Vzor: Dohoda o pracovní činnosti

  10:54aktualizováno  10:54
Dohoda o pracovní činnosti je zvláštní forma pracovněprávního vztahu určená zejména pro krátkodobé zaměstnávání. Upravena je v § 74 a následujících Zákoníku práce.
Krátkodobý úvazek může být řešením i pro ty, kdo ztratili zaměstnání

Krátkodobý úvazek může být řešením i pro ty, kdo ztratili zaměstnání | foto: Petr EretČTK

Dohoda o pracovní činnosti

Vzhledem k určení dohody o pracovní činnosti jako dohody, která nemá suplovat pracovní poměr, je omezen maximální rozsah práce, kterou je možné na jejím základě vykonávat. Zákoník práce tak stanoví, že na základě dohody o pracovní činnosti je možné vykonávat práci v průměrném rozsahu nejvýše poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel a zaměstnanec se však mohou dohodnout i na kratší týdenní pracovní době.  Co se rozumí stanovenou týdenní pracovní dobou, přitom definuje Zákoník práce v § 79, podle něhož délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdne. U některých kategorií zaměstnanců je přitom přímo ze zákona stanovena kratší stanovená týdenní pracovní doba. Je to u zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu a u zaměstnanců s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem, kde je pracovní doba 37,5 hodiny týdně, a u zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem, kde je pracovní doba 38,75 hodiny týdně.

Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby v rámci dohody o pracovní činnosti se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

Jak uzavřít dohodu o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně. Z jejích náležitostí upravuje Zákoník práce pouze to, že v ní musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá (§ 76 odst. 4 Zákoníku práce).

Další ujednání v dohodě o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je velmi flexibilní formou zaměstnání, protože Zákoník práce u ní umožňuje smluvním stranám velice volně sjednat podmínky výkonu práce. Podle výslovného ustanovení § 77 odst. 2 Zákoníku se na dohodu o pracovní činnosti nevztahuje úprava týkající se pracovního poměru, pokud se jedná např. o odstupné, pracovní dobu (je však omezena doba výkonu práce v jednom dni, resp. během 24 hodin po sobě jdoucích a to na 12 hodin), dovolenou a odměňování. U odměňování je jediná výjimka a to, že i na zaměstnance pracující na základě dohody o pracovní činnosti se vztahuje minimální mzda.

Nemocenská a dohoda o pracovní činnosti

I na dohodu o pracovní činnosti se však vztahuje úprava nemocenského pojištění, a to tehdy, pokud dohoda o pracovní činnosti trvala nebo měla trvat aspoň 15 kalendářních dnů a sjednaná částka tzv. započitatelného příjmu dosahuje částky tzv. rozhodného příjmu (kterou je v roce 2012 částka 2500 Kč). Pokud je u dohody o pracovní činnosti sjednaná částka započitatelného příjmu nižší než rozhodný příjem, tj. než 2 500 Kč, je zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu alespoň 2 500 Kč. Účast na pojištění se sleduje měsíčně. V měsíci, kdy nedosáhl částky příjmu ve výši aspoň 2 500 Kč, není zaměstnanec účasten nemocenského pojištění a z jeho příjmu se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení (viz § 7 zákona č. 187/2006 Sb.). Pokud by zaměstnanec v takovém měsíci onemocněl, nebude mít nárok na nemocenskou.

V souvislosti s nemocenskou § 194 Zákoníku práce stanoví, že pro tyto účely je zaměstnavatel povinen předem rozvrhnout práci zaměstnance do směn (je tedy povinen určit, kolik hodin má zaměstnanec ten který den odpracovat a v případě, kdy bude v daný den zaměstnanec nemocný, bude mu náležet náhrada odměny odpovídající danému počtu hodin). Zákon však výslovně stanoví, že toto rozvržení do směn je provedeno pouze pro účely nemocenské, tzn. není závazné pro skutečný výkon práce, pokud si smluvní strany dohodly, že zaměstnanec bude vykonávat práci podle jiných pravidel. Zaměstnavatel totiž není povinen rozvrhnout práci do směn, může to ale udělat či rozvržení do směn sjednat. V této souvislosti upozorňujeme, že není vhodné upravovat rozvrh směn pro účely nemocenské přímo v dohodě o pracovní činnosti, protože pak by jej zaměstnavatel nemohl v případě potřeby jednostranně změnit.

Ukončení dohody o pracovní činnosti

Zákon umožňuje poměrně volně sjednat způsoby ukončení dohody o pracovní činnosti. Může být sjednáno její ukončení výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. Zákon stanoví délku výpovědní doby na 15 dnů, je však možné si sjednat jinou délku výpovědní lhůty.

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

  • Nejčtenější

Kvíz: Jak se vyznáte v titulech a jejich zkratkách?

V minulém roce absolvovalo vysokou nebo vyšší odbornou školu 72 tisíc studentů. Z některých jsou DiS., Ing. či MUDr., z...

Ověřovací SMS kód nahradíme všem George klíčem, říká expert České spořitelny

Od září v Česku nastartoval režim, aby online platby u obchodníků a na internetu byly bezpečnější. Proč se tak děje a...

Krádež dronu pojišťovna neproplatila. Podle ní je dron motorové letadlo

Krádež zavazadla, obzvláště na zahraniční dovolené, není nic příjemného. Pokud jsme pojištěni, spoléháme na to, že nám...

Před pár lety u nás Matcha Tea nikdo neznal. Petr Patočka to změnil

Na začátku byly kvetoucí čaje. Jejich prodej však nešel tak, jak si Petr Patočka představoval. Firma se tak ocitla na...

Investic není třeba se bát, ani když ekonomika začíná zpomalovat

Prakticky tři čtvrtiny veškerého finančního majetku domácností leží na bankovních účtech. A to přesto, že jejich...

Premium

Gott šel měsíc před smrtí do Archivu bezpečnostních složek. Měl čisté svědomí, říká Špátová

Ten titulek musím hned opravit, protože Olga Špátová s Karlem Gottem prožila vlastně roky dva. Už před deseti lety, k...

Premium

Audioknížka o životě Jeana-Paula Belmonda, vyprávěná Jiřím Krampolem. Zcela zdarma

Jiří Krampol daboval Belmonda ve 28 filmech a jeho hlas je tak s tímto hercem téměř neoddělitelně spojen. Stylově tedy...

Premium

Červenobílý život na hraně. Čína se zlobí, Tvrdík i celá Slavie trnou

Žádná legrace to není. Aspoň pro slávisty určitě ne. Sám prezident republiky naznačil, že do slavného fotbalového klubu...

  • Další z rubriky

Je přípustné rozdávání letáků na akcích konkurence?

Zajímavý obchodní spor mezi dvěma hobby markety řešil nedávno Nejvyšší soud. Jednalo se o otázku, zda konkurent může na...

Postoupení pohledávky podle nového občanského zákoníku

Postoupení pohledávek z původního věřitele (postupitel) na věřitele nového (postupník) jako častého institutu se dotýká...

Server justice.cz ochromila chyba systému

Pravděpodobně jste zaznamenali výpadek serveru www.justice.cz, kde je dostupný mj. obchodní rejstřík, insolvenční...

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Dědické právo je jednou z oblastí, které se rekodifikace soukromého práva dotkla nejvýrazněji. Nový občanský zákoník...

Najdete na iDNES.cz