Test:

Test - matematika - 7. třída

Bodování: Všechny úlohy jsou za 2 body. VYHODNOCENÍ: 25 bodů – 30 bodů: Jsi matematický talent nebo genius; 18 bodů – 24 bodů: Tvé matematické znalosti a dovednosti bohatě postačují k přijetí na střední školu; 11 bodů – 17 bodů: Tvé počítání je nadějné, velmi dobrý odrazový můstek pro další zlepšení; 5 bodů – 10 bodů: Chybí matematická jistota a cvik, ale nelam nad sebou hůl, i ty na to máš; 0 bodů – 4 bodů: Tento test se nepovedl, nezoufej a snaž se odhalit v matematice to krásné a vzrušující

matematika, student, škola
1.Kolik je trojciferných čísel, pro která platí: součet všech tří číslic je 7 a součin všech tří číslic je 0?

2.Motýl Emanuel opyloval za dva dny 348 květinek. Kolik květinek opyloval první den, víš-li, že druhý den opyloval o 38 květinek více než den první.

3.Obvod obdélníku je 18 cm. Délka je o 1 cm delší než šířka. Jeho obsah je:

4.Neznámé číslo jsme zvětšili o jeho jednu pětinu a dostali výsledek 66. Pro neznámé číslo platí, že je:

5.Součet tří číslic trojciferného čísla je 2. Zaměníme-li navzájem druhou a třetí číslici, dostaneme číslo o 9 větší. Pro popsané trojciferné číslo platí, že je:

6.Vynásobíme-li číslo, které odpovídá počtu vrcholů krychle, číslem, které odpovídá počtu stěn krychle, dostaneme číslo:

7.Která trojice úseček nemůže tvořit strany trojúhelníka?

8.Nejmenší společný násobek čísel 12, 16 a 20 je:

9.Dvě slepice snesou za dva dny dvě vejce, kolik vajec snesou 4 slepice za 4 dny:

10.Rychlost 72 km/h máme zapsat v jednotkách m/s. Správný výsledek převodu se ukrývá pod jednou nabídkou:

11.Kalhoty byly zlevněny z 2 800 Kč na 2 128 Kč? To představuje slevu:

12.První čtverec má délku strany 3 cm a druhý má délku strany 6 cm. Jaký je poměr obsahů těchto čtverců?

13.Která věta platí:

14.Kolik trojciferných čísel můžeme sestavit z číslic 0, 1, 9, když se žádná číslice v čísle nesmí opakovat?

15.Číslo A je 20 % z 500. Číslo B jsou dvě třetiny z 162. Číslo C vznikne tak, že čísla 65 a 44 zaokrouhlíme na desítky a po zaokrouhlení sečteme. Pořadí čísel podle velikosti od největšího je:

Politolog: Dělnická třída opustila levici a míří k populistické tyranii většiny