Pátek 1. prosince 2023, svátek má Iva
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 1. prosince 2023 Iva

Občanské právo

Trojice kandidátů na ústavní soudce u výborů prošla, verdikt má být v srpnu

11. července 2023  13:45,  aktualizováno  15:49

Senát patrně schválí nominaci všech tří aktuálních kandidátů na ústavní soudce. Doporučily to oba...

Dědické právo v novém občanském zákoníku

8. října 2013

Dědické právo je jednou z oblastí, které se rekodifikace soukromého práva dotkla nejvýrazněji. Nový...

Postoupení pohledávky podle nového občanského zákoníku

18. srpna 2013  21:28

Postoupení pohledávek z původního věřitele (postupitel) na věřitele nového (postupník) jako častého...

Nejvyšší soud: lze zakázat nepřiměřené fotografování souseda

17. května 2013  10:03

V rámci sjednocování soudní praxe schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na...

Katastr nemovitostí od 1.1.2014

28. března 2013  21:06

Poslanecká sněmovna posunula v únoru do druhého čtení vládní návrh zákona o katastru nemovitostí...

U nadlimitních plateb je věřitel povinen sdělit dlužníkovi číslo účtu

20. února 2013  8:56

V rozsudku sp.zn. 33 Cdo 337/2012 ze dne 31.1.2013 řešil Nejvyšší soud České republiky, zda je...

Svěřenský fond - nový nástroj pro privátní správu majetku

6. února 2013  12:57

Svěřenský fond, někdy označovaný také jako trust, původem institut an­glosaského common law, je...

Užívání komunikace v uzavřeném areálu více vlastníky

28. ledna 2013  10:35

V rozsudku sp.zn. 22 Cdo 4392/2010 ze dne 30.10.2012 se Nejvyšší soud zabýval otázkou, jak vyřešit...

Soud nemůže snížit smluvní pokutu jen kvůli výši škody

20. ledna 2013  21:54

Nejvyšší soud řešil v rozhodnutí sp.zn. 32 Cdo 3622/2011 ze dne 18.12.2012 otázku, zda může snížit...

Jednostranná změna obchodních podmínek po rekodifikaci

13. ledna 2013  18:02

Obchodní podmínky jsou standard­ním nástrojem podnikatelů, např. bank a ostatních velkých...

Vzor: předžalobní výzva

9. ledna 2013  9:03

Novinkou v českém právu je od 1.1.2013 mimo jiné povinnost posílat tzv. předžalobní výzvu v...

Význam nového občanského zákoníku pro výklad dosavadních předpisů

7. ledna 2013  20:13

Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozhodnutí (v jinak nepříliš zajímavém případu) vyjádřil k tomu,...

Zastupování při provozu podniku podle nového občanského zákoníku

3. ledna 2013  9:47

V praxi je běžné, že mnohé právní úkony nečiní podnikatel (jeho statutární orgán) osobně, ale jedná...

Dohoda o narovnání týkající se obecního majetku

6. prosince 2012  13:45

V zajímavém rozhodnutí sp.zn. 26 Cdo 188/2011 ze dne 23.8.2012 posuzoval Nejvyšší soud České...

Odpovědnost za ukončení jednání o smlouvě

30. listopadu 2012  10:39

Mnoho podnikatelů jistě zažilo situaci, kdy dojednávali s obchodním partnerem novou smlouvu, do...

Smluvní pokuta pouze potvrzená písemně dlužníkem není platně sjednána

19. listopadu 2012  8:34

Nejvyšší soud ČR řešil v nedávném rozhodnutí otázku, zda je možné platně ujednat smluvní pokutu...

Deregulace nájemného od 1.1.2013

9. listopadu 2012  12:20

Od 1.1.2013 začíná platit plná deregulace nájemného také v Praze, u krajských měst a v některých...

Jak správně dohlížet na skupinu dětí

29. října 2012  14:38

Nejvyšší soud ČR se ve svém rozhodnutí sp.zn. 25 Cdo 4507/2010 ze dne 12.9.2012 vyjádřil k tomu,...

Smluvní pokuta v novém Občanském zákoníku

25. října 2012  21:54

Jedním z nejběžnějších právních institu­tů, který je využíván ve smluvních vzta­zích, je smluvní...

Právní jednání podle nového občanského zákoníku a jeho vady

13. září 2012  8:56

Každý pozorný čtenář si jistě všiml, že nový občanský zákoník již nepoužívá po­jem právní úkon (§...

Vrácení osetých pozemků není bezdůvodným obohacením

19. srpna 2012  21:23

Nejvyšší soud ČR ve svém nedávném rozsudku sp.zn. 26 Cdo 2145/2011 řešil otázku vrácení...

Změny úpravy zastoupení v novém občanském zákoníku

10. srpna 2012  9:27

Jednou z nejběžnějších právních agend, které se vyskytují v každodenním životě, je situace, kdy...

K zastoupení na shromáždění vlastníků bytů

6. srpna 2012

Nejvyšší soud České republiky se v nedávném rozhodnutí sp.zn. 29 Cdo 3399/2010 ze dne 23.5.2012...

Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku

31. července 2012  12:22

Nový občanský zákoník nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014 a k témuž dni se ruší stá­vající občanský...

Přehled změn, které přináší rekodifikace soukromého práva

17. července 2012  8:02

V březnu letošního roku byly ve Sbírce zá­konů vyhlášeny tři nové základní předpi­sy soukromého...

Vlastník bytu může napadnout žalobou i usnesení, jehož přijetí se neúčastnil

6. července 2012  20:44

I člen společenství vlastníků jednotek (tedy bytů v tzv. "soukromém vlastnictví"), který se...

Novela přináší větší ochranu kupujících při předváděcích akcích

18. června 2012  21:42

Nedávná novela Občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.) přinesla zlepšení postavení kupujících v...

Senát omezil možnost obcházení práv spotřebitelů

25. dubna 2012  21:06

Odstoupení od tzv. spotřebitelské smlouvy, k jejímuž podpisu se lidé zavázali třeba na předváděcích...

Vzor: Výpověď podnájemní smlouvy podnájemcem

10. dubna 2012  20:47

České právo umožňuje podnájemci vypovědět podnájemní smlouvu k bytu i v případě, kdy to není v...

Vzor: Výpověď pronajímatele z nájmu bytu bez přivolení soudu

7. dubna 2012  7:48

České právo umožňuje od 1.4.2006 pronajímateli bytu, aby nájemci podal výpověď bez toho, aby předem...

Vzor: Hmotněprávní plná moc

4. dubna 2012  10:47

Zastoupení na základě plné moci při právním úkonu (zpravidla uzavírání smlouvy) je upraveno v...

Vzor: Smlouva o prodeji pozemku

25. března 2012  22:32

Kupní smlouva na nemovitost (pozemek, dům) je jednou z nejčastěji uzavíraných smluv týkajících se...

Vzor: Formulář návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí

23. března 2012  22:26

Od 1.1.2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 265/1992 Sb., která stanovila, že nově se návrh na...

Nový občanský zákoník se už dostal do sbírky zákonů

23. března 2012  10:28

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních...

Při koupi pozemku si dejte pozor na jeho výměru

14. března 2012  13:53

Nejvyšší soud nedávno opětovně posuzoval otázku vydržení pozemku, kdy kupující užíval s koupeným...

Vzor: Smlouva o výpůjčce osobního automobilu

11. března 2012  14:22

Smlouva o výpůjčce je upravena v ustanovení § 659 a násl. Občanského zákoníku. Smlouvou o výpůjčce...