Jednoduchý návod, jak snadno rozpoznat problémové lidi

Chcete co nejrychleji, a pokud možno i nejvěrněji poznat druhé? Například proto, abyste se v nich nezklamali a nevěřili jim více, než je zdrávo? Pak zapomeňte na nejrůznější složité rozbory jejich osobnosti. Stačí sledovat, jak se skutečně a každodenně chovají. Je to jednodušší, než si myslíte. Na co se zaměřit, radí psycholog Jan Urban.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Všímejte si hlavně toho, v čem je jejich jednání prakticky stále stejné. Velmi pravděpodobně si totiž brzy všimnete, že většina lidí, včetně vás, se chová, ať již na pracovišti, nebo v osobním životě způsobem, který se opakuje. Lidé jsou zajatci svých zvyků, a většinou i svých „oblíbených“ či převažujících emocí, které v určitých situacích opakovaně prožívají. Jejich reakce se tak v podobných situacích většinou příliš nemění.

Dokladem je skutečnost, že věci, které je zajímají, stejně jako okolnosti, kterých si příliš nevšímají, které je obtěžují, zlobí nebo znervózňují, zůstávají víceméně stejné. Stejně tak mají zpravidla sklon se v obdobných situacích i podobně vyjadřovat, o podobné věci se přít nebo se obdobným věcem bránit.

Proč je sledování zvyků ostatních výhodné?

Všímat si, jak se lidé kolem vás chovají, vám přinese ohromnou „konkurenční“ výhodu. Když pochopíte, jak se určití lidé v určitých situacích chovají, pak jste schopni poměrně přesně předvídat, jak se v podobných situacích zachovají příště. To vám umožní s nimi podle toho jednat. Na jejich jednání se tak můžete připravit a můžete se jim i přizpůsobit. Zkrátka budete vědět, jak na ně.

Jan Urban

Jan Urban
  • Je autorem řady publikací, z článků, které několik let publikuje na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovější kniha Psychologie pro každý den.
  • Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.
  • Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Víte tak například i to, že člověk, který kolem sebe neustále vidí jen samá negativa, a je tak trvale nespokojený, bude velmi pravděpodobně nespokojený i tehdy, kdy se jeho okolí zcela diametrálně změní. Jeho vidění světa totiž spočívá v něm.

Doporučení, jak s druhými jednat, která si takto sami vyvodíte, jsou mnohdy dokonce přesnější, než ta, která byste získali na základě nejrůznějších testů. Předpokladem však je, že lidi kolem sebe sledujete skutečně pozorně, pochopitelně ne příliš okatě a viditelně, a že s názorem, který si na ně vytvoříte, si dáte trochu načas. Tedy že nepodlehnete pokušení, činit si své představy o jejich rozhodujících zvycích, ani přisuzovat jim nejrůznější nálepky, příliš rychle.

Výhody, které vám sledování zvyků druhých přináší, nespočívají jen v tom, že dokážete lépe odhadnout, jak s nimi jednat. Pomůže vám to i v rozhodnutí, s kým trávit čas a s kým nikoli.

Nejčastější příklady

Zvyklosti a poměrně trvalé emocionální naladění lidí, které je provázejí v určitých situacích, je nespočetná řada. Dají se ale poměrně snadno předvídat. Lidi, kteří jsou závistiví, žárliví a konfliktní, se bez ohledu na situaci tak zachovají vždy, kdy se jim k tomu naskytne, byť i jen velmi malicherný či zdánlivý, důvod. Totéž se týká lidí, kteří nejsou schopni příliš kontrolovat své další emoce.

Předvídatelné je i jednání lidí, kteří si rádi přivlastňují práci ostatních, trvale na sebe upozorňují nebo pracují naplno jen tehdy, pokud je pravděpodobné, že si toho všimne jejich vedoucí. Postupovat tak budou vždy, kdy k tomu budou mít příležitost. Totéž lze očekávat u pracovníka, který se cítí téměř při každé příležitosti dotčený. Velmi pravděpodobně se tak bude cítit i tehdy, když k němu budou ostatní přistupovat navýsost zdvořile.

Podobně se ve vašem okolí může vyskytovat i člověk, který není nikdy schopen přijít včas, přestože o to byl opakovaně požádán. V okolí můžete mít i kolegu, který není nikdy schopen svůj úkol včas odevzdat, vždy má několik dní zpoždění a když k tomu dojde, má po ruce důležitě a přesvědčivě znějící výmluvu. Výsledek je přitom víceméně stejný, bez ohledu na to, jaké kroky vůči němu učiníte: svou práci v požadovaném termínu neodevzdá téměř nikdy.

