Davidovy finance: společná budoucnost a vlastní bydlení s partnerkou

aktualizováno 
David a Lenka již rok bydlí v pronajatém bytě. Spolu jim to klape, a tak přemýšlejí o společném vlastním bydlení, svatbě a založení rodiny. Na vše budou potřebovat finance, toho jsou si vědomi. Jak na to, se podíváme společně s analytiky a poradci Partners.

Lenka a David si při plánování společné budoucnosti musí nejprve ujasnit, jak finančně povedou společnou domácnost. Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V dalším díle seriálu vyřešíme hypotéku, pojištění domácnosti i obou partnerů tak, aby byli na rodinu dobře připraveni.

Profil Davida

 • Vysokoškolák, nejprve svobodný, později ženatý se dvěma dětmi.
 • Žije v krajském městě. 
 • Pracuje jako správce sítě v IT firmě.

Davidovi je 30 let, Lence 25 a oba stojí na začátku kariéry i partnerského soužití. Momentálně jejich společné příjmy činí 40 560 korun a výdaje 28 259 korun. Měsíčně jim zůstane 12 301 korun. David má ještě pohotovostní rezervu 34 500 a Lenka 110 000 korun. S touto bilancí startují své společné soužití.

Lenka a David si při plánování společné budoucnosti musí nejprve ujasnit, jak finančně povedou společnou domácnost. Mají několik možností:

 1. Dohodnou se, že budou mít každý vlastní účet a spořicí produkty, a o společné náklady se budou dělit rovným dílem. Tato varianta pro ně neznamená výraznější změny.

 2. O finance společné domácnosti se bude starat jen jeden z partnerů, ten druhý mu bude na chod domácnosti odevzdávat část svého příjmu. Spořit pak budou jako dosud, tedy každý zvlášť. Tato varianta je náročnější pro toho, kdo se bude starat o společné finance.

  Obě tyto varianty mají jednu velkou nevýhodu: chybí plánovaná tvorba rezerv na pořízení vlastního bydlení. Nabízejí se ale další možnosti:

 3. Každý z partnerů má vlastní účet, zároveň si založí společný účet, kam budou rovným dílem přispívat na chod domácnosti. Zároveň si společně založí vhodný či vhodné spořicí produkty, které jim pomohou se přiblížit se vysněné budoucnosti. Tato varianta je náročnější z hlediska plánování i nákladů dle vybraných produktů, ale z dlouhodobě nejsmysluplnější.

Plánování společných financí

David s Lenkou se shodli na variantě tři. V tomto případě je třeba se na jejich společné finance podívat z trochu jiného úhlu. Výdaje je vhodné rozdělit na Davidovy a Lenčiny privátní a na jejich společné. Rozpočet tedy bude vypadat následovně:

Rozpočet Davida a Lenky (údaje v Kč)
Lenka příjmyLenka výdajeDavid příjmyDavid výdaje
15 000 (plat)2 000 (stavební spoření, Lenka)22 700 (David mzda)1 000 (ošacení)
1 320 (stravenky na obědy Lenka)2 000 (ošacení)1 540 (stravenky na obědy)600 (kosmetika, osobní potřeby)
900 (kosmetika, osobní potřeby)836 (životní pojištění)
1 320 (obědy ve školce)1 000 Kč (penzijní spoření)
1 700 Kč (stavební spoření)
1 000 (spoření nebo investice)
1 540 (obědy)
16 3206 22024 2407 676
Lenka plus 10 100 KčDavid plus 16 564 Kč
Společné výdajePříjmy do společného účtu
223 (povinné ručení) 8 000 (Lenka)
1 000 (benzin)8 000 (David)
6 000 (náklady na bydlení)
3 000 (zábava, hobby)
4 140 (jídlo, drogérie)
14 363 (výdaje celkem)16 000
 Celková bilance: plus 10 664

Na společný účet by si tedy měsíčně měli ukládat zhruba 16 000 korun (započteno i s rezervou). Celkově jim tedy zbude 10 664 korun, respektive Lence 2 100 a Davidovi 8 564 korun. S touto částkou by měli pracovat při plánování dlouhodobých cílů.

Své cíle by si měli rozdělit do časových úseků – na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Mezi ty krátkodobé budou patřit nečekané výdaje (například v době krátkodobé nemoci) a výdaje na zvelebení a údržbu domácnosti (například nová pračka, lednička). Mezi ty střednědobé by měla patřit svatba a narození dítěte a mezi dlouhodobé pak financování bydlení.

Pořízení vlastního bydlení

David a Lenka plánují rodinu a rozhodnou se pořídit si vlastní bydlení. Rovnou hledají větší byt. Nachází 3+kk v Pardubicích za cenu 1,8 milionu korun. Banky většinou chtějí 15 procent z vlastních zdrojů, v tomto případě jde o 270 tisíc. Mladý pár se tak rozhodne využít 100 tisíc ze své rezervy. Zbývajících 170 tisíc dostane od rodiny, nemusí tak využít žádný další úvěr. Celková výše úvěru je 1,53 milionu korun.

