Vyjmenujte ty, které opravdu milujete. Schválně, na kterém místě jste řekla sama sebe? Na prvním, nebo jste naopak na sebe docela zapomněla?

Slovo sebeláska vám moc nezní? Hned vás k němu napadají výrazy, jako třeba sobectví, ješitnost, egoismus, sebestřednost a možná ještě nelichotivější.

Jeho význam je však úplně jiný, a řekne-li se „láska k sobě“ či „respekt k vlastnímu štěstí nebo výhodě“ (podle definice Wikipedie), určitě sama cítíte, že je to o něčem jiném. Sebeláska totiž není vada charakteru, ale naopak důležitá součást našeho života.

Naše rada

Nesrovnávejte se s ostatními! Nejspíš vždy najdete někoho, kdo se vám bude zdát hezčí, chytřejší a úspěšnější, než jste vy. Je možná obtížné se tomu ubránit, ale pokud to neuděláte, zbytečně tím ohrozíte svou sebelásku, sebevědomí i psychiku.

Vždyť každý jsme originál, skutečný unikát, s ničím neporovnatelný. Přijměte sama sebe a věřte, že ti, kdo se vám zdají „lepší“, vůbec nemusejí být v životě šťastnější a spokojenější než vy, ať se třeba na selfíčkách usmívají sebevíc. 

Poznejte svou cenu

Jak často na sobě hledáte chyby a vady, které vám brání dosáhnout toho, po čem toužíte? Pochybujete o sobě, nevážíte si sama sebe, spíláte si, cítíte se méněcenná, nemáte se ráda? 

Tudy cesta ke spokojenému životu nevede. Sebeláska znamená sama sebe dokonale poznat, respektovat se a se vším všudy se přijmout – to znamená se všemi svými klady i zápory, přednostmi i vadami, stránkami světlými i temnými.

Pokud to neuděláme, nepoznáme svou skutečnou podstatu a hodnotu, nedovedeme se sebevědomě a plnohodnotně vymezit vůči ostatním. Naše vztahy a jejich kvalita úzce závisí na tom, jaký vztah máme sami k sobě.

Postavte sama sebe na první místo svého žebříčku „milovaných“. S láskou pečujte o svou schránku tělesnou i o tu duševní, naplňujte své potřeby, rozmazlujte se a svého „vnitřního kritika“ radši moc neposlouchejte.

Ne!

Naučte se říkat NE, je to pro vás velmi důležité. Neznamená to bezhlavě odmítat všechny prosby o pomoc či laskavost. Jsou ale situace, v nichž tím, že neřekneme NE, ubližujeme sami sobě. 

Proč to děláme? Možná si myslíme, že to tak prostě musí být, nebo se bojíme, že ten, koho odmítneme, se urazí, bude se na nás zlobit, možná ho i ztratíme, dostaneme se do konfliktu. 

Kolikrát jste ale věděla, že byste měla říct NE, chtěla jste, ale nedokázala jste to? Máme svou hodnotu a své hranice, není možné vždy, všem a na všechno říkat ANO. Právě hranice patří k základům sebelásky.

Klidně a bez pocitu viny řekněte NE, když po vás někdo chce něco, co je v rozporu s vašimi názory, hodnotami či přáními, když nemáte čas, když víte, že není ve vašich silách to zvládnout, když cítíte, že vás druhý chce jen zneužít atd. 

Nejste povinna odmítnutí vysvětlovat. Rozhodně mlčte, nechcete-li říct pravé důvody a jen byste se vymlouvala.