Duel rychlého internetu: EDGE versus CDMA2000 1xEV-DO

aktualizováno 
Česká republika se za nedlouho připojí ke společenství několika málo zemí, kde se střetává EDGE a CDMA2000 1xEV-DO – rychlý internet postavený na GSM sítích versus rychlý internet postavený na CDMA2000. V případě ČR se bude jednat o duel Oskar+T-Mobile versus Eurotel. Na co se můžeme těšit a co nám ta či ona technologie přináší?

Souboj první – technologie

Tip: Podrobné vysvětlení technologie EDGE naleznete v tomto článku. Podrobné vysvětlení technologie CDMA2000 1xEV-DO naleznete zde.

EDGE - konečná stanice GPRS

Obě technologie jsou naprosto odlišné. EDGE (respektive EGPRS, o kterém tu bude zejména řeč) je v podstatě jen mírnou úpravou původního GPRS. Změnil se způsob modulace z GMSK na 8PSK, přibylo 5 kódovacích schémat, vylepšila se logika opravy chyb a tím to skončilo. EDGE je pro GSM konečnou stanicí, aspoň se to tak v současné době stále ještě vypadá.

Technologickým limitem je v současné době EGPRS Class 12 (tedy 4+4 timesloty, přičemž nejvýše 5 timeslotů najednou). Rychlost na jeden timeslot může být maximálně 59,2 kbps, což tedy znamená, že maximální rychlost na downlinku/uplinku může být 236,8 kbps. V případě uplinku je však mnohem obvyklejší maximální rychlost 118,4, tedy ta podporovaná v EGPRS Class 10, které je již dostupné v koncových zařízeních. Přes tuto hodnotu takříkajíc vlak nejede. Teoreticky by bylo v budoucnu ještě možné realizovat dávný a čistě hypotetický sen o osmi timeslotech pro jednoho uživatele (a tudíž rychlosti až 473,6 kbps, ale k tomu patrně již nedojde – důvodem je totiž vysoký odběr telefonu, problematické chlazení a zabrání pásma, které by postačilo až pro osm hlasových hovorů). Co se rychlostí týče, je velmi dobré zdůraznit, že se jedná o maximální teoreticky možnou dosažitelnou rychlost a že s ní rozhodně nelze dlouhodobě počítat. Praxe říká, že EGPRS dosahuje při využití 4 timeslotů na downlinku poměrně pravidelně rychlostí okolo 150 kbps.

CDMA2000 1xEV-DO

CDMA2000 1xEV-DO Rev. 0 aneb verze, která je zatím k dispozici, je však teprve první ze série verzí, které se v budoucnu budou objevovat. V současné době je finalizován vývoj CDMA2000 1xEV-DO Rev. A, po kterém už po očku kouká řada operátorů, včetně Eurotelu. Rev. 0 nabízí přenosové rychlosti až 2457,6 kbps na downlinku a až 153,6 kbps na uplinku. Problém je však v tom, že rychlost downlinku je sdílená pro všechny uživatele na daném kanálu.

Rychlost downlinku je tedy výrazně ovlivňována počtem uživatelů a objemem jimi přenášených dat na příslušném kanálu. Uplink až 153,6 kbps je oproti tomu přidělen přímo vám, nicméně uživatel, který komunikuje se stejnou základnovou stanicí jako vy a je ve vaší blízkosti vám (i sobě), dokáže uplink zpomalit. To vychází z principu, na kterém funguje přenos v CDMA2000 sítích. I v tomto případě se však jedná o maximální teoreticky dosažitelné hodnoty, přičemž maximální rychlost uplinku je běžně dosažitelná. Maximální rychlost downlinku je oproti EGPRS ryze teoretickou hodnotou, a to zejména kvůli tomu, že v drtivé většině případů se nestane, že by jeden jediný uživatel měl pro sebe celý kanál. Reálně však může rychlost downlinku vystoupat k 1,5 Mbps a trvale se pohybovat okolo 900 kbps (v závislosti na zatížení sítě).

