Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

V době covidu výroba nestála ani jeden den, říká šéf jihlavského Motorpalu

  9:17
Jednou ze stálic strojírenství na Vysočině je jihlavský podnik Motorpal. Výrobce vstřikovacích systémů pro automobilový průmysl má miliardový roční obrat. Přesto i na tak velkou a zavedenou firmu dopadlo nelehké covidové období. V rozhovoru o tom mluví místopředseda představenstva Lukáš Večeř.
Většina produkce Motorpalu je určená na export. „Když se podívám na mapu,...

Většina produkce Motorpalu je určená na export. „Když se podívám na mapu, výrobky s našimi produkty končí nejen na tradičních trzích Evropy, ale například i ve Spojených státech a v Asii,“ konstatuje místopředseda představenstva společnosti Lukáš Večeř. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Struktura zákazníků se nijak zvláště nezměnila, jen byly vidět určité vlny poklesu a následného oživení a navýšení poptávky. Tyto výkyvy procházely postupně celým světem od Asie přes Evropu až do Spojených států, vždy v závislosti na momentálním vývoji situace v dané zemi či oblasti,“ říká Lukáš Večeř, šéf nákupu společnosti a zároveň místopředseda jejího představenstva.

Lukáš Večeř

  • Narodil se v roce 1981 v Ostravě, kde vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu.
  • Za svou dosavadní šestnáctiletou praxi působil na pozicích ředitele nákupu ve společnostech Tatra, Škoda Transportation a Motorpal, kde současně zastává funkci místopředsedy představenstva.

Můžete představit aktuální strukturu společnosti Motorpal? Jaké má pobočky, kolik zaměstnává lidí?
Motorpal letos oslaví 75. výročí od svého založení. A za tu dobu prošel celou řadou změn až do současné podoby akciové společnosti. Po celou dobu své historie byl ryze českou společností, nyní je vlastněný jediným majitelem. Hlavní výrobní závod je v Jihlavě, kde se finalizují a montují i komponenty dodávané z pobočných závodů v Jemnici a Batelově. S celkovým počtem tisíc zaměstnanců zůstává Motorpal jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Kraji Vysočina.

Co nyní tvoří převážnou část jím vyráběného sortimentu?
Klíčovými produkty naší společnosti jsou obecně vstřikovací systémy pro dieselové motory, tedy hlavně vstřikovací čerpadla, vstřikovače, vstřikovací trysky a další příslušenství palivových systémů. Dále vyrábíme a dodáváme přesné obráběné dílce pro automobilový průmysl.

Výrobky naší společnosti splňují ty nejpřísnější platné předpisy. Motorpal je kvalifikovaným OEM (Original Equipment Manufacturer) dodavatelem celé řady významných výrobců motorů. Zákazníkům poskytujeme klientský přístup a komplexní služby přes vlastní návrh a vývoj systému, vzorkování a naladění vstřikovací soupravy na daný motor a aplikaci až po zajištění sériové výroby a dodávek.

Pro laika: jak se tento sortiment za poslední dekády proměnil? Co musela firma začít dělat jinak než v minulosti?
Konstrukční, technologický a kvalitativní posun za posledních 20 let je u všech položek vyráběného sortimentu obrovský. Moderní vstřikovací systémy pracující s vysokými provozními tlaky mají nesrovnatelné nároky na přesnost, kvalitu a čistotu výroby. Do řízení celého procesu vstřikování paliva vstoupila elektronika a elektronické řízení. Všechny tyto skutečnosti vyžadují ve všech aspektech zcela změněný konstrukční, technologický a provozní přístup.

V této souvislosti se nám například v loňském roce podařilo získat patent na vlastní elektronický regulátor – takzvaný aktuátor – vstřikovacího čerpadla, které je tak přes vlastní řídící jednotku schopno komunikovat s ostatními systémy managementu motoru a vozidla. I díky tomu jsme s našimi systémy schopni spolehlivě plnit ty nejpřísnější emisní předpisy, což se prokázalo úspěšnou homologací celé řady motorů u našich klíčových zákazníků.

Kde nyní najdeme vaše nejvýznamnější odběratele?
Nejvýznamnějšími partnery jsou hlavně výrobci dieselových motorů, dalo by se říct z celého světa. Když se podívám na mapu, výrobky s našimi produkty končí převážně nejen na tradičních trzích Evropy, ale například i ve Spojených Státech a v Asii.

Změnila se nějak struktura vašich zákazníků s příchodem covidu?
Nijak zvlášť, jen byly vidět určité vlny poklesu a zase následného oživení a navýšení poptávky. Tyto výkyvy procházely postupně celým světem od Asie přes Evropu až do Spojených států, vždy v závislosti na momentálním vývoji situace v dané zemi či oblasti. Pandemie samozřejmě zpozdila některé projekty a v některých zemích způsobila i odklad náběhu emisních předpisů. Obecně jsme ale naštěstí o žádného zákazníka nepřišli. Naopak i ve ztížené komunikační situaci se nám podařilo identifikovat a rozpracovat celou řadu dalších obchodních potenciálů a projektů, které jsou dobrým příslibem do budoucna.

