Občanské právo

Katastr nemovitostí od 1.1.2014

Geometrický plán slouží k zaměření hranic pozemků či staveb
28. března 2013

Poslanecká sněmovna posunula v únoru do druhého čtení vládní návrh zákona o katastru nemovitostí...

U nadlimitních plateb je věřitel povinen sdělit dlužníkovi číslo účtu

Eurocent.
20. února 2013

V rozsudku sp.zn. 33 Cdo 337/2012 ze dne 31.1.2013 řešil Nejvyšší soud České republiky, zda je...

Svěřenský fond - nový nástroj pro privátní správu majetku

Mince
6. února 2013

Svěřenský fond, někdy označovaný také jako trust, původem institut an­glosaského common law, je...

Užívání komunikace v uzavřeném areálu více vlastníky

Poldi Kladno
28. ledna 2013

V rozsudku sp.zn. 22 Cdo 4392/2010 ze dne 30.10.2012 se Nejvyšší soud zabýval otázkou, jak vyřešit...

Soud nemůže snížit smluvní pokutu jen kvůli výši škody

Justice, talár, soudce, zástupce, soud, spis, trest, odvolat
20. ledna 2013

Nejvyšší soud řešil v rozhodnutí sp.zn. 32 Cdo 3622/2011 ze dne 18.12.2012 otázku, zda může snížit...

Zemřel Afroameričan, jemuž guvernér ve dveřích bránil vejít na univerzitu

James Hood a Vivian Maloneová stojí ve dveřích Alabamské univerzity poté, co se
19. ledna 2013

Ve Spojených státech zemřel James Hood. Tedy jeden ze dvou studentů, kteří coby první Afroameričané...

Jednostranná změna obchodních podmínek po rekodifikaci

Občanský zákoník (ilustrační foto).
13. ledna 2013

Obchodní podmínky jsou standard­ním nástrojem podnikatelů, např. bank a ostatních velkých...

Vzor: předžalobní výzva

Státní znak (ilustrační foto).
9. ledna 2013

Novinkou v českém právu je od 1.1.2013 mimo jiné povinnost posílat tzv. předžalobní výzvu v...

Význam nového občanského zákoníku pro výklad dosavadních předpisů

7. ledna 2013

Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozhodnutí (v jinak nepříliš zajímavém případu) vyjádřil k tomu,...

Zastupování při provozu podniku podle nového občanského zákoníku

3. ledna 2013

V praxi je běžné, že mnohé právní úkony nečiní podnikatel (jeho statutární orgán) osobně, ale jedná...

Dohoda o narovnání týkající se obecního majetku

6. prosince 2012

V zajímavém rozhodnutí sp.zn. 26 Cdo 188/2011 ze dne 23.8.2012 posuzoval Nejvyšší soud České...

Odpovědnost za ukončení jednání o smlouvě

30. listopadu 2012

Mnoho podnikatelů jistě zažilo situaci, kdy dojednávali s obchodním partnerem novou smlouvu, do...

Smluvní pokuta pouze potvrzená písemně dlužníkem není platně sjednána

19. listopadu 2012

Nejvyšší soud ČR řešil v nedávném rozhodnutí otázku, zda je možné platně ujednat smluvní pokutu...

Deregulace nájemného od 1.1.2013

9. listopadu 2012

Od 1.1.2013 začíná platit plná deregulace nájemného také v Praze, u krajských měst a v některých...

Jak správně dohlížet na skupinu dětí

29. října 2012

Nejvyšší soud ČR se ve svém rozhodnutí sp.zn. 25 Cdo 4507/2010 ze dne 12.9.2012 vyjádřil k tomu,...

Smluvní pokuta v novém Občanském zákoníku

25. října 2012

Jedním z nejběžnějších právních institu­tů, který je využíván ve smluvních vzta­zích, je smluvní...

Pokud se Palestina připojí k Izraeli, zavládne apartheid, varuje výzkum

24. října 2012

Nový výzkum překvapivě ukázal, že většina Izraelců by v případě anexe Západního břehu nedopřála...

Právní jednání podle nového občanského zákoníku a jeho vady

13. září 2012

Každý pozorný čtenář si jistě všiml, že nový občanský zákoník již nepoužívá po­jem právní úkon (§...

