Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Nebezpečné očkování? Vyvracíme mýty a konspirační teorie z reportáže ČT

  6:55aktualizováno  27. června 10:09
Česká televize odvysílala reportáž „Utajená data“ o „spiknutí a falšování“ údajů týkajících se očkování. Sedmnáctiminutová reportáž pořadu Nedej se, zaměřeného většinou na ekologická témata, ale na první pohled připomínala spíše dokument typický pro zastánce konspiračních teorií.
Česká televize proti očkování v pořadu Nedej se+ - Utajená data

Česká televize proti očkování v pořadu Nedej se+ - Utajená data | foto: montáž: Pavel Kasík, Technet.cz, logo ČTProfimedia.cz

Reportáž, která je stále dostupná na webu ČT, totiž jako fakta prezentovala například nepodložená tvrzení o souvislosti očkování a autismu nebo údajnou „milost prezidenta pro vědce, který zatajoval data o vedlejších účincích očkování“ (viz dále).

Tomáš Cikrt, šéfredaktor Zdravotnického deníku a bývalý mluvčí ministra zdravotnictví v letech 2007 - 2009

„Česká televize se zpronevěřila svému veřejnoprávnímu poslání v obou hlavních parametrech. Její pořad totiž nebyl ani objektivní či pravdivý, ani vyvážený,“ napsal Tomáš Cikrt. Reportáži vytkl, že „šířila lži, nesmysly a konspirační teorie, které byly opakovaně v odborné (ale dokonce i laické) literatuře spolehlivě vyvráceny.“

Podle Cikrta měli redaktoři prezentovaná tvrzení lépe ověřit. „I kdybychom připustili, že jsou tu vedle sebe dva relevantní názory, nedostaly obě strany stejný prostor.“ Například hlavní hygienik byl v reportáži ČT zachycen „mezi dveřmi“ a  „žádný jiný skutečný odborník v pořadu nevystupuje. V kontrastu s tím dostávají drtivě větší prostor osoby, které mají vyhraněný, vědecky vyvrácený, pohled na očkování a které si mohou v pořadu vykládat, co je napadne, protože nemají žádnou oponenturu.“

Ministr zdravotnictví neposkytl v této souvislosti ČT rozhovor, byl na dovolené. Jeho rozsáhlý e-mail, který České televizi místo rozhovoru zaslal, zůstal na obrazovce 10 sekund a nebyla z něj přečtena jediná věta. Ani například: „Současný výskyt spalniček v Německu, kde je očkování dobrovolné, je argumentem pro ponechání principu povinnosti očkování v ČR.“

Hlavní hygienik ČR, doktor Valenta, také dostal v pořadu České televize minutový prostor: „Očkování se podílelo na likvidaci nebo výrazném omezení desítek nemocí. Očkování je jedinečným nástrojem, který lidstvo má (...) Samozřejmě je potřeba ty nežádoucí účinky sledovat, ale ten přínos očkování je daleko větší.“

Tenhle článek ale není o tom, jaké jsou názory na očkování, těm jsme se věnovali už v minulosti, ať už šlo o článek o neexistující souvislosti mezi vakcínou a autismem nebo o nárůstu autismu nesouvisejícím s očkováním. Podívejme se místo toho, jaké má reportáž nedostatky po stránce informativní.

Vyjádření České televize

Odpovědi zaslala Alžběta Plívová, tisková mluvčí České televize

Pořad „Nedej se plus“ připravuje redakční tým České televize, který je veden kreativním producentem Petrem Kubicou. Za každé vydání, které vždy podléhá schvalovací projekci, odpovídá jiný člen týmu.

V tuto chvíli na základě stížnosti, kterou obdržela Rada České televize, požádal generální ředitel ČT, aby tento konkrétní díl cyklu „Nedej se plus“ posoudil Etický panel. Česká televize bude na jeho závěry reagovat, je však předčasné předjímat nyní jak.

Také divácké centrum obdrželo několik desítek e-mailů, pozitivních, konstatačních i kritických, které se k pořadu vyjadřují. Četností ani tonalitou se tyto podněty nijak výrazně neliší od reakcí na jiné pořady aktuální publicistiky.

