Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Jazz & Faust – návod pro Jazze

  12:00aktualizováno  26. června 6:50
Dnes jsme si pro vás připravili návod na nejnovější ruskou adventurku Jazz a Faust. Jelikož hrou můžete projít za dvě různé postavy, rozdělili jsme i návod na dvě části a v této první se ujmeme role pašeráka Jazze. V jeho těle se vydáme na cestu za pokladem, která povede z města Er-Elp přes černé ostrovy do Khaenu až do... našeho cíle.

Fantastická adventura Jazz & Faust od ruského týmu Saturn + rozhodně stojí za pozornost všech milovníků tohoto žánru. Hrou můžete projít za dva různé charaktery, a tak tuto první část návodu věnujeme postavě pašeráka Jazze. Cesta za pokladem může začít...


Jazz & Faust1. Část: přístavní město Er-Elp:

 • Na policejní stanici seberte z bedny jednu láhev džinu Velrybáka a dejte jej spícímu strážníkovi za stolem – ten vám poví, že musíte zaplatit 150 zlatých, abyste získali zpět svoji zabavenou loď Smoky.
 • Vyjděte dveřmi z policejní stanice a zamiřte ke krčmě. Uvnitř si promluvte s chlapíkem, sedícím u stolku napravo. Jmenuje se Hugo a koupí od vás práva na Smokyho za 50 zlatých.
 • Posaďte se na židli u stolu a na příchozí servírku klikněte vakem zlata, čímž si objednáte víno. Kromě toho se od servírky dozvíte, že ve městě byla spáchána dvojnásobná vražda.
 • Vstaňte od stolu, vyjděte ven z krčmy a kolem policejní stanice zamiřte na náměstí. Zde si promluvte se stánkařem. Bude po vás chtít nějaké občerstvení, takže mu dejte láhev vína – dozvíte se o vdově, která objevila mrtvoly.
 • Vydejte se k domu vdovy (z náměstí se stánkařem do zadní ulice za velkou fontánou). Dveřmi nad schůdky vyjděte na balkon za vdovou a promluvte si s ní – vdova však nemá čas, protože čeká na obchodníka s látkami.
 • Vraťte se na náměstí k obchodníkovi, prozkoumejte jeho stánek (zjistíte, že prodává i látku) a dejte mu peníze – tím látku koupíte.
 • Odneste látku vdově a dozvíte se, kde se vražda udála. Vyjděte před dům vdovy a pokračujte doprava k venkovskému domu.
 • Jelikož vás strážník nebude chtít vpustit na dvorek domu, posbírejte prozatím stopy alespoň zde, před rozbitou zdí. Těmi stopami jsou prázdná láhev a bílý klobouk.
 • Jděte před krčmu a ukažte klobouk Hankovi - opilci, co sedí před vchodem na zemi. Přislíbí vám pomoc, ale jen za dobrý doutníček.
 • Vejděte do krčmy a pokuste se sebrat doutník z krabičky na pultu – hostinský vám to však zatrhne. Ukažte hostinskému prázdnou láhev – poví vám, že tenhle chlast pije jen starej bezdomovec Martyr.
 • Promluvte si se dvěma muži, co sedí u stolu. Všimněte si malého hrníčku, který mají na stole. Převrhněte jej – tím vyvoláte rvačku, odlákáte pozornost hostinského a můžete sebrat hned dva doutníky z baru.
 • Před hospodou dejte doutníky Hankovi a pak mu ukažte klobouk - dozvíte se, že patří Martyrovi, který žije pod mostem nedaleko domu vdovy.
 • Vydejte se k domu vdovy a odsud sejděte pod most v levé části obrazovky. Zde naleznete opilého Martyho, který je však v hlubokém spánku.
 • Na dřeveném stolku před krčmou (v pravém dolním rohu obrazovky) seberte prázdný hrnek. Zajděte na náměstí, kde naplňte hrnek vodou z fontány.
 • Polijte studenou vodou z hrnku Martyho pod mostem. Pak mu předejte klobouk a prázdnou láhev, načež se dozvíte, že z místa činu utekla osoba v černém plášti.
 • Na tohoto muže se poptejte jak stánkaře na náměstí, tak starého Hanka před krčmou. Tomu dejte druhý doutník – dozvíte se, že tato osoba odplula z přístavu na lodi Čáp.
 • V krčmě si od servírky Mirandy kupte další láhev vína (použijte na ni váček s penězi). Darujte láhev dvěma chlapíkům u stolu – řeknou vám, že viděli kapitána Čápa scházet ze schůdků z horního patra krčmy. Zde bydlí starý kouzelník (jak se dozvíte z letáku před krčmou), takže se za ním nahoru vydejte.
