Test:

Test - Český jazyk - 5. třída

Každá správná odpověď je za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů – 30 bodů: Jsi mistrem svého jazyka; 18 bodů – 24 bodů: Český jazyk umíš znamenité; 11 bodů – 17 bodů: Test dopadl slušně, ale máš ještě co zlepšovat; 5 bodů – 10 bodů: Chce to jednoznačně přidat, svůj rodný jazyk musíš ovládat lépe; 0 bodů – 4 bodů: Tento test tě zaskočil, nevadí, zaměř se na zlepšení znalostí svého rodného jazyka

Studentky v knihovně
1.Která z těchto vět je napsána bez chyb:

2.Ve které variantě jsou správně utvořena příčestí minulá:

3.Ve které z možností je správně doplněna čárka v souvětí:

4.V kterém případě jsou napsána velká písmena správně:

5.Která řada slov má správně doplněné ě/je:

6.Kterým slovním druhem je vyjádřen podmět ve větě:

Kromě je předložka.

7.Od jakého vyjmenovaného slova je odvozeno slovo zlozvyk:

8.Větnému vzorci "Přestože V1, V2, když V3" odpovídá věta:

9.Ve větě "Tlouklo mu srdce úzkostí" je přísudkem:

10.Ve které z variant jsou správně určeny mluvnické kategorie přídavného jména východní ze spojení na východní straně:

11.Jak říkáme podstatným jménům, která mají na začátku velké písmeno:

12.Podle jakého vzoru se skloňuje jméno úzkost:

13.Který z těchto tvarů je podle zadání (1. os., č. j., zp. podmiň. min.) vytvořen od slovesa tlouci správně:

14.Vyberte správně utvořený 5. pád od slov poslanec a soudce:

15.Kořen slova obdarovávat je:

16.Vyberte variantu, kde jsou uvedena pouze slova s dvojhláskou ou:

17.Vyberte správně konec přísloví Dvakrát měř, …:

18.Synonymum ke slovu zima je:

19.Vyber ke slovu smích slovo opačného významu:

20.Co udělal člověk, který vzal nohy na ramena:

21.Když řekneme, že někde byla hlava na hlavě, znamená to:

22.Ke slovům stůl, židle, knihovna je slovo nadřazené:

23.Sedí jako na trní znamená, že je:

24.Vyberte, v které variantě bylo z věty "V tašce nesl sešit z gramatiky" vybráno slovo jednoznačné:

25.Ve které z možností jsou přídavná jména seřazena správně podle rostoucí míry teploty:

26.K jakému slohovému útvaru patří následující ukázka:

Milá maminko, celé prázdniny jsem se učil na reparát z chemie. Doufám, že mou snahu oceníš nejenom ty, ale i učitelé. Zdraví tvůj syn Dalibor

27.Monolog je:

28.Jak se nazývá stylistický útvar, který nám radí, jak máme např. uvařit polévku:

29.O jaký slohový útvar informačního stylu se jedná v tomto textu:

Daruji kotě, barva černobílá. Zn.: Do dobrých rukou.

30.Uměleckému popisu také říkáme:

Šebo: Rodiče neočkovaných dětí jsou zločinci, černý kašel je pro kojence smrtící