Test:

Test - Český jazyk - 9. třída

Každá správná odpověď je za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů – 30 bodů: Jsi mistrem svého jazyka; 18 bodů – 24 bodů: Český jazyk umíš znamenité; 11 bodů – 17 bodů: Test dopadl slušně, ale máš ještě co zlepšovat; 5 bodů – 10 bodů: Chce to jednoznačně přidat, svůj rodný jazyk musíš ovládat lépe; 0 bodů – 4 bodů: Tento test tě zaskočil, nevadí, zaměř se na zlepšení znalostí svého rodného jazyka

děti, studium, škola
1.Kolik je v červeně označeném textu podstatných jmen:

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

2.Kolik je v červeně označeném textu textu zájmen:

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

3.Pouze v jedné z následujících odpovědí jsou určeny správně všechny slovní druhy z červeně označené ukázky:

Nechoď časně ráno před našimi vraty.

4.Přečtěte si pozorně následující text a odpovězte na otázky 4 a 5:

Foglarovy Hochy od Bobří řeky sem četl několikrát. Která z následujících výpovědí úvodní ukázce je pravdivá:

5.Ve které z následujících možností jsou správně určeny všechny kategorie podstatného jména řeky z červeně vyznačené ukázky:

6.Který z následujících výroků byste si mohli přečíst v knihách o Rychlých šípech:

7.Přečtěte si pozorně následující text a odpovězte na otázky 7, 8 a 9:

Vejce větší než slepice Podivný nelétavý pták kivi žije na Novém Zélandu a je pro něj tak typický, že se stal jeho symbolem. Až do příchodu Evropanů neměl na ostrově žádné nepřátele, proto také nepotřeboval létat, ale dnes se stává snadnou kořistí toulavých psů a koček, které na ostrov Evropané zavlekli, takže zde patří ke kriticky ohroženým druhům.  Kiviové jsou mimo jiné zajímaví tím, jak veliká vajíčka kladou - přibližně tříkilová slepice v sobě nosí jediné vajíčko vážící až půl kilogramu, jehož obsah zaujímá ze 60 % žloutek. Poměr jeho velikosti ke kostře slepice je dobře vidět na rentgenovém snímku. Se snesením obrovského vejce však povinnosti slepice končí - péči o obří vejce přejímá sameček. Která z následujících informací je pro úvodní článek nejdůležitější:

8.Jakou informaci byste v prvním odstavci úvodního článku nenašli:

9.Kterou z následujících informací skutečně přináší druhý odstavec úvodního článku:

10.Pozorně si přečtěte následující červeně označený text a odpovězte na otázky 10 a 11:

6 hodin odpoledne Na hrad Křivoklát jsme nemohli dojít. Dostal jsem od Tebe pohled. Jsem velmi rád, že na mne vzpomínáš, i když jsem již druhý týden na táboře. Pozdravuj i babičku. Je mi velmi líto, že včera pršelo, a proto jsme nemohli jít na výpravu. Martin Novák O jaký slohový útvar se jedná v předchozí ukázce:

11.V červeně označeném textu je spousta chyb, jedna z následujících možností však rozhodně není chybou:

12.Pozorně si přečtěte následující červeně označený text a odpovězte na otázky 12 a 13:

Můj kamarád Pavel je vysoký a poměrně štíhlý chlapec. Je mu 12 let a chodí do stejné školy jako já. Má černé oči. Mám ho rád, protože se na něj mohu spolehnout. Chodí vždy pěkně oblečen. Má zdravou barvu ve tvářích a často se směje. Nosí rád barevné oblečení. Má hnědé vlasy. Ve škole se učí docela dobře, ale já jsem vždycky lepší a to ho žere. Zamyslete se nad předchozím textem a rozhodněte, který z následujících výroků platí:

13.Velmi podivná je i poslední věta červěně označeného textu textu. Proč:

14.Pozorně si přečtěte následující červeně označený text a odpovězte na otázky 14 a 15:

Staré pověsti české Vizte, to je ta země, kterou jste hledali! To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. Hle, země po vaší vůli! Jen jména nemá. Rozvažte, jakým jménem má býti jmenována. A hned všichni volali jako jedním hlasem: „Tvým! Tvým jménem!“. Kdo je autorem knihy, ze které je naše ukázka?

15.Z následujících možností vyberte správné jméno osoby promlouvající k lidu a místo, na němž byla slova podle pověsti pronesena:

16.Přečtěte si pozorně následující červeně označený text a odpovězte na otázky 16 a 17:

František Halas - Hádanka první Moc a moc malých švadlenek pospíchá do domečku tancují tam šlapáka po hebkém jehelníčku Pak seberou kdejaký prášek a letí rovně nerovně až tam kde malý Kulihrášek med mlsá paní královně Tuto poetickou hádanku napsal spisovatel František Halas svým dětem. Dokážete uhodnout, co znamená:

17.Jaké z následujících schémat odpovídá rozložení rýmů v básni:

18.Přečtěte si pozorně následující červeně označený text a odpovězte na otázku:

Božena Němcová - Sůl nad zlato: „Já, tatíčku, vás mám ráda jako sůl,“ odpověděla Barunka a sladce na otce pohlédla. „Ach ty ničemnice, ty nemiluješ otce víc než jako sůl?“ rozkřikly se starší sestry. „Jako sůl!“ přisvědčila Barunka zcela opravdově a ještě liběji na otce pohlédla. Král se ale na dceru rozhněval, že ho má jen tak ráda jako sůl, takovou praobyčejnou věc, kterou každý má a míti může, které si nikdo nevšímá. „Jdi mi z očí, když si mě víc nevážíš než sůl!“ rozkřikl se král, dodávaje: „Až nastanou takové časy, že bude lidem sůl vzácnější nad zlato a drahé kamení, potom se ohlas – budeš královnou!“

19.Pohádky psalo mnoho českých i světových spisovatelů, jeden z následujících však ne. Který:

20.Jakou jazykovou formou je nářečí:

21.Přečtěte si pozorně následující červeně označený text a odpovězte na otázky 21, 22, 23 a 24:

Děvčata přiběhl- ze školy a chlapci je vítal- .: Doplňte obě správné koncovky sloves v této větě:

22.O jaký druh výpovědi se v ukázce jedná:

23.Slovo "je" v této větě vyjadřuje:

24.Jakým slovním druhem je slovo "je" v této větě:

25.Určete druh zájmena ve větě: Kdo rychle dává, dvakrát dává.

26.Kolik je v této větě ohebných slov: Kdo rychle dává, dvakrát dává.

27.Určete slovo jednoznačné:

28.Slovo Čedok vzniklo:

29.Určete slovo přechýlené:

30.Ve které odpovědi je použito citoslovce v roli přísudku:

Vyprodaná hala sledovala zlaté finále českého týmu