 • U kouzelníka narazíte na zarputilou „sekretářku“, která vás za svým pánem nepustí, dokud jí nedonesete nějaký cenný dáreček.
 • Když vyjdete ven z krčmy, bude již noc. Vydejte se tedy před venkovský statek vdovy a odtud pokračujte doprava na hřbitov. Zde přistihnete Mortyra, jak vykrádá hroby. Promluvte si s ním – za vaše mlčení vám daruje zlatý šperk. Jazz & Faust
 • Odneste zlatý šperk sekretářce kouzelníka v krčmě. Promluvte si s kouzelníkem – dozvíte se, že loď Čáp odplula na Černé ostrovy.
 • Po odchodu z pracovny kouzelníka vás Miranda upozorní, že byste si měli promluvit s Hugem. Učiňte tak – Hugo vám nabídne, že byste mohli odplout na Smokym jako navigátor na Černé ostrovy.
 • Vydejte se tedy do přístavu ke své lodi, ale strážník vám nedovolí přístav opustit.
 • Vraťte se do krčmy a promluvte si se dvěma chlapíky u stolu. Pak jděte za kouzelníkem a zeptejte se ho, jak je možné odplout z přístavu – za svou pomoc kouzelník bude chtít náhrobek a hlavu mrtvého muže.
 • V přístavu seberte dělové koule (leží na zemi u dolního okraje obrazovky napravo od děla).
 • Jděte na hřbitov a použijte dělovou kouli na velký náhrobek v levé části obrazovky – získáte několik úlomků.
 • Dírou v kamenné zdi, kterou ve dne hlídal strážník, prolezte na dvorek venkovského domu vdovy. Při pokusu vejít do domu vás ale překvapí strážníci.
 • Pod mostem seberte špinavý hadr a tento použijte na lucernu před vchodem do venkovského domu. Pak se znova pokuste do domu vejít – vyslechnete rozhovor mezi strážníky a dozvíte se, že ve studni je hlava mrtvého muže.
 • Seberte svítící lampu a použijte ji na studnu – uvnitř objevíte lidskou hlavu.
 • Před policejní stanicí seberte z gilotiny nalevo velkou sekeru, tou přesekněte lano pod mostem a seberte jej.
 • Na hřbitově seberte harpunu (z plotu ve středu obrazovky, musíte mít v inventáři lano!).
 • Použijte harpunu na osvětlenou studnu, leč ještě potřebujete najít něco, do čeho hlavu uschováte.
 • Jděte před dům vdovy a popadněte žebřík, který opřete o balkón. Zaťukejte na vstupní dveře do domku vdovy a pak rychle vylezte po žebříku na balkón. Zde seberte košík.
 • Na osvětlenou studnu opět použijte harpunu, načež nabodnutou hlavu uschováte do košíku.
 • S hlavou i s fragmenty náhrobku spěchejte za kouzelníkem a předejte mu je – ten však ještě bude chtít náhrobek složit dohromady, což je obsahem klasického skládacího puzzle (řešení – viz obrázek). Po složení získáte od kouzelníka dva kameny, amulet a magický nápoj.
 • Vydejte se do přístavu ke své lodi a na hlídajícího strážníka použijte magický nápoj – strážník zmizí.
 • Vejděte na loď – uvnitř již čeká Hank. Dá vám další dva úkoly – vyčistit loď od krys a rozsvítit světlo na majáku.
 • Jděte před vchod do policejní stanice a prozkoumejte okno do cely v pravé části obrazovky. Promluvte si s uvězněným chlapíkem a poproste ho, aby vám půjčil svoji krysu. Souhlasí, ale pouze když doběhnete za jeho matkou a přinesete mu od ní nějaké jídlo.
 • Tou matkou není nikdo jiný, než naše stará známá vdova, takže se za ní vydejte, zaklepejte na dveře a poproste ji o jídlo pro jejího syna. To mu pak předejte. Pro krysu ale ještě potřebujete sehnat klec.
 • V přístavu na molu v pravé části obrazovky seberte prázdnou klec (je špatně vidět) a odneste ji chlapíkovi v cele – krysa je vaše.
 • Na náměstí před policejní stanicí seberte z keříku napravo prázdný džbán.
 • V přístavu seberte z povozu napravo lucernu (opět je špatně vidět).
 • Na molu pod schody se nachází sud s olejem. Naberte trochu oleje do džbánu.
 • Přistupte k majáku a použijte na něj lucernu – Jazz ji položí na zem před maják. Použijte na lucernu džbán s olejem a pak dva kameny, čímž ji zapálíte. Nakonec svítící lampu použijte na maják.
 • Vše je vykonáno, takže se vydejte na loď a odplujte s Hankem na Černé ostrovy… cesta ale nebude probíhat podle vašich představ.

