Analýza příčin nerealizování IPO v ČR od Komise

  17:39aktualizováno  17:39
Komise pro cenné papíry vypracovala analýzu, která zhodnocuje současný stav českého akciového trhu z pohledu jeho kapitálo-alokační funkce a pojmenovává hlavní příčiny jeho neutěšeného stavu a navrhuje řešení.
Komise pro cenné papíry vypracovala analýzu, která zhodnocuje současný stav českého akciového trhu z pohledu jeho kapitálo-alokační funkce a pojmenovává hlavní příčiny jeho neutěšeného stavu. Zároveň navrhuje pro zákonodárce určitá legislativní řešení, kterými by se dala současná situace výrazně zlepšit, a tak zajistit zájem podniků o emisi nových akcií na burze či RM Systému.

Význam IPOs

Veřejná nabídka primární emise akcií (IPO z anglického Initial Public Offering) je jednou z možností získání kapitálu pro rozvoj společnosti. I když se ekonomicky jedná o velmi efektivní způsob financování pro určité typy firem, přesto došlo v České republice pouze k jednomu IPO, a to ještě nevalně úspěšnému a velmi malému. IPOs jsou také důležitá pro rozvoj českého kapitálového trhu, na kterém dominuje pouze několik podniků ve vlastnictví státu nebo se silnými strategickými partnery, u nichž je možnost vykoupení minoritních akcionářů a odchodu z burzy velmi reálná. Jak podotýká Komise: „akcie přicházející na veřejný trh z primárních veřejných nabídek jsou hnacím motorem pro sekundární obchodování“. Většina ekonomů zastává názor, že ekonomika nemůže dlouhodobě prosperovat bez zdravě fungujícího kapitálového trhu. Zajištění podmínek pro jednoduché uvedení nových akcií na trh je tudíž pro českou ekonomiku velmi důležité.

Problémem je legislativa

Komise identifikuje jako hlavní problém neexistence IPOs současný český právní systém, který značně prodlužuje délku procesu IPO na období několika měsíců (za určitých předpokladů i více než rok!). Dlouhý proces IPO způsobuje vysokou investiční nejistotu. Od učinění investičního rozhodnutí koupit nové akcie a možností je prodat se totiž mohou podstatně změnit podmínky na trhu a tím toto rozhodnutí znehodnotit. S rostoucí délkou procesu také na důležitosti získává faktor časové hodnoty peněz.

 Konkrétní procedurální činnost a úkonyStanovené lhůty Doba realizace (kumulativně v měsících)
1.Pozvánka na jednání valné hromady30 dnů1
2.Zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do ORx2 - 8
3.Schválení prospektu Komisí, přidělení ISINu30 dnů3 - 9
4.Uveřejnění prospektu emitentax3 - 9
5.Ukončení procesu upisování akciíx6 - 12
6.Podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do OR30 dnů7 - 13
7.Zápis zvýšené výše základního kapitálu do ORx7 - 19
8.Vydání nových akciíx7 - 19
9.Zaknihování akcií v SCPx8 - 20
10.Podání žádosti o přijetí k obchodování na veřejném trhu organizátoru veřejného trhu60 dnů10 - 22
11.Oznámení o přijetí na veřejný trhx10 - 22
Nutné činnosti a úkony spojené s realizací IPO
Zdroj: Komise pro cenné papíry

Konkrétní legislativní překážky

Komise identifikovala následující hlavní legislativní překážky rychlého procesu IPO:

 1. Časová náročnost zápisů do obchodního rejstříku týkající se zvýšení základního kapitálu
  Jedná se především o povinnost dvojitého zápisu: nejdříve usnesení valné hromady o zvýšení kapitálu a po skončení upisování akcií a splacení alespoň 30% peněžitých vkladů zápis o zvýšení kapitálu. Tato povinnost představuje dle Komise až 80% celkového času v tabulce uvedené výše. Soud totiž nemá stanovenou žádnou lhůtu pro vyřizování návrhů na zápis. Právě stanovení konkrétní a krátké lhůty (ve dnech) pro zápis by IPOs výrazně pomohlo. Komise také navrhuje zavést v legislativě zvláštní pojem „emise akcií s bezprostředním cílem její registrace na veřejném trhu“, který by požíval zvláštního režimu.
 2. Dispozice s právy z upsání nových akcií
  I když je proces IPO v ČR tak dlouhý, neupravuje český právní řád výslovně možnost dispozice s právy z upsání nových akcií. Komise navrhuje legislativně zavést nový typ cenného papíru – poukázku na cenný papír. Ta by byla vydána upisovateli v případě platného úpisu s plným splacením emisního kurzu.
 3. Určení emisního kurzu a uveřejnění prospektu cenného papíru
  K nastavení optimálního emisního kurzu je třeba odhadnout potenciální poptávku investorů, k jejímuž zjištění slouží na mezinárodních kapitálových trzích předběžný prospekt (Red Herring). Český právní řád však tento institut nezná a prospekt nové emise může být uveřejněn až po jeho schválení Komisí. Komise navrhuje udělit výjimku každé „emisi akcií s bezprostředním cílem její registrace na veřejném trhu“ uveřejnit předběžný prospekt neobsahující všechny povinné náležitosti. Po určení emisního kurzu a zajištění ostatních povinných náležitostí by se zveřejnil definitivní prospekt. Částečným řešení by také podle Komise bylo rozšíření definice „institucionálního investora“ o obchodníka s cennými papíry. Ti by pak mohli upisovat cenné papíry v rámci IPO pro své klienty bez nutnosti předešlého uveřejnění prospektu, což lze právě v případě institucionálních investorů.
 4. Nezvratnost procesu zvyšování základního kapitálu
  Současné ustanovení obchodního zákoníku otevírá příliš velký prostor pro možné žaloby na neplatnost usnesení vlané hromady. Právě v případě „emise akcií s bezprostředním cílem její registrace na veřejném trhu“ by bylo podle Komise vhodné co nejvíce limitovat možnost narušit proces IPO žalobami.
 5. Registrace IPO na veřejném trhu
  V současnosti je stanovena lhůta nejméně deseti dnů od uveřejnění prospektu, po jejímž uplynutí může být cenný papír přijat k obchodování na veřejném trhu. Komise navrhuje zkrátit tuto lhůtu při dodržení ostatních podmínek na jeden pracovní den.
 6. Základní kapitál, jmenovitá hodnota akcií a emisní kurz
  Velkým problém pro provedení IPO je případ, kdy jmenovitá hodnota akcie je vyšší než její tržní cena. Emisní kurz podle platného práva nesmí být nižší než jmenovitá hodnota. Zároveň lze ale těžko nabízet nové akcie za cenu vyšší než tržní. U většiny českých podniků bohužel nominální hodnota akcie výrazně převyšuje její tržní cenu. Řešením by bylo snížení vysoké jmenovité hodnoty akcie, což vyústí ve snížení základního jmění a po té toto jmění navýšit vydáním nových akcií. To je ale časově velmi náročný proces. Komise proto navrhuje možnost jednoduše provést souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu. Další možností by bylo emitovat akcie bez jmenovité hodnoty, což je praxe relativně běžná v EU.
Ostatní překážky

