Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Vykoupí cizinci nemovitosti v ČR?

Mohou si cizinci v České republice pořizovat nemovitosti? Za jakých podmínek? Mohli by způsobit vyšší nárůst jejich cen? Nabývání nemovitostí cizozemci upravuje devizový zákon, jehož novela nyní čeká na podpis prezidenta. V minulých letech se objevovaly obavy z možného vysokého nárůstu cen nemovitostí souvisejícího se vstupem České republiky do Evropské unie.

Tato očekávání napomohla do jisté míry vzrůstu poptávky a zvýšení cen některých nemovitostí, přestože se poukazovalo na to, že k obavám není důvod. Ceny levnějších bytů ve starších panelových domech v Praze již začaly letos na jaře skutečně klesat, na což doplatí ti, kdo si je pořídili jako investici s úmyslem je v budoucnu výhodně prodat za vyšší cenu. Odborníci se shodují na tom, že zatímco ceny nového a kvalitního bydlení budou kontinuálně růst, ceny bytů v panelových domech na sídlištích se budou spíše snižovat.

Růst cen nemovitostí podpoří především změny DPH. Ta se totiž od května u stavebních pozemků zvýšila z pěti procent na devatenáct, což se zanedlouho v cenách nových bytů především v atraktivních lokalitách musí projevit. V budoucnu se také zvýší sazba DPH u stavebních prací pro bytovou výstavbu, kde byla prozatím ponechána snížená pětiprocentní sazba. Naopak žádný velký vliv poptávky ze strany cizinců na růst cen nemovitostí se neočekává. Kdo z nich měl zájem koupit si na území ČR nemovitost, mohl to učinit již dříve prostřednictvím zřízení právnické osoby, která v tuzemsku podniká. Novela devizového zákona č. 219/1995 Sb. nyní možnosti cizinců pořizovat si na našem území nemovitosti rozšíří.

TV
Jste i vy pod vlivem médií?
Jestliže vliv investičních profesionálů na investora a jeho myšlení je spíše negativní, o to horší vliv mají média. Komu tedy věřit?

smutek
Jste skeptici, míní cizinci
Chytrost a pověstné "zlaté ručičky" oceňují na Češích jejich zahraniční zaměstnavatelé. Co jim naopak vadí? S kým se nám nejlépe spolupracuje?

Víno, réva, hrozny
Víno z Moravy, které dělá radost
Devět medailí pro Veltlínské zelené. Nejrozšířenější odrůda v ČR splnila očekávání. Kdo vyhrál a z čeho lze vybírat?

Kdo může nabývat nemovitosti v tuzemsku

V této souvislosti bude vhodné připomenout pojmy tuzemsko, tuzemec a cizozemec, jak je definuje § 1 devizového zákona, protože se neshodují s obecně používaným označením „cizinec“. Tuzemcem je fyzická osoba s trvalým pobytem v tuzemsku nebo právnická osoba se sídlem v tuzemsku. Ostatní fyzické a právnické osoby jsou pak cizozemci. Tuzemskem je území České republiky. Takže například občan ČR trvale pobývající v zahraničí je cizozemec.

Osoby, které mohou v ČR nabývat nemovitosti, vyjmenovává § 17 devizového zákona a právě tento paragraf novela pozměňuje. Celý paragraf je rozdělen na dvě části, první se týká zemědělských a lesních pozemků. Ty jsou vymezeny samostatně, jelikož se jedná o nemovitosti, pro které bylo vyjednáno sedmileté přechodné období a jejichž nabývání cizozemci je omezeno více než u ostatních nemovitostí, o kterých pak hovoří druhá část § 17. Tyto „ostatní“ nemovitosti tedy mohou podle novely nabývat:

a) tuzemci,
b) cizozemci s českým státním občanstvím,
c) cizozemci s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství,
d) cizozemci – právnické osoby, které umístí v tuzemsku podnik nebo organizační složku podniku a jsou oprávněny v tuzemsku podnikat,

