Fly Zip XR- udělejte si místo v paměti!

Do boje s chronickým problémem většiny palmistů (nedostatkem paměti) se nedávno vydal další zápasník. Pochází z Litvy, jmenuje se Fly Zip XR a umí elegantně zvýšit velikost vaší ROMky, aniž byste museli smazat jedinou aplikaci! Součástí naší recenze je i několik otázek firmě, která program vytvořila.

 

Problémem nedostatku místa na PDA jsme se na Palmare zabývali již několikrát. Velmi tíživě doléhá problém zejména na majitele handheldů bez paměťové karty, někdy dojde ale i na ty ostatní. Poradili jsme vám hardwarové možnosti posílení paměti, přesun programů z RAM do fash ROM, odstranění nepotřebných aplikací z ROMky, používání úsporných programů a taky některé další praktiky, jak likvidovat z Palmu zbytečný paměťový balast. 

Poslední zmíněnou možností bylo používání nějakého kompresního programu, který dokáže vaše data v PDA stlačit na menší velikost. Ano, podobně jako na PC existují různé komprimační programy, které dokáží stlačit data z nějakého souboru či adresáře do menšího souboru (známé jsou formáty ZIP, RAR, ARJ apod.), existují podobné možnosti i na malých handheldech.


Myšlenka ZIPovacího programu na Palmu není samozřejmě nová. Již dříve byly na trhu produkty obdobného ražení, z nichž vzpomeňme alespoň dva:

pZip! - unpack on a fly 1.2 
Aplikace od Andreje Klyatskina. Funguje tak, že na desktopovém Windows packeru zkomprimujete instalační soubor a po nahrání do Palmu jej dekomprimuje PalmOS aplikace !pZip.prc. 

Komprimační poměr je 40-50 procent, aplikace stojí $8. Nevýhodou je, že každou aplikaci musíte zkomprimovat ještě před instalací do Palmu.

pz Archiver for Palm 0.7.1
Freewarový program Takanori Hoshiho. Umožní vám komprimovat vybrané soubory přímo v Palmu (včetně několika souborů do jednoho archivu). 

Není ale zase uzpůsoben k automatické dekomprimaci po vybrání dané aplikace - vše se musí zadávat ručně. Slouží i k další práci se soubory.


 

FlyZip - jak to funguje?
FlyZip je asi 20kB aplikace. Po instalaci do Palmu a spuštění v ní nenajdete mnoho obrazovek a takřka žádné nastavení. Obrazovka je vlastně jen jedna, a tou je seznam vašich aplikací (přesněji řečeno se jedná o "balíček" aplikace s databázemi se shodným CreatorID). 

Program funguje tak, že tučným písmem zobrazuje nezkomprimované programy (název a velikost v kB)  a normálním písmem ty zkomprimované (v tom případě přidá ještě údaj o % komprese). Když kliknete na nezkomprimovaný program (příznačně tučné písmo), program provede jeho kompresi. Objeví se okénko se zipem a s postupem komprese. Funguje to i naopak - kliknutím na zkomprimovaný program jej opět dekomprimujete kliknutím na něj.

 

Co se stane s komprimovanými programy?
S aplikacemi, které jste komprimovali, se stane několik věcí. Pochopitelně "ztratí na váze" - sníží se jejich velikost, a to dle kompresního poměru, který je u každé aplikace jiný. Kvůli tomu jsme ostatně program nainstalovali, popřípadě zakoupili.

Další věc, která se stane, je přesun takto zkomprimované aplikace do kategorie v launcheru s názvem FlyZip (program ji sám vytvoří, máte-li všechny kategorie obsazené, tak jej přesune do kategorie Unfiled). A konečně FlyZip zruší původní ikonu programu a nahradí ji svojí "mouchou"

Poslední dvě věci by byly zbytečné, pokud bychom pouze komprimovali a dekomprimovali "ručně" v aplikaci. Program ale umí i dekompresi "za pochodu" - prostě kliknutím na ikonu zazipované aplikace v kategorii FlyZip se program dekomprimuje a spustí. Po ukončení běhu programu se program uloží v dekomprimovaném stavu zpět do RAM paměti palmu.

