Pondělí 18. ledna 2021, svátek má Vladislav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 18. ledna 2021 Vladislav

Požádal o autogram, musel na výslech. Estébáci denně četli tisíce dopisů

Zatoužili jste po podpisu astronauta? Pokud jste si o něj během komunistické diktatury napsali, hrozil vám i několikahodinový výslech na StB. Když jste si nechali zahrát písničku, mohlo to skončit i hůř. Dopisy, které směřovaly na „špatnou“ stranu zdi, cenzura zadržovala a kontrolovala. Za den jich agenti StB přečetli tisíce.

Příruční napařovačka pro pracovníky StB na otvírání dopisů v terénu. Krycí jméno "parník". | foto: Archiv autora Prokopa Tomka

V Informační svodce Federálního ministerstva vnitra z února 1971 se píše: „V situační zprávě č. 59 ze dne 17. února 1971 jsme uvedli, že rozhlasová stanice Hlas Ameriky vysílala relaci, ve které upozorňovala na možnost získání některých fotografií amerických kosmonautů. Tato výzva měla mezi občany dosti značnou odezvu. Mezi 11. a 17. únorem 1971 si o fotografie napsalo celkem 1 437 občanů. Doporučené zásilky a dalších padesát obyčejných bylo uvolněno do dopravy, ostatní v počtu 1 322 byly z dopravy vyřazeny.“

„Vyřazeny“ znamenalo „nelegálně zničeny“. Připomeňme ústavu ČSSR, článek 31: „Nedotknutelnost obydlí, listovní tajemství a tajemství dopravovaných zpráv, jakož i svoboda pobytu jsou zaručeny.“

Neexistovala hodná StB

Nový seriál na Technet.cz k příležitosti 30. výročí svobody v naší zemi.

Ačkoli se o to někteří politici a bývalí agenti StB snaží, je potřeba nezapomínat. Nezapomínat na to, že nic takového jako hodná StB nebo KSČ neexistovalo. A to ani v v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy už byl totalitní komunistický režim vyčerpaný.

Komunistická strana s pomocí StB stále důkladně ničila životy všem, kdo jí byli nepohodlní. Někdy to byly jen zdánlivě banální zásahy do soukromí, jindy provokace, na jejichž základě šli lidé do vězení. 

Proč vám nepřišla odpověď na žádost o autogram od vašeho oblíbeného herce z Ameriky? K čemu StB potřebovala kuchyň jedné důchodkyně? I to se dozvíte v novém seriálu na Technet.cz.

Jak Státní bezpečnost prováděla nezákonnou cenzuru korespondence? Tato činnost úzce závisela na poštovním provozu a běžném systému poštovních úřadů. Bylo důležité nejen zkontrolovat zásilku, ale stejně tak zajistit, aby nikdo neměl ani tušení, že k takové kontrole vůbec dochází.

Tady četli vaše dopisy

Na dnešním Senovážném náměstí (v letech 1951-1990 Gorkého náměstí) stála budova Ředitelství mezinárodní poštovní přepravy (Poštovní úřad 120) a Ředitelství poštovní přepravy Praha (Poštovní úřad 025). Prohlížení cizích dopisů zde měla dlouhou tradici. Už roku 1950 je zde doložen jako uživatel sektor BA-t, to znamená sektor operativní techniky velitelství StB. Úřady představovaly současně i takzvané krytí pro 2. odbor VI. správy SNB (operativní technika). 

Tato složka zde měla 34 kanceláří o rozloze
1 557 m2. Nelegálně otvírala, tzv. kontrolovala, korespondenci občanů, zejména v poštovním styku se zahraničím. Oba zmíněné poštovní úřady zajišťovaly nutný trvalý příliv poštovních zásilek. Přes poštovní úřad 120 procházely veškeré listovní zásilky mezi ČSSR a zahraničím. 

StB přebírala od pošty zásilky na pracovišti „krajská třídírna“ pod legendou „devizové kontroly Ústředního celního úřadu“. Udržovat toto krytí pomáhalo na úřadu 120 v roce 1979 šest tajných spolupracovníků v kategorii agent a osm důvěrníků StB.