  Jazz & Faust

  2. Část: Černé ostrovy:

 • Nacházíte se v cele. Všimněte si na podlaze jednoho tmavého kamenu. Přejděte přes něj, odvalte ho a prohledejte skrýš pod ním – naleznete svitek se zaklínadlem.
 • Po cele se prochází krysa. Použijte na ni misku s chlebem – v tu chvíli do cely vejde Hank. Popadněte kost z kostlivce, čímž Hanka omráčíte.
 • Použijte zaklínadlo na krysu, čímž se dostanete ven z cely.
 • Venku na chodbě je vaším cílem vysvobodit kapitána lodi Čáp, který je uvězněný v horní cele.
 • V místnosti seberte pohrabáč, klíče a nádobu s vodou. Tu použijte na plápolající pochodeň u dveří, čímž ji uhasíte. Pochodeň seberte, stejně jako její držadlo.
 • Kapitánovi předejte držadlo pochodně a pak použijte na dveře od jeho cely pohrabáč – společnými silami tak dveře vylomíte.
 • Svazkem klíčů odemkněte východ z vězení a jděte doleva až ke krčmě. Vejděte dovnitř, přistupte k baru a usedněte na stoličku vedle kapitána. Po krátkém rozhovoru odejděte od baru, načež budete svědkem bitky kapitána s Faustem.
 • Po ukončení bitky vyjděte ven z hospody a nastupte na palubu lodi…

  3. Část: orientální město Khaen:

 • Z přístavu se vydejte do uličky (úplně napravo). Během následujících pár minut budete přepadeni, falešně obvinění a nakonec skončíte na trhu otroků.
 • Promluvte se si svým kolegou otrokem a půjčete si od něj talíř. Talířem hoďte po džbánu, položeným na pultu stánku, u nějž postává Faust.
 • Po krátkém intermezu budete majitelé otrokářových klíčků. Těmi osvoboďte vašeho spoluotroka, který odláká pozornost a tím pádem budete volní i vy.
 • Z trhu otroků zamiřte přes přístav až do uličky, kde jste byli přepadeni, a odtud vstupte do opiové putyky. Zde si promluvte s mužem v turbanu, který vám přislíbí, že vás odveze do stanice karavan, ale nejdříve po vás bude chtít vodní dýmku.
 • Z ohniště uprostřed místnosti seberte žhavý pohrabáč. Vyjděte ven před putyku a vložte pohrabáč do sudu s vodou, čímž ho ochladíte.
 • V opiové putyce použijte pohrabáč na zhuleného chlápka, čímž mu zaměníte pohrabáč za jeho vodní dýmku.
 • Předejte vodní dýmku muži s turbanem – ten si ale vymyslí další úkol. Bude po vás chtít sehnat dívku pro svého sultána.
 • Promluvte si s hlídačem u vstupní brány do harému (nedaleko trhu s otroky) - dozvíte se, že očekávají pradlenu s kobercem.
 • Koberec visí v ulici před opiovou putykou. Je však příliš vysoko. Uvnitř putyky seberte zhulenému chlápkovi pohrabáč a tím koberec sundejte.
 • Zaskočte k obchodníkovi v přístavu a poptejte se ho na závoj.
 • V opiové putyce se na stolku objevily přesýpací hodiny, které seberte.
 • Předejte hodiny obchodníkovi a na oplátku dostanete závoj.
 • Vejděte do opiové putyky a zase vyjděte ven – převléknete se tak do ženského závoje.
 • Zamiřte k harému a řekněte strážnému, že jste pradlena – vpustí vás dovnitř.
 • V harému si promluvte s eunuchem, který vás pošle pro další koberec. Ten seberete spolu s dívkou za plentou v zadní části harému a pak vyjděte z harému ven – čeká vás cesta na stanoviště karavan.