Je to rychlé?
Ano, a to přímo ďábelsky. Nevím, jaký algoritmus tvůrci použili, ale rozzipování aplikace a její spuštění mi přijde kolikrát i stejně "rychlé" jako její spuštění z karty. Firma udává asi  30 kB dat za vteřinu, zkoušel jsem to s několika většími soubory a vycházela mi většinou rychlost ještě větší (kolem 40 kBps). Daň za místo v podobně zpomalení běhu Palmu je vskutku milosrdná, dá se říci - symbolická.

Jak je program účinný?
Účinnost kompresních programů lze měřit nejvíc kompresním poměrem, který udává, nakolik se podařilo daný soubor stlačit. Měří se v procentech a je u každého programu jiný. Firma sama uvádí standardní kompresní poměr 2,32:1. Mně u testovaných vzorků vycházel poměr od 44% do 66%.

Kdy používat FlyZip?
Pochopitelně nemá smysl v tomto systému zipovat aplikace, které denně spouštíte. (Smysl by to mělo, kdyby se aplikace po ukončení zase zpětně zazipovala - viz dál.) Tedy třeba váš diář či adresář, do kterého nahlížíte několikrát za den. Existuje však celá řada dalších programů, které používáte nepravidelně, či jen velmi zřídka. Nebo je máte v Palmu třeba "z nostalgie" a nechcete se s nimi rozloučit. Taky programy na testování "až bude čas". Prostě dost aplikací, se kterými nepracujete denně. A na ty je FlyZip jako dělaný.

 

 

Má program nějaké mouchy?
Pochopitelně si umíte již nyní přestavit jak program funguje a asi si dokážete přestavit různá omezení, která je nutno respektovat. Není třeba možné zazipovat nějaký modul či knihovnu, kterou si volá nějaká hlavní aplikace při svém běhu (typicky třeba MathLib). Specifické potíže nastávají u pokusů zazipovat aktivního správce hacků (zkoušel jsem TealMaster), či program, jehož nějaká komponenta je uložena na paměťové kartě. 

Rovněž nemůžete logicky zazipovat své aplikace a pak odmazat "pro ještě větší úsporu místa" samotnou aplikaci FlyZip. Vaše soubory by pochopitelně nemělo co rozzipovat. 

Další věcí, na kterou musíte myslet, je dostatek místa. Na rozzipování a spuštění aplikace musíte mít dostatek paměťového prostoru.

Určité problémy vznikají v souvislosti s vlastnostmi aplikace, která každý zkomprimovaný soubor přesune do kategorie FlyZip a "přeikonuje". To funguje ve vestavěném launcheru, ale řada uživatelů používá jiné launchery, a tam tato vlastnost nebude vždy fungovat, používá-li launcher svoje vlastní kategorie. Na druhou stranu si takovéto launchery pamatují původní kategorii zipované aplikace a vrátí ji po rozzipování do příslušní kategorie (PalmOS launcher ji umístí do kategorie "Unfiled"). To vše je ale nutno u každého launcheru odzkoušet.

 

Co by se dalo vylepšit?
Je toho celá řada, co mne napadá:

Určitě by bych uvítal možnost zpětné komprese u programu, který jsem dekomprimoval a spustil. Ideální by bylo mít možnost nastavit u každého komprimovaného souboru, jestli chcete po ukončení jejich běhu zpětnou kompresi, či je ponechat rozbalené. Vzhledem k rychlosti programu bych totiž zkomprimoval klidně většinu aplikací. 

Přimlouval bych se rovněž za to, aby se aplikace po dekompresi vrátila zpět do kategorie, odkud byla zazipována.

