Diktát:

Ly, nebo li?

Třetí diktát se zaměří na i/ý nebo y/ý po písmenu l. Autorem diktátu je opět Pavel Dolejší a vybrali jsme ho z knihy Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu, kterou vydalo nakladatelství a vydavatelství Pavel Dolejší (www.humpolec.cz/pd).
Před bouří b...l kl...d. L...ška se nesl...šně pl...žila houštím. Utři si l...čka a nevzl...kej už. Mák se musí dobře uml...t. Naše chata stojí bl...zko l...žařského vleku. Zb...ňkův strýček úplně l...sou hlavu. Kocourek se mlsně ol...zoval nad nal...tým mlékem. Kol...k času upl...nulo? L...bor se posadil na stol...čku. Čaj b...l hořký jako pel...něk. Pod kůrou stromů je l...ko. L...šaj je noční motýl.

Vyprodaná hala sledovala zlaté finále českého týmu