Dobré sebeovládání je cestou k úspěchu. Osm kroků, jak ho zlepšit

aktualizováno 
Síla vůle čili schopnost sebeovládání patří k nejdůležitějším předpokladům úspěchu. Je schopností jednat disciplinovaně, odpovědně a dosáhnout tak na dlouhodobé pracovní i osobní cíle. Mnoha lidem však síla vůle schází. Jak tuto důležitou schopnost neztratit a naopak posílit, vysvětluje psycholog Jan Urban.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Síla vůle není nic jiného než schopností sledovat cíle, které své ovoce přinášejí až po delší době. Například učit se něčemu, co využijeme až za čas. Je tak opakem sklonu propadat příjemným svodům, lákadlům nebo pokušením, které nám dříve nebo později uškodí. V tom lepším případě „jen“ tím, že nám seberou čas potřebný k dosažení důležitějších cílů. V tom horším tím, že se odrazí na našem zdraví.

Význam disciplíny je všeobecně známý. Možná je však ještě vyšší, než se běžně domníváte. Byl totiž prokázán experimentálně, a to dlouhodobými a opakovanými psychologickými výzkumy.

Ještě důležitější, než jsme si mysleli

K těm nejznámějším patří pokus, který trval několik desetiletí. Na jeho počátku byla skupina dětí, která v určitém kontrolovaném prostředí dostala za úkol nejíst sladkosti, které se před nimi nacházely. Současně dostaly slib, že pokud to dokážou, získají později sladkostí podstatně více.

Jan Urban (1953)

  • Autor publikací Přestaňte se v práci stresovat a Jak lépe naložit s časem.
  • Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.
  • Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.
„Platy některých státních úředníků, především těch vedoucích, u nás patří k...

Jak bylo možné očekávat, některé pokyn dodržely, jiné nikoli. Na tom by nebylo nic pozoruhodného: svou schopností vzdorovat či podléhat svodům se lidé liší. Podstatnějším zjištěním bylo, že schopnost uplatnit svou vůli řadě dětí předurčila jejich život. Ty, které se ovládnout dokázaly, byly v pozdějším životě, ať již ve škole nebo v práci, úspěšnější. A to bez ohledu na svou inteligenci či další schopnosti, jimiž disponovaly.

Výsledek pokusu, který byl později vícekrát a v různé podobě opakován, může vyznívat pesimisticky. Poukazuje totiž nejen na význam schopnosti ovládat se, ale i na to, že jde o schopnost do značné míry vrozenou.

I tuto schopnost lze však posílit a často to dokonce nemusí být ani příliš složité. Pomůže nám k tomu několik pravidel. Doporučení sloužící k posílení osobní vůle či disciplíny spadají do rodu „mentálních technik“. Tedy metod, jak nepřímo řídit sebe sama.

1.Odstraňte svody

Propadáte-li opakovaně svodům, které vám brání v práci, snažte se je ze svého okolí odstranit. Jde o pravidlo patřící k nejjednodušším. Může být však přesto velmi účinné. I když svou vůli omezením nejrůznějších svodů ve svém okolí možná příliš nezvýšíte, dáte jí rozhodně větší šanci uspět.

Lidé, kteří vědí, že jejich schopnost vzdorovat svodům není vysoká (a mívají tak často sklon věnovat se namísto důležitých úkolů věcem malicherným), by proto měli před zahájením práce své okolí od potenciálních svodů vyčistit. Někdy to v zájmu věci může znamenat i vypnout telefon či odpojit počítač od internetu.

Podobná, náročnější technika spočívá v tom, že si pro případ, kdy by se ve vašem okolí mohlo určité lákadlo vyskytnout, připravíte plán. Když například chcete omezit svou konzumaci sladkého a víte, že se zúčastníte narozeninové oslavy, na které se bude podávat sladké, můžete se na tuto situaci připravit tím, že si namísto něho vezmeme ovoce. Tlak na svou vůli tak poněkud snížíte.