Nepochybně by účinnost aplikace zvýšila i možnost komprimovat soubor na kartě (flashROM je asi zbytečný luxus).

Možnost nastavit si "chování" komprimovaného programu - přijde mi zbytečné jej přesunovat do kategorie FlyZip, takže to bych nechal jako volitelné. Rovněž náhrada celé ikony znepřehledňuje následné vyhledání aplikace a její spuštění. Ideální by bylo ponechat asi původní ikonu třeba se symbolem mušky (nebo s tečkou) v pravém dolním rohu.

Je to možné odzkoušet? 
Ano, firma poskytuje i zkušební verzi, která však není totožná s plnou verzí. Trial verze umí zazipovat vždy jen jednu aplikaci.

Zde si zase můžete program osahat a odzkoušet v interaktivní, on-line prezentaci.

 


Tvůrcům programu jsme položili několik otázek, odpovídal Valdis Shkesters, marketingový ředitel firmy :

- Proč jste vytvořili FlyZip a co nabízíte oproti konkurenci?
- Naše společnost se zaměřuje na výzkum a vývoj technologií na kompresi dat. Máme novou kompresní metodu, chráněnou patentem. Ta má několik unikátních schopností a umožňuje realizovat víc odlišných kompresních algoritmů pro různé segmenty trhu (komprese souborů, průběžná komprese harddisku či sítě...) Jeden z našich cílů je rychlost. Můžete se podívat na srovnání v tabulce na www.fly-zip.com. Dalším cílem je nabídka dobrého stupně komprese, která zabere co nejméně paměti - například pro PDA či chytré telefony. FlyZip je první demonstrace této technologie, další produkty budou cíleny na trh Linux/Unix.

- Prozradíte nějaké další plány s FlyZip?
- Chceme brzy vydat FlyZip pro Palmy s ještě vylepšenou kompresí. Nyní je náš kompresní poměr 2,32, další FlyZip bude komprimovat s poměrem 2,7. Pochopitelně chystáme další věci, jako podporu paměťových karet, zvýšení rychlosti apod.

- Chcete něco říct o vašich dalších PDA produktech?
Momentálně nemáme v úmyslu vyvíjet nějaké další PDA kompresní aplikace. V současné době nabízíme tři PalmOS produkty - FlyZip XR, Stability Test a hru FlySnake. První verze FlySnake byla psána pro tréninkové účely, když se naši programátoři zaučovali do PalmOS. Brzy vydáme novou verzi FlySnake 2.0, která se už testuje. 

StabilityTest byl psán z důvodů řešení problémů se stabilitou předchozích verzí FlyZip. Příčiny pádů nebyly většinou ve FlyZip, ale v dalších nestabilních aplikacích, napsaných a šířených s chybami (zejména paměťovými). StabilityTest pomáhá identifikovat aplikace, které jsou příčinami pádů Palmu a dá se používat i bez FlyZip. Máme informace od uživatelů tohoto programu o nestabilních aplikacích a brzy budeme publikovat na našich stránkách jejich seznam. Víc informací o tomto problému můžete najít na SPUG fóru General Palm Chat - Test Stability Of Your Palm na http://www.spug.net

- Chcete něco vzkázat čtenářům Palmare.cz v České republice?
- Doufám, že prostřednictvím vaší recenze se řada uživatelů handheldů v České republice seznámí s naší aplikací a zjistí, jak je pro ně užitečná!

 


Závěr
Jednoznačně mohu doporučit uživatelům Palmů bez paměťové karty i všem ostatním, kteří často "zápasí" o místo. Je to nyní asi nejlevnější způsob, jak posílit paměť, funguje a funguje rychle.