Ke kritice pořadu se na Facebooku vyjádřila i autorka reportáže, Soňa Göblová (nejedná se o ověřený profil, pozn. red.).

Bod po bodu Vyvracíme, upřesňujeme, dohledáváme

Dokumenty, ze kterých pořad čerpá, se do značné míry shodují s těmi, které 14. dubna 2015 prezentovala doktorka Jana Gandalovičová na setkání u kulatého stolu organizovaném zdravotním výborem Poslanecké sněmovny. Protože tyto dokumenty redaktoři ČT nijak nezpochybňují, podívejme se na ně podrobněji.

„Vědci ze CDC (amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí) řadu let tajili data prokazující zvýšené riziko autismu u chlapců očkovaných v raném věku vakcínou MMR.“ (0:45 v dokumentu)

 • NEPŘESNÉ: Data vědci netajili, protože byla dostupná na vyžádání. Kdyby dostupná nebyla, k této „kauze“ by vůbec nedošlo. Brian Hooker měl tato data k dispozici, když udělal svou reanalýzu.
 • OPOMENUTÉ: Doktorka Gandalovičová neuvedla, že Hookerova studie byla krátce po vydání v odborném časopise editory tohoto časopisu stažena (tzv. retrakce) pro střet zájmů a chyby v metodice.

Doktorka Jana Gandalovičová na setkání u kulatého stolu organizovaném zdravotním výborem Poslanecké sněmovny ČR (14. dubna 2015).

Doktorka Gandalovičová vychází z článků o kauze „whistleblowera (informátora) CDC“, který měl z CDC vynést údaje o falšování dat a zatajování spojení mezi očkováním a autismem. Tyto články mimochodem - kromě toho, že jsou na výše zmíněných webech se sklonem ke konspirativnímu myšlení - vycházejí i z dokumentu Andyho Wakefielda. Ten stojí za podvodnou studií z roku 1998, která celou hypotézu o spojení očkování a autismu odstartovala.

Ve skutečnosti také nešlo o „utajená data“. Data byla naopak k dispozici na vyžádání (po schválení výzkumu etickou radou). To také umožnilo doktoru Brianovi Hookerovi provést vlastní statistickou reanalýzu, ve které dospěl k jiným výsledkům, než které v roce 2004 publikoval doktor William Thompson a jeho kolegové v časopise Pediatrics.

Hookerova studie, která zpochybňovala statistickou analýzu CDC, byla stažena pro střet zájmů a problémy v metodice a statistické analýze.

V této studii Hooker využil jiné metody než původní autoři. Původní studie srovnávala každý případ onemocnění se srovnatelnými pacienty, kteří nebyli očkováni (podmíněná logistická regrese). Naopak Hooker využil tzv. kohortové analýzy, což je problematické především proto, že vzorek vybraných pacientů ve skupině (zde afroameričtí chlapci) byl velmi malý na to, aby se dala data zobecňovat. V jedné chvíli musel Hooker rozšířit kritéria, protože jinak mu vzorek k analýze klesl pod pět jedinců. Hookerova studie byla později vědeckým časopisem Translational Neurodegeneration, kde ji publikoval, stažena pro nedeklarovaný střet zájmů: „Byl tím kompromitován proces recenzního řízení. Navíc se po vydání ukázalo, že zvolené statistické metody byly pochybné, a editoři proto již nemají důvěru v poznatky v (Hookerově) článku prezentovaná.“ O tom, že Hookerova studie byla stažena, se ani doktorka Gandalovičová, ani ČT nezmiňuje.

O problematické statistické reanalýze píše podrobněji David Gorski pro ScienceBlogs: „I kdyby Hooker zvolil správné statistické metody, jediné, co dokázal, je, že vyvrátil Wakefieldovu hypotézu o spojitosti mezi MMR a autismem, protože u většiny dětí nenašel žádnou spojitost.“ Hookerův statistický závěr se týká jenom malého vzorku a opomíjí původní metodiku.

„Je to nejnižší bod v mé kariéře. Zatajili jsme signifikantní data,“ říká do telefonu doktor Thompson, jeden z vědců, který se na falzifikaci dat podílel. (1:10 v dokumentu)

 • ZAVÁDĚJÍCÍ: v originále je slovo „omitted“, tedy vynechali, nikoli zatajili
 • ZAVÁDĚJÍCÍ: o falzifikaci nepadlo ani slovo

Doktor William Thompson má být oním „whistleblowerem“ (člověkem vynášejícím informace, pozn. red.), který na zatajená data upozornil. Teď se prý stydí a chce to napravit. Jenže skutečný příběh je trochu jiný. Doktor Brian Hooker (je to doktor biotechniky, nikoli medicíny) dlouhodobě kritizoval CDC i výše zmíněnou studii. Thompson o tom s ním několikrát mluvil, a aniž to věděl, Hooker si tyto hovory nahrával. Poté je sestříhal a v srpnu 2014 zveřejnil a z Thompsona udělal - proti jeho vůli - jednoho z hlavních hrdinů protivakcinačního hnutí.

„Informace jsem dále prověřovala z různých dostupných zdrojů na internetu,“ říká autorka reportáže, Soňa Göblová. „Podklady, které mám k dipozici , prokazují že k utajení dat v CDC skutečně došlo.“ Námi předložené informace ukazují, že toto „utajení“ má poněkud jiný kontext, než popisuje Göblová.

Gandalovičová: „Ta zpráva na iCNN vydržela jen 20 minut, pak byla stáhnuta. Žádná média nereagovala. (2:10)

 • NEPŘESNÉ: zpráva je na CNN iReport stále (odkaz), samozřejmě doplněna “not verified by CNN“. Dodejme, že iReport je uživateli generovaná sekce zpráv a CNN tyto zprávy neověřuje. Je to stejné, jako kdyby vyšel příspěvek na Blogy.iDNES.cz - jeho autorem může být kdokoli, nikoli jen novináři.
 • ZAVÁDĚJÍCÍ: podle CNN původní článek stáhl sám jeho autor s přezdívkou “Translational Neurodegeneration”
 • NEPRAVDA: Média samozřejmě reagovala (TIME, CNN a desítky dalších)

Tento bod mimochodem ukazuje, jak zastánci konspiračních teorií pracují s náznaky. „Zpráva na iCNN vydržela jen 20 minut“ je pro ně málem důkaz toho, že byla pravdivá a nelíbila se někomu „na nejvyšších místech“.

Gandalovičová: „Prezident Obama poskytuje imunitu dr. Thompsonovi“ (2:56)

 • NEPODLOŽENÉ: O takovéto imunitě jsme nikde (mimo konspirativní weby) nenašli ani zmínku.

Zpráva o tom, že americký prezident udělil imunitu doktoru Thompsonovi, je ničím nepodložená a ani nedává faktický smysl.

Doktorka Gandalovičová zde vychází z článku na Health Impact News ze 4. února 2015, který pravděpodobně vychází z článku v Daily Caller z předchozího dne.

Problém je, že neexistuje žádný záznam o tom, že doktor Thompson požádal o imunitu, o status „whistleblowera“ nebo něco podobného. A už vůbec ne o tom, že prezident Barack Obama nějakou takovou věc Thompsonovi udělil.

„Vakcíny zachránily a stále zachraňují nespočetné množství životů. Nikdy bych žádnému rodiči nedoporučil, aby své dítě nedal očkovat.“

William Thompson, vědec z CDC a údajný „whistleblower“. Je příznačné, že tato jeho věta se do dokumentu nedostala.

Existuje ale vyjádření přímo samotného Williama Thompsona, který prostřednictvím svých právníků vydal tiskovou zprávu, kde se k celé kauze vyjadřuje. Zde zjistíme, že to, co Hooker vydával za „falšování dat“, bylo ve skutečnosti „rozhodnutí vynechat v textu (Pediatrics, 2004) část dat, která byla statisticky významná. Vynechaná data naznačovala, že africkoamerické děti očkované do 36 měsíců vykazovaly zvýšené riziko autismu. Věřím, že rozhodnutí tato data nezařadit nebylo podle našeho vlastního protokolu.“

Znamená to ale, že Thompson potvrdil propojení mezi očkováním a autismem? „Chci říci naprosto jednoznačně, že vakcíny zachránily a stále zachraňují nespočetné množství životů. Nikdy bych žádnému rodiči nedoporučil, aby své dítě nedal očkovat, bez ohledu na rasu,“ zdůrazňuje Thompson.

Dále Thompson dodal, že přestože sdílí s Hookerem názor, že data a metody CDC mají být transparentní, nevěděl, že jeho hlas a jméno použije Hooker ve svých dokumentech. „Vážím si, že mnoho rodičů hledá odpovědi u vědecké komunity,“ uzavírá Thompson. „V zaměstnání mě po této kauze nečekala žádná příkoří, jak někteří naznačují.“

Konspirace? Fakta, neověřené zprávy a vytrhávání z kontextu

Pořad Nedej se odvysílaný 8. června vyvolal ostrou debatu i na webu a sociálních sítích. Zatímco organizace a skupiny dlouhodobě bojující proti povinnému očkování jej vítají jako „odvážný krok“ a „objektivní data“, kritikové poukazují na významné nesrovnalosti v prezentovaném obsahu.

08.června 2015 v 17:13, příspěvek archivován: 19.června 2015 v 16:14

Tento pořad České televize je absolutním selháním veřejnoprávní služby. Co přijde dál? Chemtrails? Nový světový řád? http://t.co/ALtVAzBT6R

 „Považuji za skandální, že veřejnoprávní Česká televize takto mate veřejnost,“ uvedl profesor Václav Hořejší, imunolog a ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. „Pořad je typickou ukázkou senzacechtivé žurnalistiky vycházející vstříc poptávce po spikleneckých teoriích.“

Konspirační teorie

Zopakujme si, čím se vyznačuje konspirační teorie: je to hypotéza nebo skupina více či méně navazujících hypotéz, která z nějakého důvodu předpokládá existenci „velkého spiknutí“, např. vlády, korporací, mimozemšťanů apod. Tato mocná organizace podle nich má zájem na tom, aby se důkazy o jejím spiknutí na veřejnosti neobjevily, a má zároveň prostředky, jak zmanipulovat jakékoli (oficiální i neoficiální) zdroje informací.

Z toho vyplývá, že zastánce konspirační teorie podrobí zdrcující kritice vše, co jeho názor popírá (“To je přesně to, co ONI chtějí, abychom si mysleli!“) a naopak se chytá každého náznaku, z jakéhokoli zdroje, který k němu i přes domnělou spikleneckou manipulaci mocných pronikl (“Pokud se někdo odváží říci pravdu o přistání na Měsíci, okamžitě jej začne vláda zesměšňovat nebo mu vyhrožovat.“)

V případě, že byste se chtěli podívat, z jakých informací redaktoři ČT při tvorbě pořadu „Utajená data“ vycházeli, připravte se na několik hodin intenzivního vyhledávání. Jednak autoři obvykle neuvádějí, odkud svá tvrzení čerpají. A za druhé vás čeká přehlídka navzájem se odkazujících webů s názvy jako: vaccineimpact.comageofautism.com, naturalnews.com, truthandaction.com nebo vaxtruth.org. 

Podle čeho lze poznat, že se tyto weby účastní zamlžování pravdy, prosazováním jednostranné agendy a velmi volného vykládání reality?

