Poruchy příjmu potravy jsou velmi vážné onemocnění, na jehož následky umírá až 5 procent postižených. Zdaleka přitom nejde jen o anorexii či bulimii, lékaři řeší i nové formy od posedlosti zdravým jídlem po extrémní vybíravost u dětí.

Ohrožení je psychické (vysoké nebezpečí sebevražedného chování) i fyzické (riziko kardiovaskulárního či metabolického selhání). 

Problém zhoršuje, že pacienti onemocnění často skrývají, chtějí se vyhnout psychiatrické léčbě. Mnohdy se proto „schovávají“ pod jinými diagnózami, zejména se dostávají do péče gastroenterologů, tvrdí například, že mají potravinové alergie.

S trváním onemocnění dochází ke změnám v mozku, pokud není včas a správně léčeno, přechází do chronické formy.

Léčení je nutné

Diagnóza PPP, tedy poruchy příjmu potravy zahrnuje mentální anorexie bulimii a záchvatovité (psychogenní) přejídání. 

Nově se objevují i další formy: ortorexie (nezdravá posedlost zdravou výživou), bigorexie (touha po extrémních svalech, je častější u mužů) či tzv. ARFID (u dětí – snížení příjmu potravy, co se týče množství i druhů).

Ortorexie začíná zdravým jídlem, končí posedlostí a nabouranou psychikou

Léčebné metody se stále vyvíjejí, zlepšují a individualizují. „Stále více zařazujeme do léčby názory a postoje nejen samotných pacientů, ale i jejich rodinných příslušníků. Diskuse s nimi a jejich psychoedukace týkající se všech aspektů nemoci velmi pomáhá,“ vysvětluje naše přední odbornice na tuto problematiku, prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., vedoucí lékařka Psychiatrické kliniky VFN v Praze a 1. LF UK.

Měli byste vědět

* Poruchy příjmu př potravy (PPP) postihují PPP lidi všech věkových věk kategorií, etnik, tělesných tvarů a váhy, pohlaví i sexuálních sexu orientací a socioekonomických skupin.

* Někteří lidé s PPP mohou vypadat celkem dobře, přestože je jejich přesto stav velmi vážný.

* Riziko rozvoje PPP zvyšuje nespokojenost s vlastním tělem a se sebou vůbec, nízké sebevědomí a stres. 

* Úplné uzdravení je možné, ale velmi důležité je k tomu včasné rozpoznání správné diagnózy a samozřejmě zahájení odpovídající léčby.