2.Posilujte svou představivost

Představy mají schopnost mobilizovat naši energii. Slabá vůle je tak mnohdy jen důsledkem nedostatečné schopnosti představit si, čeho bychom silnější vůli mohli dosáhnout.

Svou vůli můžete proto posílit tím, když cíl, o který usilujete, si představíte přitažlivější, například více živý, barvitý či plastický. Tato představa by navíc měla zahrnout vše, co dosažením cíle získáte. Inspirovat se při tom můžete tím, čeho svou vytrvalostí dosáhli jiní.

3.Vymezte si pozitivní cíle

Cíl, který sledujete, byste si měli vymezit „pozitivně“. Vyjádřeno jinak, měl by být formulován jako něco, čeho chcete dosáhnout, nikoli jako něco, před čímž utíkáte, nebo čeho se chcete vyvarovat. Příkladem je snaha usilovat o „zdravý životní styl“, nikoli „jen“ snaha zbavit se přejídání nebo nedostatečného pohybu.

Upnout se na cíl, který je vymezen pozitivně, je totiž zpravidla snazší než zaměřit na zvyky, kterých se chcete zbavit. Když si cíl vymezíte na základě toho, co získáte, své vůli tím pomůžete. Již Dostojevský si všiml toho, že snažíme-li se na něco nemyslet, dosáhneme spíše toho, že na to myslíme skoro pořád.

4.Rozdělte cíle na kratší

Je-li váš cíl dlouhodobý, měl by být rozdělen na kratší. Sledování příliš dlouhodobých cílů, které nenesou okamžité výsledky, může vaši vůli vyčerpávat: i když je poměrně silná, rozsah úkolu, který před vámi stojí, ji chtě nechtě oslabuje.

Proto může být vhodnější rozdělit rozsáhlý či náročný úkol na úkoly kratší či dílčí, jejichž splnění vaši vůli naopak posílí. Znamená pro ni totiž odměnu. Na podporu své vůle si navíc splněný úkol můžete poznamenat, tak abyste ho alespoň po určitou dobu měli trvale před očima.

5.Nepřepínejte svou vůli

Vůli není vhodné přepínat. I silná vůle se může po čase vyčerpat. Upínáte-li se proto na dosažení určitého náročného a důležitého cíle, který na vaši vůli klade značné nároky, neměli byste ji současně vyčerpávat tím, že na ni spoléháte i u úkolů méně významných. Vůli sice lze dlouhodobě trénovat, z krátkodobého hlediska však není vhodné na ni nakládat příliš.

Častý způsob, kterým lidé svou vůli přepínají, či zbytečně vyčerpávají, souvisí i se sklonem stanovovat si své úkoly či termíny nerealisticky. Cíl či úkol, který si vytyčíte a chcete svou vůlí dosáhnout, by měl mít svůj termín. Nerealistické termíny, na které vaše vůle nestačí, vedou k tomu, že vůli přepínáte, ale i k tomu, že svou důvěru ve vlastní vůli zbytečně ztrácíte.

6.Neoslabujte vůli stresem

Svou vůli byste neměli oslabovat ani stresem. Podobně jako jiné schopnosti klesá i vůle v podmínkách stresu. Tomu se sice v jisté míře nevyhnete. Dopad stresu však závisí do značné míry na tom, jak jej vnímáte, či jaké zvyky jsme si osvojili.

Ke zbytečně zvýšenému stresu přispívá například zvyk brát si určité události osobně či usilovat o naprostou dokonalost. Stres zvyšuje i sklon obávat se bezdůvodně věcí příštích, které velmi pravděpodobně nikdy nenastanou. Nebo tendence prodlévat příliš u věcí minulých, které již nezměníte.