  Jazz & Faust4. Část: stanoviště karavan:

 • Nejdříve si promluvte s Faustem u noclehárny. V průběhu rozhovoru přinesou na náměstí nosítka s dívkou, kterou začne ohrožovat leopard. Jakmile bude leopard poblíž Fausta, použijte na něj amulet a posléze řetěz – tím ho zkrotíte.
 • Po té, co vám princezna vysvětli celou pointu příběhu, nastane noc a vy ukradnete magický krystal. Vaším cílem je Mrtvé město, ale nevíte, kde ho hledat.
 • Vydejte se k přístřešku obchodníků – dva z nich tu diskutují o Městě mrtvých, ale jakmile se přiblížíte, zmlknou. Když pak odejdete a zase se vrátíte, obchodníci již budou zalezení v domě.
 • Jděte do kovárny, kde napravo od výhně seberte kleště. Jděte k přístřešku obchodníků a lano, kterým je plachta pod oknem upevněna k zemi, přepalte žhavým uhlíkem. U noclehárny seberte z misky s ovocem jablko a to nabídněte velbloudovi na náměstí – tím ho odvedete až k přístřešku obchodníků – vylezete na velblouda, vyslechnete konec rozhovoru obchodníků a dozvíte se, že se dá do Mrtvého města dostat studní.
 • Odejděte ze stanoviště karavan do pouště a odtud zamiřte doprava k jeskyni.

  5. Část: Mrtvé město:

 • Zapalte dvěma kameny mísu před vchodem do jeskyně. Na oheň pak použijte louč, čímž získáte světlo a můžete do temné jeskyně vstoupit.
 • Uvnitř seberte krumpáč a klikněte na podivnou bytost, co vám brání v dalším průchodu – ta vás odvede za svým druhem, jehož zavalila těžká kláda.
 • Použijte na kládu krumpáč, ale jak vidno, sami s kládou nehnete. Jděte tedy do podzemního města a řekněte bytosti, ať vám pomůže. Společně se vraťte k zavalené bytosti a vysvoboďte ji.
 • Ukažte bytosti polovinu červeného krystal – dostanete světélkující houbu.
 • Odejděte před vstup do chrámu, kde se setkáte s Faustem a s princeznou. Té dejte svoji polovinu krystalu a poté i světélkující houbu.
 • Vejděte do chrámu, načež princeznu unese nebezpečná hydra. Vyjděte po schůdcích nahoru a požádejte Fausta, aby hydru odlákal. Pak vylezte na trám a zatřepte s pavoučí sítí, z níž spadnou dolů na zem nějaké předměty. Seberte je - získáte rukavice, šavli a kost.
 • Znova vylezte na trám a šavlí přesekněte zámotek visící napravo – tím se zbavíte hydry.
 • Promluvte si s Faustem, znova vylezte na trám a rukavicemi uvolněte pohupující se zámotek s princeznou – tím ji zachráníte.
 • V dračím sálu si vezměte od princezny a od Fausta obě poloviny krystalu.
 • Oznamte všem, aby se postavili na pohyblivé kachličky. Jakmile tak učiní, drak uprostřed sálu otevře tlamu a vy mu do ní vhoďte nejdříve kost a poté krystal.

