Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Vzpomínáme: Nedožité patnáctiny Eurotelu

Přesně před patnácti lety jste si mohli koupit první mobil u nás. Stál přes 60 000 korun a jeho hmotnost přesahovala hodnotu čtyř kilogramů. Nabízíme vám podrobnou historii nejstarší mobilní sítě u nás.

Letošní rok je plný mobilních výročí. Na počátku prázdnin - 1. července - jsme oslavili desáté výročí provozu GSM sítí u nás a ve stejný den slavil celý svět patnácté výročí spuštění úplně první GSM sítě na světě. První komerční mobilní síť u nás zahájila provoz 12. září 1991. Operátor Eurotel (dnes už O2) spustil tehdy mobilní síť standardu NMT. Její provoz byl ukončen 30. června letošního roku a na průkopníky mobilní komunikace u nás tak už můžeme jen vzpomínat.

Již v době před listopadem 1989 u nás existovala radiotelefonní síť AMR. Tu však běžný občan neměl možnost využívat a díky použité technologii nebylo vůbec snadné se na telefon AMR dovolat. Politické změny v listopadu 1989 naštěstí uvolnily i situaci v telekomunikacích. Podrobné informace o síti AMR přinášíme v samostatném článku.

Na pevnou linku se čekalo

Totálně zanedbaná telekomunikační infrastruktura v tehdejší ČSFR byla během roku 1990 předmětem snahy o „přilákání“ zahraničního kapitálu, který měl pomoci především rychle zlepšit pevnou telefonní síť s několika sty tisíci neuspokojenými žadateli o telefon a zavést chybějící datové služby. Teprve na třetím místě - jako doplňková služba - bylo počítáno se zavedením mobilních telefonních služeb.

Nepřehlédněte:

Staré mobily nevyhazujte, ale sbírejte

Dědeček mobil: poznáte deset let staré mobily?

Česká závislost na mobilech slaví deset let

Pamatujete 10 let staré mobily? Těžké a neforemné krabice co nic neumí

Mobily za totality nesly značku Tesla. Byly jen pro vyvolené

Nicméně během r. 1990 se ukázalo, že koncepční připravenost na vstup cizího kapitálu do pevné infrastruktury je natolik roztříštěná, že bylo nakonec rozhodnuto umožnit vstup zahraničního kapitálu nejdříve do výstavby datové sítě s tím, že by současně měla být budována i mobilní síť. Předpokládalo se, že v obou případech bude významně využíváno bezdrátové připojení. Dalším faktem byla skutečnost, že implementace mobilních telefonních služeb byla nejlépe připravena.

Jedinou ale zásadní otázkou bylo, jaký mobilní systém vybrat. Evropa se nacházela ve stádiu silné technologické roztříštěnosti. V dobách největšího rozkvětu první generace mobilních sítí se zde dalo napočítat dokonce devět vzájemně nekompatibilních systémů.

GSM bylo příliš mladé, proto NMT

Digitální systém GSM se v r. 1990 nacházel teprve ve stádiu zkoušek a první GSM síť na světě byla spuštěna teprve 1. 7. 1991 ve Finsku. Frekvence v pásmu 900 MHz navíc vlastnila armáda a ta je nehodlala jen tak opustit. Naproti tomu v pásmu 450 MHz pracovala v sousedním Rakousku NMT síť firmy Motorola s desetitisíci účastníků a v SRN byla v provozu síť C-netz s počtem několika set tisíc zákazníků.

S ohledem na stávající kmitočtovou situaci a předběžnou dohodu s rakouskou správou spojů o možném roamingu byl zvolen systém NMT ve stejném kmitočtovém pásmu jako v Rakousku a SRN a se stejnou kanálovou roztečí 20 kHz.    

Eurotel - společný podnik

Podpisem dohody mezi SPT Telecom a americkým konsorciem Atlantic West B.V. (podílníci: US West a Bell Atlantic) v listopadu 1990 o vytvoření společného podniku Eurotel se konečně daly věci do pohybu. Dohoda byla uzavřena u příležitosti návštěvy amerického prezidenta George Bushe seniora v Praze. Ačkoliv měli Američané mnohem větší zájem o provozování veřejné datové sítě, uvolili se i k poskytování mobilních služeb.