Vrácení osetých pozemků není bezdůvodným obohacením

19. srpna 2012

Nejvyšší soud ČR ve svém nedávném rozsudku sp.zn. 26 Cdo 2145/2011 řešil otázku vrácení...

Změny úpravy zastoupení v novém občanském zákoníku

10. srpna 2012

Jednou z nejběžnějších právních agend, které se vyskytují v každodenním životě, je situace, kdy...

K zastoupení na shromáždění vlastníků bytů

6. srpna 2012

Nejvyšší soud České republiky se v nedávném rozhodnutí sp.zn. 29 Cdo 3399/2010 ze dne 23.5.2012...

Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku

31. července 2012

Nový občanský zákoník nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014 a k témuž dni se ruší stá­vající občanský...

Přehled změn, které přináší rekodifikace soukromého práva

17. července 2012

V březnu letošního roku byly ve Sbírce zá­konů vyhlášeny tři nové základní předpi­sy soukromého...

Vlastník bytu může napadnout žalobou i usnesení, jehož přijetí se neúčastnil

6. července 2012

I člen společenství vlastníků jednotek (tedy bytů v tzv. "soukromém vlastnictví"), který se...

Novela přináší větší ochranu kupujících při předváděcích akcích

18. června 2012

Nedávná novela Občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.) přinesla zlepšení postavení kupujících v...

Senát omezil možnost obcházení práv spotřebitelů

25. dubna 2012

Odstoupení od tzv. spotřebitelské smlouvy, k jejímuž podpisu se lidé zavázali třeba na předváděcích...

Vzor: Výpověď podnájemní smlouvy podnájemcem

10. dubna 2012

České právo umožňuje podnájemci vypovědět podnájemní smlouvu k bytu i v případě, kdy to není v...

Vzor: Výpověď pronajímatele z nájmu bytu bez přivolení soudu

7. dubna 2012

České právo umožňuje od 1.4.2006 pronajímateli bytu, aby nájemci podal výpověď bez toho, aby předem...

Vzor: Hmotněprávní plná moc

4. dubna 2012

Zastoupení na základě plné moci při právním úkonu (zpravidla uzavírání smlouvy) je upraveno v...

Vzor: Smlouva o prodeji pozemku

25. března 2012

Kupní smlouva na nemovitost (pozemek, dům) je jednou z nejčastěji uzavíraných smluv týkajících se...

Vzor: Formulář návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí

23. března 2012

Od 1.1.2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 265/1992 Sb., která stanovila, že nově se návrh na...

Nový občanský zákoník se už dostal do sbírky zákonů

23. března 2012

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních...

Při koupi pozemku si dejte pozor na jeho výměru

14. března 2012

Nejvyšší soud nedávno opětovně posuzoval otázku vydržení pozemku, kdy kupující užíval s koupeným...

Vzor: Smlouva o výpůjčce osobního automobilu

11. března 2012

Smlouva o výpůjčce je upravena v ustanovení § 659 a násl. Občanského zákoníku. Smlouvou o výpůjčce...

Výpočet podílů při porušení předkupního práva spoluvlastníka

8. března 2012

Nejvyšší soud ve svém nedávném rozhodnutí posuzoval případ jednoho z několika spoluvlastníků...

Vzor: Smlouva o půjčce

8. března 2012

Smlouva o půjčce je upravena v ustanovení § 657 a § 658 Občanského zákoníku. Smlouvou o půjčce...

Soudní rozhodnutí

Je přípustné rozdávání letáků na akcích konkurence?

Zajímavý obchodní spor mezi dvěma hobby markety řešil nedávno Nejvyšší soud. Jednalo se o...

Ujednání o změnách obchodních podmínek

Nejvyšší soud se v nedávném rozhodnutí sp.zn. 23 Cdo 1098/2012 ze dne 27.2.2013 vyjádřil k...

Nejvyšší soud: lze zakázat nepřiměřené fotografování souseda

V rámci sjednocování soudní praxe schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího...

Užívání komunikace v uzavřeném areálu více vlastníky

V rozsudku sp.zn. 22 Cdo 4392/2010 ze dne 30.10.2012 se Nejvyšší soud zabýval otázkou, jak...

Najdete na iDNES.cz