Ona

obr. 10 | foto: Kateřina Honová

Koleno: otestujte, jestli vám funguje dobře

  • 8
V minulých dílech našeho seriálu jsme řešili funkci chodidla a kotníku. Dnes se podíváme na kolenní kloub. Pokud vás pobolívají při nebo po sportování kolena, je následující text určen právě vám.

Kolenní klouby jsou jednou z nejkomplikovanějších struktur v pohybovém aparátu. Jejich přetížení je poměrně snadné a zvládne ho každý, aniž by se o to příliš snažil. Dochází k němu ve fázi navýšení tréninkové zátěže, změně terénu či typu obuvi, při nedoléčení úrazu a podobně. Funkci kolenního kloubu ovlivňuje funkce kotníku a chodidla, která se řetězí směrem nahoru, nebo se sem přenáší potíže z kyčle a zad, které sestupují dolů. A aby to nebylo úplně jednoduché, mohou být potíže s kolenem řetězeny až z ramene nebo žeber nebo se do této oblasti mohou přenášet poruchy funkce vnitřních orgánů. Bolest na vnější straně kolene má podle tradiční čínské medicíny například návaznost na funkci ledvin.

V případě úrazu je nutné použít jinou diagnostiku než tu, která je uvedena dále (v našem textu se nezabýváme ortopedickými testy). Pokud vás však začalo pobolívat koleno, aniž byste přesně věděli z čeho, jste na správné stopě. Naše funkční testování zahájíme kontrolou rozsahu pohybu, navazovat bude testování flexibility svalů, které ovlivňují kolenní kloub, pak si dáme testy stabilizace kolene a uzavírat budeme specifickým testem stabilizace v zátěži, kdy profesionální Y-balance tester drze nahradíme tejpem.

Blok A: testování rozsahu pohybu

Plný rozsah pohybu poznáte snadno – pokud si sednete na paty (test uveden v předchozím článku o testování kotníku, který naleznete zde) nebo uděláte plný dřep (dřepnout až dolů), je funkce kolenní flexe (ohnutí) plnohodnotná. Pokud vnímáte rozdíl mezi koleny, je tu problém. Pokud máte koleno v nedávné době po operaci nebo jste čerstvě po úrazu, neblázněte a toto testování rozhodně vynechejte. Stejně tak po operaci předního zkříženého vazu je třeba uvažovat nad tím, zda plné ohnutí v rámci vašeho sportu potřebujete. Pokud výhradně běháte, určitě to není nutné a není důvod operovaný přední zkřížený vaz „vytáhnout“ do maximálního rozsahu, protože tím můžete snížit jeho stabilizační funkci.

Jako druhý test nás bude zajímat, zda je vaše koleno při úplném natažení v ose nebo se prolamuje směrem dozadu – v tom případě se jedná o rekurvaci, která je projevem hypermobility. V tom případě je nutné k flexibilitě přistupovat s rozmyslem. Koleno je totiž náchylnější k přetížení měkkých struktur, zejména pak předního zkříženého vazu. V tomto případě protahujte spíše do průměrného rozsahu a pracujte na svalové síle, a to zejména v oblasti hamstringů (svaly zadní strany stehna).

Blok B: flexibilita

Test 1: Hamstringy

obr. 2

V sedu s nataženýma nohama se s výdechem zkuste dotknout špiček u nohou. Norma rozsahu pohybu je asi 10 centimetrů před špičky.

Test 2: Testování podle Jandy

Pokud máte někde k dispozici vysoký a pevný stůl, máte vyhráno. Pokud ne, zkusíme vymyslet alternativu. V prvním případu si lehněte zády na stůl (nebo třeba vysokou postel) tak, aby vaše hýždě byly u okraje. Jednu nohu nechejte viset dolů a uvolněte ji, druhou za pomocí rukou přitáhněte co nejblíž k břichu. Nyní se zaměříme na to, co vše můžete vidět na noze, která je svěšená (Lepší je, pokud vám stav popíše někdo jiný. Samozřejmě je možné zvednout hlavu a podívat se, je třeba však počítat s tím, že výsledek se trochu zkreslí).

obr. 3

Pokud naleznete volnou dolní končetinu stehnem v prodloužení trupu a v koleni pravý úhel (bérec visící kolmo k zemi a koleno v úrovni kyčle), pak je napětí vašich svalů ovlivňujících koleno v pořádku.

Nyní si popíšeme nejčastější možné odchylky. Nemusejí se vyskytovat všechny současně: 

obr. 4
  • koleno je výš než tříslo = stažení svalu bedrokyčlostehenního
  • koleno uhýbá do strany = stažení napínače stehenní povázky (sval na vnější straně kyčle)
  • koleno je ve větším než pravém úhlu = stažení čtyřhlavého svalu stehenního.

Pokud nemáte k dispozici nic, na co byste si takto lehli, budeme testovat jinak.

obr. 6

Test na bedrokyčlostehenní sval: Testování bude stejné, jako je strečinková pozice pro tento sval. Ve stoji umístěte jednu končetinu na židli, která je umístěna za vámi, srovnejte se do naprosto rovné pozice zad a stehna pokrčené nohy, stáhněte co nejvíc břicho tak, aby došlo k podsazení pánve, a v této pozici vnímejte, kde vás to táhne. Pokud budete cítit lehký tah na přední straně stehna, je to ještě v pořádku. Rozhodně byste ale v této pozici neměli cítit tah v třísle. Pokud břicho nestáhnete a pánev nepodsadíte, je test neplatný – sval se protáhnout nemohl.

obr. 7

Test na napínač stehenní povázky: Ve stoje jedno chodidlo směřuje rovně vpřed, druhé umístěte kolmo tak, aby se pata dotýkala prstů. Nyní se narovnejte a otočte na stranu nohy, která je vepředu. Pokud cítíte tah na boční straně kyčle, jsou svaly zkrácené. Pokud jste po operaci kyčelních kloubů, tento test neprovádějte.

