Diktát:

Přivlastňovací zájmena

Devátý diktát se zaměří na i/í nebo y/ý v koncovkách podstatných jmen. Autorem diktátu je opět Pavel Dolejší a vybrali jsme ho z knihy Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu, kterou vydalo nakladatelství a vydavatelství Pavel Dolejší (www.humpolec.cz/pd).
Dvořákov... ps... štěkal... na Novákov... koně. Sousedov... hus... na nás výhr...žně s...čel.... Pohovka byla plná Alíkov...ch chlupů. O prázdninách jsme navštivil... ...arlov... ...ary a ...rantiškov... ...ázně. Manželé Kolářov... pozval... na večeři manžele Horákov.... S Polákov...m... chlapc... jsme dobří kamarádi. Líbí se mi Renčínov... kreslené vtip.... Menzelov... Skřivánci na niti podávají svědectví o padesátých letech 20. století. Vrátil jsem tatínkov... Haškov... ...sudy dobrého vojáka Švejka za ...větové války. Ve škole jsme četl... ukázky z Těsnohlídkov... ...išky B...stroušky. V divadle hrají Drdov... Hrátky s čertem. Králov... proradní rádc... myslel... především na sebe.

Kvestor ČZU: Nejlepší disciplínu měli při nácviku na útok zahraniční studenti