Úterý 26. září 2023, svátek má Andrea
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 26. září 2023 Andrea

Deset pravidel, díky kterým se můžete v práci stát nepostradatelnými

Každý se dá nahradit, tedy jinými slovy nikdo není nepostradatelný. Na pracovišti se však různí lidé ve své nepostradatelnosti liší. Když se vám podaří svou nepostradatelnost zvýšit, může vám to v mnohém ohledu hodně prospět. Jak na to, vysvětluje psycholog Jan Urban.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Stát se na svém pracovišti téměř nepostradatelným, tedy někým, bez koho se úspěch týmu neobejde, může být jednou z cest, jak posílit jistotu svého zaměstnání. Může to být i cestou, jak dosáhnout zvýšení platu a zlepšení svých pracovních podmínek. A také velkou šancí na dosažení vyšších kariérních cílů.

Za určitých okolností, v závislosti na tom, na čem jste svou nepostradatelnost založili, vám to může pomoci získat i vyšší respekt spolupracovníků. A celkově to může vést i k posílení vaší pracovní spokojenosti.

Základní pilíře pracovní nepostradatelnosti

Hlavním předpokladem pracovní nepostradatelnosti je většinou schopnost vytvořit si určitou ne zcela běžnou či dokonce výjimečnou pracovní dovednost nebo odbornost.

Jan Urban

Psycholog Jan Urban
  • Je autorem řady publikací, z článků, které několik let publikuje na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovější kniha Psychologie pro každý den.
  • Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.
  • Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Jde o dovednost, umožňující vykonávat úkol, který je pro vašeho zaměstnavatele nebo tým vysoce důležitý, současně však i o dovednost, kterou není „na trhu“ snadné najít. Když se stanete na svém pracovišti jediným, kdo danou schopnost (například pracovat s určitým programem), zvládá, je velmi pravděpodobné, že budete zakrátko považováni za (téměř) nepostradatelného.

K dalším pilířům osobní nepostradatelnosti patří zpravidla schopnost pracovat odpovědně, kvalitně a s vysokým nasazením aniž byste se dopouštěli chyb.

Tyto předpoklady jsou nepochybně důležité. Každý vedoucí či zaměstnavatel si jich velmi pravděpodobně všimne a téměř jistě je i ocení. K získání vaší nepostradatelnosti to však musí vždy stačit. V závislosti na povaze vaší pozice či pracovní role mohou být totiž potřebné i okolnosti další. Které to jsou?

Deset pravidel, jak svou nepostradatelnost v práci podpořit

K důležitým doporučením, jak podpořit svou pracovní nepostradatelnost, patří zpravidla následujících deset.

1. O svou výjimečnou odbornou schopnost se podělte s ostatními, a současně ji i dále rozvíjejte.
Pokud jste v určité oblasti odborníkem, nenechávejte si své schopnosti jen pro sebe. Snažte se je předat i druhým. Stanete se tak nejen tím, na koho se lidé kolem vás obracejí, když narazí na problém. Ale i tím, o kom druzí vědí, že je dokážete něčemu novému naučit. Nepostradatelní tak budete nejen pro svého šéfa a organizaci, ale i své kolegy.

Své výjimečné schopnosti současně dále rozvíjejte. Sledujte kurzy, ve kterých můžete získat další informace i schopnosti potřebné pro vaši práci i práci vašeho týmu, informujte o nich svého nadřízeného a snažte se je absolvovat. Buďte v kontaktu s odborníky, kteří vám mohou pomoci nové schopnosti získat, a vyhledávejte situace, ve kterých se můžete naučit něco nového, co by mohlo vaši pracovní roli rozšířit. Jestliže vaši organizaci opustí člověk s určitou výjimečnou schopností, snažte se jej nahradit.

2. Přicházejte s novými nápady.
Přistupujte ke svým úkolům i úkolům vašeho pracoviště jako podnikatel. Uvažujte o tom, jak jejich provádění zdokonalit – zvýšit jejich kvalitu, zkrátit čas, který na ně vynakládáte, snížit jejich náklady apod. O svých návrzích informujte svého nadřízeného. Pokud je rozumný a vaše návrhy jsou reálné, bude se je snažit využít. Vaše nepostradatelnost v jeho očích vzroste.

Sedm znamení, jak rozpoznat, že jste chytřejší, než si myslíte

3. Buďte týmový hráč.
Táhněte se svým týmem za jeden provaz, a když máte v práci volněji, zeptejte se druhých, jestli nepotřebují s něčím pomoci. Nesnažte se příliš zdůrazňovat své vlastní výsledky. Pokud přispějete k růstu výkonu vašeho týmu jako celku, buďte ochotní pomoci ostatním či zaskočit za ně, i když tím vaše vlastní výsledky trochu utrpí. Snažte se, aby vás vaši spolupracovníci brali nejen jako kolegu, ale i pomocníka či mentora.

