Právo

Vzory smluv

Vzor: Smlouva o půjčce

8. března 2012  11:01

Smlouva o půjčce je upravena v ustanovení § 657 a § 658 Občanského zákoníku. Smlouvou o půjčce...

Vzor: Dohoda o pracovní činnosti

29. února 2012  10:54

Dohoda o pracovní činnosti je zvláštní forma pracovněprávního vztahu určená zejména pro krátkodobé...

Vzor: Dohoda o ukončení nájmu domu

28. února 2012  16:01

Pokud jste pronajali někomu svůj dům, pak nejjednodušším způsobem, jak takovýto nájemní vztah...

Vzor: Podnájemní smlouva k domu

27. února 2012  20:12

Podnájemní smlouvu k domu uzavírá nájemce, který má dům v nájmu, se třetí osobou – tzv....

Vzor: Dohoda o ukončení podnájmu bytu

22. února 2012  8:36

Podnájemní smlouva může být vedle výpovědi, uplynutí sjednané doby či (v zákonem stanovených či...

Vzor: Výpověď nájemní smlouvy k bytu nájemcem

21. února 2012  16:52

České právo umožňuje nájemci vypovědět nájemní smlouvu k bytu vždy, a to i v případě, kdy to není v...

Vzor: Licenční smlouva podle autorského zákona

20. února 2012

Licenční smlouva je upravena v ustanovení § 46 a násl. Autorského zákona. Jde o smlouvu, kterou...

Vzor: Dohoda o převodu členství v bytovém družstvu

20. února 2012  10:02

I přes pokračující převody bytů do vlastnictví členů družstev je v ČR stále mnoho tzv. družstevních...

Vzor: Darovací smlouva

17. února 2012

Darovací smlouva je jednou z nejběžnějších smluv v lidském životě. Vždyť např. rodiče či prarodiče...

Vzor: dohoda o provedení práce

3. února 2012  14:49

Dohoda o provedení práce je zvláštní forma pracovněprávního vztahu určená zejména pro krátkodobé...