CDMA2000 1xEV-DO má před sebou další slibnou budoucnost v podobě příchodu Rev. A a možného rozvoje slučování kanálů. U původní verze CDMA2000 existovaly i víceméně laboratorní technologie 2x a 3x, slučující příslušný počet kanálů a navyšující přenosovou rychlost s násobkem počtu kanálů. V případě slučování kanálů by se však jednalo o vzdálenou budoucnost, pokud vůbec by tato situace u EV-DO nastala. EV-DO je totiž od původní 1x (či 1xRTT) poněkud odlišné.

EGPRS CDMA2000 1xEV-Do Rev. 0 CDMA2000 Rev A.
Downlink 236,8 kbps 2457,6 kbps 3,1 Mbps
Uplink 236,8 kbps 153,6 kbps 1,8 Mbps

Poznámka: Udávané rychlosti jsou pouze maximální teoreticky dosažitelné hodnoty

Souboj druhý – rozdíly

EGPRS bude u nás implementováno na základnových stanicích v pásmu 900 MHz (a dosahem až 30 km) a 1800 MHz (a dosahem až 2 km). CDMA2000 1xEV-DO využívá pásmo 450 MHz a dosah se tedy pohybuje i okolo 70 km. GSM sítě Oskara a T-Mobilu mají několikanásobně větší počet základnových stanic než síť Eurotel CDMA. Velkou neznámou však zůstává to, na kolika základnových stanicích bude EGPRS implementováno, kromě finančního hlediska nebrání nic tomu, aby bylo EGPRS dostupné v celé síti. Eurotel CDMA ještě několik let nebude dostupné na hranicích se SRN a Rakouskem a v některých přilehlých nížinatých oblastech, důvodem jsou mezinárodní smlouvy o šíření elektromagnetického vlnění. EGPRS má tedy u nás lepší pokrytí než CDMA (v USA je tomu přesně naopak – tam je kvalita pokrytí GSM/GPRS/EDGE sítí mírně řečeno žalostná, a to díky využití pásma 1900 MHz).

CDMA2000 1xEV-DO se od EGPRS podstatně liší v jednom důležitém aspektu – latenci. Latence je důležitá (kromě hráčů) zejména pro IP telefonii. Ta je na (E)GPRS v podstatě nepoužitelná. Na CDMA2000 1xEV-DO Rev. 0 však je možné ji v omezené míře využívat. Onou omezenou mírou přitom myslím zejména to, že nativní podpora VoIP a jemu odpovídající QoS v síti není, stejně jako neexistuje nastavení priorit hlasových paketů. V příznivých případech (kdy nepřenášíte jiná data a máte dostatečně kvalitní signál) však lze VoIP využívat (např. pomocí Skype). CDMA2000 1xEV-DO však má ve své Rev. 0 obrovskou nevýhodu – při zatížení uplinku (Reverse link) se zpomalí i downlink (Forward link). Důvodem je to, že CDMA2000 1xEV-DO odesílá poměrně velký balík kontrolních dat, aby se ujistilo, že data byla v pořádku doručena. EGPRS takovéto problémy nemá. Zde se zpomaluje downlink či uplink až tehdy, dojde-li k nadměrnému zahřátí modulu a nebo tehdy, neumí-li si výrobce koncového zařízení obojí dostatečně ošetřit.

EGPRS CDMA2000 1xEV-DO Rev.0/A
Maximální dosažené pokrytí jako GSM cca 80 % území
používané pásmo 900 a 1800 MHz 450 MHz
Poloměr buněk

900 MHz - 30 km

1800 MHz

- 2 km

70 km
Latence cca 500 ms cca 150 ms
Možnost využití VoIP Ne Omezeně/Ano
Možnost využití downlinku a uplinku zároveň Ano Omezeně/Ano

Souboj třetí – z pohledu uživatele

Může se to zdát možná až paradoxní, ale není vůbec důležité to, co ta která technologie ve skutečnosti umí, ale to, jaká je z pohledu uživatele neboli platícího zákazníka. Úspěšná je totiž jen ta technologie, která si na sebe umí vydělat. Sebegeniálnější a technicky vyspělá technologie bez dobrého business modelu a marketingové aplikace je určena k zániku. Jistě si možná ještě vzpomenete na Iridium – jedinou celosvětovou mobilní telefonní síť se 100% venkovním pokrytím mimo severní a jižní pól, kde signál mírně kolísal (viz Poslední hřebíky byly zatlučeny do rakve Iridia). Pojďme se proto podívat na EGPRS a CDMA2000 1xEV-DO z pohledu uživatelů.