7.Věřte svým schopnostem

Nízká vůle je mnohdy důsledkem nedůvěry ve vlastní schopnosti, a to i samotnou vlastní vůli. Lidé, jež trpí slabou vůlí, se tak často ocitají v určitém začarovaném kruhu. Nevěří-li svým schopnostem včetně schopnosti nasadit či uplatnit svou vůli, svou snahu dosáhnout určitého cíle předem nebo po krátké době vzdávají.

Řešením je, že si důvěru ve své schopnosti budete dodávat a nikoli ubírat. A to především tím, že si připomenete všechny případy, kdy naše vůle byla k dosažení určitého cíle dostatečná, nebo kdy vám na cestě k cíli úspěšně napomohly i naše další schopnosti.

8.Buďte sebou samým

Často si to plně neuvědomujeme, ale naše vůle či sebekontrola je mnohdy v pohotovosti po velkou část našeho běžného pracovního dne. Týká se to především situací, kdy jsme nuceni – nebo se to domníváme – své běžné či normální jednání nejrůznějším způsobem potlačovat či korigovat. Tato okolnost však naši vůli často značně vyčerpává.

Jistá míra trvalé sebekontroly, ať již na pracovišti či jinde, je pochopitelně nezbytná. Jsou však i situace, kdy tak nutná není, například tehdy, kdy je vedena snahou zbytečně skrývat některé naše pocity nebo se zalíbit ostatním.

Lidé, kteří tímto způsobem jednají, tak svou vůli mnohdy zbytečně vyčerpávají. Ve vztahu k těm, kteří se chovají přirozeně, se tak mohou, pokud jde o možnosti jejich vůle, dostávat do zbytečné nevýhody.

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Ztratila občanku a nepřevzala si dopis. Přišla tím o dům za miliony

Ilustrační snímek

Dávno už neplatí, že nepřebíráním pošty se vyhneme nepříjemnostem. Naopak. Včasnou reakcí na úřední sdělení můžeme...

Mzdy rostou, někde raketově. Kdo dostal letos přidáno nejvíce

Ilustrační snímek

Lektorkám, jeřábníkům, manažerům hotelů a dalším profesím se od Nového roku zvedají platy o tisíce měsíčně. Zato...

Odbornice: Jít do hypotéky bez jediné našetřené koruny není rozumné

Lucie Drásalová, hypoteční a úvěrová analytička Partners

Centrální banka a ministerstvo financí chystají novelu zákona, která má mladým lidem do 36 let zajistit snazší přístup...

Kvíz: Zvládli byste to, co vaše děti?

Soutěže se zúčastnilo více než sedmdesát tříd.

Jak jsou na tom s finanční gramotností, to si mohli školáci ověřit v celoevropské soutěži European Money Quiz. V našem...

Na zakázce se nedohodli, přesto mu firma účtuje tři tisíce

Ilustrační snímek

Nefungující výrobek můžete vyměnit, špatnou práci reklamovat. Co ale dělat v případě, kdy pro vás řemeslník nic...

Další z rubriky

Na zakázce se nedohodli, přesto mu firma účtuje tři tisíce

Ilustrační snímek

Nefungující výrobek můžete vyměnit, špatnou práci reklamovat. Co ale dělat v případě, kdy pro vás řemeslník nic...

KVÍZ: Obstáli byste v odborné zkoušce úvěrových poradců?

Ilustrační snímek

Každý, kdo se přímo podílí na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, musí složit zkoušku...

Kvíz: Zvládli byste to, co vaše děti?

Soutěže se zúčastnilo více než sedmdesát tříd.

Jak jsou na tom s finanční gramotností, to si mohli školáci ověřit v celoevropské soutěži European Money Quiz. V našem...

Má Česko přijmout místo české koruny euro? Odpovědi Ano-Ne od jednotlivých stran...

Má Česko přijmout místo české koruny euro? Odpovědi Ano-Ne od jednotlivých stran...

Kurzy.cz Měla by Česká republika přijmout společnou evropskou měnu? To byla další otázka, kterou redakce TN.cz položila stranám ...

Najdete na iDNES.cz