Dvacetiletou licenci na provoz mobilní telekomunikační sítě v pásmu 450 MHz získal Eurotel 16. listopadu 1990. Za dodavatele technologie byla vybrána finská Nokia. - více o získání licence v tomto článku

Zběsilé tempo

O tempu, jakým se v Eurotelu pracovalo, svědčí následující časová osa. Ing. Vladimír Mašek vzpomíná, jak 1. 5. 1991 začal nábor zaměstnanců a jejich školení, 1. června 1991 odjelo 35 techniků na školení do Finska, prvního července se začalo stavět a 12. září 1991 se síť spouštěla.

Z roamingu do Rakouska ovšem sešlo, protože tam nasazená technologie Motoroly používala nestandardní  pětimístné číslování a šesté číslo se přidávalo jen pro formu. Oba systémy tak nakonec nebyly schopné vzájemného roamingu.

 
Nokia 720 a REPRO manuálu Nokie 150. Tato Nokia byla prvním kapesním telefonem na našem trhu.

Startovalo se jen s třemi základnovými stanicemi. Dominantní význam získala žižkovská TV věž, která dokázala díky relativně nízké frekvenci 460 MHz pokrýt celé střední Čechy. Z TV věže Českých radiokomunikací na Hádech bylo pokryto Brno a okolí. Třetí vysílač byl na výškové budově VÚMS  (Výzkumný ústav matematických strojů) v Praze Vokovicích a pokrýval Prahu 6 od letiště přes Šárku až do Dejvic.

První mobil: Nokia MD59

Především velice kvalitní mobilní spojení ve všech místech Prahy a celé oblasti středních Čech přispělo k získání vysokého renomé Eurotelu po technické stránce. Horší to již bylo s finanční stránkou věci. První přenosné mobilní stanice Nokia MD59 nevynikaly jen velikostí a hmotností 4,5 kg, ale i extrémní cenou okolo 60 000,- Kč. Cena volání, až 20 korun za minutu nejen odchozího ale i příchozího volání, byla pro postkomunistické Československo příliš velkým luxusem.

 
Úplně první mobil v nabídce Eurotelu: Obří Nokia Talkman MD59.

100 zákazníků za první čtyři měsíce

Pamětníci z první značkové prodejny v Jindřišské ulici vzpomínají, že v prosinci 1991 měl Eurotel jen asi sto zákazníků, přičemž každý druhý byl původem cizinec. Vidina plánovaných 60 000 zákazníků se začala jevit nesplnitelnou metou. Později se ukázalo, že americký management při stanovení počátečních cen vycházel ze špatně pochopených informací anglických bank o počtu údajných milionářů v tehdejší ČSFR. Nicméně situace dokonce vedla ke krizi a zmrazení dalších investic do infrastruktury sítě, když během prvního čtvrtletí 1992 nebyla postavena žádná další základnová stanice.

 
Nokia MD59: Hmotnost - 4,5 kg, rozměry - 250 x 210 x 110 mm. Na jedno nabití baterie bylo možné hovořit jen pár minut. V praxi tak musel být telefon neustále připojen na zdroj energie - v autě.

Teprve po náročných jednáních, vedoucích ke znatelnému snížení cen mobilních stanic a tarifů, došlo k výraznějšímu růstu počtu zákazníků a k obnovení výstavby infrastruktury sítě. Koncem dubna 1992 zahájila provoz základnová stanice na TV věži v Ostravě Hošťálkovicích, v červnu následovala TV věž Hradec Králové - Hoděšovice, dále TV věž Plzeň Krkavec, TV věž Ústí nad Labem Buková hora atd.  Na konci r. 1992 bylo v provozu již 16 stanovišť s 22 sektory a celkem s 375 kanály, z toho bylo 196 kanálů v Praze. V dalších letech počet zákazníků rychle narůstal a každým rokem se více než zdvojnásoboval až k počtu přes 60 000 v polovině roku 1996, kdy EuroTel spustil systém GSM v pásmu 900 MHz.

    
Populární NMT telefony: Novější Nokie 650 a 640, předchozí modely 540 a 550 a konkurenční Benefon Delta.

Technici EuroTelu navíc kontinuálně udržovali infrastrukturu NMT systému neustále na nejvyšší dostupné úrovni technologie. Od roku 1993 umožnil modifikovaný systém efektivní zavedení ručních stanic, například typu N150 a později skutečných kapesních stanic, kde korunní místo zaujímal Benefon Delta, koncem devadesátých let pak Nokia 540/550 a nakonec od GSM mobilů téměř k nerozeznání Nokia 640/650. Ty dovolily dokonce implementaci systému SMS a jeho spuštění v době konání kongresu NMT v dubnu 2000 v Praze. 