Tři metody, jak se snadno a jednou provždy zbavit prokrastinace

Předvídatelné je i jednání kolegy, který má sklon roznášet na pracovišti pomluvy. Pokud nechcete, aby do nich zahrnul i nás, je vhodnější se v jeho blízkosti vyvarovat jakýkoli osobních poznámek. V opačném případě se totiž nemůžete divit, že se o nich, zpravidla v pozměněné podobě, dozví i ostatní. Záměry člověka, který informace roznáší, přitom nemusí být zlé. Rozšiřování osobních informací však patří k jeho trvalým zvyklostem, se kterými si nedokáže poradit.

Stresové situace

Obdobné a většinou i předvídatelné reakce vyvolává v lidech i stres. Na situace, jež druhé stresují, je proto dobré se zaměřit. Nejen proto, že tak můžete stres lidí ve vašem okolí snížit, ale většinou tím snížíte i vlastní stres.

Pokud očekáváte okolnosti, které přinášejí stres, bývá stres nižší. A naopak, jestliže výskyt všech stresujících okolností předvídat nelze, případně nejde přesně odhadnout, kdy k nim dojde, bývá stres s nimi spojený vyšší.

Důvodem, proč se stres druhých může snadno stát i vaším, je, že stres na pracovišti či jinde je častým podhoubím konfliktů. Když se podaří stres ve vašem okolí omezit, podaří se vám většinou zmírnit i zbytečné konflikty, ke kterým vede.

Nemusí při tom jít vždy jen o konflikty, ale i o běžná nedorozumění. Pokud jste schopni, na základě pozorování druhých, předvídat problémy či nedorozumění v jejich vztazích, budete s velkou pravděpodobností schopni jim předcházet, či bránit tomu, aby se vymkly kontrole. Spory či hádky, ke kterým by jinak mohlo dojít, tak budete schopni potlačit již v jejich zárodku.

Negativismus a zesílené vnímání kritiky

Zvýšenou pozornost je většinou vhodné věnovat i opakovaným projevům zvýšeně negativního jednání druhých. I toto jednání, které ničí vztahy, spolupráci i možnost dosahovat společné úkoly, mívá často společné příčiny.

Registrovat byste měli například situace, kdy někteří z vašich kolegů, k jejichž práci vznesete i jen drobnou námitku, na ni reagují zcela nepřiměřeně, nejčastěji snahou se jí za každou cenou bránit, nebo na vás dokonce zaútočit.

Co lidé riskují a ztrácí, když se zabydlí v komfortních zónách

Obdobná může být situace, kdy některý z vašich spolupracovníků reaguje negativně na jakoukoli poznámku, radu či doporučení, které se ho dotýkají. I nevinná či dobře míněná doporučení vnímá totiž jako kritiku. Lidé toho typu mohou tak někdy reagovat podrážděně i na dobře míněnou otázku, například, „jak se jim práce daří“. I tu bude totiž brát negativně, například jako přehnanou kontrolu nebo nedůvěru.

Jak jednat s problémovými lidmi

Předvídat chování druhých, a adekvátně na ně reagovat, je důležité i u řady dalších forem tzv. problémového jednání. Jde většinou o jednání projevující se nepřiměřenými emocionálními reakcemi.

S lidmi, kteří podléhají zvýšeným emocím, nemá smysl se přít. Důvodem je, že vás, ani vaše argumenty příliš nevnímají. Když tušíte, že před sebou máte osobnost tohoto typu, je třeba ji nejprve uklidnit. V jednodušších situacích můžete reagovat třeba takto: „S vaším názorem sice nesouhlasím, ale chápu, proč jste k němu dospěl.“

Ani na lidi, kteří vnímají kritiku nepřiměřeně, byste neměli reagovat tím, že svou kritiku oslabíte. Když víte, že jejich reakce na kritiku je téměř vždy obranná, útočná nebo vznětlivá, a můžete tak velmi pravděpodobně očekávat, že kritiku pod vlivem svých emocí odmítnou, měli byste svou výtku formulovat tak, abyste jejich emocionální vnímání poněkud potlačili. V opačném případě totiž hrozí, že protistrana zcela „paušálně“ kritiku odmítne, své chování nijak nezmění a možná i zhorší.

Nepřiměřeně emocionálnímu vnímání výtky můžete do značné míry zabránit například tak, aby ji kritizovaný nevnímal jako útok na svou osobu. Pomoci může co nejkonkrétnější podoba kritiky, věcný odkaz na porušení pravidel či upozornění na to, že v jiné oblasti se práce zaměstnance naopak zlepšila. Vyvarovat byste se měli jakýchkoli zobecňujících hodnocení daného člověka i povšechných komentářů k jeho práci.

