Diktát:

Diktát z 5. třídy

Na začátek druhého týdne kurzu Čeština v práci si vyzkoušejte diktát pro 5. třídu základní školy. Opět si otestujete především psaní tvrdých a měkkých i. Jeho tvůrcem je Petr Šulc a vybrali jsme ho z knihy Diktáty pro 5. třídu, kterou vydalo nakladatelství Pierot (www.pierot.biz).
B...c... se rozběsnil... a b...l... kop...ty do ohrady. Toreadoři téměř tančil.... Před zv...řaty hb... uh...bal.... Diváci nadšeně tleskal.... Dívky se bál..., ale b...c... toreadory nezab...l.... B...l... to neob...čejně stateční a tvrdí chlap..., ale ne vždy nad b...ky zvítěz...l.... Ob...vatelé Španělska si tyto kratochvíle obl...b...l.... Ženy, muži i děti stál... vždy v neděl... u kas... a kupoval... si l...stky. Po obědě si odpočinul..., a když polev...la polední v...heň, v...dali se na b...čí zápas....

Šebo: Rodiče neočkovaných dětí jsou zločinci, černý kašel je pro kojence smrtící