Komise v analýze také uvádí výčet nelegislativních faktorů znesnadňujících proces IPO. Jedná se především o:

 • Malý rozsah českého kapitálového trhu
 • Nedůvěra emitentů v český kapitálový trh
 • Obava z nedůvěry investorů
 • Obavy majoritních vlastníků ze ztráty rozhodujícího vlivu na dění ve společnosti
 • Odkládaná privatizace bank
 • Nadměrné propojení bank a podniků
 • Celkový stav ekonomiky země
 • Relativně vysoké náklady spojené s IPO
 • Problém ve správném načasování emise
 • Neexistence otevřené podpory kapitálového trhu ze strany vlády
 • Určité zakolísání zájmu o IPO v zahraničí
 • Neexistence daňových výhod
Pro podrobnější informace o procesu IPO viz příspěvek v akciové sekci „Jak na to?“

Kompletní znění analýzy Komise najdete v příloze.

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

 • Nejčtenější

Jak je to s diskutovanou slevou na manželku? Její reálná hodnota klesá

Daňová sleva na manželku nebo manžela patří v Česku mezi významné daňové slevy podporující rodiny formou nižšího...

Sazby hypoték prudce padají. Hypoteční trh však příliš neožívá

Hypotéky zlevnily i v září a zdá se, že tento trend bude pokračovat. Zatímco v lednu průměrná úroková sazba vystoupla...

Vsadil na konopnou látku a jeho tenisky jsou dnes úspěšným hitem

Podnikatelský příběh Tomáše Rohala, který prorazil v Česku i ve světě s konopnými teniskami, není jen o úspěšné cestě...

Jakákoliv snaha zpřístupnit mladým hypotéky je vítaná, říká odbornice

Novela zákona o ČNB, kterou ještě musí projednat parlament, přinese několik změn na hypotečním trhu. Jednou z nich bude...

Obavy z propadu realitního trhu nemám, říká odborník

Investice do realitních fondů jsou stále častějším doplňkem investorských portfolií. Zda se vyplatí a jaká jsou jejich...

Premium

Havel byl z jiného těsta, vzpomíná v rozhovoru exprezident Klaus

Jeden z hlavních aktérů polistopadového vývoje Václav Klaus starší hovořil pro LN o nepochopení kuponové privatizace i...

Premium

Test kávy v kapslích: Bezpečné, pohodlné, ale drahé potěšení

V kavárně určitě najdete zajímavější druhy kávy, rozpustná je zase levnější. Test jsme zaměřili na kávu v kapslích, z...

Premium

Sex je snadno dostupný, ale nevěra ještě není důvod k rozchodu

Tolerance je podle něj jen povýšenecký postoj k druhému a vytváří korupční prostředí, proto do partnerských ani jiných...

 • Další z rubriky

KOMENTÁŘ: Dluhopisové kasino nekončí, recese přinese firemní bankroty

Na trhu se v poslední době stále častěji objevují firemní dluhopisy s příslibem velmi atraktivního zhodnocení. Kdo do...

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

KOMENTÁŘ: Bublina na akciových trzích – co bylo ztraceno v překladu

Nedávno proběhla médii zpráva, že známý investor vidí novou bublinu na finančních trzích. Výsledkem bylo mnoho článků o...

Jak rozumně a bez rizika investovat volné peníze, aby vydělávaly

Stejně jako jsou lidé, kteří přemýšlejí o tom, jak vyjít s minimem peněz, jsou lidé, kteří mají peněz nadbytek a...

Najdete na iDNES.cz