  A užívejte si slastného pocitu z nalezení pohádkového pokladu :o).

 • Autor:
  • Nejčtenější

  Generuje obrázky do hry pomocí AI, za 10 hodin práce vydělá 350 tisíc

  novinky 14. 4. 2024 16

  Tvůrci virtuálních kartiček Champions of Otherworldly Magic přiznávají, že vizuální podobu jejich...

  Je Fallout nejlepší videoherní seriál? Recenzenti mají jasno

  magazín 12. 4. 2024 94

  Sci-fi seriál natočený podle populární série her Fallout sbírá v zahraničí skvělá hodnocení. Vypadá...

  {NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

  {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

  KVÍZ: Zavzpomínejte si na magická devadesátá léta ve hrách

  retro 11. 4. 2024 16

  Devadesátá léta patří v oblasti počítačových her mezi zlatou éru. V době rychlého rozmachu...

  Nezneužíváme děti, ale těm chudým dáváme možnost výdělku, tvrdí šéf Robloxu

  novinky 18. 4. 2024 7

  Ředitel společnosti Roblox Stefano Corazza se v nedávném rozhovoru pro magazín Eurogamer pustil na...

  {NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

  {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

  Čeští Warhorse slibují brzké oznámení nové hry. Co by to tak asi mohlo být?

  novinky 11. 4. 2024 29

  Více než šest let od vydání nejvýznamnější české hry posledních let Kingdom Come: Deliverance...

  Nejlepší česká hra dekády se vrací. Kingdom Come 2 vyjde ještě letos

  novinky 18. 4. 2024 29

  Dlouhých šest let museli fanoušci ohromného českého hitu Kingdom Come: Deliverance čekat na...

  Nezneužíváme děti, ale těm chudým dáváme možnost výdělku, tvrdí šéf Robloxu

  novinky 18. 4. 2024 7

  Ředitel společnosti Roblox Stefano Corazza se v nedávném rozhovoru pro magazín Eurogamer pustil na...

  Digitální láska. Kdo jsou nejzajímavější videoherní milenci

  magazín 18. 4. 2024 0

  Premium Láska je prý něco, po čem touží spousta z nás. A očividně není řeč jen o reálných osobách, ale...

  Vrací se Rayman, ale zase ne tak, jak bychom si přáli

  novinky 17. 4. 2024 1

  Série Rayman patří k těm nejlepším hopsačkám vůbec, nový díl je ovšem v nedohlednu. Letos se chystá...

  Náhle zemřel zpěvák Maxim Turbulenc Daniel Vali, bylo mu 53 let

  Ve věku 53 let zemřel zpěvák skupiny Maxim Turbulenc Daniel Vali. Letos by se svou kapelou oslavil 30 let na scéně....

  Charlotte spí na Hlaváku mezi feťáky, dluží spoustě lidí, říká matka Štikové

  Charlotte Štiková (27) před rokem oznámila, že zhubla šedesát kilo. Na aktuálních fotkách, které sdílela na Instagramu...

  Vykrojené trikoty budí emoce. Olympijská kolekce Nike je prý sexistická

  Velkou kritiku vyvolala kolekce, kterou pro olympijský tým amerických atletek navrhla značka Nike. Pozornost vzbudily...

  Rohlík pro dítě, nákup do kočárku. Co v obchodě projde a kdy už hrozí právník?

  V obchodech platí pravidla, která občas zákazník nedodržuje. Někdy se navoní parfémem, aniž by použil tester, nebo...

  Ve StarDance zatančí Vondráčková, Paulová, hvězda Kukaček i mistryně světa

  Tuzemská verze celosvětově mimořádně úspěšné soutěže StarDance britské veřejnoprávní televizní společnosti BBC se už na...