Budova bývalého Ředitelství mezinárodní poštovní přepravy (Poštovní úřad 120) a...

Budova bývalého Ředitelství mezinárodní poštovní přepravy (Poštovní úřad 120) a Ředitelství poštovní přepravy Praha (Poštovní úřad 025). Tradice prohlížení cizích dopisů tady měla dlouhou tradici. Estébáci se zde činili už od 1950.

Na vnitrostátním poštovním úřadu 025 se soustřeďovaly všechny zásilky podané do přepravy v hlavním městě Praze a okresech Praha-východ a Praha-západ nebo do těchto oblastí směřující. Zásilky k nelegální cenzuře se na pracovišti „provozní oddělení I.“ předávaly rovněž Druhému odboru VI. správy SNB, a to doslova „konspirativním otvorem“. 

Na provozním oddělení pracovali pro jeho citlivost údajně výhradně agenti Státní bezpečnosti. Bylo jich devět. Zajímavý byl střet zájmů pošty a StB v roce 1979. Pošta na tomto pracovišti zavedla od 15. října 1979 třídicí a razítkovací stroj japonské výroby. Tím se doručování zrychlilo, ale zkrátil se čas kontroly pro StB. Mimo jiné se tak vyhledávaly i protirežimní letáky a anonymy. Pro udržení utajení celého provozu byly nutností minimální fluktuace a trvalé prověrky civilních zaměstnanců pošty.

3 600 dopisů každý den!

Jak hodně se na tomto úseku pracovalo, naznačí údaje z roku 1978.
V kategorii úkolové prověrky (NÁKUP) se zkontrolovalo 29 166 dopisů, zájmové prověrky (DOVOZ) 22 224 dopisů, skupinové prověrky (KRYSTAL) 124 456 zásilek, výběrové prověrky (VÁZA) 212 019. Prověrek preventivních (KŮŽE), které se uplatňovaly na zásilky ze zahraničí, bylo dokonce 872 898. Vychází to za každý pracovní den roku na více než 3 600 prohlédnutých zásilek.

Jeden z tisíců „vyřazených“ dopisů, na který pisatel marně čekal odpověď. Dopis...

Jeden z tisíců „vyřazených“ dopisů, na který pisatel marně čekal odpověď. Dopis směřoval na adresu, která byla posluchačům Hlasu Ameriky (Vladimír Mácha, ...) dobře známá. Prosba o fotografii posádky Apolla 17 vynesla odesílateli výslech na StB.

Reálné výsledky však byly poměrně hubené: „V rámci opatření k XV. sjezdu KSČ ve službě PK bylo vytěženo ve zpravodajsko-technických úkonech a opatřeních navíc 337 tisíc kusů zásilek v mezinárodní poštovní přepravě a 183 tisíc kusů zásilek ve vnitřní poštovní přepravě. Vytěžením tohoto počtu zásilek bylo získáno 131 poznatků k XV. sjezdu a 92 poznatků k volbám. Poznatky byly předány operativě k dalšímu opatření.“ Tak zní dobové vyhodnocení prováděcího plánu VI. správy SNB za období od 1. 1. 1976 do 31. 10. 1976.

Celý systém fungoval až do konce roku 1989. Po ukončení cenzury ztratilo smysl vyřazování „závadných“ zásilek a protiústavní cenzura korespondence se dostala skutečně mimo zákon. Dnes je v budově bývalého poštovního úřadu a utajovaného pracoviště cenzury korespondence hotel.

Za poslech Kryla vyloučení ze školy

Psát do dopisu cokoliv politicky či jinak citlivého bylo před listopadem 1989 v Československu minimálně lehkomyslné. A tato lehkomyslnost je vlastní mládeži. 