e) ostatní cizozemci pouze
1. dědictvím,
2. pro diplomatické zastoupení státu za podmínky vzájemnosti,
3. do společného jmění manželů, z nichž pouze jeden je českým státním občanem nebo tuzemcem,
4. od příbuzného v řadě přímé, sourozence nebo manžela,
5. výměnou za jinou nemovitost v tuzemsku, jejíž cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu nepřevyšuje cenu zjištěnou podle zvláštního právního předpisu původní nemovitosti,
6. na základě předkupního práva z titulu podílového spoluvlastnictví,
7. výstavbou na vlastním pozemku,
8. jde-li o pozemek, který tvoří jeden funkční celek s nemovitou stavbou v jejich vlastnictví, nebo
9. pokud tak výslovně stanoví zvláštní zákon.


Co novela přináší

Nadále budeme hovořit pouze o těchto „ostatních“ nemovitostech, tedy s výjimkou zemědělské půdy a lesů. Pokud jde o fyzické osoby, bez omezení mohou v ČR nabývat nemovitosti všichni tuzemci, bez ohledu na jejich státní občanství a také občané ČR pobývající v zahraničí. Toto je i v současném znění zákona a novela na tom nic nemění.

Sjednejte si stavební spoření, penzijní připojištění či důchodovou pojistku přes internet - ušetříte čas i peníze.
Více ZDE.

Jedná-li se o zahraniční právnické osoby, které v ČR podnikají prostřednictvím svého podniku nebo jeho organizační složky, mohou nabývat tuzemské nemovitosti již od roku 2002, kdy jim to bylo umožněno zákonem 482/2001 Sb. Nový je až bod c), který přináší možnost pořídit si v ČR nemovitost všem občanům členských států EU, kteří budou mít povolení k pobytu. Zatímco tedy ostatní cizinci (cizozemci) budou muset stejně jako doposud získat povolení k trvalému pobytu, aby si v ČR mohli pořídit nemovitost, občanům EU bude postačovat přechodný pobyt delší než tři měsíce.

Pokud jde o „ostatní cizince“, dosud nezmíněné, podmínky pro ně jsou stanoveny v  bodě e). Získat nemovitost na našem území mohou pouze ve výjimečných taxativně stanovených případech. Ve srovnání se stávajícím zněním devizového zákona (které naleznete zde) přináší novela ve prospěch cizinců některá rozšíření:
Bod 3. hovoří o společném jmění manželů, podle novely bude dostačující, když jeden z nich bude mít české občanství. Dosud bylo podmínkou, aby alespoň jeden z manželů byl tuzemec. Bod 4. hovoří o nabývání nemovitostí v rámci příbuzenských vztahů. Dosud bylo možné získat tuzemskou nemovitost pouze od manžela, rodičů či prarodičů, podle novely bude možný převod i v řadě vzestupné, tedy z dětí na rodiče a také převod na sourozence. Úplně nový je bod 8. Ten by měl umožnit cizozemci, který již v ČR nějakou nemovitost vlastní, aby mohl do svého vlastnictví získat i pozemek, na kterém tato nemovitost stojí. Podle současného zákona se například mohlo stát, že cizozemec zdědil byt v bytovém domě, kde se poté převáděly podíly na společném pozemku na jednotlivé vlastníky bytů. Část pozemku patřící k bytu vlastněném cizozemcem však převedena být nemohla.

Aktuální ceny bytů a nájemného v České republice vám přináší exkluzivní projekt serveru iDNES a společnosti Institut regionálních informací. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

Přijetím novely také například dojde ke sladění devizového zákona s novým zákonem o stavebním spoření, který vstoupil v platnost v lednu letošního roku. Podle něj mohou být účastníky stavebního spoření jakékoli fyzické i právnické osoby bez omezení. (Dříve k tomu byl potřebný trvalý pobyt v ČR.) To znamená, že cizinec by zde mohl požádat o úvěr ze stavebního spoření, který smí být použit pouze na bytové potřeby nacházející se na území ČR, avšak zároveň by zde žádnou nemovitost by nemohl získat.

