Diktát:

Diktát Zdeňka Svěráka 2012

Vraťte se do školních lavic a vyzkoušejte si, zda byste ještě obstáli v diktátu. Učitelem českého jazyka a autorem diktátu je už tradičně Zdeněk Svěrák. Známkování je podobně přísné jako ve škole - jedna chyba znamená o stupeň horší známku. V diktátu můžete udělat maximálně 37 chyb.
Lidé, kteří mají rádi přírodu... přišli s vynikajícím nápadem. Zřídili síť záchra...ých stanic pro zraně...á zvířata. Stanice plní úlohu jakés... polikliniky. Některá z poraně...ých zvířat však obětaví záchra...áři do volné přírody vrátit nemohou... a tak se ob...vila myšlenka založit zařízení, pro která se ujal název parazoo. Kdybyste si mysleli... že obyvatelé takové parazoo se při naší návštěvě chovali jako skleslí pacienti... moc byste se m...lil.... Krkavec na kleci nápis „Pozor, klovu!“... a také havran, vrána a kavka se občas zobákem oženou i po svých ošetřovatel...ch. Smutné dojm... vyvolávají někteří drav... ptáci. Jestřábovi ...esnímu chybí křídlo... a ...áně ...ousné po střetu s autem dokonce poraně...é křídlo... i nohu. Sov... skupinka se ovšem tváří vážně... jak to b... mezi v...ry a vzácnými kalousy zv...kem. Z kočkovitých šelem je tu zastoupen ...ys ...strovid. Zato opravdovým miláčkem všech příchozích je Bublina... krotká ...ydra ...íční... která je od mládí tak zv...klá na péči chovatelů... že by pro n... byl pobyt na svobodě nem...slitelný.

Vyprodaná hala sledovala zlaté finále českého týmu