Protože dvojice plánuje rodinu, přeje si tak co nejnižší měsíční splátky a rozložení úvěru na delší dobu. Pořizuje si proto úvěr na 30 let a dostává roční sazbu 1,99 procenta a měsíční splátku ve výši 5 648 korun. Náklady na bydlení tak Davidovi a Lence zůstávají zhruba stejné. Výhodou pro ně je vlastní a větší bydlení.

Ostatní rezervu si ponechávají na spořicím účtu a tvoří si kasičku pro nenadálé situace.

Rozpočet Davida a Lenky (údaje v Kč)
Lenka příjmyLenka výdajeDavid příjmyDavid výdaje
15 000 (plat)2 000 (stavební spoření, Lenka)22 700 (David mzda)1 000 (ošacení)
1 320 (stravenky na obědy Lenka)2 000 (ošacení)1 540 (stravenky na obědy)600 (kosmetika, osobní potřeby)
900 (kosmetika, osobní potřeby)836 (životní pojištění) - částka se mění na 1 174  v souvislosti s hypotékou
1 320 (obědy ve školce)1 000 (penzijní spoření)
871 (životní pojištění) - nová částka a smlouva v souvislosti s hypotékou1 700 (stavební spoření)
1 000 (spoření nebo investice)
1 540 (obědy)
16 3207  09124 2408 014
Lenka plus 9  229 po započtení nové pojistkyDavid plus 16 226 Kč po započtení nové částky na životní pojištění
Společné výdajePříjmy do společného účtu
223 (povinné ručení) 8 000 (Lenka)
1 000 (benzin)8 000 (David)
5  648 (náklady na bydlení)
3 000 (zábava, hobby)
4 140 (jídlo, drogerie)
2 000 (náklady na energie)
16 011 (výdaje celkem)16 000

Pojištění společného bydlení a odpovědnosti

Lenka s Davidem si v souvislosti s hypotékou sjednávají také tři druhy pojištění: nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti. Na pojištění nemovitosti vybírají produkty s širším krytím rizik. Poskytují totiž mnohem lepší pojistnou ochranu než produkty základní.

Při výběru správného pojištění bytu volí variantu podle rozsahu asistenčních služeb. Chtějí totiž využít asistenčních služeb v případě zabouchnutí dveří či rychlé pomoci instalatéra.

Roční pojistné:

 • Nemovitost (pojistná částka 1,8 milionu korun): 1 327 Kč
 • Domácnost (pojistná částka 300 tisíc korun): 613 Kč
 • Pojištění odpovědnosti (z vlastnictví nemovitosti + občanská odpovědnost; limit dva miliony korun): 430 Kč
  Celkem: 2 370 Kč

V základní variantě pojištění bytu pak mají zahrnuto riziko požáru, únik vody z vodovodního zařízení, zemětřesení, odcizení a vandalismus, záplavu a povodeň a poškození majetku v souvislosti s vichřicí a krupobitím.

Na jaká další připojištění by mladý pár neměl zapomínat? Rozhodně je nutné myslet na pojištění odpovědnosti za škodu. Protože budou Lenka s Davidem vlastníkem bytu, odpovídají za škody, které vzniknou s užíváním bytu (například dojde-li k prasknutí radiátoru, který následně vytopí sousedy pod nimi). Partneři by neměli zapomenout ani na pojištění odpovědnosti z občanského života. Škody, které reálně hrozí, se nemusejí bezpodmínečně týkat bytu, ale běžných činností, které Lenka a David provádějí (pokud například vytopí sousedy přetečením vany nebo poškodí zboží v obchodě).

Změna pojištění u Davida

David podniká i další kroky kolem pojištění. Rozhodl se, že si do pojistky přidá i krytí pro případ smrti. Rozhodoval se mezi dvěma možnostmi. První z nich je klesající pojistná částka na 30 let ve výši 1,6 milionu korun, tedy v případě jeho smrti by Lenka mohla doplatit celou hypotéku. Druhou možností je, že se výše pojistné částky nastaví poměrově podle příjmů Davida a Lenky. Davidovy příjmy tvoří přibližně 60 procent, výše pojistné částky by tedy byla okolo 960 tisíc korun. David se po domluvě s Lenkou rozhodl pro první variantu, tedy krýt celou výši úvěru, aby Lenka v případě jeho smrti mohla hypotéku doplatit celou. Při rozhodování brali v úvahu i plánovanou budoucí rodinu. Po úpravě ho pojistka nově bude stát 1 174 korun měsíčně.

Lenka životní pojištění zatím neměla žádné. Na začátku bylo třeba rozhodnout, jestli se Lenka přidá do již běžící pojistky Davida jako další pojištěný, nebo zda si založí smlouvu vlastní. Obě varianty mají plusy i minusy. Výhodou jedné společné smlouvy jsou o něco nižší poplatky za její vedení a správu. Mezi nevýhody patří zejména to, že by si Lenka nemohla smlouvu uplatnit pro daňové odpočty a dále to, že pokud se partneři rozejdou, bývá komplikovanější dělení smlouvy a případně může být komplikovanější nové zajištění osoby, která z původního pojištění odchází. Lenka se nakonec rozhodla pro svoji samostatnou smlouvu.

