Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Ruské manévry budí obavy, ale NATO není okresní přebor, říká Šedivý

  19:20
Blížící se rusko-běloruské vojenské cvičení ZAPAD 2017 vypadá jako příprava na rozsáhlou regionální válku či na konflikt vysoké intenzity, kdy se počítá s nasazením sil v plném spektru schopností, a to logicky tedy proti velmi vyspělému protivníkovi, říká v rozhovoru český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý.

Cvičení ruské armády Centrum 2015 | foto: Ministerstvo obrany Ruské federace

Proč budí cvičení ZAPAD 2017 tolik pozornosti a někdy i obavy? Ruské ministerstvo obrany uvádí, že půjde o procvičení protiteroristických či protipovstaleckých operací, a to i s odvoláním na zkušenosti z boje proti takzvanému Islámskému státu.
Předně je nutné říci, že cvičení, prověřování připravenosti a bojeschopnosti, zlepšování součinnosti jednotlivých složek ozbrojených sil a jejich velení a řízení, to je naprosto přirozená a vlastně nutná činnost a podmínka rozvoje každých ozbrojených sil. Problém cvičení série ZAPAD (konají se od roku 2009 v intervalu čtyř let) a zejména toho letošního spočívá zaprvé v jejich rozsahu – nebo spíše v rozporu mezi deklarovaným a skutečným rozsahem, zadruhé v jejich scénářích, tedy co Moskva tvrdí, že ruští vojáci procvičují, a tím, co pak ve skutečnosti dělají, a za třetí v politickém zaměření nebo účelu manévrů.

Jiří Šedivý

Český velvylaslanec při NATO Jiří Šedivý během národní konference „Naše...

Český diplomat, politik a odborník v oblasti bezpečnostní politiky a obranného plánování. Od září 2006 do ledna 2007 byl ministrem obrany ČR, v letech 2007 až 2010 náměstkem generálního tajemníka NATO pro obrannou politiku a plánování, v letech 2010 až 2012 náměstkem ministra obrany ČR. Od září 2012 je velvyslancem České republiky při NATO.

Je absolventem katedry válečných studií King's College v Londýně, v roce 1999 obhájil doktorát na Univerzitě Karlově, kde v letech 1995–2003 vyučoval mezinárodní politiku a bezpečnostní studia.

Moskva deklaruje, že se do cvičení zapojí nejvýše 13 tisíc vojáků. Zkušenosti z minulých let jsou ale značně odlišné. Při posledním cvičení ZAPAD 2013 Rusko nakonec zapojilo přes 90 tisíc vojáků. Obdobně v minulém roce ujišťovala Moskva, že se cvičení KAVKAZ 2016 nezúčastní více, než je limit pro nahlašování podle standardů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), nad nímž je povinnost pozvat mezinárodní pozorovatele – tedy 13 tisíc; nakonec jich cvičilo přes 100 tisíc. Je to tedy problém elementární vzájemné důvěry a transparentnosti, což je něco, co Rusko v posledních letech zásadně narušilo.

Promiňte – ale nechová se NATO stejně? Když se podíváme na plány cvičení od jara do podzimu tohoto roku a sečteme počty vojáků, vycházejí nám také vysoká čísla.
To ano, ale my naše cvičení řádně nahlašujeme, ruské a další pozorovatele zveme přesně podle litery mezinárodních norem, navíc z otevřených zdrojů se lze o našich aktivitách dozvědět mnohem více podrobností, než udává ruská strana o svých. Rusové s počty značně manipulují: na hlavní cvičení ZAPAD je napojeno několik desítek dalších, což dohromady tvoří masivní celek. Bude to nakonec možná největší vojenské cvičení v Evropě od konce studené války. Ale to by bylo ještě jakžtakž přijatelné, nebýt scénáře.

Jak jste řekl, oficiálně procvičují ruské síly protiteroristické operace, ale dělají to v oblasti, která sousedí s NATO a EU - a právě odtud mají podle scénáře teroristé pronikat na ruské a běloruské území (část cvičení probíhá v Bělorusku za účasti jeho vojáků), nasazují všechny druhy vojsk, těžkou techniku (včetně části nedávno obnovené gardové tankové armády), budou simulovat uzavření Baltského moře, do Kaliningradské oblasti přesunou velké posily, prověří částečnou mobilizaci záloh, možná budou aktivovat i jadernou schopnost (mimochodem v roce 2009 byla součástí cvičení ZAPAD simulace jaderného úderu proti Polsku), a tak podobně.

Rozsáhlé vojenské cvičení ruské armády v roce 2015:

27. září 2015

To celé vypadá spíše jako příprava na rozsáhlou regionální válku, konflikt vysoké intenzity, s nasazením sil v plném spektru schopností a logicky tedy proti velmi vyspělému protivníkovi.