CDMA2000 1xEV-DO má u nás jednu obrovskou nevýhodu – absenci původní hlasové CDMA2000 sítě. Jsme totiž jedna z mála zemí na světě, která má čistě mobilní datovou síť. Celý souboj z pohledu uživatele je přitom o dilematu, zda nosit dvě různá či jedno společné zařízení pro mobilní přístup k datům a pro mobilní telefonování. Problém je však v tom, že poptávka v ČR po mobilním přístupu k internetu je značně deformovaná absencí relevantní nabídky fixního připojení k internetu. Řada uživatelů tak používá GPRS nebo CDMA k připojení z domova (tedy připojení fixnímu), což je v každé „civilizované“ zemi naprosto absurdní situace. Pro připojení z domova je každopádně výrazně lepší využití samostatného modemu, což staví CDMA a EGPRS do stejné roviny.

Co se mobilního připojení týče, tak tam to lze rozdělit v zásadě na dva případy – použití s notebookem a použití přímo s telefonem či PDA. Pro první případ je lepší využít datovou PCMCIA kartu a tudíž je opět jedno, zda CDMA (Eurotel ji bude mít v nabídce již brzy, přesněji zhruba do uvedení EDGE) či EGPRS. EGPRS však jednoznačně vítězí u těch uživatelů, kteří jsou zvyklí používat mobilní přístup k internetu spolu s PDA (málokdo používá asi PCMCIA nástavec) nebo chytrým telefonem. EGPRS navíc přináší také rychlé MMS a rychlý WAP, což CDMA nenabídne nikdy a ani nabídnout nemůže.

Budoucnost CDMA a EDGE

Budoucnost Eurotel CDMA je jasná – příchod nových kvalitnějších zařízení od solidnějších výrobců a přechod na Rev. A. Právě přechod na Rev. A by mohl být signifikantním zlomem na našem trhu. Je totiž téměř jisté, že spolu s Rev. A se objeví klasické mobilní telefony s podporou VoIP a že se objeví i pro pásmo 450 MHz, kde tou dobou budou existovat nejméně dvě CDMA2000 1xEV-DO sítě (v ČR a v Rumunsku). Čistě IP řešení by pak mohlo přinést řadu velice zajímavých aplikací jako videotelefonii apod., které tou dobou bude nabízet UMTS.

EDGE se stane vhodným a žádaným doplňkem UMTS sítí. Zákazník, který si pozvolna bude zvykat na UMTS a mobilní aplikace (které snad již konečně doopravdy přijdou) je pak bude moci alespoň v omezené míře využívat i mimo velká města. Problém je však v tom, že EDGE není a nebude schopno zajistit videotelefonii. Tento fakt patrně povede k představení UMTS/CDMA2000 1xEV-DO mobilních telefonů, což pokud by se stalo, bylo by výrazným benefitem pro Eurotel. Nicméně Eurotel by zde znovu narazil na problém s využitím ve světě nepříliš standardního (tj. zatím je jen v ČR) pásma 450 MHz. V budoucnu lze ale předpokládat zavádění CDMA2000 1xEV-DO v pásmu 450 MHz i v dalších státech EU, což by výrazně pomohlo doposud neexistující nabídce mobilních telefonů pro tuto technologii v tomto pásmu. A to je patrně i to, v co doufá Eurotel. Jeho naděje se navíc zvyšuje i tím, že CEPT doporučil využít pásmo 450 MHz právě pro CDMA sítě (sice s nezvyklým přívlastkem CDMA-PAMR, o kterém nikdo netuší, co vlastně má představovat, ale přesto doporučila).