Jak zatím hodnotíte z pohledu Motorpalu průběh a dopad covidové pandemie?
Musím pochválit všechny naše zaměstnance za velmi zodpovědný přístup v celém jejím průběhu. Všichni trpělivě a velmi vstřícně respektovali interně nastavená pravidla, která jim jejich pracovní výkon zcela jistě zrovna neusnadňovala. Pokud jde o dodavatelskou sít, tady jsme v posledních letech hodně pokročili na rozvinutí určitých synergií tak, abychom byli schopni pružně reagovat při možných výpadcích v dodávkách. Zde musím říci, že – a to i přes často skutečně nelehkou situaci – jsme ani na jeden den nezastavili výrobu.

Která fáze pandemie byla pro Motorpal nejhorší? A kdy jste naopak cítili, že se „zvedáte“?
Jak už jsem odpovídal v předchozích otázkách, zákazníky máme z celého světa. Když se tedy objevily první signály o viru v Asii následované poklesem objednávek, ostatní zákazníci odebírali ještě na plné obrátky. Když se potom pandemie rozšířila i na západ, nastalo už zase mírné oživení v Asii. Mnoho evropských zákazníků však kvůli nastalé situaci přestalo od asijských výrobců odebírat a oslovilo nás jako bližšího dodavatele.

Jak se vyvíjí objemy různých typů vašeho sortimentu? Kde nastal útlum, kde naopak posílení?
Neřekl bych, že u našich zákazníků vnímáme nějakou razantní změnu v objednávaném sortimentu. U většiny běžících projektů na dodávky celých vstřikovacích systémů je výraznější změna sortimentu technicky v podstatě vyloučena. S postupným odezníváním pandemie však nyní narůstají požadavky u některých dílčích sortimentních skupin výrobků například z Číny, kde se výroba rychle vrací k původním objemům a výraznému růstu. Konkrétně se to týká třeba navýšené poptávky v sortimentu CR trysek, kde naši zákazníci nejen dohánějí covidové výpadky, ale i jejich výhledy na následující období jsou nyní celkově výrazně navýšené.

Jaký předpokládáte obrat firmy pro tento rok? A můžete ho porovnat s lety předchozími?
Pro tento rok očekáváme obrat společnosti nad skutečností roku 2019, tedy po mírném – zhruba desetiprocentním – poklesu v roce 2020 půjde o návrat k původním hodnotám a snad i o mírné navýšení.

Motorpal

  • Akciová společnost sídlící v Jihlavě. Vyrábí vstřikovací zařízení pro automobilový průmysl.
  • Založena byla v roce 1946 jako pobočný závod národního podniku PAL České Budějovice.
  • Roku 1949 se jihlavská pobočka osamostatnila a od 1. ledna 1950 se přejmenovala na Motorpal, n. p.
  • Před listopadem 1989 byl Motorpal největší jihlavskou firmou, která zaměstnávala 2 676 pracovníků.
  • Po finančních problémech vrcholících v roce 2016 jej získal nový majitel, Moto Capital. Předsedou představenstva a generálním ředitelem Motorpalu je nyní Radim Valas.
  • Většina produkce společnosti jde na export, partnery z řad výrobců motorů má po celém světě.
  • Motorpal vyrábí nejen v Jihlavě, pobočky má v Jemnici a Batelově.

Má Motorpal aktuálně dostatek zaměstnanců? Sháníte některé konkrétní profese, nebo chystáte spíš redukci počtu lidí?
Nyní v žádném scénáři neuvažuje o redukci zaměstnanců, naopak: na specializovaná pracoviště do výroby neustále sháníme a nabíráme nové zaměstnance. Dlouhodobě spolupracujeme s odbornými školami, mladým studentům v rámci pravidelných exkurzí předvádíme špičkové moderní výrobní technologie a zařízení a poskytujeme odborné praxe. Proto věříme, že dokážeme tyto mladé lidi oslovit, zaujmout a nadchnout pro práci v našem týmu.

Obecně lze říci, že nabíráme výhradně kmenové zaměstnance. Poptávka po kvalifikované pracovní síle však nyní na trhu vysoce převyšuje nabídku, takže i my jsme často nuceni se obracet na agentury tak, aby nám pomohli aktuální potřebu naplnit.

Jak se vyvíjejí mzdy ve firmě, jaký je u vás průměrný plat a jaký trend v této oblasti předpokládáte? Co nabízíte za bonusy?
Platovou politikou se zabýváme dlouhodobě tak, abychom na klíčová pracoviště dostali ty nejlepší lidi a ty dostatečně zaplatili. Ve výrobě máme celou řadu velmi šikovných a vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří si k základnímu platu připíšou zajímavé ohodnocení například za práci na strategickém stroji, za plnění plánu či dobrovolné přesčasy. Měsíční plat takových zaměstnanců se pohybuje okolo hranice 40 tisíc korun hrubého.

Jako nadstandardní bonusy máme zavedeno pět týdnů dovolené na zotavenou, dotované závodní stravování a s partnery společnosti jsou pro naše zaměstnance dohodnuty výhodné nabídky jako třeba slevy na nové vozy Škoda, slevy na ubytování v síti vybraných hotelů v Krkonoších, na Máchově jezeře, slevy ve vybraných prodejnách a podobně.

Kdybyste měl stručně charakterizovat, jaká jste firma z pohledu zaměstnance, co byste uvedl?
Dovolím si říct, že pro ty stávající i budoucí zaměstnance jsme velmi dobrým a spolehlivým partnerem. Tento přístup se odráží také ve skutečnosti, že se k nám v posledních letech často vracejí bývalí zaměstnanci z okolních firem.

Představte záměry Motorpalu do budoucna: chystáte nějaké nové technologie, změnu sortimentu, jaké investice máte v plánu?
Strategií Motorpalu je být neustále spolehlivým, preferovaným a dobrým partnerem pro naše zákazníky. A na jejich dalším rozvoji se podílet přidanou hodnotou nabízeného komplexního řešení, které zohledňuje jejich individuální požadavky. Z tohoto pohledu je nutné neustále pracovat na zavádění nových technologií, které zproduktivní, zefektivní nebo zvýší požadovanou kvalitu našich produktů, udrží naši společnost konkurenceschopnou a i nadále atraktivní pro naše zákazníky.

Museli jste naopak některé už naplánované investice zrušit nebo přehodnotit?
Redukovat investice jsme nemuseli – i vzhledem ke skutečnosti, že speciální stroje a zařízení, do kterých jsme se rozhodli investovat, mají průběžnou dodací lhůtu minimálně deset až dvanáct měsíců. A všechny investiční záměry a projekty vždycky pečlivě vyhodnocujeme ještě před jejich uvolněním a realizací.

  • Nejčtenější

Pokutují ho za stání před garáží, která mu patří. Strasti s parkováním v Jihlavě

11. června 2024

Premium Nový systém parkování v Jihlavě přináší podle hlášení z radnice řád a pořádek. Nicméně běžným lidem...

Železný Zekon ani ve svých třiašedesáti nepolevuje. Roztrhl 12 balíčků karet

8. června 2024  18:55

Přesně po třiceti letech od svého prvního vystoupení na pelhřimovském Festivalu rekordů a kuriozit...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

První hospic na Vysočině zahájí zkušební provoz, pacienty přijme na podzim

10. června 2024  8:27

Přidělat poličky, dřevěné obložení, umístit postele - a nový krajský lůžkový hospic v Havlíčkově...

Díky kosení je Šafranice plná orchidejí, žijí zde i čolci, mloci či potápníci

14. června 2024  8:50

V lesích mezi vesnicemi Slavkovice, Veselíčko a Jámy na Žďársku, mimo značené turistické trasy, je...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Své hokejové mistry světa oslaví na Vysočině jen Havlíčkův Brod a Žďár

10. června 2024  14:37

Hokejová euforie, která v Česku vypukla 21. května, poté co národní tým porazil ve finále světového...

Na Jihlavsku ráno zemřel po nárazu do stromu řidič auta

15. června 2024  12:36

Řidič osobního auta zemřel ráno při nehodě mezi obcemi Kamenice a Pavlínov na Jihlavsku. Vyjel mimo...

Nadšený fanoušek Nečas se po letech sám vrátil jako hokejová hvězda

15. června 2024  10:06

Žďár nad Sázavou v pátek odpoledne vítal na Farských humnech hokejového útočníka Martina Nečase,...

Vítej mistře! Nečas přivezl do Žďáru pohár. Hlavně pro děti, říká jeho otec

15. června 2024  9:49

Pokud by existoval stroj času, s nímž by se člověk mohl přenést do roku 2010, mohl by vidět...

Historickou studnu, základy pece a sušárny cihel ve Žďáře pohltí městský obchvat

14. června 2024  15:23

Cihly, střešní tašky, dlaždice nebo třeba drenážní trubky produkovala ve velkém takzvaná „horní“...

Do Itálie se nevrátím, tady vše funguje lépe, říká dcera Petra Hapky

Dcera slavného českého hudebníka Petra Hapky (†70) Petra (41) žila od 3 let s matkou v italském Římě. Ve 29 letech se...

Koupil byt i s nájemníkem a zdražil o sedm tisíc. Chce výnos 4,5 procenta

Seriál Našel jsem si nájemní byt, ve kterém bydlím několik měsíců. Platím 17 tisíc korun za nájem a k tomu měsíční poplatky za...

Čekám na transplantaci, ale dám přednost mladým, říká herec Zdeněk Žák

Herec Zdeněk Žák (71) si nikdy moc nepřipouštěl své zdravotní problémy. Nemoci přecházel a k doktoru se nehnal, až...

Za srážku vlaků únava nemohla, ukázalo šetření. Strojvůdce si chybu uvědomil

Strojvedoucí havarovaného rychlíku RegioJet, v kterém minulý týden zemřeli v Pardubicích čtyři lidé, si těsně před...

Jen ať mě kritizují, moje šperky vydělávají, říká zpěvačka Lucie Bílá

Zatím jí to pořád zpívá, ale i Lucie Bílá (58) si uvědomuje, že jednou její kariéra skončí. Hlava ji z toho ovšem...