A ta politická rovina?
Tak to vyplývá z předešlého. Ten nevyřčený protivník, to má zřejmě být NATO. A politický vzkaz tohoto cvičení směřuje zaprvé k ruské veřejnosti, která je už několik let zpracovávána státní propagandou o tom, že na ně chystáme útok. Takže ten vnitropolitický moment ve smyslu vytváření obrazu nepřítele a zároveň militarizace zahraniční politiky je klíčový.

Je to ostatně jeden z hlavních nástrojů k posilování moci prezidenta Putina. Za druhé to nejspíš má být reakce na posílení alianční vojenské přítomnosti na území východních spojenců (zejména Polska a Baltských států), k čemuž Aliance ale přikročila v reakci na ruskou agresi proti Ukrajině na jaře 2014. Moskva chce ukázat, že má v baltském regionu nebo - z jejich pohledu - v západní oblasti pevnou obranu a současně silnou vojenskou převahu.

Nejdůležitější vojenská cvičení NATO jako celku, jednotlivých zemí Aliance a Ruska v letech 2013 a 2014. Srovnávány jsou počty nasazených sil.

A nemá?
Striktně početně, nebo kvantitativně vzato a pouze v tomto regionu tomu tak je. Ale my to nevnímáme jako slabinu NATO. Aliance dodnes respektuje závazek vůči Rusku z roku 1997 neumístit podstatnou vojenskou sílu na území nových členů. A hlavně musíme vnímat úplný obrázek, tedy celkovou společnou politickou moc a vojenskou sílu Aliance sdružující devětadvacet států, naši schopnost rychlé reakce a posílení, vojensko-technologický náskok klíčových spojenců v NATO. A z hlediska Aliance není důvod pochybovat o účinnosti kolektivní obrany a platnosti článku 5 Washingtonské smlouvy. To vše tvoří podstatu aliančního odstrašení vůči jakémukoli protivníkovi a Moskva si to bezesporu velmi dobře uvědomuje.

Ano, ale podobné masivní prověrky připravenosti jsme už viděli několikrát a s „praktickými následky“. Někteří analytici upozorňují na zajímavou časovou shodu s následnými konflikty. Ruským akcím v Gruzii, na Krymu a na východě Ukrajiny či v Sýrii také předcházela podobná „přepadová či náhlá“ cvičení.
Jistě, i okupaci Československa v roce 1968 předcházelo rozsáhlé cvičení Varšavské smlouvy, v jehož rámci se část invazních sil nahromadila u našich tehdejších hranic. Ale to, co zmiňujete, byly zcela jiné situace anebo slabí protivníci, nebo - cynicky řečeno - snadné oběti.

NATO je úplně jiná kategorie – my nejsme okresní přebor. A Sýrie navíc není dobrý příklad. Jakkoliv se nám nemusí líbit řada věcí, které tam Rusko vojensky provádí, a že tam buduje základny (čímž se vojensky zachytilo ve východním Středomoří), ruská přítomnost v Sýrii je legální, na pozvání syrské vlády.

Moskva chystá stotisícové manévry, tvrdí experti. Přehání, zní z Ruska

Ale vracím se k tomu, co jsem řekl před chvílí: spojenci v NATO nemají důvod obávat se ruského vojenského útoku, nejsme v situaci studené války. Naše převaha je jednoznačná. Možná ji ne vždy dostatečně zdůrazňujeme, ale i to patří k principu uměřené a neprovokativní komunikace vůči Rusku, na němž se Aliance shodla a jíž se držíme.

A myslím, že je to tak v pořádku. My skutečně nepotřebujeme naši převahu a připravenost okázale demonstrovat. Na druhou stranu Rusko nepodceňujeme – Bismarck říkal, že tato země není nikdy tak silná, jak vypadá, ale také nikdy tak slabá, jak by se mohla zdát. Rusku nyní věnujeme mnohem větší pozornost, než kdykoli před tím od konce studené války.

Otevřený konflikt s Ruskem tedy podle Vás nehrozí?
Otevřený konflikt ne. Není to v politickém zájmu ani jedné strany. Rusko je agresivní a revizionistická mocnost, jistě, ukázalo to v Gruzii, Ukrajině nebo dříve v Moldavsku. Ale hlavním smyslem toho všeho je vytvořit si kolem západních hranic obranný pás a nepřipustit, aby se kdokoliv ze sousedů připojil k euro-atlantickým institucím.

Nejsme zpět ve studené válce, nestojí proti nám blok typu Varšavské smlouvy a Rusko samotné nemá dostatečné kapacity. Vedle toho ovšem probíhá skrytý konflikt, který má řadu forem a nástrojů - Rusové nás napadají v kyberprostoru, rozehrávají různé zpravodajské aktivity proti jednotlivým spojencům i celé Alianci, snaží se ovlivňovat politický proces v západních zemích, využívají přetrvávající energetickou závislost některých spojenců na ruských zdrojích atd.

