Mobilní trh se regulovat nebude. Úřad neměl přesvědčivé argumenty

  15:11aktualizováno  15:11
Český telekomunikační úřad chtěl regulovat mobilní trh. Jenže jeho závěry, které posuzovala Evropská komise, se ukázaly jako slabé nebo nedostatečné.

Ilustrační snímek | foto: Reuters

Evropská komise vydala stanovisko ve věci testu tří kritérií, který provedl Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Návrh opatření prý neposkytuje dostatečné důkazy o tom, že by kritéria nutná pro zavedení regulace byla splněna. Komise v rozhodnutí upozorňuje mimo jiné i na dlouhou proluku mezi ukončením veřejné konzultace a oznámením.

Od regulace tuzemského mobilního trhu si ČTÚ již loni sliboval snížení cen za mobilní služby, a to včetně mobilních dat, která podle některých srovnání patří k dražším v Evropě. Při testu tří kritérií v roce 2017 došel k závěru, že „všechna jsou kumulativně splněna, zejména v tržním segmentu rezidentních zákazníků, a proto je velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám trhem, který připadá v úvahu pro regulaci ex ante“.

Předseda úřadu Jaromír Novák loni uvedl, že test, který předchází analýze velkoobchodního trhu, ukázal, že je v České republice nedostatečný prostor pro virtuální mobilní operátory, aby mohli ziskově podnikat v rámci smluv, které podepsali s klasickými mobilními operátory.

Důležité bylo ovšem stanovisko Evropské komise (EK) k provedenému testu tří kritérií, zamýšlenou regulaci mohlo zhatit (více viz Od regulace trhu si ČTÚ slibuje snížení cen. Zhatit ji může stanovisko EK). K předloženému návrhu opatření a všem doplňujícím informacím, které Český telekomunikační úřad poskytl, má Komise ve svém stanovisku z 18. července nakonec řadu vážných připomínek.

Dospěla k závěru, že kritéria pro zavedení regulace splněna nebyla. „Komise se domnívá, že oznámený návrh opatření neposkytuje dostatečné důkazy o tom, že všechna tři kritéria jsou splněna kumulativně a že trh připadá v úvahu pro regulaci ex ante,“ uvedla ve svém rozhodnutí. „Důkazy předložené v opatření nepodporují závěr, že první kritérium je splněno,“ podotkla Komise. 

Popis ČTÚ týkající se vnímaných problémů na trhu, které by mohly virtuálním operátorům působit potíže s konkurenceschopností, bere na vědomí, nicméně upozornila, že „analýza předložená v návrhu opatření dostatečně nepodporuje zejména zjištění značných překážek vstupu na trh a toho, že trh nesměřuje k účinné hospodářské soutěži“.

Je prý zarážející, že ČTÚ u většiny dílčích kritérií došel k závěru, že ačkoli nový vstup na trh je zjevně obtížný pro operátory mobilních sítí (mimo jiné kvůli potřebě přidělení spektra), tak překážky vstupu nejsou značné a nikoli dočasné pro virtuální operátory.

Od regulace trhu si ČTÚ slibuje snížení cen. Zhatit ji může stanovisko EK

Přitom právě přítomnost značných překážek vstupu na trh je prvním kritériem, které musí být splněno, má-li být přípustná jeho regulace. A jelikož na českém trhu působí řada virtuálních operátorů a vstup dalších možný je, byť mají omezený potenciál pro růst, a podmínky pro obchodní přístup se v průběhu času zlepšily, tak to o jejich existenci nesvědčí.

Totéž platí i pro druhé kritérium, kterým je nesměřování k účinné hospodářské soutěži. Tuzemský mobilní trh k ní podle závěru ČTÚ nesměřuje, rozvoji účinné hospodářské soutěže prý brání některé tržní problémy. Poukazoval především na zjištění, že pro virtuální operátory je obtížné růst na trhu a replikovat maloobchodní nabídky mobilních operátorů.

