Přestože věda dnes dokáže objasnit mnohé, o významu snů toho bohužel stále moc neví. Proč bohužel? Protože sny byly odpradávna předmětem zkoumání i oblastí, v níž lidé hledali odpovědi na otázky, které je trápily, poselství bohů i klíč k vlastní duši. Víte, co prozradí vaše sny?

Ve snu padáte?

Sny někdy dokážou být pěkně živé. Třeba takový pád ve snu, po kterém následuje škubnutí nohou a rychlé probuzení, se objevuje obvykle krátce po usnutí a poukazuje na to, že nemáte kontrolu nad některou oblastí svého života. Měli byste si srovnat myšlenky a udělat pořádek v rodinných, partnerských a pracovních vztazích.

Když naše duše uklízí

Proč se nám vůbec zdají sny? Je to vlastně takový „úklid“ naší duše a mysli a je velmi důležitý pro psychické zdraví. Díky snům totiž zpracováváte a třídíte dojmy a emoce z prožitého dne. Vycházejí z vnějších i vnitřních podnětů, z vašich vzpomínek i představ a většinou zobrazují situace, které se buď nemůžou stát, nebo jsou aspoň velmi nepravděpodobné. Často neznamenají nic víc, než že si váš mozek ve spánku promítá a skládá dohromady (někdy dost podivně) události z předešlého dne, případně i ze vzdálenější minulosti a přidává k nim své představy. Vzniká tak skládačka naší reality a vymyšlených situací, které byste neměli přisuzovat příliš velkou váhu. Existují ale výjimky.

Tajemné vzkazy

Mezi sny, kterým byste váhu přisuzovat měli, patří ty, které se vám neustále opakují, velmi živé sny. Ty dokážete do nejmenších detailů vyprávět ještě hodiny po probuzení. Anebo ty, které vás velmi rozruší. Právě tyhle noční vidiny totiž byly vždycky považované za vzkazy, které vám posílá vaše duše, vaše nevědomí nebo, chcete-li, vyšší moc, která dohlíží na chod celého světa. A tyto vzkazy se můžou týkat vašeho fyzického i psychického zdraví, můžou odrážet aktuální potíže i problémy v mezilidských vztazích.

Každou noc potřebujeme výplach mozku, spekulují vědci

Předzvěsti nemocí

O souvislosti mezi snem a nemocemi mluvil už Hippokratés, nejslavnější lékař starověku a otec moderní medicíny. Tvrdil, že lékař by měl být schopný ze snů svého pacienta vyčíst počínající onemocnění, ve snech se totiž podle něj umocňovaly tělesné dojmy, jevily se v nich mnohem intenzivnější, proto na nemoc mohly podle slov tohoto muže upozornit mnohem dřív než bdělá mysl. Předzvěsti nemocí zobrazované ve snech přitom měly charakteristický ráz a zobrazovaly příznaky typické pro danou chorobu. Na nemoci plic například upozorňovaly sny o dušení plné úzkostných stavů, choroby srdce zase prozrazovaly vidiny, ve kterých vás na hrudi tíží velké závaží.

Věděli jste, že...

... se vám během noci zdá v průměru čtyři až osm snů, z nichž každý může trvat i dvě hodiny?

... 90 % svých snů zapomenete do 10 minut po probuzení?

... většina snů je nepříjemná a pouze asi čtvrtina příjemná?

... podle vědců ve snech vidíte jen tváře lidí, se kterými už jste se někdy setkali?

... v průběhu spánku je vaše tělo paralyzováno, aby nedošlo k pohybům, o kterých se vám zrovna zdá?

Zmatek v nitru

S psychickými problémy noční vidiny spojovali pánové Sigmund Freud a Carl Gustav Jung. První z jmenovaných psychoterapeutů sny chápal jako temnou stránku naší osobnosti, ve které jsou uložené všechny touhy a pudy, na něž dohlíží vědomí. Sny pak podle něj měly jediný úkol – plnit nám to, co přejeme. Jung oproti tomu pohlížel na sen jako na protipól vědomí, opak naší bdělé mysli a vědomé činnosti a sen bral jako cosi, co se snaží rozšířit nám obzory. Oba dva se sny zabývali ve své praxi a zastávali názor, že důkladný rozbor snů, zvlášť těch, které ve vás zanechávají nejintenzivnější emoce, dokáže odhalit, co se děje ve vaší duši.

Sám sobě psychologem

Podobný rozbor si můžete udělat i doma, snář ale raději odložte. Hlavním obsahem snů jsou symboly, které jsou sice ve snářích rozepsané a vysvětlené, tyhle knihy ale slouží spíš k pobavení a skutečnou pravdu v nich většinou nenajdete. Symboly totiž nemají univerzální a neměnný význam – liší se podle konkrétní situace i specifických vlastností konkrétního člověka. Na sen byste proto vždycky měli pohlížet v jeho celistvosti a snažit se najít propojení s vlastním životním příběhem.

Jak na to? Ze všeho nejdřív si pořiďte deník, do kterého si budete své sny zapisovat. Mějte ho poblíž postele, abyste sen mohli zaznamenat hned, jak se probudíte, později ho totiž můžete zapomenout. Vše zapisujte v přítomném čase a do nejmenších detailů, všímejte si, jaké úseky snu ve vás vyvolaly nejsilnější emoce. A pak už se snažte všechno porovnat se svou životní situací, tím, co se u vás aktuálně děje, a zkoušejte porozumět tomu, co vám tím chce vaše duše říct.