Rozložení sil NATO a Ruska v Pobaltí

Ale ten „skrytý konflikt“ v jisté podobě už dávno běží, jak tvrdí analytici.
Oni dobře vědí, že Alianci nemohou zničit fyzicky, tak se ji snaží oslabit jinými metodami, a to s cílem narušit naši jednotu, která je těžištěm síly a úspěchu NATO. Na její podkopání se soustředí v rámci takzvané hybridní války. Mimochodem tento přístup nebo metoda má hluboké kořeny v takzvaném leninismu. V. I. Lenin byl velkým obdivovatelem von Clausewitze. Jeho definici války jako pokračování politiky jinými prostředky ovšem dialekticky převrátil (Lenin říkal, že ji postavil z hlavy na nohy) a tvrdil naopak, že politika je pokračováním války jinými (a dnes lze dodat že prakticky všemi) prostředky. Podle této zásady byly vychovávány generace sovětských a ruských diplomatů a je to dodnes klíčová součást ruské strategické mentality.

Zdá se tedy, že v září bude zejména v oblasti Baltského moře poměrně rušno. Kromě zmiňovaného ruského cvičení a aktivit NATO připravuje na září velké cvičení své obrany Švédsko. Zapojí se do něj 19 tisíc švédských a další tisíce spojeneckých vojáků. Manévry mají být podle švédských ozbrojených sil „věrohodným a viditelným prostředkem k odstrašení“ a to především po ruských výhrůžkách.
Tak především s tím švédským cvičením nemá NATO nic společného. Je to národní prověrka obrany, máte pravdu ovšem, že se ho účastní i další státy včetně některých aliančních. Švédové nás o cvičení informovali, probíhá takzvaná dekonflikce s našimi vojenskými aktivitami v oblasti, aby se navzájem nerušily.

S Ruskem Aliance takovýto postup nebo mechanismus, jehož cílem je předcházet incidentům, sjednaný nemá (ale mají ho jednotlivý spojenci). Náhodné či vyprovokované incidenty způsobené například tím, že se k sobě nebezpečně přiblíží určité vojenské prvky z různých cvičících stran (nejčastěji jsou to letecké incidenty), narušení vzdušného prostoru spojenců a podobně, proto nemůžeme vyloučit. Mimochodem vidíme to v posledních týdnech, kdy Rusko zintenzivnilo přeletovou aktivitu v Pobaltí a zvýšil se počet vzletů v rámci alianční ochrany vzdušného prostoru - Air Policing - (ale také reakce vzdušných sil Finska a Švédska) ke kontrole ruských letadel.

Rozmístění a složení vícenárodních praporů NATO v Pobaltí a Polsku v červnu 2017

Nebude přeci jen na Baltu trochu nebezpečně těsno? Víme přeci o řadě incidentů, i Švédové před časem pátrali po tajemných ponorkách u svých břehů.
Abychom zabránili případnému nedorozumění nebo dokonce eskalaci incidentu do konfliktu, má vrchní velitel NATO ustanovený krizový komunikační kanál, nebo chcete-li horkou linku, aby se v takovém případě mohli kdykoliv spojit a situaci vysvětlit a uklidnit.

Napětí mezi Ruskem a Aliancí tedy zřejmě potrvá dál?
Na summitech NATO ve Walesu (2014) a Varšavě (2016) stanovili alianční lídři základní podmínku návratu k normálu, že Rusko musí začít respektovat mezinárodní právo a své mezinárodní závazky. Obávám se ale, že si ještě počkáme.

Agresivní zahraniční politika je do značné míry odvozena od vnitropolitické potřeby prezidenta Putina a nejužšího vedení země upevňovat moc vytvářením nepřítele, což vede k posilováním mentality obležené země, která se musí spoléhat jen sama na sebe a svou vojenskou sílu. A to je mimo jiné i dobrá záminka k oklešťování demokracie. Takže dokud budou v Kremlu vůdci s tímto krédem a metodami, těžko očekávat zásadní změny.

Je to přitom velká škoda pro všechny strany. Máme řadu strategických zájmů, které se překrývají - i když se nemusíme přesně shodovat na způsobech jejich obhajoby nebo prosazování: vypořádat se s novou vlnou islamistického terorismu, stabilizovat Střední východ, zabránit masové migraci, řešit růst napětí kolem Severní Koreje, a jistě bychom mohli jmenovat mnohé další. A pro Rusko je skutečnou a dlouhodobou výzvou růst moci Číny a její postupná expanze na Dálném východě. Takže logické a racionální by bylo spolupracovat. To ale bohužel není momentálně možné.