Není vítězů, není poražených

Pokud jste tedy čekali jednoznačný verdikt, kdo z tohoto souboje vychází jako vítěz, pak se jej nedozvíte. Jedná se totiž o souboj dvou odlišných technologií, které nejde zaměňovat, zatím. Eurotel šel riskantní cestou a jako u každé rizikové investice – buď hodně vydělá a nebo hodně ztratí. Je však nutno podotknout, že v případě ztráty je „hodně“ v porovnání s ročními čistými výnosy Eurotelu ve skutečnosti zanedbatelně málo. Každopádně na českém trhu lze očekávat zvrat v poptávce po mobilním internetu, a to tehdy, až se objeví konečně „rozumná“ nabídka ADSL. Ta se ale objeví tehdy, až poklesne cena z pronájem místních smyček (LLU). Nabídka ADSL od Českého Telecomu je totiž v současné době nekompetitivní, a to zejména proto, že je technicky řádově na horší úrovni (tj. dosahuje polovičních rychlostí, má pevně nastavenou agregaci ve vysokém poměru, nenabízí bitstream access a nabízí připojení/propojení pouze na bázi Ethernetu a IP) a tudíž nemá smysl o ní reálně uvažovat v době, kdy je na trhu 2 Mbit/s varianta s bitstream access (a tudíž nastavitelnými parametry), nižší agregací (u přednastavených variant) a garantovanými parametry – tedy připojení na ATM.

Současný úspěch CDMA se totiž opírá o fakt, že CDMA je mnohdy lepší a levnější než ADSL á la Český Telecom a to je ten důvod, proč ho tak rychle začali používat tisíce uživatelů. S příchodem kvalitního ADSL (případně SHDSL či VDSL) však bude muset Eurotel buď jít s cenou výrazně dolů a nebo se přeorientovat na skutečně mobilní internet. To druhé mu ale umožní právě příchod Rev. A, což bude v době, kdy proti němu bude stát T-Mobile se svým UMTS/EDGE řešením. V tuto chvíli je to každopádně hra o čas a Eurotel zatím očividně vede.

 

Nejčtenější

Lokální předpověď počasí se razantně zpřesní, možná pomáhá i váš telefon

GRAF

Nejpřesnější lokální předpovědi počasí dnes nabízejí aplikace v našich telefonech - i proto, že s nimi samy pomáhají....

iPhony s Androidem. Googlu se začíná se smartphony dařit

Google Pixel 3

Google v loňském roce představil třetí generaci svých vlastních smartphonů Pixel. Prodeje starších řad byly slabé, nyní...

Nejkratší dobu prodávaný přelomový iPhone se vrací do nabídky

iPhone X

Svého času rekordně drahý smartphone zmizel z prodeje pouhý rok od uvedení. Řeč je o iPhonu X, který se z nabídky Applu...

Mezi Androidy není větší legenda. Kultovní řada smartphonů slaví

Osm generací smartphonů Samsung modelové řady Galaxy S

Vyjma Applu vyrábí smartphony s Androidem všechny ostatní firmy. Někteří dlouho, jiní krátce. Ale jen jedna značka má...

KOMENTÁŘ: Ministryně neví, o čem mluví. Za drahá data zákazníci nemohou

Ilustrační snímek

Drahá data a celkově ceny mobilních služeb jsou nekonečným příběhem českého mobilního trhu. A ačkoli si zlevnění dali...

Další z rubriky

Největší evropský trh padá. Vládne mu Apple, ale nejvíc roste Huawei

iPhone XS Max

Největším evropským trhem se smartphony je Velká Británie. Stejně jako na dalších světových trzích i zde došlo podle...

Útok na smartphony v Česku. Podvodníci podstrčili překladač

Ilustrační snímek

Podvodníci zaútočili na klienty bank v Česku, prostřednictvím infikované aplikace Word Translator v oficiálním obchodě...

Samsung neuhlídal oficiální reklamu. Toto je Galaxy S10+

Uniklé rendery samsungů S10, S10+ a S10e

Do představení jednoho z nejočekávanějších top smartphonů letoška zbývá pouze jeden den. Ani tak se ovšem Samsungu...

Najdete na iDNES.cz