 1. Předpokládají velké spiknutí - přestože nelze existenci spiknutí vyloučit, je nutné si uvědomit, že závažné tvrzení potřebuje závažné důkazy. Předpokládat spiknutí proto, aby měl jejich názor vůbec nějakou šanci, je špatný začátek.
 2. Kultovní chování - na webech, které hlásají „pravdu“, ať už jde o očkování, nebo přistání na Měsíci, se setkáte s chováním typickým pro sekty. Správný názor je podporován, špatný zesměšňován (“probuďte se ovčané“), démonizován (“nenažrané korporace“) a označen za neinformovaný (“když si o tom něco zjistíte, uvidíte, že jste byli podvedeni“). Nováčci se učí tento přístup od těch, kteří jsou v komunitě uznávaní. Komunitní odborníci se těší velké popularitě a mohou si na ní i založit živnost.
 3. Selektivní práce s důkazy - zastánci spikleneckých teorií se odhalí ve chvíli, kdy pracují s daty z různých zdrojů. Pokud například stanice BBC označí nějakou teorii za konspirační, okamžitě se zastánci shodnou na tom, že „mainstreamová média jsou nástrojem mocných k potlačení pravdy“. Pokud ale stejná BBC byť jen zmíní, že existuje „alternativní teorie“, okamžitě tyto spřízněné weby zastánců konspirací chválí „nejdůvěryhodnější televizní stanici, která se nebojí ukázat, jak se věci mají“. Jinými slovy, cokoli řekne BBC proti konspirační teorii, je bráno jako potvrzení konspirační teorie. Cokoli řekne pro konspirační teorii, je rovněž považováno za důkaz o její pravdivosti (viz text o potvrzujícím omylu - confirmation bias).
 4. Nedůvěra k autoritám - je naprosto v pořádku pochybovat o vyjádřeních autorit (doktorů, vlád, organizací) a chtít po nich důkazy. Problém nastává ve chvíli, kdy neexistuje důkaz, který by vás uspokojil. Pak se totiž definitivně stáváte zastáncem konspirační teorie: cokoli, co nesouhlasí s vaším názorem, je výsledkem spiknutí mocných, a vy bojujete svatou válku za pravdu.

Zdroje, se kterými Česká televize v první části reportáže pracuje, bohužel v naprosté většině spadají do oblasti webů zastávajících konspirační teorii, v tomto případě tzv. „antivaxx“ teorii o škodlivém očkování.

Kontroverzní hvězda Profesorka, které se zřekla její alma mater

Prakticky největší prostor dostala v pořadu „Utajená data“ doktorka Anna Strunecká. Když se autoři pořadu podívali na její akademické tituly (prof., RNDr., DrSc.), zřejmě nabyli dojmu, že konečně mají před kamerou vědeckou autoritu akademika. Což znamená, že její výroky evidentně zůstávají mimo veškerou pochybnost:

Doktorka Strunecká ukazuje přeložený článek „Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations“.

„Jak je ten hliník neurotoxický, on se hromadí a působí dlouhodobě a pomalu. Jak jsou na něj navázané ty antigeny, tak jsou na něj navázány ty velké agregáty, které neprojdou do ledvin, takže se nemohou vyloučit.“ (v dokumentu na 6:50)

 • CHYBÍ ZDROJ: U takto závažného tvrzení by bylo dobré citovat původní studii. Ilustrační záběry, které redakce zařadila, jsou ze studie, která k takto odvážným závěrům data nenabízí. 

„Právě ti moji kolegové z Kanady třeba dělali analýzy mozku dívek, které zemřely po vakcínách proti HPV. A oni půl roku po vakcíně našli aglomeráty v jejich mozcích, a to byl důvod těch autoimunitních reakcí, proč ta děvčata zemřela.“ (v dokumentu na 7:14)

 • CHYBÍ ZDROJ: „Kolegové z Kanady“ nemohou být bráni za autoritu, dokud nebudeme vědět, kteří vědci to jsou. Čtenáři by neměli být odkázáni na takto neurčitou entitu, zvláště pokud jde o údajnou smrt.

Jedním ze dvou hlavních expertů citovaných v reportáži je profesorka Strunecká (profesuru získala v roce 1989), známá svou knihou „Doba jedová“ z roku 2011.