Test na čtyřhlavý sval stehenní: Test je stejný jako testování bedrokyčlostehenního svalu (viz výše), tah je při zkrácení výrazně cítit na přední straně stehna.

Pokud se vám některé svaly zobrazily v testu jako zkrácené, je třeba na nich pracovat. Pro nepřetěžující pohyb totiž potřebujete svaly nejen silné, ale také protažené a dokonale koordinující svou činnost.

Blok C: svalová síla

K tomu, aby vaše kolena mohla fungovat na 100 procent, potřebujete dostatečnou sílu svalů. Jak testování provedeme? Základem je, že před testováním síly je potřeba se lehce zahřát. Zaměříme se na nejvíc oslabené svaly, a protože čtyřhlavý sval stehenní k nim u většiny běžců nepatří, opomineme ho.

obr. 8

Hamstringy: Vleže na zádech se opřete o jedno chodidlo, druhou nohu zvedněte do pravého úhlu v kyčli a koleni. Pomalu zvedejte pánev směrem nahoru tak, aby v konečné pozici bylo stehno v prodloužení trupu. Spouštějte dolů, nepoložte a rovnou zase zvedněte nahoru. Opakujte desetkrát. Pokud budete cítit křeče nebo bolest, cvičení ukončete a akceptujte fakt, že vaše hamstringy jsou zatraceně slabé.

Bedrokyčlostehenní sval: Ve stoji se narovnejte, dejte ruce za hlavu a zvedněte jedno koleno tak, aby bylo výš než kyčel. V pozici vydržte 15 sekund. Pokud noha klesá dolů, třese se nebo vás bolí v třísle, bereme zkoušku jako pozitivní a sval jako slabý.

obr. 9

Napínač stehenní povázky: V pozici vleže na boku pokrčte spodní dolní končetinu, pánev držte kolmo k podložce a druhou končetinu unožujte, co nejvýš to půjde, pouze však do rozsahu, ve kterém zůstává pánev kolmo k podložce. Opakujte dvacetkrát. Sval testuje i další abduktory, zejména střední hýžďový sval.

Blok D: koordinace pohybů

obr. 10

Zátěžový podřep: Koordinaci pohybů budeme testovat zátěžovým podřepem na jedné noze. Ve stoje jednu nohu umístěte na podložku za sebou, narovnejte záda a proveďte pomalý podřep (podřep je dřep v menším rozsahu pohybu). V dolní pozici se podívejte na osu kolene, která by měla být v ose chodidla, které směřuje vpřed. Pokud se koleno vychyluje mimo středovou osu, je to neoptimální postavení, které je způsobeno nerovnoměrným zatížením v oblasti svalů stehna nebo kyčle. Samozřejmě, svou roli hrají i kotník a klenba nohy. Druhou možností je provedení běžného podřepu na jedné noze.

THST:  Pro testování stability celé dolní končetiny je možné použít triple hop stability test (THST): proveďte tři poskoky na jedné noze vpřed, na posledním se zastavte ve výdrži pět sekund. Noha by měla být stabilní bez tendencí se překlápět na vnitřní nebo vnější hranu chodidla.

Blok E: Modifikovaný Y Balance Test

Z tejpu si na zemi nalepte tvar velkého Y. Do místa, kde se tejpy sbíhají, se postavte a místo si označte, ať se při testování druhé končetiny postavíte do stejné pozice. V testování proveďte pohyb volnou končetinou do směrů vyznačených tejpem. Pokud se testujete sami, suňte před sebou třeba částečně nafouknutý overball a výslednou pozici si označte tužkou. 

Test je ve třech směrech: vpřed, vzad na stejné straně a vzad na opačné straně (zobrazení je na fotografiích). Porovnejte s druhou nohou. Testování vždy začínáme stojem na „lepší“ noze. Při testování končetiny, která vás pobolívá, postupujte opatrně a veďte pohyb tam, kam vás kvalitně pustí. Při testu se snažte zaznamenat nejen rozsah, ale i případnou odchylku z rovného nastavení kolene (vtočení nebo vytočení). 

obr. 11
obr. 13
obr. 12

Doplnění

Při funkčních potížích je vhodné testování doplnit testem stoje na dvou vahách, který zobrazí, zda je vaše zátěž na obě končetiny stejná. Pokud doma najdete dvě (stejné!) váhy, můžete si test udělat sami. V hodnocení sledujeme, zda se spontánně postavíte tak, že je rozložení vah do 10 procent vaší hmotnosti. Poznámka: při nástupu na váhy se nesmíte na displej dívat, jinak testování nemá výpovědní hodnotu.

Craft RUNGO běžecké závody po celé republice

Craft RUNGO běh přes ty tydýty

Nejčastější potíže v oblasti kolenního kloubu vznikající přetížením nebo úrazem

Nejčastějšími potížemi jsou přetížení vazů, svalových úponů, poškození menisků, vnitřních zkřížených vazů a záněty tíhových váčků. Popisu a diagnostice budeme věnovat samostatný text. Velice často za bolest kolene může také nestejná délka dolních končetin, která asymetricky navyšuje zátěž na jednu končetinu.

Témata: Břicho, noha, Testování