Snažte se i o to, aby se ostatní ve vašem týmu cítili dobře: naslouchejte jejich názorům a pomozte jim zastávat v týmu roli, která jim z hlediska jejich zaměření vyhovuje. Může jít například o roli člověka, který do týmu vnáší inovace, roli pracovníka přispívajícího k dobrým vztahům, roli odborníka dohlížejícího na dodržování postupů a pravidel apod.

Svým spolupracovníkům dávejte zpětnou vazbu: pochvalte je, pokud něco vykonali dobře, s něčím vám pomohli nebo výrazně přispěli k úspěchu týmu, a oceňte jejich úsilí. Buďte však připraveni jim i otevřeně vytknout chybu, které se dopustili. Požádejte současně své kolegy, aby vám dávali zpětnou vazbu týkající se vaší vlastní činnosti, ptejte se jich na to, jak se jim s vámi spolupracuje a co byste mohli v zájmu hladší spolupráce na své práci zlepšit.

4. Jděte nad očekávání.
Buďte ochotni přijmout čas od času úkoly či povinnosti, které jdou nad rámec vašich běžných povinností, například účastnit se určitého speciálního projektu.

Soustřeďte se na úkoly, které jsou skutečně důležité, tedy nejen na ty, které patří k těm snadnějším, a snažte se svému nadřízenému jeho práci usnadnit. Zajímejte se také o možnosti, jak lépe spolupracovat s dalšími úseky organizace i jak předávat zkušenosti novým či méně zkušeným spolupracovníkům. Třeba tím, že se stanete vnitřním lektorem vaší organizace, mentorem nebo koučem. Seznamujte se rovněž s očekáváními vašich zákazníků a pokuste se je překonat.

5. Buďte spolehliví a důvěryhodní.
Vytvořte si image člověka, o kterém ostatní vědí, že se na něj mohou spolehnout. Dodržujte své sliby, nepřenášejte své úkoly na někoho jiného, a pokud se vám něco nepodaří, svou chybu přiznejte a snažte se ji co nejdříve odstranit. Spolehliví buďte i pokud jde o informace, které předáváte druhým.

Image spolehlivosti si budujte i ve vztahu ke svým zákazníkům. Když se stanete (téměř) jediným člověkem, který je pro vašeho klíčového zákazníka důvěryhodný (například proto, že ví, že jeho problémy vyřešíte, že jeho projekt dotáhnete do konce), stanete se pro svou firmu nezbytní.

6. Buďte přizpůsobiví.
Důležitým předpokladem nepostradatelnosti je schopnost i ochota přijímat změny včetně změn týkajících se náplně vaší práce. Pokud se například vaše organizace rozhodla používat nový software, dejte jasně najevo, že máte zájem se ho naučit, zúčastněte se školení a snažte se přesvědčit i ostatní, že naučit se ho není problém.

7. Snažte se druhým pomoci řešit konflikty.
Snažte se citlivě vnímat konflikty mezi členy vašeho týmu, a to nejlépe v okamžiku jejich vzniku. Pokuste se s nimi rozebrat příčiny, ukázat jim, že pohled druhé strany na některé situace může být odlišný. Snažte se jim také vysvětlit, že i člověk s trochu jiným pracovním stylem může být pro tým důležitý. V případě potřeby se pokuste řešení konfliktu mezi zúčastněnými stranami zprostředkovat, nejlépe však s vědomím nadřízeného.

Emoce jsou nakažlivé. Proti negativní náladě se můžete sami naočkovat

8. Zvládněte, alespoň v základech, jazyk, který není na vaší pozici vyžadován.
Nikdy nevíte, kdy bude vaše organizace potřebovat oslovit klienta na druhém konci světa nebo rychle aktualizovat své webové stránky v dalším jazyce. Pro vašeho nadřízeného, ale i vedení vaší organizace může být uklidňující vědět, že je mezi zaměstnanci někdo, kdo je schopen na tyto situace úspěšně reagovat.

9. Mějte pozitivní přístup k věci.
Může to znít jako samozřejmost, ale najít schopné pracovníky přispívající i k příjemné atmosféře na pracoviště není vždy snadné. Každý však rád pracuje s lidmi, kteří mají svou práci rádi, udržují si dobrou náladu, jsou spíše optimističtí a když narazí na problém, snaží se ho, namísto stížností, v rámci svých možností řešit.

Být pozitivní, dívat se na věci spíše z té světlejší stránky, nevidět za každým rohem problémy, věřit svým schopnostem a dodávat sebedůvěru i ostatním znamená získat téměř jistou zárukou toho, že se na svém pracovišti staneme téměř nepostradatelným.

Jak vyjít se sociopatem na pracovišti a jak ho spolehlivě rozpoznat

10. Zdokonalujte své ústní a písemné komunikační dovednosti.
Komunikační schopnosti v současné digitální době často poměrně rychle upadají. Mnoho lidí nerado veřejně mluví a často je těžké najít i zaměstnance s dobrými písemnými dovednostmi. Komunikační schopnosti jsou však důležité i nadále, a mnohdy dokonce důležitější než v minulosti, mimo jiné proto, že jsou předpokladem schopnosti vysvětlit druhým i složitější úkoly.