Lenka se dále rozhodla v pojistce řešit pouze vážná rizika, tedy smrt, invaliditu všech tří stupňů, závažné nemoci a trvalé následky úrazu. Krátkodobé problémy, jako pracovní neschopnost, hospitalizace nebo drobné úrazy bude řešit vlastní finanční rezervou.

Pro případ smrti má pojistnou částku nastavenou stejně jako David, tedy na pokrytí celé hypotéky ve výši 1,6 milionu korun s klesající pojistnou částkou na 30 let. Invaliditu druhého a třetího stupně má nastavenou na 2,5 milionu korun, invaliditu prvního stupně na 600 tisíc korun, obě s klesající pojistnou částkou do 65 let jejího věku. Závažné nemoci na konstantní částku 300 tisíc korun a trvalé následky úrazu na jeden milion korun. Takto nastavená pojistka stojí Lenku 871 korun měsíčně.

Investice do budoucna

Protože výdaj vlastních peněz na hypotéku vyčerpal Lenčiny a Davidovy rezervy, měli by David s Lenkou nejdříve rezervy zase navýšit. Měli by být schopní pokrýt běžné výdaje a splátku hypotéky minimálně na několik měsíců.

Penzijní spoření je sice poplatkově o něco výhodnější, podílové fondy jsou ale zároveň kdykoliv likvidní. V případě nejvyšší nouze tak bude moci David do investice zasáhnout i před penzí. V tomto případě je ideální program pravidelného investování, kde i za tisícikorunu měsíčně David pořídí kvalitně diverzifikované portfolio, kterým se bude podílet na výnosech některých z největších světových firem.

Davida čeká jeden problém: protože je kvalifikovaný odborník, může čekat růst platu. Jenže budoucí důchod mu s růstem platu poroste daleko pomaleji – vyšší příjmové skupiny zkrátka musí mít více vlastních úspor, pokud chtějí v penzi udržet svůj životní standard. Volnou tisícikorunu měsíčně by tedy David měl dlouhodobě investovat s výhledem použití až v penzi.

Autoři: Lucie Drásalová, Marcela Střelcová, Zbyněk Kuběj, Pavel Krejčík, Aleš Tůma

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Ztratila občanku a nepřevzala si dopis. Přišla tím o dům za miliony

Ilustrační snímek

Dávno už neplatí, že nepřebíráním pošty se vyhneme nepříjemnostem. Naopak. Včasnou reakcí na úřední sdělení můžeme...

Mzdy rostou, někde raketově. Kdo dostal letos přidáno nejvíce

Ilustrační snímek

Lektorkám, jeřábníkům, manažerům hotelů a dalším profesím se od Nového roku zvedají platy o tisíce měsíčně. Zato...

Majetek musí nahlásit notáři sami dědicové. A také uvést jeho hodnotu

ilustrační snímek

Smrt blízkého člověka je asi nejtěžší záležitostí, kterou nám život přináší. Neméně těžké chvíle pak nastávají v...

Kvíz: Zvládli byste to, co vaše děti?

Soutěže se zúčastnilo více než sedmdesát tříd.

Jak jsou na tom s finanční gramotností, to si mohli školáci ověřit v celoevropské soutěži European Money Quiz. V našem...

Diplomacii opustil a začal podnikat, aby dostal od života, co chce

Jan Hebnar

Jan Hebnar říká, že lenost má v sobě každý. I on sám. Zvládl ale vystudovat tři vysoké školy, má státnici ze tří jazyků...

Další z rubriky

Kvíz: Zvládli byste to, co vaše děti?

Soutěže se zúčastnilo více než sedmdesát tříd.

Jak jsou na tom s finanční gramotností, to si mohli školáci ověřit v celoevropské soutěži European Money Quiz. V našem...

Investiční byt koupený na hypotéku? Možnosti stále jsou

Ilustrační snímek

Aktuálně platná regulace ČNB na hypotéčním trhu zastavila růst cen realit v celé ČR s výjimkou Prahy a Středočeského...

Nové auto či dovolená na splátky jsou sice lákavé, ne vždy ale rozumné

Ilustrační foto.

Chtěli byste na dovolenou k moři a nemáte na to? Potřebujete nové auto, ale chybí vám peníze? Dilema, zda si vzít...

ČR zná jména nových europoslanců - ANO 21,2%, ODS 14,5%, Piráti 13,95%, STAN 11,...

ČR zná jména nových europoslanců - ANO 21,2%, ODS 14,5%, Piráti 13,95%, STAN 11,...

Kurzy.cz 26. května 2019 Voliči v České republice po pěti letech rozhodli o novém rozložení sil v Evropském parlamentu. Celkem 2...

Najdete na iDNES.cz