Diktát:

My, nebo mi?

Čtvrtý diktát se zaměří na i/ý nebo y/ý po písmenu m. Autorem diktátu je opět Pavel Dolejší a vybrali jsme ho z knihy Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu, kterou vydalo nakladatelství a vydavatelství Pavel Dolejší (www.humpolec.cz/pd).
Prom...ňte m... můj om...l. M... se na vás nezlobíme. Ptáci jsou většinou hm...zožravci. V hlavě se m... m...šlenky jen m...haly. Auto jsme um...li v m... l...nce. M...nulý týden se m... příl...š nedařilo. L...tom...šl je starob... město. Víte, kol...k nul m...l...on? Mam...nka rozm...chává v m...se vaječný b...lek. M... jsme to nem...sleli tak špatně. Léta bojů pom...nula, nastal m...r. Sm...kat znamená táhnout po zemi, sm...čit znamená ukl...zet.

Šebo: Rodiče neočkovaných dětí jsou zločinci, černý kašel je pro kojence smrtící