Úterý 19. ledna 2021, svátek má Doubravka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 19. ledna 2021 Doubravka

Rekodifikace soukromého práva

Rekodifikace soukromého práva - nový občanský zákoník, obchodní korporace, dědictví, nemovitosti, smlouvy

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Občanský zákoník (ilustrační foto).
8. října 2013

Dědické právo je jednou z oblastí, které se rekodifikace soukromého práva dotkla nejvýrazněji. Nový...

Postoupení pohledávky podle nového občanského zákoníku

Všeobecný zákoník občanský platil na našem území od roku 1811 až do roku 1950
18. srpna 2013

Postoupení pohledávek z původního věřitele (postupitel) na věřitele nového (postupník) jako častého...

Katastr nemovitostí od 1.1.2014

Geometrický plán slouží k zaměření hranic pozemků či staveb
28. března 2013

Poslanecká sněmovna posunula v únoru do druhého čtení vládní návrh zákona o katastru nemovitostí...

Změny v životě obchodních společností od 1. ledna 2014

Občanský zákoník (ilustrační foto).
17. března 2013

Začátek roku 2014 přinese hned ve svém počátku významný přelom pro celé soukromé právo. Jak je již...

Svěřenský fond - nový nástroj pro privátní správu majetku

Mince
6. února 2013

Svěřenský fond, někdy označovaný také jako trust, původem institut an­glosaského common law, je...

Jednostranná změna obchodních podmínek po rekodifikaci

Občanský zákoník (ilustrační foto).
13. ledna 2013

Obchodní podmínky jsou standard­ním nástrojem podnikatelů, např. bank a ostatních velkých...

Význam nového občanského zákoníku pro výklad dosavadních předpisů

Justice, talár, soudce, zástupce, soud, spis, trest, odvolat
7. ledna 2013

Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozhodnutí (v jinak nepříliš zajímavém případu) vyjádřil k tomu,...

Zastupování při provozu podniku podle nového občanského zákoníku

Justice, právo, spravedlnost, zákon, paragraf, stíhání
3. ledna 2013

V praxi je běžné, že mnohé právní úkony nečiní podnikatel (jeho statutární orgán) osobně, ale jedná...

Odpovědnost za ukončení jednání o smlouvě

30. listopadu 2012

Mnoho podnikatelů jistě zažilo situaci, kdy dojednávali s obchodním partnerem novou smlouvu, do...

Smluvní pokuta v novém Občanském zákoníku

25. října 2012

Jedním z nejběžnějších právních institu­tů, který je využíván ve smluvních vzta­zích, je smluvní...

Právní jednání podle nového občanského zákoníku a jeho vady

13. září 2012

Každý pozorný čtenář si jistě všiml, že nový občanský zákoník již nepoužívá po­jem právní úkon (§...

Obchodní podíl a jeho pojetí podle stávající a nové právní úpravy

8. září 2012

Právní úprava obchodního podílu se v sou­časné době soustřeďuje zejména do zá­kona č. 513/1991 Sb.,...

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém je pro praxi přínosem

18. srpna 2012

Když se řekne rekodifikace soukromého práva, běžný občan si zřejmě představí hlavně nový občanský...

Změny úpravy zastoupení v novém občanském zákoníku

10. srpna 2012

Jednou z nejběžnějších právních agend, které se vyskytují v každodenním životě, je situace, kdy...

Některé aspekty úpravy statutárního orgánu s.r.o. a a.s. po 1.1.2014

5. srpna 2012

Nový občanský zákoník a zákon o obchod­ních společnostech a družstvech (zákon o obchodních...

Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku

31. července 2012

Nový občanský zákoník nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014 a k témuž dni se ruší stá­vající občanský...

Přehled změn, které přináší rekodifikace soukromého práva

17. července 2012

V březnu letošního roku byly ve Sbírce zá­konů vyhlášeny tři nové základní předpi­sy soukromého...

Nový občanský zákoník se už dostal do sbírky zákonů

23. března 2012

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních...

Soudní rozhodnutí

Je přípustné rozdávání letáků na akcích konkurence?

Zajímavý obchodní spor mezi dvěma hobby markety řešil nedávno Nejvyšší soud. Jednalo se o...

Ujednání o změnách obchodních podmínek

Nejvyšší soud se v nedávném rozhodnutí sp.zn. 23 Cdo 1098/2012 ze dne 27.2.2013 vyjádřil k...

Nejvyšší soud: lze zakázat nepřiměřené fotografování souseda

V rámci sjednocování soudní praxe schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího...

Užívání komunikace v uzavřeném areálu více vlastníky

V rozsudku sp.zn. 22 Cdo 4392/2010 ze dne 30.10.2012 se Nejvyšší soud zabýval otázkou, jak...