Čtvrtek 28. září 2023, Den české státnosti
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 28. září 2023 Den české státnosti

Rekodifikace soukromého práva

Rekodifikace soukromého práva - nový občanský zákoník, obchodní korporace, dědictví, nemovitosti, smlouvy

Dědické právo v novém občanském zákoníku

8. října 2013

Dědické právo je jednou z oblastí, které se rekodifikace soukromého práva dotkla nejvýrazněji. Nový...

Postoupení pohledávky podle nového občanského zákoníku

18. srpna 2013  21:28

Postoupení pohledávek z původního věřitele (postupitel) na věřitele nového (postupník) jako častého...

Katastr nemovitostí od 1.1.2014

28. března 2013  21:06

Poslanecká sněmovna posunula v únoru do druhého čtení vládní návrh zákona o katastru nemovitostí...

Změny v životě obchodních společností od 1. ledna 2014

17. března 2013  22:15

Začátek roku 2014 přinese hned ve svém počátku významný přelom pro celé soukromé právo. Jak je již...

Svěřenský fond - nový nástroj pro privátní správu majetku

6. února 2013  12:57

Svěřenský fond, někdy označovaný také jako trust, původem institut an­glosaského common law, je...

Jednostranná změna obchodních podmínek po rekodifikaci

13. ledna 2013  18:02

Obchodní podmínky jsou standard­ním nástrojem podnikatelů, např. bank a ostatních velkých...

Význam nového občanského zákoníku pro výklad dosavadních předpisů

7. ledna 2013  20:13

Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozhodnutí (v jinak nepříliš zajímavém případu) vyjádřil k tomu,...

Zastupování při provozu podniku podle nového občanského zákoníku

3. ledna 2013  9:47

V praxi je běžné, že mnohé právní úkony nečiní podnikatel (jeho statutární orgán) osobně, ale jedná...

Odpovědnost za ukončení jednání o smlouvě

30. listopadu 2012  10:39

Mnoho podnikatelů jistě zažilo situaci, kdy dojednávali s obchodním partnerem novou smlouvu, do...

Smluvní pokuta v novém Občanském zákoníku

25. října 2012  21:54

Jedním z nejběžnějších právních institu­tů, který je využíván ve smluvních vzta­zích, je smluvní...

Právní jednání podle nového občanského zákoníku a jeho vady

13. září 2012  8:56

Každý pozorný čtenář si jistě všiml, že nový občanský zákoník již nepoužívá po­jem právní úkon (§...

Obchodní podíl a jeho pojetí podle stávající a nové právní úpravy

8. září 2012  21:21

Právní úprava obchodního podílu se v sou­časné době soustřeďuje zejména do zá­kona č. 513/1991 Sb.,...

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém je pro praxi přínosem

18. srpna 2012  18:15

Když se řekne rekodifikace soukromého práva, běžný občan si zřejmě představí hlavně nový občanský...

Změny úpravy zastoupení v novém občanském zákoníku

10. srpna 2012  9:27

Jednou z nejběžnějších právních agend, které se vyskytují v každodenním životě, je situace, kdy...

Některé aspekty úpravy statutárního orgánu s.r.o. a a.s. po 1.1.2014

5. srpna 2012  14:44

Nový občanský zákoník a zákon o obchod­ních společnostech a družstvech (zákon o obchodních...

Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku

31. července 2012  12:22

Nový občanský zákoník nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014 a k témuž dni se ruší stá­vající občanský...

Přehled změn, které přináší rekodifikace soukromého práva

17. července 2012  8:02

V březnu letošního roku byly ve Sbírce zá­konů vyhlášeny tři nové základní předpi­sy soukromého...

Nový občanský zákoník se už dostal do sbírky zákonů

23. března 2012  10:28

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních...