Sobota 10. června 2023, svátek má Gita
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 10. června 2023 Gita

Spisovatelka, oběť domácího násilí, ikona. Legenda Boženy Němcové žije dodnes

Seriál   16:50
Božena Němcová patří mezi jednu z nejvýznamnějších českých osobností. Její díla jsou dodnes čtená a živá. Přesto svůj život prožila v chudobě a v nešťastném manželství. O to usilovněji ve svých prózách hledala své ideály o lásce, svobodě i víře. Její osud, zachycený v zevrubné korespondenci, dodnes láká a fascinuje.
Božena Němcová

Božena Němcová | foto: public domain

Na jejím pohřbu se sešly převážně ženy, významní muži chyběli. V porovnání s pohřbem Václava Hanky se jednalo o menší sešlost. Náhrobek jí vytvořil až Americký klub dam sedm let po pohřbu. Její památník v Lomnici u Jičína lidé odmítali s tím, že nechtějí památník pro „špatnou a nekalou ženskou“.

V současnosti je Božena Němcová považovaná za jednu z nejvýznamnějších českých spisovatelek, avšak jako další výjimečné ženy se vymykala. A konzervativní společnosti poloviny 19. století se to nelíbilo.

Narodila se jako Barbora Novotná, později po sňatku rodičů Panklová, 4. února 1820. O tom, zda byli Panklovi její skuteční rodiče, se dlouho debatovalo a v současné době se pracuje s hypotézami, že její skutečnou matkou mohla být Dorothea von Biron, poslední Zaháňská vévodkyně. 

Nasvědčuje tomu fyzická i povahová podoba těchto dvou žen, ale i skutečnost, že Barbora mohla být až o 4 roky starší, než se uvádí, přičemž rok 1820 je rok, kdy se dostala do opatrovnictví manželů Panklových. Někteří badatelé tuto tezi nicméně odmítají, tudíž je spisovatelčin skutečný původ stále do jisté míry záhadou.

Dětství prožila v Ratibořicích u České Skalice. Právě tam trávila čas s babičkou Magdalenou Novotnou, která se později stala obrazem pro stejnojmennou knihu. Zároveň trávila čas na zámku, když ji rodiče jako dospívající dali na výchovu do rodiny panského úředníka. Zde se jí dostávalo především německého vzdělání – český pravopis zdokonalila až v dospělosti.

Jako sedmnáctiletá byla provdána za o patnáct let staršího úředníka Josefa Němce. Ten byl od dětství vznětlivé a prudké povahy, avšak velký vlastenec, žák Josefa Jungmanna, a sám také publikoval. Jeho vlastenectví však neuniklo pozornosti nadřízených, pročež byl často překládán.

Božena Němcová. Slavná spisovatelka (1820-1862).

Ke své ženě se choval jako k dítěti, zacházel s ní neomaleně a její přání a záliby mu byly lhostejné. Časté stěhování Božena nesla špatně, avšak v roce 1840 ovlivnilo její život zásadním způsobem – tehdy se rodina spřátelila s českými obrozenci a mladé ženě se dostaly do ruky české knihy. O dva roky později se rodina přestěhovali do Prahy.

Tehdy se Božena seznámila například s Václavem Bolemírem Nebeským nebo Karlem Jaromírem Erbenem, kteří ji podporovali v českém psaní. Stýkala se také s ostatními osobnostmi své doby, například Františkem Palackým, Františkem Ladislavem Čelakovským, Karlem Havlíčkem Borovským a dalšími. Všichni toužili po vstupu emancipované ženy do obrozeneckých snah.

Její první báseň psaná česky vyšla v roce 1843 a nesla název Ženám českým, emancipační však nebyla ani zdaleka. Její první dílo neslo název Obrazy z okolí Domažlického, ve kterých zachycovala životy prostých lidí formou dopisů, ve kterých také zachycovala sama sebe. Její zájem o folklór se poté přelil do sbírky Národních báchorek a pověstí, tehdy oblíbeného žánru.

V dopisu Vojtěchu Náprstkovi popsala, jak opisovala pohádky pro děti, když manžel přišel domů a ve vzteku jí je roztrhal. „Ale to jsem se tak rozzlobila a vytrhla jsem mu to z ruky vší silou, a když mě nechtěl pustit, kousla jsem ho do ruky, až mu tekla krev,“ napsala. Poté se Josef odebral do hospody, a jak Němcová dodává, „domů když přišel, bylo pokračování. Ty neřáde, ty chcípneš někde za plotem, kdybys raději sirky prodávala!“

Zrod Babičky: Tragédie a útěcha

Právě s již zmíněným Václavem Bolemírem Nebeským měla Němcová krátký poměr, než jej ukončil a odjel studovat do Vídně. Jeho odchod ji zdrtil a následně trpěla vysokými horečkami. Později se stýkala také například s lékařem jejího syna Hynka nebo s mladším studentem medicíny.

Němcová měla tři syny, Hynka a Karla a Jaroslava, a dceru Theodoru. Právě po smrti syna Hynka začala psát svůj nejslavnější román – Babičku. Ta poprvé vyšla ve čtyřech sešitech v roce 1855. Od té doby dosáhla přes tři sta českých vydání a byla přeložena do více než dvou desítek jazyků.

Rodina trpěla častým stěhováním, které neustávalo. Manžele navíc kvůli vlasteneckému smýšlení sledovala tajná policie. I z těch důvodů se Němcová ve své tvorbě často uchylovala ke svým ideálům o prostých a mravně čistých lidech. Radostné zakončení tak má většina venkovských povídek – Karla, Divá Bára, Dobrý člověk. 

Ctnostné hrdinky a hrdinové, kteří nepřijímají předsudky svého okolí a vzpírají se jim, žijí morálně a čestně, jsou odměněni láskou a šťastným životem. To ostatně napsal také literární kritik František Xaver Šalda, který vyzdvihl její protest proti sobeckosti a zlu s dodatkem, že ve svých dílech nacházela to, co jí v životě scházelo.

Ilustrace Adolfa Kašpara k Babičce.

Chudoba i domácí násilí

Jak dokládají četné dobové prameny a rovněž osobní korespondence, manželství s Josefem Němcem bylo všechno, jen ne šťastné. I proto Němcová hledala porozumění u jiných mužů, což se stalo pozdějším předmětem opovržení a následně zájmu o spisovatelčiny osudy. 

Inspirativní ženy – rozhovory

Psaní dopisů tehdy představovalo nejen způsob, jak udržovat kontakty s přáteli, ale tento žánr se uplatňoval také v románech či žurnalistice, listy se ve společnosti často veřejně předčítaly. Představoval také slohové průpravy pro začínající spisovatele. Němcová za svůj život napsala tisíce dopisů, z nichž část v obavách před policí zničila. Mnoho se jich však dochovalo a na základě její korespondence vyšlo několik knih, které její listy a život zevrubně mapují.

Jak si Němcová dávala na listech záležet, ukazuje například jejich ladění pro jednotlivé adresáty a výběr stylových a jazykových prostředků na jejich základě. „V dopisech, jimiž prosívala o finanční nebo jinou pomoc, bývala obřadná, užívala knižních prostředků jazyka, kdežto v listech osobám blízkým se dokázala zjihle svěřovat i žertovat, být ironická a sebeironická,“ uvádí se v publikaci Česká literatura od počátku k dnešku.

Její dopisy tak skládají obrázek ženy, pro kterou emancipační snažení zprvu znamenalo službu vlasti, ale poté touhu osvobodit se od manžela a nabýt finanční nezávislosti.

Božena Němcová a její manžel Josef.

Neustálé spory a hádky manželů vzbuzovaly pozornost u jejich přátel, kteří měli starost o Boženino zdraví. Hádky provázely manžele i ohledně výchovy dětí. Když syn Jaroslav i přes otcovu nevoli odjížděl do Rájce nad Svitavou, kde se chtěl vyučit zahradníkem, zbil Josef svou ženu tak, že musela hledat pomoc na policii.

Knihy Boženy Němcové je možné jako e-booky zdarma stáhnout na stránkách Městské knihovny v Praze.

V dopisu Vojtěchu Náprstkovi pak spisovatelka popsala, jak opisovala pohádky pro děti, protože neměli peníze na koupi vlastních, když manžel přišel domů a ve vzteku jí je roztrhal. „Ale to jsem se tak rozzlobila a vytrhla jsem mu to z ruky vší silou, a když mě nechtěl pustit, kousla jsem ho do ruky, až mu tekla krev,“ napsala. Poté se Josef odebral do hospody, a jak Němcová dodává, „domů když přišel, bylo pokračování. Ty neřáde, ty chcípneš někde za plotem, kdybys raději sirky prodávala!“

Později od manžela odešla. Byly to právě její dopisy, které jí měly zajistit obživu. Pro nakladatele Antonína Augustu připravovala jejich vydání. Němec to však nesl s nelibostí. Nakonec to byla tíživá finanční situace i pokročilá nemoc, které ji přiměly k Němcovi se vrátit.

Den před svou smrtí dostala první sešit druhého vydání Babičky. Zemřela v chudobě 21. ledna 1862 po čtyřech dnech bezvědomí. Prameny v současnosti uvádí, že příčinou jejích obtíží mohla být gynekologická rakovina, ke které se přidala tuberkulóza.

Jako symbol sloužila zejména v roce 1940, tedy 120 let od jejího předpokládaného narození. Ve válečném roce o ní psal Jaroslav Seifert a v jeho díle Vějíř Boženy Němcové ji představuje vlastenku, matku a silnou ženu. Její odkaz uctil také František Halas v díle Naše paní Božena Němcová. Zaujala také Julia Fučíka, který o ní napsal studii Božena Němcová bojující, ve které ji označuje za zakladatelku novodobé české prózy, ale také ji spojuje s počátky socialismu. Tento režim ji také později právě z těchto důvodů využíval jako vzor.

Její pohádky pak daly mimo jiné základ mnoha pozdějším známým filmům: Neohrožený Mikeš byl později zfilmovaný jako O statečném kováři. Čertův švagr jako S čerty nejsou žerty, Šternberk jako Jak si zasloužit princeznu, Potrestaná pýcha jako Pyšná princezna, O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku jako Princ a Večernice...

Přestože svůj život prožila v chudobě a nešťastném manželství, její odkaz je dodnes živý a literárními kritiky je označovaná jako průkopnice venkovské povídky a venkovské prózy, žena se silným sociálním cítěním a žena, která se postavila dobovým konvencím.

Inspirativní ženy

Seriál iDNES.cz

Inspirativní ženy, které se rozhodl představit projekt portálu iDNES.cz, jsou silné, pevné v názorech a jdou si za svým. Jsou vidět a slyšet ve veřejném prostoru nebo se dokázaly prosadit bez větší mediální pozornosti. Mají ale dostatek možností všechny? Ptáme se na témata, která o úspěchu mohou rozhodovat - píle, platové podmínky, rodina, ale i diskriminace, sexuální obtěžování stejně tak jako férovost a rovnost. Otevřené rozhovory jsou základem našeho projektu. Statistika je neúprosná, pořád je jen zlomek rodin, ve kterých jde na rodičovskou dovolenou muž. Tedy je rodina v dnešní době překážkou a jak skloubit děti a kariéru, kterou muž většinou přerušit nemusí? Každý si musí najít odpověď sám, ale pevně věříme, že vás Inspirativní ženy bez ohledu na pohlaví zaujmou.

Zdroje

  • LEHÁR, Jan (ed.). Česká literatura od počátků k dnešku. 2. doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008
  • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Božena Němcová – Lamentace - Dopisy mužům. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. s. 210. ISBN: 80-202-0594-2. 
  • VALIGURSKÁ, Monika. Autobiografické prvky v korespondenci Boženy Němcové. Olomouc, 2010. Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce.

Snoubila imaginaci s technologií. Niklová ovlivnila dětství mnoha generací

Návrhářka Libuše Niklová a její kocour.

Seriál S legendárním uhlově černým kocourem s harmonikovým tělem a zelenýma očima nebo se sytě žlutou...

Přivezla si i kousek Japonska, Eliášová jako první Češka procestovala svět

Barbora Eliášová v Tokiu v roce 1918. Sama přejala japonské zvyky, nosila...

Seriál Barbora Markéta Eliášová byla první česká cestovatelka, která navštívila všechny kontinenty....

Nejdéle sloužící poslankyně s ostrým jazykem. Zemínovou nezlomili ani komunisté

Františka Zemínová, poslankyně Národního shromáždění.

VIDEO Za první republiky pronesla osm tisíc projevů a stovky interpelací a intervencí na schůzích...

Záhadná Toyen. Netradiční malířka, která o sobě mluvila v mužském rodě

Toyen

Seriál Za pseudonymem Toyen se ukrývá nejznámější představitelka československé meziválečné avantgardy...

Je hrozné stát proti člověku, který vás porodil, říká pěstounka a Žena roku

Soutěž Žena roku 2020

Dva své sourozence nenechala v dětském domově a vzala si je k sobě do pěstounské péče. Kromě toho...

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Od 30. června do 8. července 2023 se bude konat 57. ročník MFF Karlovy Vary. Tváří nové znělky bude Johnny Depp.
Na zahajovacím koncertu zahraje Indoor Garden Party a Morcheeba. V hlavní soutěži se utká 11 filmů, Česko bude mít dva zástupce: detektivní drama Úsvit a přepis románu Jáchyma Topola Citlivý člověk

Hosté:

Chceme ekonomiku nerůstu, navrhuje aktivista přilepující se na silnice

  • Nejčtenější

Žralok zabil Rusa u pláže v Hurghadě, boj o život natočili přihlížející

Turisté v egyptské Hurghadě, oblíbeném letovisku podél pobřeží Rudého moře, zažili ve čtvrtek šokující podívanou....

Ukrajinská protiofenziva začala? Kyjev mlží, tanky se u Záporoží valí do boje

Sledujeme online Ukrajinská protiofenziva začala, tvrdí americká média s odvoláním na armádní zdroje z Kyjeva. Kabinet prezidenta...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Výbuch protrhl Kachovskou přehradu. Byli to ruští motostřelci, tvrdí Kyjev

Ukrajina oznámila, že ruské jednotky vyhodily do povětří Kachovskou přehradu na jižním toku Dněpru. Podle armády tak...

Děti se začnou kývat a pak umřou. Jižním Súdánem se šíří divná nemoc, ničí mozek

Kývavá nemoc je nová africká metla: mají ji jen děti, nikdo neví, co ji způsobuje a jak ji léčit. Nemá ještě ani jméno,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Rusko je lepší. Spolužáci poplivali ukrajinskou dívku, chování odsoudil i Rakušan

„Ukrajina je ku*va. Ukrajina je blbá. Rusko je lepší. Rusko je silnější.“ To jsou slova, která míří na ukrajinskou...

Matka na pervitinu a italská domácnost. Jak to bylo s vraždou dítěte v Mostě

Premium Vyostřené konflikty, dvojí život matky, neúspěšné podněty sociálce, problémová čtvrť a drogy. Z pozadí sporu o tříleté...

Jsme na prahu epidemie srdečního selhání, vyléčit se nedá, říká kardiolog

Premium Zatímco infarkt zná každý, povědomí o srdečním selhání je malé. Často se mylně zaměňuje právě za infarkt či zástavu...

Kam zmizel lupič století. František Procházka podle svědků žije v Karibiku

Premium Policie si chvíli myslela, že je František Procházka, který ukradl 540 milionů korun, po smrti. Jenže někteří Češi ho...

Před ruské velvyslanectví dorazili odpůrci a stoupenci Moskvy. A policie

Před ruské velvyslanectví v Praze v sobotu přišly dvě skupiny lidí. Jedna přišla podpořit Ukrajinu v boji proti ruské...

Na Hradě byl Dětský den. Nechyběly kolotoče, kočka Micka ani prezident

Venkovní areál Pražského hradu v sobotu z velké části patřil rodičům a dětem. Ti mohli navštívit Královskou zahradu a...

Nový název i okvětní lístek v cihlové barvě. SOCDEM hledá cestu z propasti

Přímý přenos S nový logem, okvětním lístkem růže v cihlové barvě, zkratkou SOCDEM a novým názvem Sociální demokracie místo ČSSD se...

Online výuka místo úřadu práce. Nepřijatí deváťáci mají další možnost

Řada rodin, jejichž potomci se nedostali na střední školu, řeší situaci studiem v zahraničí. Existuje ovšem další...

Stejně ošklivá jako všechno, co Rusko dělá, komentují vítězku soutěže krásy

V každoroční soutěži krásy pro vdané ženy získala titul Paní Ruska světa 2023 učitelka angličtiny Natalja Oskarová....

Zemřel český e-sportový šampion Twisten, bylo mu teprve 19 let

Ve věku pouhých devatenácti let zemřel český profesionální hráč počítačové střílečky Valorant Karel Ašenbrener, známý...

Jsme unavení úplně jako staří lidé, říkají Mišík a Jirásková

Zpěvák Adam Mišík (26) už rok randí s dcerou Ivy Kubelkové, modelkou Natálií Jiráskovou (18). Nedávno spolu začali...

Miluji tě, ale podvádím tě. A nelituji. Studie nahlédla do hlubin nevěry

Premium Je jedním z nejrozsáhlejších výzkumů svého druhu a přináší víc než paradoxní zjištění. Vyjevuje, že důvody nevěry jsou...

Nejsou menší, jen jsou výš, říká o modelaci prsou za 65 tisíc Krejčíková

Aneta Krejčíková (32) se rozhodla pro plastiku prsou. Představitelka sekretářky Květy ze seriálu Volha si své...