Diktát:

Sy, nebo si?

Sedmý diktát se zaměří na i/ý nebo y/ý po písmenu s. Autorem diktátu je opět Pavel Dolejší a vybrali jsme ho z knihy Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu, kterou vydalo nakladatelství a vydavatelství Pavel Dolejší (www.humpolec.cz/pd).
S...novec je s...n bratra nebo sestry. Říká se, že s... hladovému nevěří. Zvedl se s...lný vítr. S...korky s... staví hnízdo. Nesmějte se tak hlas...tě. Do s...pků se s...pe peří. Mam...nka m... dala na pos...lněnou chléb se s...rem. S...rovátka je tekutina, která zb...de po sražení mléka. V s...rných lázních se používá s...ra. S...ra je chem...cká látka, která žlutou barvu. Houba s...rovinka je jedlá i za s...rova. S...čkové žijí bl...zko l...dských ob...dlí.

Šebo: Rodiče neočkovaných dětí jsou zločinci, černý kašel je pro kojence smrtící