Výhoda kufříkových mobilů

Výhodou systému NMT450i (i-improved) bylo kromě plné otevřenosti jeho technické specifikace velké rádiové pokrytí, jednoduchost implementace, velká flexibilita, odolnost proti vnitřnímu i vnějšímu rušení a rozhlasová kvalita hovoru při dostatečné úrovni signálu. To platilo především u robustních vozidlových a přenosných stanic, počínaje Nokií MD59, přes stanice fy Dancall, Motorola, Nokie 620 až 720, které se vesměs vyznačovaly vysokou citlivostí přijímače a velkým výkonem vysílače (6 až 15 W) i možnost přenosu faxu s použitím speciálních modemů.

Velmi dobrá kvalita hovoru byla podpořena použitím kompandorů, tj. komprese hovoru a expanze hovoru na obou koncích duplexní rádiové cesty, která umožňovala efektivně přenášet velkou dynamiku hovorového signálu přes poměrně malý dynamický rozsah úzkopásmového rádiového kanálu.

  
Ve své době populární kufříková Nokia 620.

Systém však měl i principiální nedostatky dané použitou analogovou úzkopásmovou frekvenční modulací bez šifrování hovoru. Nízkofrekvenční „in-band“ signalizace FFSK 1200 Baud, mající za následek relativně pomalý přechod z kanálu na kanál, způsobovala kuňkání hovoru při jeho přepínání (hand-over).

Šetříme baterie

Infrastruktura NMT450i byla pro kapesní stanice vylepšena nejen systémovou regulací výkonu vysílače o další stupeň (z 1 W na 0,1 W), ale i sofistikovanou funkcí "battery saving“, která významně prodlužovala životnost baterií kapesních telefonů. Kapesní stanice po určité době po ukončení  hovoru tzv. usnula, respektive přešla do stavu s malou spotřebou energie (jen několik mA). Z něho se periodicky po cca 10 až 15 sekundách krátce probouzela, aby ověřila svou přítomnost v síti a případně provedla „update“ svých dat v ústředně systému NMT tak, aby byla trvale volatelná.

Při příchozím volání se stanice probudila a normálně fungovala po celou dobu hovoru. To samozřejmě prodlužovalo volání v průměru asi o 6 až 7 sekund, což bylo vyváženo až o řád vyšší výdrží baterie. Jediným problémem, který degradoval funkci „battery saving“, byla ztráta vf signálu. Při ztrátě signálu totiž každá NMT stanice začala trvale prohledávat, tedy probíhat opakovaně všech 221 kanálů systému a hledat použitelný signál volného kanálu, aby se na něm zastavila a případně znovu přihlásila do systému („update“) a posléze v případě kapesní stanice znovu usnula.


Dobový leták lákal kupující na kufříkovou Nokii 720.

Pokud stanice nemohla najít použitelný signál, trvale prohledávala, což bylo doprovázeno výrazným zvýšením odběru proudu z baterie stanice. Proto musela být kvalita pokrytí území pro úspěšné zavedení kapesních stanic výrazně vylepšena. Koncem roku 1998 bylo v NMT síti již téměř 500 buněk s téměř 5000 rádiovými kanály, které pro 1W kapesní stanice zajišťovaly pokrytí 80 % populace a 75 % území ve srovnání s 96 % populace a 93 % území pro přenosné stanice s výkonem 6 W. 


Parametry Nokie 720 v letáku Eurotelu včetně nabídky příslušenství.

Implementace moderní signalizace SS7 v ústřednové části systému umožnila oddělení hovorových a signalizačních cest a přinesla novou kvalitu jak do vnitřní komunikace systému tak vůči veřejné telefonní síti. Zlepšilo a zrychlilo se sestavování hovorů a nové SW „upgrady“ od Nokie dovolily výrazně rozšířit přídavné služby. Kromě stávajícího přesměrování a blokování hovorů, přidržení hovoru, konferenčních hovorů, zobrazení čísla volajícího (CLIP/CLIR), rozšíření služeb hlasové schránky o indikátor nové zprávy a další služby, například o automatický přesný čas na displeji telefonu na rozdíl od autonomního času u telefonů GSM. Signalizace SS7 také vytvořila podmínky pro pozdější zavedení služby SMS a propojení na moderní systémy IN.

NMT na chalupy!

Služba NMT Classic byla v r. 1998 up-gradována na službu T!P s novými telefony Nokia 540/550.  Došlo k výraznému snížení tarifů a dokonce k prvnímu zavedení tarifu s nulovým měsíčním poplatkem, určeného zejména pro víkendové uživatele na chatách a chalupách.


Leták nabízející kufříkovou Motorolu Associate 2000.

Pro masivní podporu služby T!P byla postupně významně vylepšována rádiová infrastruktura systému NMT. U mnoha základnových stanic byly namontovány nové typy dvojitých antén, umožňující vysílat kruhově polarizovaný signál a využít výběrový příjem s polarizační diversitou. Pro zlepšení dosahu a snížení potřebného výkonu vysílače kapesních stanic byly dále od roku 1998 postupně instalovány u všech základnových stanic nízkošumové anténní předzesilovače. V roce 2000 bylo v podstatě všech více než 560 základnových stanic vybaveno předzesilovači a kvalita pokrytí službou T!P dosáhla více než 95 % populace a 90 % území.


Parametry Motoroly 2000 v letáku Eurotelu.

Propojení na platformu IN GSM systému umožnilo v roce 1999 celosvětově první zavedení předplacené služby u NMT systému. Předplacená služba GO Felicia obsahovala kapesní telefon Nokia 540 a byla ekvivalentní službě GO v síti GSM s tím rozdílem, že předplacený zůstatek na účtě se nezobrazoval na displeji telefonu, ale byl oznamován hlasem po bezplatném zavolání na číslo *88.

Roaming jen na Slovensku

Systém NMT principiálně umožňoval roaming, ale vzhledem ke kmitočtové nekompatibilitě s ostatními NMT systémy byl v praxi roaming možný jen se Slovenskem.

V počátcích provozu NMT systému bylo častokrát diskutováno a i zveličováno nebezpečí odposlechu hovorů, dokonce například pomocí upravené staré televize. Je pravdou, že silný signál základnové stanice a případně i mobilní stanice v její blízkosti umožňoval demodulovat a tedy odposlouchávat probíhající hovory i na staré televizi s upraveným tunerem, respektive přeladěným oscilátorem. Nicméně citlivost takto vyrobeného přijímače byla nevalná a pro dobrý odposlech bylo třeba se nacházet v blízkosti vysílače. Daleko kvalitnější odposlech byl možný se speciálními přijímači, zejména tzv. skenery. Nicméně takové přijímače v té době nebyly běžně k sehnání a jejich ceny rozhodně nevyvažovaly krátkodobou zábavu s odposlechem telefonních hovorů.

  
Vzpomínka na minulost. I pod novou značkou O2 najdete informace o NMT telefonech z nabídky již neexistující sítě Eurotel NMT.

Je vhodné připomenout, že stejným způsobem bylo samozřejmě možné odposlouchávat i policii, taxi, záchranku a řadu jiných dispečerských služeb, které nepoužívaly speciální šifrování hovoru. Kromě toho, že tato činnost byla zakázána telekomunikačním zákonem a šíření takto získaných informací navíc trestné, určitou další komplikací, znesnadňující snadné odposlouchávání, byl fakt, že kanály s hovory se v důsledku principu funkce NMT systému často měnily (lidově řečeno poskakovaly) v šířce pásma téměř 4,5 MHz. Navíc bylo možné slyšet jen jednu stranu hovoru (druhou stranu vůbec ne a nebo jen slabě přes místní přeslech na blízkém konci).


A ještě jedna NMT Nokia na stránkách operátora O2: Model 640 z již neexistující sítě Eurotel NMT.

Při pohledu zpět je třeba uznat, že od zahájení provozu 12. září 1991 procházel NMT systém Eurotelu až do roku 2000 neustálým vývojem a zlepšováním. Díky erudici firmy Nokia, jakožto dodavatele infrastruktury i většiny typů mobilů, a trvalému inovačnímu úsilí, vysoké kvalifikaci a nadšení techniků Eurotelu se v průběhu devíti let (1991 - 2000) 450MHz síť Eurotelu proměnila v jeden z nejmodernějších NMT systémů v Evropě a nejspíš i ve světě.

NMT obstálo i v tvrdé konkurenci s nastupujícím digitálním systémem GSM (od poloviny roku 1996), o čemž svědčil jen pomalu klesající počet zákazníků, který se přechodem na službu T!P podařilo během r. 1999 dokonce zvýšit až přes 70 000.

