte, vytáhněte se po něm nahoru a přeskočte si doprava na ambit. Po ambitu pokračujte vpřed, přeskočte na druhou stranu, před sebou máte granáty. Pobijte stráže vpravo a pokračujte chodbou dál, přehoupněte se přes propast a utíkejte vpřed. Seskočte dolů na plošinu a pokračujte chodbou dále. Pak si přeskočte přes poslední propast a utíkejte dopředu k uzamčené bráně. Nyní vidíte po obou stranách po dvou otvorech. Do každého musíte vložit penízek se shodným symbolem, jaký je nad otvory. Jakmile usadíte všechny penízky, otočte na každé straně kolem, sloupy zajedou do země a brána se otevře. Projděte jí a tak jste zakončili tuto nelehkou a zapeklitou část.

Část 6.) The Fall of the Sea King
Nyní tedy jděte dopředu, skočte do vody a plavte vpřed. Z chodby před vámi vyjdou dva potápěči SS, potopte se a zlikvidujte je. Vpravo seberte z bedničky dvě nálože. Jednu z nich položte na pravou nohu sochy a rychle se vzdalte. Po výbuchu se ponořte a vplavte do podvodní šachty, proplavte jí a na jejím konci se vynořte. Vpravo vylezte na výklenek a utíkejte po schodech nahoru. Tam si seskočte doprava a dole na zdi vpravo otočte ventilem. V první místnosti se sochou jste zastavili tok vodopádů u dračí hlavy. Nastane výbuch, napadnou vás dva Turci, zlikvidujte je. Pak se vraťte stejnou cestou do první místnosti se sochou. Vyskočte si na malou plošinku, přeskočte na větší a přeskákejte si k dračí hlavě vpravo na ambitu. Pomocí biče se přeneste na druhou stranu, pozor, ambit se propadne, tak se včas zachytněte. Pak použijte bič na trojzubec sochy a přeneste se na druhou stranu. Utíkejte doprava, přeskočte přes díru v podlaze a dále vpravo si seskočte na malou plošinku k soše, odtud umístěte nálož na levou nohu sochy, rychle skočte do vody. Výbuch zničí sloup, tak si vylezte na jeho pahýl a odtud přeskočte doprava, vytáhněte se. Vpravo po porostlé zdi si vyšplhejte nahoru, pokračujte vpřed a zezadu za sochou použijte bič na lampu nad její hlavou. Socha se zřítí a prorazí vám v podlaze otvor pro přechod do další části.

Část 7.) The Kraken´s Lair
Indiana Jones & Emperors`s Tomb Ocitli jste se ve vodě, nyní vás očekává tvrdý souboj s obrovskou krakaticí. Dříve, než se pustíte do boje, vylezte si vlevo na plošinu, kde seberte speciální harpunu, k tomu 10 000 šípů, kyslíkovou bombu a z bedýnek dvě nálože, více jich nepoberete, budete se sem muset pro zbylé dvě vrátit. Pak skočte do vody a boj může začít. Krakatice na vás vypouští žluté přísavky, které vás mimo jiné zmrazují, nemůžete se, pokud jsou na vás přilepeny, pohybovat, tak se před nimi kryjte za sloupy. Pomocí klávesy C se přepínejte do střeleckého módu a zaměřujte se terčíkem na její oči, to na ni platí. Jakmile se uchýlí do ústraní, aby si na chvíli oddechla, umístěte na každý sloup nálož. Protože však sloupy jsou čtyři, musíte se na známé místo v průběhu boje vrátit pro dvě zbylé nálože. Až takto umístíte všechny čtyři nálože, které postupně vybuchují, dbejte na to, abyste při výbuchu byli dostatečně vzdálení, sloup se zřítí a před vámi se objeví klenot. Dojděte si pro něj a tak už konečně opusíte Istanbul a letadlem se přesunete do Hong Kongu.

Autor:
  • Nejčtenější

Generuje obrázky do hry pomocí AI, za 10 hodin práce vydělá 350 tisíc

novinky 14. 4. 2024 16

Tvůrci virtuálních kartiček Champions of Otherworldly Magic přiznávají, že vizuální podobu jejich...

Je Fallout nejlepší videoherní seriál? Recenzenti mají jasno

magazín 12. 4. 2024 94

Sci-fi seriál natočený podle populární série her Fallout sbírá v zahraničí skvělá hodnocení. Vypadá...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

KVÍZ: Zavzpomínejte si na magická devadesátá léta ve hrách

retro 11. 4. 2024 16

Devadesátá léta patří v oblasti počítačových her mezi zlatou éru. V době rychlého rozmachu...

Nejlepší česká hra dekády se vrací. Kingdom Come 2 vyjde ještě letos

novinky 18. 4. 2024 41

Dlouhých šest let museli fanoušci ohromného českého hitu Kingdom Come: Deliverance čekat na...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Nezneužíváme děti, ale těm chudým dáváme možnost výdělku, tvrdí šéf Robloxu

novinky 18. 4. 2024 7

Ředitel společnosti Roblox Stefano Corazza se v nedávném rozhovoru pro magazín Eurogamer pustil na...

Nejlepší česká hra dekády se vrací. Kingdom Come 2 vyjde ještě letos

novinky 18. 4. 2024 42

Dlouhých šest let museli fanoušci ohromného českého hitu Kingdom Come: Deliverance čekat na...

Nezneužíváme děti, ale těm chudým dáváme možnost výdělku, tvrdí šéf Robloxu

novinky 18. 4. 2024 7

Ředitel společnosti Roblox Stefano Corazza se v nedávném rozhovoru pro magazín Eurogamer pustil na...

Digitální láska. Kdo jsou nejzajímavější videoherní milenci

magazín 18. 4. 2024 0

Premium Láska je prý něco, po čem touží spousta z nás. A očividně není řeč jen o reálných osobách, ale...

Vrací se Rayman, ale zase ne tak, jak bychom si přáli

novinky 17. 4. 2024 1

Série Rayman patří k těm nejlepším hopsačkám vůbec, nový díl je ovšem v nedohlednu. Letos se chystá...

Kdy dát dětem první kapesné a kolik?
Kdy dát dětem první kapesné a kolik?

Kdy je vhodný čas dávat dětem kapesné a v jaké výši? To jsou otázky, které řeší snad každý rodič. Univerzální odpověď však neexistuje. Je ale...

Náhle zemřel zpěvák Maxim Turbulenc Daniel Vali, bylo mu 53 let

Ve věku 53 let zemřel zpěvák skupiny Maxim Turbulenc Daniel Vali. Letos by se svou kapelou oslavil 30 let na scéně....

Charlotte spí na Hlaváku mezi feťáky, dluží spoustě lidí, říká matka Štikové

Charlotte Štiková (27) před rokem oznámila, že zhubla šedesát kilo. Na aktuálních fotkách, které sdílela na Instagramu...

Vykrojené trikoty budí emoce. Olympijská kolekce Nike je prý sexistická

Velkou kritiku vyvolala kolekce, kterou pro olympijský tým amerických atletek navrhla značka Nike. Pozornost vzbudily...

Rohlík pro dítě, nákup do kočárku. Co v obchodě projde a kdy už hrozí právník?

V obchodech platí pravidla, která občas zákazník nedodržuje. Někdy se navoní parfémem, aniž by použil tester, nebo...

Ve StarDance zatančí Vondráčková, Paulová, hvězda Kukaček i mistryně světa

Tuzemská verze celosvětově mimořádně úspěšné soutěže StarDance britské veřejnoprávní televizní společnosti BBC se už na...