Dva sedmnáctiletí studenti gymnázia Nad alejí v Praze poslouchali počátkem osmdesátých let hudbu zahraničních rozhlasových stanic, zejména ve vysílání Rádia Svobodná Evropa (RFE) v Mnichově. Psali si na adresu stanice o písně Karla Kryla, přitom i popisovali pronásledování účastníků každoročních setkání na pražské Kampě při výročí smrti Johna Lennona a další události. 

Cenzura StB dopisy do zahraničí zachytila a podle jejich obsahu a průhledných pseudonymů odhalila autory. Úkolovou prověrkou korespondence (zpravodajsko-technický úkon NÁKUP) StB zachytila v září 1982 a prosinci 1983 celkem tři dopisy adresované na krycí adresu Svobodné Evropy „Jan Novotný BM Box 200 London“ a „Rudolf Janota Postfach 860 401 Munchen“. Dopisy měly jako podpis „Marek, Radek z Prahy a okolí“. 

Adresy RFE StB zjevně trvale blokovala, to znamená kontrolovala vše, co na ně bylo z Československa odesláno. Výslechy obou mladíků StB údajně zjistila, že studenti písně nahrané z vysílání Svobodné Evropy rozšiřovali ve škole a vytvořili údajně kolem sebe skupinku záměrně ideologicky narušující vyučování. 

Fotogalerie

Jeden ze dvou náctiletých studentů absolvoval desetihodinový a druhý pětihodinový výslech u Státní bezpečnosti. S psaním do RFE začali roku 1982 a výslechy proběhly v březnu 1983. Jeden ze studentů také přinesl do školy samizdaty, exilovou literaturu či text Charty 77. Do stejné třídy chodil i syn jednoho z disidentů. 

Státní bezpečnosti se tak podařilo vytvořit případ: velmi pochybnou konstrukci „nebezpečné“ skupiny náctiletých, údajně manipulovaných zahraničním rozhlasovým vysíláním. StB „předala“ případ k vyřízení vedení školy podle disciplinárních předpisů a poslala i upozornění na nedostatky v takzvané politicko-výchovné práci a na pasivitu učitelů.

Následkem opatření byli dva studenti jako hlavní organizátoři vyloučeni ze studia, další aktivní žáci byli podmínečně vyloučeni se lhůtou jeden rok a dostali trojku z chování. Čtyři žáci museli odejít na jiná gymnázia. Dva učitelé dostali napomenutí podle zákoníku práce a byli přeloženi na jinou školu a dalším učitelům nebyla ani prodloužena pracovní smlouva. 

Vedení školy zavedlo kontroly chování studentů o přestávkách i kontroly obsahu nástěnek. Přes tajemníka městského výboru KSČ StB zařídila i tzv. projednání věci na pracovištích rodičů postižených žáků a případ byl využit na Celostátní konferenci učitelů v Praze jako „příklad nebezpečí ideologické diverze a potřeby zintenzivnění politicko-výchovné práce na školách“.

Druhy prověrky korespondence

stav od ledna 1983 (Směrnice A-oper-VI-1)

  • Úkolová prověrka, krycí jméno NÁKUP – kontrola pošty určené pro konkrétní podezřelou osobu po dobu šesti měsíců, bylo možno i prodloužit.
  • Zájmová prověrka, krycí jméno DOVOZ – pro potřeby rozvědky v mezinárodní poštovní přepravě.
  • Skupinová prověrka, krycí název KRYSTAL – vyhledávání konkrétních informací podle zadání operativního kontrarozvědného nebo rozvědného útvaru StB nejdéle na tři měsíce, bylo možno prodloužit.
  • Výběrová prověrka korespondence, krycí název VÁZA – trvalé vyhledávání spojení zahraničních rozvědek s jejich agenty na čs. území (dopisy obsahující tajnopisné zprávy).
  • Preventivní prověrka korespondence, krycí název KŮŽE - vyřazování zásilek ze zahraničí s tzv. závadným obsahem (tzv. ideologická diverze, pornografie apod.) a taky preventivní kontrola zásilek směřujících ven (zda neobsahují utajované skutečnosti).
Autor:
  • Nejčtenější

Kdo je tu kapitán? Výměna rolí v kokpitu vedla k tragickému konci

Vymyšlené příběhy z vojny obvykle nikoho život nestojí. Ale před třiceti lety na letišti přispěly ke smrti několika...