I kdyby byla profesorka Strunecká uznávanou vědkyní s perfektní pověstí, bylo by potřeba podložit taková tvrzení odkazy na původní studie. To, že autoři dokumentu nedodali odkazy na konkrétní studie, ukazuje, že paní profesorce věřili a odkazované „studie“ neměli k dispozici, nečetli je nebo je ani nehledali.

Vyjádření prof. Strunecké

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. na svých stránkách zveřejnila reakci na článek na Zdravotnickém deníku a Lidovkách. Na stránkách Strunecké rovněž svoje vyjádření zveřejnila dr. Gandalovičová a Soňa Göblová, autorka reportáže Utajená data.

(Toto vyjádření zveřejnila prof. Strunecká ještě před vydáním tohoto článku. Níže najdete její reakci na náš článek, pozn. red.)

„UK odebrala přístup k mojí fakultní e-mailové adrese, bez jediného slova upozornění a do dnešního dne bez jediného slova vysvětlení adresovaného mně. Myslíte si, že to je v pořádku? Je pro vás směrodatné rozhodnutí členů spolku Sisyfos v porovnáním s tím, že tato skripta byla přijata uvedenými odborníky při oponentním řízení? A všiml jste si, že řada mých publikací o hliníku, rtuti a autismu má afiliaci pracovišť UK a to znamená, že prošly interním oponentním řízením a dostaly souhlas k publikaci na pracovištích UK?“

Navíc profesorka Strunecká – profesuru získala v roce 1989 – rozhodně není v českém akademickém prostředí nezpochybňovanou autoritou. Už v roce 1998 vydala skripta Integrativní fyziologie člověka pro přírodovědce, kde psala o ne zcela vědeckém „napojení lidského těla na kosmickou energii skrze čakry“ a pozorování aury. Tato kniha jí tentýž rok vynesla i Bludný balvan. Letos jí dokonce Univerzita Karlova odebrala možnost používat fakultní e-mailovou adresu. Což samozřejmě není automaticky důvod k tomu někoho neposlouchat - paní profesorka se ostatně může pochlubit mj. i tím, že v letech 2003 - 2004 pracovala jako expertka programového výboru Evropské komise a publikovala řadu kritických knih pro odbornou i laickou veřejnost. Je to však dobrý důvod slova paní profesorky pečlivě ověřovat.

Paní profesorka Strunecká redakci zaslala vyjádření, ve kterém nesouhlasí s tím, že by odkazy na konkrétní studie měly zaznít v reportáží: „ Patrně si pletete televizní pořad s vědeckou publikací, tam se přece odkazy na vědecké publikace neuvádějí. Můžu Vás ujistit, že tvůrci pořadu u mne strávili 3 hodiny, kdy jsem jim důkazy předložila.“

Téměř paradoxní je, že právě od profesorky Strunecké slyšíme na konci pořadu tu nejdůležitější a nejsmírnější větu: „Já právě postrádám tu věcnou, faktickou diskuzi mezi těmi tzv. zastánci a odpůrci. Ono by se ukázalo, že ti tzv. odpůrci nejsou odpůrci, ale kritici, kteří se snaží ten systém nějakým způsobem vylepšit a kteří se snaží zabránit tomu poškození zdraví.“ (v dokumentu na 17:27)

Bylo by skvělé, kdyby skutečně vznikl kvalitně zpracovaný dokument, který ukazuje ověřené informace týkající se očkování ve formě přístupné pacientům - včetně těch, kteří se o své děti celkem pochopitelně bojí a hledají, jak jim poskytnout co nejlepší péči. Pořad „Nedej se plus - Utajená data“ ale k faktické diskuzi skutečně nesměřuje. U odpůrců očkování si dokument vysloužil nekritickou podporu za „odvahu“ a „nezaujatost“, zatímco odborníci i veřejnost poukazují na špatné ověřování faktů a celkovou nevyváženost. A pořad, který nekriticky cituje nepodložené nebo prokazatelně vyvrácené zprávy, těžko může racionální diskuzi odstartovat.

Článek jsme aktualizovali o další vyjádření prof. Strunecké.

Reakce na článek s naší odpovědí na tyto reakce najdete na FB Technet.cz.