Pro ty, kteří si své komunikační schopnosti, ústní i písemné, ve světě textových zpráv udrželi a dále je rozvíjejí, je tato skutečnost významnou příležitostí. Přináší jim nejen výhodu před ostatními, ale mnohdy i pracovní nepostradatelnost.

Rada na závěr:
Být v práci (téměř) nepostradatelný má pochopitelně občas i své nevýhody. Nepostradatelnost tak nemusí být pro každého. K nevýhodám patří, že musíte prakticky neustále naplňovat vysoká očekávání, a pokud selžete, může to být daleko patrnější než u druhých. Tato skutečnost tak vyvíjí tlak: když víte, že na vás ostatní spoléhají, nechcete je zpravidla zklamat. Je však mnohem lepší být považován za nepostradatelného a jednou za čas selhat, než být, a to téměř stále, považován za někoho, koho lze bez větších problémů postrádat.

Také chcete být v práci nepostradatelní? Najděte si dobrou práci na pracovním portálu jobDNES.cz

Autor:
  • Nejčtenější

Drahota změnila nakupování Čechů, obchodníci začínají s cenami brzdit

Inflace je v Česku stále vysoká, meziročně se drží na úrovni 8,5 procenta. Nakupování v akčních nabídkách a ve slevách...

Začínali s jedním výrobkem. Dnes jich mají čtyři stovky a prodávají i do světa

Na trhu jsou více než třicet let. AG Foods založil Jiří Jízdný v roce 1990, začínal přitom s jediným produktem. Ten...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Energie by mohly zlevnit, na ceny před covidem ale zapomeňte

Sjednat si pevné ceny energií a na jak dlouho, nebo se spolehnout na burzovní vývoj a platit spotové ceny? To jsou...

Deset pravidel, díky kterým se můžete v práci stát nepostradatelnými

Každý se dá nahradit, tedy jinými slovy nikdo není nepostradatelný. Na pracovišti se však různí lidé ve své...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Psycholog radí, jak odpovídat na nejčastější otázky při pohovoru

Nezaměstnanost je v Česku nízká a řada firem hledá nejrůznější odborníky. Pokud zvažujete hledat si novou pracovní...

Kdo vládne Hradu. Co jsou zač lidé kolem prezidenta a o co spolu válčí

Premium Z Hradu se půl roku po inauguraci Petra Pavla stává mocenské sídlo, v němž hlava státu nemá vždy hlavní slovo....

Prapor Azov vrací úder. S Rusy si srovnává účty za jatka v Mariupolu

Premium Za zprávou o osvobození dvou malých vesnic na východě Ukrajiny se skrývá zajímavý příběh. Osudy obránců Mariupolu,...

Agáta a Soukup: Nečekaný zvrat u soudu. Co se stalo při předání dcery Rozárky?

Premium Rozchod slavné herečky Agáty Hanychové (38) a mediálního magnáta Jaromíra Soukupa (54) má mnohem složitější pozadí, než...

KVÍZ: Odškodnění za pracovní úrazy stouplo. Víte, na co máte nárok?

Jen loni se v Česku stalo přes čtyřicet tisíc pracovních úrazů. Víte, na jakou kompenzaci má zraněný pracovník nárok?...

Energie by mohly zlevnit, na ceny před covidem ale zapomeňte

Sjednat si pevné ceny energií a na jak dlouho, nebo se spolehnout na burzovní vývoj a platit spotové ceny? To jsou...

Po smrti partnera přišla o střechu nad hlavou. Bez manželství není dědictví

Pokud není sepsána závěť, dědí se podle tzv. dědických tříd. Riziko tak hrozí především nesezdaným párům. Zákon totiž s...

Altán, chata nebo dům? Co a za jakých podmínek je možné postavit na zahradě

Zahrady jsou proti zasíťovaným stavebním pozemkům levnější. Zvažujete její koupi pro stavbu chatičky na důchod? Nebo...

Já vím své, říká modelka Taťána Kuchařová k třetí svatbě Brzobohatého

Taťána Kuchařová (35) zavzpomínala na své dětství i dospívání v Opočně a popsala své aktuální plány do budoucna....

Solární panely odcházejí překvapivě rychle a záruky nefungují, říká expert

Premium Solární boom může za pár let přinést majitelům fotovoltaických elektráren nepříjemné překvapení. Životnost solárních...

Žiju se ženou, přiznala farářka ze StarDance Martina Viktorie Kopecká

Farářka Církve československé husitské Martina Viktorie Kopecká (37), která zaujala televizní diváky v soutěži...

Jiří Paroubek se potřetí oženil, expremiér si vzal bývalou poslankyni ČSSD

Po opožděné páteční oslavě svých 71. narozenin se bývalý premiér Jiří Paroubek o víkendu oženil, tentokrát už potřetí....

Toxická laguna v Rumunsku pohlcuje vše živé. Katastrofa není daleko

V té krajině není nic lidského, a nebýt věže kostela, která ční z bahnité hmoty, ani by tu nic přítomnost člověka...