Je tedy Rusko po letech pro spojence opět přímou hrozbou?
Bavíme se dnes o Rusku, ale nerad bych, aby to vyznělo tak, že se Aliance nezabývá ničím jiným. Není tomu zdaleka tak, jakkoliv je vztah s Ruskem momentálně možná nejsledovanějším aspektem politiky NATO. Záběr pozornosti a činnosti Aliance je přirozeně mnohem širší.

Summit NATO schválil v květnu zapojení Aliance do mezinárodní Koalice proti ISIL (tzv. Islámský stát) a přijal akční plán boje proti terorismu, pokračuje operace v Afghánistánu - USA právě přišly s novými návrhy v tomto ohledu, podporujeme rozvoj obranných schopností partnerů v oblasti Středního východu a Severní Afriky (Irák, Jordánsko, Tunisko), aby oni sami mohli čelit terorismu a nestabilitě ve své oblasti, spolupracujeme s EU ve Středomoří na potírání nelegálního převádění migrantů, a tak dále.

A znovu zdůrazňuji, že Rusko nevnímáme jako přímou vojenskou hrozbu, ale spíše jako dlouhodobou politicko-bezpečnostní výzvu, s níž je nutné pracovat ne primárně vojenskými, ale spíše politickými a diplomatickými nástroji, ovšem s pevnou oporou o pozici společné obrany a odstrašení NATO.

Autor: , natoaktual.cz
  • Nejčtenější

Tři roky vězení. Soud Ferimu potvrdil trest za znásilnění, odvolání zamítl

22. dubna 2024,  aktualizováno  14:47

Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu. Za znásilnění a...

Moderní lichváři připravují o bydlení dlužníky i jejich příbuzné. Trik je snadný

18. dubna 2024

Premium Potřebujete rychle peníze, pár set tisíc korun a ta nabídka zní lákavě: do 24 hodin máte peníze na...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Takhle se mě dotýkal jen gynekolog. Fanynky PSG si stěžují na obtěžování

21. dubna 2024  16:37

Mnoho žen si po úterním fotbalovém utkání mezi PSG a Barcelonou postěžovalo na obtěžování ze strany...

Školu neznaly, myly se v potoce. Živořící děti v Hluboké vysvobodili až strážníci

22. dubna 2024  10:27

Otřesný případ odhalili strážníci z Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Při jedné z kontrol...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Prezident Petr Pavel se zranil v obličeji při střelbě ve zbrojovce

19. dubna 2024  15:44

Prezident Petr Pavel se při střelbě na střelnici v uherskobrodské České zbrojovce, kam zavítal...

Rusové ostřelovali Charkov, střely zasáhly obytné domy a zranily šest lidí

24. dubna 2024  8:33,  aktualizováno  9:08

Sledujeme online Rusko útočilo střelami S-300 na Charkov. Poničené jsou čtyři obytné budovy, oznámil starosta...

Policie zadržela mladíka, který v tachovské škole vyhrožoval nožem

23. dubna 2024  15:03,  aktualizováno  24.4 7:53

Policisté zadrželi ve škole v Tachově mladíka, který nožem vyhrožoval zabitím. Při incidentu se...

V březnu by ze Sněmovny vypadla TOP 09. Vyhrává ANO, posilují malé strany

24. dubna 2024  6:22,  aktualizováno  6:32

Podle nejnovějšího volebního modelu Median by se v březnu do Sněmovny dostalo pět stran a hnutí. V...

Balík pomoci pro Ukrajinu či Izrael schválil Senát USA. Zbývá už jen Bidenův podpis

24. dubna 2024  6:24

Americký Senát schválil balík s pomocí pro Ukrajinu, Izrael či Tchaj-wan v hodnotě 95 miliard...

Manželé Babišovi se rozcházejí, přejí si zachovat rodinnou harmonii

Podnikatel, předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš (69) s manželkou Monikou (49) v pátek oznámili, že se...

Sexy Sandra Nováková pózovala pro Playboy. Focení schválil manžel

Herečka Sandra Nováková už několikrát při natáčení dokázala, že s odhalováním nemá problém. V minulosti přitom tvrdila,...

Herečka Hunter Schaferová potvrdila románek se španělskou zpěvačkou

Americká herečka Hunter Schaferová potvrdila domněnky mnoha jejích fanoušků. A to sice, že před pěti lety opravdu...

Největší mýty o zubní hygieně, kvůli kterým si můžete zničit chrup

Možná si myslíte, že se v péči o zuby orientujete dost dobře, přesto v této oblasti stále ještě existuje spousta...

Tenistka Markéta Vondroušová se po necelých dvou letech manželství rozvádí

Sedmá hráčka světa a aktuální vítězka nejprestižnějšího turnaje světa Wimbledonu, tenistka Markéta Vondroušová (24), se...