Diktát:

Vyjmenovaná slova

Kdo si chce vyzkoušet, jak dobře umí vyjmenovaná slova, má nyní šanci na iDNES.cz. V testu, který prověří vaše znalosti vyjmenovaných slov, můžete udělat maximálně 64 chyb. Jako hodnocení dostanete klasickou školní známku, tedy výborně až nedostatečně. Test připravil pro čtenáře iDNES.cz Jan Chromý z Ústavu pro jazyk český.
František b...l v z... v Přib...slavi. L...že s... s sebou s...ce nebral, zato měl l...čené střev...ce. Z nádraží doklop...tal do pronajatého b...tu. Ačkol...v to b...lo přep...chové b...dlo, b...ly v něm m...ši. František zavzl...kal a přem...šlel, co s... počne. M...šlenku na to, že by ob...val m...stnost s p...štícími zv...řaty, brz... odm...tl. Nakonec zas...čel: "M...ši, budete p...kat!" Chop...l se telefonu a vytoč...l č...slo ...tele Josefa. Josef b...l zrovna ve ml...ně, ale nab...dl se, že ihned ...jde. Brz...čko doraz...l a měl s sebou dlouhé b...dlo. M...ši se jim ale ub...t nepodař...lo. "As... s... na budeš muset zv...knout," říkal Josef, zv...klaný neúspěchem. František se ale odb...t nenechal. V...ndal střev...ce, polož...l je za dv...řka ob...dlí a odstoup...l. M...ši v...běhly a začaly žv...kat v...borné l...ko. Když za nimi František zam...kal, radostí v...skal: "Pepo, v...díš, jaký js... s...ček?"

Šebo: Rodiče neočkovaných dětí jsou zločinci, černý kašel je pro kojence smrtící