Válka v jednom čísle. Jak Sověti na papíře vyhráli nad Západem

Sověti vyvinuli na přelomu 60. a 70. let analytickou metodu, která měla umožnit snadné srovnání vojenské techniky...

Rezervace očkování je plná zbytečných chyb. Způsobila i pád celého systému

Státní web na rezervaci očkování proti covidu-19 byl plný úplně základních chyb a zbytečných komplikací. Navíc začal...

Operaci Pouštní bouře zahájily vrtulníky US Army úderem na radary

První letecký úder proti Iráku neprovedly před třiceti lety „neviditelné bombardéry“ USAF, ale vrtulníky Apache US...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Dakota všem vytřela zrak. A s turbovrtulovými motory dvakrát

Žádný jiný typ letadla se délkou aktivní služby nemůže vyrovnat slavné americké Dakotě, jejíž historie se začala psát...

Jednoduchý trik. Vědci našli nejlepší způsob, jak si získat přátelství kočky

Premium Majitelé koček dobře vědí, jak je s nimi někdy těžké pořízení. Umí dělat naschvály, jsou tvrdohlavé nebo nás prostě...

TEST olejů: nejhorší je kokosový, zdravější je i sádlo

Premium Na smažení a fritování, do salátů, omáček i dresinků... Do velkého srovnání olejů a tuků jsme vybrali dvacet výrobků....

Život s Ester. Není úplně málo komplikovaná, přiznává trenér Bank

Premium Je to už pět let, co od svého bratra Ondřeje přesedlal jako trenér k Ester Ledecké. Dovedl ji k olympijskému zlatu v...

  • Další z rubriky

Zlámal si žebra, skočil si k veterináři a pak překročil rychlost zvuku

Úterý 14. října 1947 je spojené s přelomovou událostí v historii letectví. Tehdy byla poprvé překročena rychlost zvuku...

Proti československému rychlému bombardéru vznesli Němci protest. Zbytečně

Mezi méně povedená až nepovedená československá letadla patří i Aero A.42. V hromadě mínusů, které by se v jeho případě...

KVÍZ: Jak dobře znáte moderní tanky?

Před časem jsme vám přinesli kvíz z historie vývoje tanků. Dnes na něj navážeme a zeptáme se vás, zda znáte historii...

První šéf naší rozvědky byl rakouský major, řekl v Rozstřelu Karel Pacner

Česká špionáž a kontrašpionáž má poměrně bohatou historii, která začíná ještě před vznikem Československa v roce 1918....

Vytetovaná sexuální instrukce zaráží i mého gynekologa, líčila dívka

Nesedí k ní, ale onen vulgární sexuální povel má na podbřišku opravdu vytetovaný. Vznikl jako rozpustilá, hrdá,...

WhatsApp si znepřátelil uživatele. Hromadně přecházejí na jiné platformy

Začátkem února vstoupí v platnost nové podmínky oblíbené chatovací aplikace WhatsApp, které umožní sdílet řadu nových...

Vágner ulovil Nechranického krokodýla. Bájná štika vzdorovala několik dní

Jakub Vágner procestoval svět v honbě za gigantickými a vzácnými rybami. V minisérii České televize pátrá po legendách...

Jednoduchý trik. Vědci našli nejlepší způsob, jak si získat přátelství kočky

Premium Majitelé koček dobře vědí, jak je s nimi někdy těžké pořízení. Umí dělat naschvály, jsou tvrdohlavé nebo nás prostě...

PŘEHLEDNĚ: Od ledna kartou online postaru nezaplatíte. Jaké podmínky má vaše banka?

Otisk prstu či scan obličeje při placení kartou na internetu již dávno není sci-fi. Možná je po vás vaše banka chce...