Diktát:

Vy, nebo vi?

Osmý diktát se zaměří na i/í nebo y/ý po písmenu v. Autorem diktátu je opět Pavel Dolejší a vybrali jsme ho z knihy Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu, kterou vydalo nakladatelství a vydavatelství Pavel Dolejší (www.humpolec.cz/pd).
V noc... b...lo sl...šet houkání v...ra. Na obl...čeji se m... udělala nepříjemná v...rážka. V...dl...čka slouží k nap...chování jídla. Snažíme se zbav...t špatných náv...ků. Na stěně v...sel obraz. M... tady nic nev...díme. V...cv...čená op...čka v...skočila do v...šky. V létě b... na sluníčku pořádná v...heň. V... s... dokážete neuvěřitelně v...m...šlet. Chlapec b...l hubený jako v...žle. Nev...v...šuj se nad druhé. V...tejte u nás!

Šebo: Rodiče neočkovaných dětí jsou zločinci, černý kašel je pro kojence smrtící