Vzor: Dohoda o pracovní činnosti

  10:54aktualizováno  10:54
Dohoda o pracovní činnosti je zvláštní forma pracovněprávního vztahu určená zejména pro krátkodobé zaměstnávání. Upravena je v § 74 a následujících Zákoníku práce.
Krátkodobý úvazek může být řešením i pro ty, kdo ztratili zaměstnání

Krátkodobý úvazek může být řešením i pro ty, kdo ztratili zaměstnání | foto: Petr EretČTK

Dohoda o pracovní činnosti

Vzhledem k určení dohody o pracovní činnosti jako dohody, která nemá suplovat pracovní poměr, je omezen maximální rozsah práce, kterou je možné na jejím základě vykonávat. Zákoník práce tak stanoví, že na základě dohody o pracovní činnosti je možné vykonávat práci v průměrném rozsahu nejvýše poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel a zaměstnanec se však mohou dohodnout i na kratší týdenní pracovní době.  Co se rozumí stanovenou týdenní pracovní dobou, přitom definuje Zákoník práce v § 79, podle něhož délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdne. U některých kategorií zaměstnanců je přitom přímo ze zákona stanovena kratší stanovená týdenní pracovní doba. Je to u zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu a u zaměstnanců s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem, kde je pracovní doba 37,5 hodiny týdně, a u zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem, kde je pracovní doba 38,75 hodiny týdně.

Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby v rámci dohody o pracovní činnosti se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

Jak uzavřít dohodu o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně. Z jejích náležitostí upravuje Zákoník práce pouze to, že v ní musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá (§ 76 odst. 4 Zákoníku práce).

Další ujednání v dohodě o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je velmi flexibilní formou zaměstnání, protože Zákoník práce u ní umožňuje smluvním stranám velice volně sjednat podmínky výkonu práce. Podle výslovného ustanovení § 77 odst. 2 Zákoníku se na dohodu o pracovní činnosti nevztahuje úprava týkající se pracovního poměru, pokud se jedná např. o odstupné, pracovní dobu (je však omezena doba výkonu práce v jednom dni, resp. během 24 hodin po sobě jdoucích a to na 12 hodin), dovolenou a odměňování. U odměňování je jediná výjimka a to, že i na zaměstnance pracující na základě dohody o pracovní činnosti se vztahuje minimální mzda.

Nemocenská a dohoda o pracovní činnosti

I na dohodu o pracovní činnosti se však vztahuje úprava nemocenského pojištění, a to tehdy, pokud dohoda o pracovní činnosti trvala nebo měla trvat aspoň 15 kalendářních dnů a sjednaná částka tzv. započitatelného příjmu dosahuje částky tzv. rozhodného příjmu (kterou je v roce 2012 částka 2500 Kč). Pokud je u dohody o pracovní činnosti sjednaná částka započitatelného příjmu nižší než rozhodný příjem, tj. než 2 500 Kč, je zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu alespoň 2 500 Kč. Účast na pojištění se sleduje měsíčně. V měsíci, kdy nedosáhl částky příjmu ve výši aspoň 2 500 Kč, není zaměstnanec účasten nemocenského pojištění a z jeho příjmu se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení (viz § 7 zákona č. 187/2006 Sb.). Pokud by zaměstnanec v takovém měsíci onemocněl, nebude mít nárok na nemocenskou.

V souvislosti s nemocenskou § 194 Zákoníku práce stanoví, že pro tyto účely je zaměstnavatel povinen předem rozvrhnout práci zaměstnance do směn (je tedy povinen určit, kolik hodin má zaměstnanec ten který den odpracovat a v případě, kdy bude v daný den zaměstnanec nemocný, bude mu náležet náhrada odměny odpovídající danému počtu hodin). Zákon však výslovně stanoví, že toto rozvržení do směn je provedeno pouze pro účely nemocenské, tzn. není závazné pro skutečný výkon práce, pokud si smluvní strany dohodly, že zaměstnanec bude vykonávat práci podle jiných pravidel. Zaměstnavatel totiž není povinen rozvrhnout práci do směn, může to ale udělat či rozvržení do směn sjednat. V této souvislosti upozorňujeme, že není vhodné upravovat rozvrh směn pro účely nemocenské přímo v dohodě o pracovní činnosti, protože pak by jej zaměstnavatel nemohl v případě potřeby jednostranně změnit.

Ukončení dohody o pracovní činnosti

Zákon umožňuje poměrně volně sjednat způsoby ukončení dohody o pracovní činnosti. Může být sjednáno její ukončení výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. Zákon stanoví délku výpovědní doby na 15 dnů, je však možné si sjednat jinou délku výpovědní lhůty.

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

Další z rubriky

Server justice.cz ochromila chyba systému

Státní znak (ilustrační foto).

Pravděpodobně jste zaznamenali výpadek serveru www.justice.cz, kde je dostupný mj. obchodní rejstřík, insolvenční...

Předpisy ve sbírkách zákonů od 15.5.2013 do 31.5.2013

Ilustrační snímek

I ve druhé polovině května 2013 byl aktivnější evropský zákonodárce.

Stanovisko Nejvyššího soudu k promlčení nároku na omluvu

Ústavní soud v Brně (ilustrační snímek)

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo na svém zasedání dne 11.9.2013 stanovisko, které se týká...

Mezinárodní měnový fond uvažuje o zrušení hotovosti

Mezinárodní měnový fond uvažuje o zrušení hotovosti

Kurzy.cz „V případě zrušení hotovosti budou monitorovány všechny prováděné transakce. To by proměnilo náš svět na Orwellův, ve k...

Najdete na iDNES.cz