Podobně můžete upravit i své jednání s lidmi, kteří svou práci dlouhodobě odevzdávají se zpožděním. Řešením je toto jednání očekávat a připravit se na něj. Například tak, že termín provedení úkolu zkrátíte, případně požádáte, aby na úkolu začali pracovat dříve. Naopak prodloužení času zpravidla nepomůže: důvodem je, že tito lidé svůj úkol odevzdají pozdě, bez ohledu na množství času, které na něj mají.

Na závěr drobné doporučení. Možnost sledovat, jak se lidé chovají, a na tomto základě předvídat, jaké jednání můžete od nich v budoucnu očekávat, byste měli chápat i vůči sobě. I vaše chování se totiž zpravidla opakuje, a je předvídatelné. I vaše vlastní chování může být přitom jednáním, které pravidelně vyvolává konflikty či spory, a stává se tak pro ostatní zdrojem problémů, na které jsou nuceni reagovat.

Chcete mít v práci kolem sebe jenom samé pohodové lidi? Najděte si novou práci na jobDNES.cz

Autor:
  • Nejčtenější

Soused topí v krbu, zahradu máme plnou sazí a smradu. Jak se bránit?

26. února 2024

Náklady na topení v rodinných domech bývají výraznou složkou celkového rozpočtu domácnosti. Každý...

Brzy se změní státní příspěvek v „penzijku“. Expertka radí, jak neprodělat

22. února 2024

„Teď stále ještě dostáváte za částku 1 000 korun od státu 230 korun. Ale po změně zákona...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Rozbil jsem služební tablet. Po třech letech mi přišel účet na 10 tisíc

28. února 2024

Zaměstnanec je ve vztahu k zaměstnavateli považován za slabší stranu a je proto českým právním...

Přejít ze starého do nového „penzijka“ je snazší. Komu se to vyplatí?

27. února 2024

Staré penzijní připojištění peníze příliš nezhodnocuje oproti novému doplňkovému penzijnímu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Daně 2023: Jak zdanit příjmy z nájmu a na co si dát pozor

21. února 2024

Řada lidí si přivydělává pronájmem nemovitosti, a to nejen bytu, domu nebo jeho části, ale také...

VIDEO: Střílej po mně! Kameraman natočil téměř celý útok v centru Prahy

Premium Ve čtvrtek zemřelo rukou střelce Davida K. 14 obětí, 25 lidí je zraněných, z toho deset lidí těžce. Jedním z prvních na...

Máma ji dala do pasťáku, je na pervitinu a šlape. Elišku čekají Vánoce na ulici

Premium Noční Smíchov. Na zádech růžový batoh, v ruce svítící balónek, vánoční LED svíčky na baterky kolem krku. Vypadá na...

Test světlých lahvových ležáků: I dobré pivo zestárne v obchodě mnohem rychleji

Premium Ležáky z hypermarketů zklamaly. Jestli si chcete pochutnat, běžte do hospody. Sudová piva totiž dopadla před časem...

Rozbil jsem služební tablet. Po třech letech mi přišel účet na 10 tisíc

28. února 2024

Zaměstnanec je ve vztahu k zaměstnavateli považován za slabší stranu a je proto českým právním...

Daně 2023: Od jakých příjmů se podává přiznání. Limity jsou mírnější

28. února 2024

Růžové formuláře budete vyplňovat a daně platit, pokud jsou vaše přivýdělky vyšší než stanovené...

Open ani free space k výkonu nevedou. Co zaměstnance dnes motivuje

27. února 2024

Premium Zaměstnavatelé chtějí od svých zaměstnanců, aby podávali výkon a zbytečně nezaháleli. Ale strávit...

Přejít ze starého do nového „penzijka“ je snazší. Komu se to vyplatí?

27. února 2024

Staré penzijní připojištění peníze příliš nezhodnocuje oproti novému doplňkovému penzijnímu...

Útok moukou byl podvod. Bendigovi hrozí trest, že úřady zaměstnal zbytečně

Zpěvák Jan Bendig se nestal obětí útoku moukou, jak sám všude rozhlašoval. Celou událost s „pachatelem“ ve skutečnosti...

Zemřela slovenská moderátorka, oblíbený byl její pořad, který pomáhal dětem

Zemřela moderátorka a logopedka slovenské dětské televizní stanice JOJko Lucia Palugyayová. Bylo jí 47 let. Na...

Bufet v Českém Krumlově se stal přes noc hitem. Zaujal řízkovým chlebíčkem

Fotografie chlebíčku na řízku obletěla na sociálních sítích během středečního dne téměř všechny skupiny. Tuto...

Jak uspokojit ženu? Odborníci vědí, jak na to. A za pokus to rozhodně stojí

„Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku, co...

Prý vypadám jako chlap. Kritika na sítích mě ranila, přiznává Julia Robertsová

Julia Robertsová (56) je americká herečka a bývalá modelka, jejíž jméno a filmové role zná celý svět. Navzdory slávě se...