Nicméně podle EK nebylo toto zjištění důkazy předloženými v opatření dostatečně podloženo. Fakt, že hlavní virtuální operátoři jsou plně či částečně ve vlastnictví mobilních operátorů podle ní není samo o sobě známkou nefunkčního trhu. „Ukazuje, že operátoři mobilních sítí musí reagovat na poptávku zákazníků po alternativních nabídkách,“ upřesnila s tím, že za pět let působení na českém trhu dosáhli virtuální operátoři 7,7% tržního podílu.

Třetím kritériem, které mělo být podle zjištění ČTÚ splněno, je fakt, že samo právo hospodářské soutěže není schopno dostatečně reagovat na uvedené selhání trhu. V tomto bodě Komise informovala, že příslušná analýza úřadu není zcela dobře odůvodněna.

Komise doporučila podrobnější přezkoumání dopadu sdílení sítí

ČTÚ se v analýze trhu věnoval i sdílení sítí mezi operátory. Takové dohody hodnotí pozitivně, pro koncové uživatele mohou být prý přínosné. V oznámení Komisi konstatoval, že „tato dohoda o sdílení sítí má potenciál přinést operátorům úspory investičních a provozních nákladů, což se pak může promítnout do kvalitnějších služeb nebo nižších cen pro uživatele“.

Je to černé na bílém. Mobilní služby v Česku jsou jedny z nejdražších v EU

„Analýza ČTÚ se zdá být spíše obecná a založená na (pozitivních) předpokladech týkajících se úspor nákladů a vyšší kvality služeb. Zdá se, že na základě oznámení ČTÚ nebylo provedeno žádné věcné posouzení za účelem ověření předpokládaných pozitivních účinků. ČTÚ dále neposoudil různé parametry doporučené několika regulačními orgány a orgány pro hospodářskou soutěž ani Pokyny k použitelnosti článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie na dohody o horizontální spolupráci. Navíc se nezdá, že by zohlednil nedávný společný postoj sdružení BEREC týkající se sdílení mobilní infrastruktury,“ namítá Komise s tím, že formální řízení týkající se dohod o sdílení sítí zahájené v říjnu 2016 stále probíhá.

„Jeho cílem je zjistit, zda spolupráce omezuje hospodářskou soutěž, a tudíž poškozuje inovace tím, že porušuje antimonopolní pravidla EU,“ uvedla a vyzvala ČTÚ, aby provedl podrobnější posouzení dopadu sdílení sítí na hospodářskou soutěž, pokud si v rámci přezkumu trhu přeje dohody o jejich sdílení posoudit.

ČTÚ neprokázal překážky bránící vstup virtuálů na trh

Komise ve svém stanovisku došla k závěru, že ČTÚ neprokázal, že jeho dosavadní vlastní závěry skutečně naznačují větší překážky vstupu na trh pro virtuály nebo menší směřování k účinné hospodářské soutěži na velkoobchodním trhu, k nimž se vztahuje posouzení na základě tří kritérií.

Ve svém stanovisku upozornila i na velmi dlouhé období mezi ukončením veřejné konzultace a oznámením ČTÚ, které se týká velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám. Konzultace byla totiž ukončena již v říjnu 2017, oznámení přitom zaevidovala až letos 21. června.

Vyjádřila rovněž znepokojení, že posouzení ČTÚ týkající se tří kritérií by ve stávající podobě nestačilo na podporu zjištění významné tržní síly na trhu v pozdější fázi. „Komise proto ČTÚ naléhavě žádá, aby přehodnotil své závěry o potřebě regulovat tento trh na základě zjištění uvedených v tomto návrhu opatření a své rozhodnutí přijmout návrh opatření v jeho stávající podobě,“ dodala.

Český telekomunikační úřad je povinen v co nejvyšší míře zohlednit všechny připomínky ostatních vnitrostátních regulačních orgánů, sdružení BEREC a Komise a může přijmout konečný návrh opatření, ten ovšem musí sdělit Evropské komisi.

Svou snahu o regulaci trhu úřad neukončí

ČTÚ informoval, že se s rozhodnutím Komise seznámil. Uvedl, že i přes výhrady a připomínky k některým důkazům dává prostor vypořádat se s nimi.