 

FlyZip XR

Kompresní program

Autor: Datoru Drosibas Technologijas
Verze: 1.7
Jazyk: anglicky
Podporované počítače: PalmOS
Cena: $19,95

Hodnocení Palmare.cz

+ 
Uspoří místo ve vaší RAM paměti bez hardwarových investic
Jednoduchá práce s programem
Rychlá komprese i dekomprese
Automatická dekomprese při spuštění zazipované aplikace

-  
Chybí možnosti přizpůsobení aplikace - viz náměty na vylepšení

 
Užitné schopnosti:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zpracování a uživatelská přívětivost:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rychlost a stabilita:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dokumentace a nápověda:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poměr cena/výkon:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Celkové hodnocení


 

 

  • Nejčtenější

Na zboží z Temu jsme zírali s hrůzou. Značková konkurence je úplně jinde

10. dubna 2024

Ceny mohou vypadat lákavě, ale výsledek nás opravdu nemile překvapil. Porovnali jsme značkové...

Toto jsou nejprodávanější mobily všech dob. Vévodí jim léta tápající značka

9. dubna 2024

Čtyři desetiletí stačila, aby se mobilní cihly, jak se někdejším mobilům kvůli jejich robustnosti...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Toto jsou nejoblíbenější tarify operátorů. Hlavní roli hraje cena

6. dubna 2024

Premium Současné nabídky síťových operátorů dávají primárně možnost volby mezi cenově přívětivějšími tarify...

Výkonný mobil za obstojnou cenu oblečený v kůži. Test Poco X6 Pro

7. dubna 2024

Model Poco X6 Pro zaujme především propojením stylu a vysokého výkonu. Telefon sice v nabídce této...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Apple ukázal, že přejít na iPhone 15 Pro z předchůdce nemá smysl

11. dubna 2024

Apple na svém webu zveřejnil nástroj pro snadné srovnání vybraných modelů iPhonu. Uživatelé...

Parádička za lidovou cenu má silný čip, skvělý displej a 100W nabíjení

13. dubna 2024

Levné smartphony čínských výrobců mohou udělat plno parády. Důkazem je novinka Realme GT Neo 6 SE,...

Smartphony s 5G jsou už samozřejmostí. Pořídíte je i za super ceny

13. dubna 2024

Premium Signál 5G mohou zákazníci tuzemských operátorů chytat už skoro čtyři roky. Za tu dobu se z něj stal...

Největší tablet od Xiaomi dorazil do Česka, nabídne skvělou výbavu

12. dubna 2024

Nejnovější, největší i nejlépe vybavený. Tablet od Xiaomi při svém příchodu do Česka oplývá...

Nové vivo V40 SE překvapí oslnivým designem i funkcemi top modelu

11. dubna 2024

Advertorial Doby, kdy dostupné smartphony byly jen chudými příbuznými vlajkových lodí už jsou dávno pryč....

Čechy poznám podle outdoorové módy. Nosí ji bohužel i ženy, říká Kerekes

Vica Kerekes (43) si postěžovala na to, že Češi nosí outdoorové oblečení často i na místa, která k tomu nejsou vhodná...

Když se prohlížíme s manželem nazí, jsem smutná, říká herečka Želenská

Olgu Želenskou (63) znají čeští diváci především z dabingu nebo z jejího zájezdového divadla Háta. Objevila se i v...

Prosila jsem o shovívavost a žádná nepřišla, říká Anna Julie Slováčková

Anna Julie Slováčková (28) se v rozhovoru pro iDNES.cz svěřila s tím, kdo je pro ni v životě momentálně největší oporou...

Bianca Censori opět pobuřuje, ukázala prsa i klín v průsvitných šatech

Bianca Censori (29) se nahoty nebojí. Manželka rapera Kanyeho Westa (46) odhalila bujné poprsí i klín v průsvitném...

Češi potrestali Chorvatsko za drahotu, vyrazili do Itálie. Vyplatí se i exotika

Premium Zvýšení cen služeb na Jadranu mělo za následek, že tam loni vyrazilo meziročně méně Čechů. Odliv českých turistů...