Autor:
 • Nejčtenější

Ruské radary včasné výstrahy. Ani jim neprospívá válka proti Ukrajině

v diskusi je 106 příspěvků

17. června 2024

V předposledním květnovém týdnu ukrajinské drony zřejmě zasáhly ruské radarové stanice u měst...

Hoffmann nechal vypnout rozhlas. Jako jeden z mála komunistů skončil ve vězení

v diskusi je 57 příspěvků

15. června 2024

Před 100 lety se narodil Karel Hoffmann, člen konzervativní kliky uvnitř KSČ, který během okupace v...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Možná jste ani netušili, že Microsoft Word umí tyto tři věci

v diskusi je 18 příspěvků

18. června 2024

Je těžké narazit na někoho, kdo by neznal Microsoft Word. Možná však bude stejně vzácné potkat...

Vyhlídkový raketoplán Richarda Bransona letěl naposledy

v diskusi je 13 příspěvků

14. června 2024

Minulou sobotu se uskutečnil historicky poslední let raketoplánu SpaceShipTwo se čtyřmi pasažéry na...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Když astronauti na ISS spali, diváky přenosu ze stanice vyděsilo vysílání

v diskusi je 6 příspěvků

13. června 2024  10:15

Americký úřad pro letectví a vesmír na jednom ze svých kanálů vysílá přímý přenos z Mezinárodní...

OBRAZEM: Zlatou éru dopravního letectví nám připomene ikonická Caravelle

v diskusi nejsou příspěvky

19. června 2024

U příležitosti letního sezonního zvyšování intenzity letecké dopravy nad Evropou si ukažme obrázky...

Zamáčknete slzu? Windows se definitivně zbavuje tří typických aplikací

v diskusi je 1 příspěvek

19. června 2024

Premium Změna je život, řekli si možná v Microsoftu. V nadcházející aktualizaci systému Windows 11 24H2 se...

Nedávno odepisovaná nejvzdálenější sonda Voyager zase posílá všechna data

v diskusi je 23 příspěvků

18. června 2024  16:51

Přelom minulého a letošního roku byl pro sondu Voyger 1 velice dramatický. Pozemní tým se s ní...

Možná jste ani netušili, že Microsoft Word umí tyto tři věci

v diskusi je 18 příspěvků

18. června 2024

Je těžké narazit na někoho, kdo by neznal Microsoft Word. Možná však bude stejně vzácné potkat...

Máte starý fén? Přečtěte si, co vašim vlasům způsobuje.
Máte starý fén? Přečtěte si, co vašim vlasům způsobuje.

Máte ve své koupelně starou žehličku na vlasy nebo fén? V oblasti vlasové péče došlo v poslední době k obrovským inovacím. Je ale opravdu nutné...

Putine, běž do prd*le, zahlásil na koncertě Rod Stewart. Němci zpěváka vypískali

S překvapivou vlnou nevole se na svém nedělním koncertu v Lipsku setkal rockový král Rod Stewart. Během vystoupení se...

Skandál kolem morbidně obézní Miss Alabama. Co se ztratilo mezi řádky

Sociální sítě počátkem června rozvášnila obézní plus size modelka Sara Millikenová oceněná titulem Miss Alabama 2024....

Tvrz koupil za 76 tisíc a daroval ji manželce. Pak ruinu 20 let opravoval

Pavel David zahlédl v dubnu roku 2003 v novinách inzerát: „Prodám tvrz za 76 000 Kč.“ Ještě ten den si jel zříceninu...

Do Itálie se nevrátím, tady vše funguje lépe, říká dcera Petra Hapky

Dcera slavného českého hudebníka Petra Hapky (†70) Petra (41) žila od 3 let s matkou v italském Římě. Ve 29 letech se...

Ostuda bratrů Bendigů v AZ-kvízu. Jan se vymlouval na trému z Mareše

Ve speciálním díle AZ-kvízu s názvem ČT art kvíz se proti sobě utkali bratři Jan a Marsell Bendigovi. V soutěži se jim...