NMT porazilo CDMA

Nicméně vývoj nelze zastavit, a proto po roce 2000 začal postupně ale trvale počet zákazníků a zejména objem provozu klesat. To vedlo Eurotel v roce 2004 k zahájení zkušebního provozu technologie CDMA 450 EV-DO, přinášející rychlý mobilní internet.

Úsměv na rtech dnes budí historky o pionýrech, kteří dokázali z horské chalupy daleko od civilizace přes NMT síť řídit mobilem pražskou kancelář. Asi netušili, že pojem mobilní kancelář vznikne až daleko později.

Za spolupráci na přípravě článku děkujeme ing. Vladimíru Maškovi.

  • Nejčtenější

Spotem s Trojanem na horách operátor popudil Poláky. Nerozuměli nadsázce

21. dubna 2024  8:01

Po dvojici Vojtěch Kotek a Lukáš Pavlásek, k níž později přibyl Jakub Kohák, vsadil T-Mobile ve...

Je to už spíš foťák s mobilem a opravdu se povedl. Test Xiaomi 14 Ultra

21. dubna 2024

Prémiový smartphone Xiaomi 14 Ultra působí mezi současnou nabídkou mobilů jako unikát. Jaký jiný...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Neomezená data dává O2 ještě levněji než dříve. S odměnou jsou za hubičku

15. dubna 2024  7:02

Základní datově neomezený tarif za cenu nižší, než standardně stojí tarif s 12 GB dat? U O2 na...

Doma si natáhnete neviditelné kabely k internetu. Huawei ukázal inovace

17. dubna 2024

Huawei na každoroční roadshow ukázal v Praze své inovace pro letošní rok. Vedle průmyslových...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

K mobilu teď dostanete televizi zdarma a levnější jsou také iPhony

16. dubna 2024,  aktualizováno  10:12

Výrobci mobilních telefonů se už zase začínají předhánět ve výhodných nabídkách. Přímé slevy jsou...

Možná s nenápadnou výbavou, ale je to poctivě postavená stylovka

22. dubna 2024

Oppo se v kontextu dalších čínských výrobců prezentuje jako prémiová značka. Rozhodně se nesnaží o...

Spotem s Trojanem na horách operátor popudil Poláky. Nerozuměli nadsázce

21. dubna 2024  8:01

Po dvojici Vojtěch Kotek a Lukáš Pavlásek, k níž později přibyl Jakub Kohák, vsadil T-Mobile ve...

Je to už spíš foťák s mobilem a opravdu se povedl. Test Xiaomi 14 Ultra

21. dubna 2024

Prémiový smartphone Xiaomi 14 Ultra působí mezi současnou nabídkou mobilů jako unikát. Jaký jiný...

Operátoři zahušťují pokrytí Česka signálem 5G. Máte ho doma? Podívejte se

20. dubna 2024

Premium V červenci to budou již čtyři roky, co byla v Česku spuštěna první komerční 5G síť. Zatímco v...

Samoživitelka skončila v nemocnici a čtvrt roku nemohla pracovat
Samoživitelka skončila v nemocnici a čtvrt roku nemohla pracovat

Téměř deset miliard korun – tolik jen za loňský rok poslaly pojišťovny lidem za úrazy, závažná onemocnění či úmrtí. Životní pojištění pomohlo za...

Manželé Babišovi se rozcházejí, přejí si zachovat rodinnou harmonii

Podnikatel, předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš (69) s manželkou Monikou (49) v pátek oznámili, že se...

Sexy Sandra Nováková pózovala pro Playboy. Focení schválil manžel

Herečka Sandra Nováková už několikrát při natáčení dokázala, že s odhalováním nemá problém. V minulosti přitom tvrdila,...

Charlotte spí na Hlaváku mezi feťáky, dluží spoustě lidí, říká matka Štikové

Charlotte Štiková (27) před rokem oznámila, že zhubla šedesát kilo. Na aktuálních fotkách, které sdílela na Instagramu...

Vykrojené trikoty budí emoce. Olympijská kolekce Nike je prý sexistická

Velkou kritiku vyvolala kolekce, kterou pro olympijský tým amerických atletek navrhla značka Nike. Pozornost vzbudily...

Herečka Hunter Schaferová potvrdila románek se španělskou zpěvačkou

Americká herečka Hunter Schaferová potvrdila domněnky mnoha jejích fanoušků. A to sice, že před pěti lety opravdu...