„Aktuální rozhodnutí neznamená, že by ČTÚ svou snahu o regulaci ukončil. Komise totiž přes námitky proces nezastavila a jednání tak mohou – a budou – pokračovat,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz Jana Stieranková ze Sekretariátu předsedy Rady ČTÚ.

Úřad chce regulovat mobilní trh. Může to zlevnit volání a rychlá data

Podle úřadu jsou připomínky v rozhodnutí Komise sice zásadní, ale její pochybnosti nejsou tak vážné, aby zahájila tzv. druhou fázi, protože by nepovažovala kroky ČTÚ za slučitelné s vnitřním trhem a právem EU.

„Rada tedy bude pokračovat v krocích vedoucích k rozšíření seznamu relevantních trhů o velkoobchodní trh mobilních služeb a připomínky Evropské komise hodlá využít ke zkvalitnění samotné analýzy,“ dodal regulátor v tiskové zprávě.

Podle Stierankové úřad prokázání kritérií vhodnosti regulace ustojí a v analýze se jim bude detailně věnovat. „Dostáváme se tak do další fáze,“ dodala.

K závěru Komise, že český trh funguje dobře mimo jiné proto, že na něm působí dostatek virtuálních operátorů, i když s omezeným potenciálem růstu, a současně se jejich podíl na trhu za posledních pět let zvýšil, má úřad nicméně připomínku.

„Bohužel se však Komise ve svém primárním hodnocení soustředila formalisticky pouze na otázku vstupu na trh ve smyslu ‚možnost virtuála uzavřít komerční smlouvu se síťovým operátorem‘. My přesvědčujeme Komisi, že je nutné se na tuto bariéru dívat komplexněji, i ve smyslu působení na trhu. V České republice však virtuálové působí pouze na tržním lemu,“ upozornila  Stieranková.

Autor:

Nepřehlédněte:

Nejčtenější

Apple představil tři nové iPhony. Základní zlevnil

Online #7302

Apple představil tři nové iPhony, nové hodinky Watch i nové tablety iPad. Technologicky konkurenci nepředběhl, důraz...

O2 má tarif s neomezenými daty. Základní je nejlevnější na trhu

Neomezené tarify O2 Neo

Operátor O2 představil nové tarify. U základních přidal data a uvedl novou řadu neomezených tarifů Neo. Nejlevnější...

Internetoví vtipálci vzali iPhone 11 útokem, smějí se třem fotoaparátům

Parodie na nejnovější iPhony

Stejně jako každý rok, i tentokrát se ihned po odhalení nových iPhonů objevily parodie na jeho výbavu či vzhled. Letos...

Nové iPhony 11 mají vyšší výkon, superfotoaparáty a větší výdrž

Apple 11 Pro a 11 Pro Max

Trojice nových iPhonů přináší určitá vylepšení, kdo však čekal velkou revoluci, bude zklamaný. Mimo ultravysokého...

Neomezený internet v mobilu stojí dost peněz. Nejhorší nabídku má Vodafone

Ilustrační snímek

Už všichni tři tuzemští síťoví operátoři mají zcela neomezené tarify. Nejméně pružnou nabídku má Vodafone, který...

Další z rubriky

Vodafone se chlubí, zákazníci jsou s úplně neomezenými tarify spokojení

Ilustrační snímek

Vodafone nechal výzkumnou společností Kantar CZ vyzpovídat první zákazníky svých neomezených tarifů. Podle výzkumu jsou...

O2 má tarif s neomezenými daty. Základní je nejlevnější na trhu

Neomezené tarify O2 Neo

Operátor O2 představil nové tarify. U základních přidal data a uvedl novou řadu neomezených tarifů Neo. Nejlevnější...

Operátoři nedodržují výpovědní dobu. Hlídejte si ji, upozorňuje regulátor

Ilustrační snímek

Novela zákona o elektronických komunikacích sjednocující maximální délku výpovědní doby smluv na 30 dní vstoupila v...

Najdete na iDNES.cz