Novela devizového zákona bude zajímavá především pro cizince - občany EU, kteří si budou chtít v ČR pořídit nemovitost, aniž by zde museli získat trvalý pobyt. Nejčastěji se asi bude jednat o zájemce ze Slovenska, dále lze také očekávat určitou poptávku z Německa a z Rakouska.

 

Myslíte si, že by mohlo dojít ke zvýšení cen nemovitostí z důvodu zvýšení poptávky ze strany cizinců? Myslíte si, že novela devizového zákona přináší pozitivní změny?

Autor:
  • Nejčtenější

Na chalupě vyměnil okna, má vrátit původní. Spoluvlastnictví může být problém

7. června 2024

Jak řešit problémy, které mohou vzniknout ze společného vlastnictví nemovitosti? Jaká jsou práva a...

Začátky byly krušné. Dnes patří firma ke špičce v oboru betonových výrobků

8. června 2024

Zaměstnanci firmy DITON začínali před čtvrt stoletím v pronajatém areálu bývalého zemědělského...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Předdůchodců v Česku přibývá. Seknout s prací lze o dva až pět let dřív

13. června 2024

Důchodový věk se v Česku prodlužuje a sjednocuje u mužů i žen. Ročníky 1972 a mladší mají podle...

Opotřebení, škoda nebo ztráta svěřené věci. Co po vás může zaměstnavatel chtít

12. června 2024

Při skončení pracovního poměru je třeba myslet na to, že i vy jako zaměstnanec máte vůči...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Vyzkoušeli jsme zaplatit prstenem. Novinku odstartovala v Česku mBank

14. června 2024

Zaplatit v obchodě kartou, mobilem či třeba hodinkami je u nás už běžné. Teď lze nově platit i...

Lukrativní pozemky nedaleko Prahy zanedlouho ožijí

14. června 2024

Advertorial YD Real Estate, divize finanční skupiny YD Capital, zhodnocuje pozemky nedaleko Prahy, kde nabízí...

Firemní vzdělávání je na vzestupu. Trendy v něm určují sami zaměstnanci

14. června 2024

Vzdělávání zaměstnanců je pro firmy naprosto zásadní. Nejen proto, aby udržely krok s dobou, která...

Vyzkoušeli jsme zaplatit prstenem. Novinku odstartovala v Česku mBank

14. června 2024

Zaplatit v obchodě kartou, mobilem či třeba hodinkami je u nás už běžné. Teď lze nově platit i...

Real estate projekty v Brně, Klentnici a u Slavkova předčily očekávání i v náročném období

13. června 2024

Advertorial Realitní divize YD Real Estate pod vedením Lubomíra Pecla úspěšně zvládla náročný rok 2023. Díky...

Nová Miss Alabama je morbidně obézní. Vítězka váží 150 kilo, lidé se bouří

Vítězkou v soutěži National American Miss je Sara Millikenová. Třiadvacetiletá žena byla zvolena královnou krásy i...

Do Itálie se nevrátím, tady vše funguje lépe, říká dcera Petra Hapky

Dcera slavného českého hudebníka Petra Hapky (†70) Petra (41) žila od 3 let s matkou v italském Římě. Ve 29 letech se...

Koupil byt i s nájemníkem a zdražil o sedm tisíc. Chce výnos 4,5 procenta

Seriál Našel jsem si nájemní byt, ve kterém bydlím několik měsíců. Platím 17 tisíc korun za nájem a k tomu měsíční poplatky za...

Čekám na transplantaci, ale dám přednost mladým, říká herec Zdeněk Žák

Herec Zdeněk Žák (71) si nikdy moc nepřipouštěl své zdravotní problémy. Nemoci přecházel a k doktoru se nehnal, až...

Za srážku vlaků únava nemohla, ukázalo šetření. Strojvůdce si chybu uvědomil

Strojvedoucí havarovaného rychlíku RegioJet, v kterém minulý týden zemřeli v Pardubicích čtyři lidé, si těsně před...