Diktát:

Doplňte do textu -n- a -nn-

Kdo si chce vyzkoušet, jestli ví, kam patří -n- a kam -nn-, má nyní šanci na iDNES.cz. V testu, který prověří vaše znalosti českého jazyka, můžete udělat maximálně 38 chyb. Jako hodnocení dostanete klasickou školní známku, tedy výborně až nedostatečně. Test připravil pro čtenáře iDNES.cz Jan Chromý z oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český.
Jednou navštívil Josef Františkův vi...ý sklep. Bylo slu...é počasí a vi...ice jen zářila. Sti...é sklepe...í vypadalo velmi pohosti...ě. Kame...é zdi byly příjemně stude...é. Josef si uhladil své havra...í vlasy a ochutnal Františkovo červe...é. Moc ce...é podle chuti nebylo. Josef s hra...ým úsměvem poděkoval. Pak se napil chlaze...ého bílého, Františkova oblíbe...ého. Cítil se ztrha...ě, ale připadal si povi...en v pití pokračovat. František naplnil další skle...ici, Josef hrdi...ě pil. „Výroba takových nápojů by měla být nezáko...á,“ zapsal si přitom do de...íku. „Chutná to jako šťáva z kysa...ého zelí,“ pokračoval zkrouše...ě v psa...í. František si všiml Josefova bezbra...ého a jakoby uštva...ého obličeje a zaduma...ě se zeptal: „Jestlipak ti chutná tento můj milova...ý mok?“ Dotáza...ý vypadal prke...ě, pak opatr...ě odvětil: „Abych řekl pravdu, je po...ěkud mo...otó...í, takový překvaše...ý.“ „Vždyť je to taky šťáva z kysa...ého zelí,“ vykřikl smíchy skoro počura...ý František. „A teď si koneč...ě dáme ...o!“

Šebo: Rodiče neočkovaných dětí jsou zločinci, černý kašel je pro kojence smrtící